Tomáš Baldrián - ČR Year list 2022

Druh Poznámka Datum
Husa tundrová (Anser serrirostris) 2.1. Mistřín 03.01.2022
Husa velká (Anser anser) 1.1. Mutěnice 03.01.2022
Husa běločelá (Anser albifrons) 1.1. Mutěnice 03.01.2022
Berneška velká (Branta canadensis) 2.1. Mistřín 03.01.2022
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 2.1. Mistřín 03.01.2022
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 20.3. Jarohněvák 21.03.2022
Labuť velká (Cygnus olor) 2.1. Ostrožská 03.01.2022
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 1.1. Mutěnice 03.01.2022
Husice liščí (Tadorna tadorna) 20.3. Jarohněvák 21.03.2022
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 21.3. Hodonín 24.03.2022
Kopřivka obecná (Anas strepera) 2.1. Ostrožská 03.01.2022
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 1.1. Mutěnice 03.01.2022
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1. Mutěnice 03.01.2022
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 1.1. Mutěnice 03.01.2022
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 2.1. Ostrožská 03.01.2022
Čírka modrá (Anas querquedula) březen třetí zbrod 21.03.2022
Čírka obecná (Anas crecca) 1.1. Mutěnice 03.01.2022
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 13.2. Mutěnice 15.02.2022
Polák velký (Aythya ferina) 1.1. Mutěnice 03.01.2022
Polák malý (Aythya nyroca) Mutěnice 01.11.2022
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 2.1. Ostrožská 03.01.2022
Polák kaholka (Aythya marila) 8.1. VDNM 10.01.2022
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 8.1. VDNM 10.01.2022
Hohol severní (Bucephala clangula) 1.1. Mutěnice 03.01.2022
Morčák malý (Mergellus albellus) 8.1. VDNM 10.01.2022
Morčák velký (Mergus merganser) 2.1. Ostrožská 03.01.2022
Křepelka polní (Coturnix coturnix) červen Hodonín 28.06.2022
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 1.1. Mutěnice 03.01.2022
Potáplice malá (Gavia stellata) říjen, Nesyt 01.11.2022
Potáplice severní (Gavia arctica) říjen, nesyt 01.11.2022
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 22,3, Mutěnice 24.03.2022
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 2.1. Ostrožská 03.01.2022
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 2.1. Ostrožská 03.01.2022
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 2.1. Ostrožská 03.01.2022
Čáp černý (Ciconia nigra) 21.3. Hodonín 24.03.2022
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 2.4. Hodonín 05.04.2022
Bukač velký (Botaurus stellaris) 10.4. kOBYLÍ 11.04.2022
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 1.5. Mutěnice 06.05.2022
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 06.05.2022
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 1.1. Mutěnice 03.01.2022
Volavka bílá (Egretta alba) 1.1. Mutěnice 03.01.2022
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 5.6. Kosteliska 10.06.2022
Kormorán malý (Microcarbo pygmeus) 8.1. VDNM 10.01.2022
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 1.1. Mutěnice 03.01.2022
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 20.3. Jarohněvák 21.03.2022
Včelojed lesní (Pernis apivorus) červen 15.06.2022
Orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus) 5.6. Kosteliska 10.06.2022
Orel královský (Aquila heliaca) 01.11.2022
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 1.1. Hodonín 03.01.2022
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 14.1. Vacenovice 17.01.2022
Moták pochop (Circus aeruginosus) 21.3. Hodonín 24.03.2022
Moták pilich (Circus cyaneus) 14.1. Milotice 17.01.2022
Moták lužní (Circus pygargus) 29.5. Blatnice 30.05.2022
Luňák červený (Milvus milvus) 8.1. Zaječí 10.01.2022
Luňák hnědý (Milvus migrans) 01.11.2022
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 8.1. VDNM 10.01.2022
Káně rousná (Buteo lagopus) 14.1. Milotice 17.01.2022
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1. Mutěnice 03.01.2022
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 2.1. Ostrožská 03.01.2022
Chřástal polní (Crex crex) 01.11.2022
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 8.1. VDNM 10.01.2022
Lyska černá (Fulica atra) 1.1. Mutěnice 03.01.2022
Jeřáb popelavý (Grus grus) 2.1. Mistřín 03.01.2022
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 2.4. Mutěnice 05.04.2022
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 25.3. Hodonín 28.03.2022
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 10.2. Ladná 15.02.2022
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) Apollo 01.11.2022
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) Apollo 01.11.2022
Kulík říční (Charadrius dubius) 21.3. Hodonín 24.03.2022
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 2.1. Ostrožská 03.01.2022
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 21.3. Hodonín 24.03.2022
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 21.3. Hodonín 24.03.2022
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 20.3. Kosteliska 21.03.2022
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 10.4. Mutěnice 11.04.2022
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 1.1. Mutěnice 03.01.2022
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 2.4. Mutěnice 05.04.2022
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 18.4. Mutěnice 19.04.2022
Jespák malý (Calidris minuta) Apollo 01.11.2022
Jespák šedý (Calidris temminckii) Bažantnice 01.11.2022
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) Hodonín - Bojanovský 01.11.2022
Jespák obecný (Calidris alpina) 21.3. Hodonín 24.03.2022
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 20.3. Kosteliska 21.03.2022
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 1.1. Mutěnice 03.01.2022
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 1.5. Mutěnice 06.05.2022
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) březen, Mutěnice 05.04.2022
Racek bouřní (Larus canus) 2.1. Ostrožská 03.01.2022
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 1.1. Mutěnice 03.01.2022
Racek středomořský (Larus michahellis) 30.05.2022
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 4.4. Mutěnice 05.04.2022
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) 18.4. Mutěnice 19.04.2022
Rybák obecný (Sterna hirundo) 18.4. Mutěnice 19.04.2022
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) květen, Mutěnice 30.05.2022
Rybák černý (Chlidonias niger) 5.6. Jarohněvák 10.06.2022
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1. Hodonín 03.01.2022
Holub doupňák (Columba oenas) 14.1. Milotice 17.01.2022
Holub hřivnáč (Columba palumbus) březen 21.03.2022
