Tomáš Baldrián - ČR Year list 2021

Druh Poznámka Datum
Husa tundrová (Anser serrirostris) leden, Dubňany 16.01.2021
Husa velká (Anser anser) 3.1. Hodonín 03.01.2021
Husa běločelá (Anser albifrons) 03.01.2021
Labuť velká (Cygnus olor) 3.1. Hodonín 03.01.2021
Husice liščí (Tadorna tadorna) leden, Dubňany 16.01.2021
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) leden, Hodonín 25.01.2021
Kopřivka obecná (Anas strepera) leden, mutěnice 16.01.2021
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 3.1. Hodonín 03.01.2021
Lžičák pestrý (Anas clypeata) leden, mutěnice 16.01.2021
Ostralka štíhlá (Anas acuta) leden, Hodonín 25.01.2021
Čírka obecná (Anas crecca) leden, mutěnice 16.01.2021
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) leden, mutěnice 16.01.2021
Polák velký (Aythya ferina) leden, mutěn ice 16.01.2021
Polák chocholačka (Aythya fuligula) leden, mutěnice 16.01.2021
Hohol severní (Bucephala clangula) leden, mutěnice 16.01.2021
Morčák malý (Mergellus albellus) 17.1. mutěnice 18.01.2021
Morčák velký (Mergus merganser) 3.1. Hodonín 03.01.2021
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 3.1. Strážnice 03.01.2021
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 3.1. Hodonín 03.01.2021
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 3.1. Hodonín 03.01.2021
Volavka bílá (Egretta alba) 3.1. Hodonín 03.01.2021
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 3.1. Hodonín 03.01.2021
Orel královský (Aquila heliaca) 16.1. lednice 16.01.2021
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 1.1. Hodonín 01.01.2021
Moták pilich (Circus cyaneus) leden, Hodonín 25.01.2021
Luňák červený (Milvus milvus) 16.1. lednice 16.01.2021
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 3.1. Hodonín 03.01.2021
Káně rousná (Buteo lagopus) leden, Mutěnice 25.01.2021
Káně lesní (Buteo buteo) 3.1. Hodonín 03.01.2021
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 16.1. lednice 16.01.2021
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 16.1. lednice 16.01.2021
Lyska černá (Fulica atra) 16.1. břeclav 16.01.2021
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) leden, Mutěnice 25.01.2021
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 3.1. Hodonín 03.01.2021
Racek bouřní (Larus canus) 3.1. Hodonín 03.01.2021
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 1.1. Hodonín 01.01.2021
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1. Hodonín 01.01.2021
Holub doupňák (Columba oenas) 15.1. Kosteliska 16.01.2021
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1. Hodonín 01.01.2021
Kalous ušatý (Asio otus) leden, Karlín 03.02.2021
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 3.1. Hodonín 03.01.2021
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) leden, Dubňany 03.02.2021
Strakapoud malý (Dryobates minor) leden, Mutěnice 25.01.2021
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 1.1. Hodonín 01.01.2021
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1. Hodonín 01.01.2021
Datel černý (Dryocopus  martius) 15.1. Dubňany 18.01.2021
Žluna zelená (Picus viridis) 1.1. Hodonín 01.01.2021
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 3.1. Hodonín 03.01.2021
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 1.1. Hodonín 01.01.2021
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 3.1. Machová 03.01.2021
Straka obecná (Pica pica) 3.1. Hrubá Vrbka 03.01.2021
Kavka obecná (Coloeus monedula) 1.1. Hodonín 01.01.2021
Havran polní (Corvus frugilegus) 1.1. Hodonín 01.01.2021
Vrána šedá (Corvus cornix) 3.1. Machová 03.01.2021
Krkavec velký (Corvus corax) 15.1. Dubňany 16.01.2021
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 1.1. Hodonín 01.01.2021
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) leden, Bzenec 03.02.2021
Sýkora babka (Poecile palustris) 1.1. Hodonín 01.01.2021
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. Hodonín 01.01.2021
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. Hodonín 01.01.2021
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 17.1. Mutěnice 18.01.2021
Králíček obecný (Regulus regulus) 16.1. LEdnice 16.01.2021
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 1.1. Hodonín 01.01.2021
Brhlík lesní (Sitta europaea) 3.1. Hodonín 03.01.2021
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 17.1. Mutěnice 18.01.2021
Kos černý (Turdus merula) 1.1. Hodonín 01.01.2021
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 3.1. Machová 03.01.2021
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 3.1. Hodonín 03.01.2021
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 16.1. Lednice 16.01.2021
Vrabec domácí (Passer domesticus) 1.1. Hodonín 01.01.2021
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1. Hodonín 01.01.2021
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 15.1. Dubňany 16.01.2021
Konipas bílý (Motacilla alba) leden, duňanyn 16.01.2021
Linduška horská (Anthus spinoletta) leden, dubňany 16.01.2021
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) leden 16.01.2021
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 16.1. Lednice 16.01.2021
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 15.1. Dubˇanny 16.01.2021
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1. Hodonín 01.01.2021
Konopka obecná (Linaria cannabina) 1.1. Hodonín 01.01.2021
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 3.1. Hodonín 03.01.2021
Čížek lesní (Spinus spinus) leden, Hodonín 25.01.2021
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 1.1. Hodonín 01.01.2021