Tomáš Baldrián - ČR Year list 2020

Druh Poznámka Datum
Husa tundrová (Anser serrirostris) 4.1. ONV 06.01.2020
Husa velká (Anser anser) 4.1. ONV 06.01.2020
Husa běločelá (Anser albifrons) 4.1. ONV 06.01.2020
Berneška velká (Branta canadensis) 20.3. Dubňany 21.03.2020
Labuť velká (Cygnus olor) 1.1. Moravičany/Mohlenice 02.01.2020
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 25.4. Bzenec 28.04.2020
Husice liščí (Tadorna tadorna) 9.2. Vrkoč 10.02.2020
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 5.6. Hodonín 08.06.2020
Kopřivka obecná (Anas strepera) 1.1. Moravičany/Mohlenice 02.01.2020
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 1.1. Moravičany/Mohlenice 02.01.2020
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1. Moravičany/Mohlenice 02.01.2020
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 25.1. Dubňany 25.01.2020
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 1.1. Moravičany/Mohlenice 02.01.2020
Čírka modrá (Anas querquedula) březen, Mutěnice 21.03.2020
Čírka obecná (Anas crecca) 4.1. ONV 06.01.2020
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 7.2. Mutěnice 10.02.2020
Polák velký (Aythya ferina) 4.1. ONV 06.01.2020
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 1.1. Moravičany/Mohlenice 02.01.2020
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 1.1. Moravičany/Mohlenice 02.01.2020
Hohol severní (Bucephala clangula) leden 10.02.2020
Morčák malý (Mergellus albellus) 25.1. ONV 10.02.2020
Morčák velký (Mergus merganser) 1.1. Moravičany/Mohlenice 02.01.2020
Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) 28.5. Šujmava 01.06.2020
Koroptev polní (Perdix perdix) 25.2. Karlín 26.02.2020
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 28.5. Šumava 01.06.2020
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 1.1. 02.01.2020
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 1.1. Moravičany/Mohlenice 02.01.2020
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 1.1. Moravičany/Mohlenice 02.01.2020
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) březen, Hodonín 21.03.2020
Čáp černý (Ciconia nigra) březen, Bzenec 21.03.2020
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 25.3. Jarohněvice 25.03.2020
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 28.5. Budějovice 01.06.2020
Bukač velký (Botaurus stellaris) duben, Dubňany 16.04.2020
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 3.6. Hodonín 04.06.2020
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 29.3. Mutěnice 31.03.2020
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 1.1. 02.01.2020
Volavka červená (Ardea purpurea) 8 - Kosteliska 07.09.2020
Volavka bílá (Egretta alba) 1.1. 02.01.2020
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 28.5. Budějovice 01.06.2020
Kormorán malý (Microcarbo pygmeus) 8 - Nesyt 07.09.2020
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 1.1. Moravičany/Mohlenice 02.01.2020
Orlovec říční (Pandion haliaetus) březen, Hodonín 21.03.2020
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 10.4. Krumvíř 10.04.2020
Orel královský (Aquila heliaca) 9.2. Drnholec 10.02.2020
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 3.1. Hodonín 06.01.2020
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 5.1. Mutěnice 06.01.2020
Moták pochop (Circus aeruginosus) 8.3. Trkmanec 09.03.2020
Moták pilich (Circus cyaneus) 25.1. Dubňany 25.01.2020
Moták lužní (Circus pygargus) 27.5. Čejkovice 01.06.2020
Luňák červený (Milvus milvus) leden, Ladná 25.01.2020
Luňák hnědý (Milvus migrans) 24.3. Mutěnice 25.03.2020
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 8.2. Lednice 10.02.2020
Káně rousná (Buteo lagopus) 5.1. Kozojídky 06.01.2020
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1. 02.01.2020
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 5.1. Muěnice 06.01.2020
Chřástal polní (Crex crex) 28.5. Šumava 01.06.2020
Chřástal malý (Porzana parva) 16.4. Mutěnice 17.04.2020
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 20.3. Mutěnice 21.03.2020
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 8.2. Břeclav 10.02.2020
Lyska černá (Fulica atra) 1.1. Moravičany/Mohlenice 02.01.2020
Jeřáb popelavý (Grus grus) březen, Mutěnice 21.03.2020
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 25.3. Hodonín 25.03.2020
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 24.3. Mutěnice 25.03.2020
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 9.2. Milotice 10.02.2020
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 3.5. Lednice 11.05.2020
Kulík říční (Charadrius dubius) březen, Hodonín 21.03.2020
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 29.5. Šumava 01.06.2020
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 29.3. Mutěnice 31.03.2020
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 25.3. Hodonín 25.03.2020
Koliha malá (Numenius phaeopus) 13.4. Hodonín 16.04.2020
Koliha velká (Numenius arquata) 9.2. Starý 10.02.2020
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 6.4. Hodonín 09.04.2020
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 8.3. trkmanec 09.03.2020
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 6.4. Hodonín 09.04.2020
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 5.1. Mutěnice 06.01.2020
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 6.4. Hodonín 09.04.2020
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) duben Mutěnice 28.04.2020
Jespák malý (Calidris minuta) 7.5. Mutěnice 11.05.2020
Jespák šedý (Calidris temminckii) 3.5. Lednice 11.05.2020
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 8 - Kosteliska 07.09.2020
Jespák obecný (Calidris alpina) březen,Mutěnice 21.03.2020
Jespák bojovný (Calidris pugnax) březen, Hodonín 21.03.2020
Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) 3.6. Mutěnice 04.06.2020
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 4.1. ONV 06.01.2020
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 15.4. Hodonín 16.04.2020
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 8.3. Mutěnice 09.03.2020
Racek bouřní (Larus canus) 1.1. Moravičany/Mohlenice 02.01.2020
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 1.1. Moravičany/Mohlenice 02.01.2020
Racek středomořský (Larus michahellis) 07.09.2020
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 25.3. Mutěnice 25.03.2020
Rybák obecný (Sterna hirundo) 9.4. Mutěnice 10.04.2020
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 14.6. Dubňany 15.06.2020
Rybák černý (Chlidonias niger) 25.4. Bzenec 28.04.2020
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1. 02.01.2020
Holub doupňák (Columba oenas) 9.2. Mikjulov 10.02.2020
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 8.2. Břeclav 10.02.2020
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 7.5. Javorník 11.05.2020
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1. 02.01.2020
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 16.4. Mutěnice 17.04.2020
Sova pálená (Tyto alba) 8.7. okr. Hodonín 18.07.2020
Výr velký (Bubo bubo) 7.5. Javorník 11.05.2020
Puštík obecný (Strix aluco) 16.4. Mutěnice 17.04.2020
Puštík bělavý (Strix uralensis) 28.5. Šumava 01.06.2020
Kalous ušatý (Asio otus) 5.1. Petrov 06.01.2020
Rorýs obecný (Apus apus) 26.4. Hodonín 28.04.2020
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 1.1. Moravičany/Mohlenice 02.01.2020
Vlha pestrá (Merops apiaster) 7.5. Bzenec 11.05.2020
Dudek chocholatý (Upupa epops) 17.4. Mutěnice 17.04.2020
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 12.4. Mutěnice 16.04.2020
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 25.1. Dubňany 25.01.2020
Strakapoud malý (Dryobates minor) 25.1. Dubňany 25.01.2020
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 4.1. ONV 06.01.2020
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1. Moravičany/Mohlenice 02.01.2020
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 14.3. Hostýnky 21.03.2020
Datel černý (Dryocopus  martius) 4.1. Javorník 06.01.2020
Žluna zelená (Picus viridis) 5.1. Mutěnice 06.01.2020
Žluna šedá (Picus canus) 25.1. Dubňany 25.01.2020
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1. 02.01.2020
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 7.5. Bzenec 11.05.2020
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 9.2. Skoronice 10.02.2020
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 7.5. Javorník 11.05.2020
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 4.1. ONV 06.01.2020
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 7.5. Javorník 11.05.2020
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1.1. Moravičany/Mohlenice 02.01.2020
Straka obecná (Pica pica) 1.1. Moravičany/Mohlenice 02.01.2020
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 5.7. Jeseníky 18.07.2020
Kavka obecná (Coloeus monedula) 6.1. Hodonín 07.01.2020
Havran polní (Corvus frugilegus) 1.1. 02.01.2020
Vrána černá (Corvus corone) 3.5. Lednice 11.05.2020
Vrána šedá (Corvus cornix) 1.1. Moravičany/Mohlenice 02.01.2020
Krkavec velký (Corvus corax) 5.1. Javorník 06.01.2020
Sýkora uhelníček (Periparus ater) leden 10.02.2020
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 14.3. Hostýnky 21.03.2020
Sýkora babka (Poecile palustris) 5.1. Mutěnice 06.01.2020
Sýkora lužní (Poecile montanus) 28.5. Šumava 01.06.2020
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 4.1. ONV 06.01.2020
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. - první pták roku 2020 02.01.2020
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 8.3. trkmanec 09.03.2020
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 10.4. Krumvíř 10.04.2020
Skřivan lesní (Lullula arborea) březen, Bzenec 21.03.2020
Skřivan polní (Alauda arvensis) 9.2. Skoronice 10.02.2020
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 29.3. Strážnice 31.03.2020
Břehule říční (Riparia riparia) 14.4. Mutěnice 16.04.2020
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 24.3. Mutěnice 25.03.2020
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 24.3. Mutěnice 25.03.2020
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 25.1. Dubňany 25.01.2020
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 11.4. Mutěnice 16.04.2020
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 8.3. Trkmanec 09.03.2020
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 11.4. Dubňany 16.04.2020
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 17.4. Mutěnice 17.04.2020
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 10.4. Krumvíř 10.04.2020
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 14.4. MUtěnice 16.04.2020
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 28.5. Šumava 01.06.2020
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 7.5. Blatnice 11.05.2020
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 6.5. Mutěnice 11.05.2020
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 25.4. Bzenec 28.04.2020
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 9.4. Mutěnice 10.04.2020
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Duben, mutěnice 16.04.2020
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 7.5. Javorník 11.05.2020
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 27.5. Čejkovice 01.06.2020
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 21.4. Krumvíř 28.04.2020
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 3.5. Dubňany 11.05.2020
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 9.5. Nová lhota 11.05.2020
Králíček obecný (Regulus regulus) 14.3. Hostýnky 21.03.2020
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 5.1. Mutěnice 06.01.2020
Brhlík lesní (Sitta europaea) 5.1. Mutěnice 06.01.2020
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 14.3. Hostýnky 21.03.2020
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 25.1. Dubňany 25.01.2020
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 13.2. Mutěnice 14.02.2020
Kos horský (Turdus torquatus) 30.5. Šumava 01.06.2020
Kos černý (Turdus merula) 1.1. 02.01.2020
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 5.1. Kuželov 06.01.2020
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) březen, Mutěnice 21.03.2020
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 1.1. Moravičany/Mohlenice 02.01.2020
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 7.5. Bzenec 11.05.2020
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 4.1. ONV 06.01.2020
Slavík modráček (Luscinia svecica) 29.3. Mutěnice 31.03.2020
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) duben Mutěnice 28.04.2020
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 11.4. Mutěnice 16.04.2020
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 3.1. Hodonín 06.01.2020
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 7.5. Bzenec 11.05.2020
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 28.5. Šumava 01.06.2020
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) březen, mutěnice 21.03.2020
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 3.5. Lednice 11.05.2020
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 17.7. ř. Teplá 18.07.2020
Vrabec domácí (Passer domesticus) 1.1. 02.01.2020
Vrabec polní (Passer montanus) 5.1. Mutěnice 06.01.2020
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 20.3. Dubňany 21.03.2020
Konipas luční (Motacilla flava) 31.3. Mutěnice 01.04.2020
Konipas horský (Motacilla cinerea) 13. 2. mutěnice 14.02.2020
Konipas bílý (Motacilla alba) 13.2.Mutěnicei 14.02.2020
Linduška luční (Anthus pratensis) březen, Tvarožná Lhota 31.03.2020
Linduška lesní (Anthus trivialis) 11.4. Mutěnice 16.04.2020
Linduška horská (Anthus spinoletta) 13.2. Mutěnice 14.02.2020
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 1.1. Moravičany/Mohlenice 02.01.2020
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 13.2. Mutěnice 14.02.2020
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 4.1. ONV 06.01.2020
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 25.1. Dubňany 25.01.2020
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 28.5. Šumava 01.06.2020
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1. Moravičany/Mohlenice 02.01.2020
Konopka obecná (Linaria cannabina) 1.4. Terezín 09.04.2020
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 5.7. Jeseníky 18.07.2020
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 1.1. Moravičany/Mohlenice 02.01.2020
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 27.3. Hodonín 27.03.2020
Čížek lesní (Spinus spinus) 8.2. Břeclav 10.02.2020
Strnad luční (Emberiza calandra) 7.5. Javorník 11.05.2020
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 4.1. Javorník 06.01.2020
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 1.1. Moravičany/Mohlenice 02.01.2020