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) květen 30.05.2022
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1. Mutěnice 03.01.2022
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 06.05.2022
Puštík obecný (Strix aluco) 26.3. Machová 28.03.2022
Kalous ušatý (Asio otus) 14.1. Ratíškovice 17.01.2022
Rorýs obecný (Apus apus) 5.5. Hodonín 06.05.2022
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 2.1. Ostrožská 03.01.2022
Vlha pestrá (Merops apiaster) květen 30.05.2022
Dudek chocholatý (Upupa epops) květen, Hodonín 30.05.2022
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 17.4. Hodonín 19.04.2022
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 8.1. Pálava 10.01.2022
Strakapoud malý (Dryobates minor) 2.1. Ostrožská 03.01.2022
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 13.2. Hodonín 15.02.2022
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1. Mutěnice 03.01.2022
Datel černý (Dryocopus  martius) 2.1. Ostrožská 03.01.2022
Žluna zelená (Picus viridis) 1.1. Mutěnice 03.01.2022
Žluna šedá (Picus canus) 20.3. Jarohněvák 21.03.2022
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 2.1. Ostrožská 03.01.2022
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 5.1. Mutěnice 07.01.2022
Ostříž lesní (Falco subbuteo) červen 15.06.2022
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 01.11.2022
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) květen 30.05.2022
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 2.1. Ostrožská 03.01.2022
Žluva hajní (Oriolus oriolus) květen 30.05.2022
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1.1. Mutěnice 03.01.2022
Straka obecná (Pica pica) 2.1. Ostrožská 03.01.2022
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 15.4. Jeseníky 19.04.2022
Kavka obecná (Coloeus monedula) 8.1. VDNM 10.01.2022
Havran polní (Corvus frugilegus) 1.1. Hodonín 03.01.2022
Vrána šedá (Corvus cornix) 8.1. VDNM 10.01.2022
Krkavec velký (Corvus corax) 7.1. Mutěnice 10.01.2022
Sýkora uhelníček (Periparus ater) leden - soboňky 15.02.2022
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 15.2. Bzenec 16.02.2022
Sýkora babka (Poecile palustris) 5.1. Mutěnice 07.01.2022
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. Mutěnice 03.01.2022
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. Mutěnice 03.01.2022
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) květen 30.05.2022
Skřivan lesní (Lullula arborea) 29.3. Hodonín Pánov 05.04.2022
Skřivan polní (Alauda arvensis) 21.03.2022
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 10.2. Břeclav 15.02.2022
Břehule říční (Riparia riparia) květen 30.05.2022
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 2.4. Mutěnice 05.04.2022
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 18.4. Mutěnice 19.04.2022
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 2.1. Mistřín 03.01.2022
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 15.4. Jeseníky 19.04.2022
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 27.3. Dubňany 28.03.2022
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) květen 30.05.2022
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) květen 30.05.2022
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 10.4. Kobylí 11.04.2022
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) květen 30.05.2022
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) červen 15.06.2022
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 01.11.2022
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) květen - Hodonín 30.05.2022
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 01.11.2022
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 10.4. Mutěnice 11.04.2022
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 2.4. Mutěnice 05.04.2022
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 01.11.2022
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 01.11.2022
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) květen 30.05.2022
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 15.2. Bzenec 16.02.2022
Králíček obecný (Regulus regulus) leden - soboňky 15.02.2022
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 1.1. Mutěnice 03.01.2022
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1.1. Mutěnice 03.01.2022
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 8.1. Klentnice 10.01.2022
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 26.3. Machová 28.03.2022
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 13.2. Mutěnice 15.02.2022
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) únor, mutěnice 15.02.2022
Kos horský (Turdus torquatus) 15.4. Jeseníky 19.04.2022
Kos černý (Turdus merula) 1.1. Mutěnice 03.01.2022
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 2.1. Ratíškovice 03.01.2022
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 21.03.2022
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 8.1. VDNM 10.01.2022
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 01.11.2022
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 9.1. Mutěnice 10.01.2022
Slavík modráček (Luscinia svecica) 10.4. Kobylí 11.04.2022
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 1.5. Mutěnice 06.05.2022
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) květen 30.05.2022
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) leden - Hodonín 15.02.2022
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) květen - jeseníky 30.05.2022
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) květen 30.05.2022
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 20.3. Kosteliska 21.03.2022
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 15.4. Jeseníky 19.04.2022
Vrabec domácí (Passer domesticus) 1.1. Hodonín 03.01.2022
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1. Mutěnice 03.01.2022
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 2.4. Mutěnice 05.04.2022
Konipas luční (Motacilla flava) 2.4. Mutěnice 05.04.2022
Konipas horský (Motacilla cinerea) 9.1. Mutěnice 10.01.2022
Konipas bílý (Motacilla alba) 1.1. Mutěnice 03.01.2022
Linduška luční (Anthus pratensis) 4.4. Mjtěnice 05.04.2022
Linduška lesní (Anthus trivialis) květen 30.05.2022
Linduška horská (Anthus spinoletta) 1.1. Mutěnice 03.01.2022
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 1.1. Mutěnice 03.01.2022
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 19.1. Mutěnice 21.01.2022
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 9.1. Mutěnice 10.01.2022
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 5.1. Mutěnice 07.01.2022
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1. Mutěnice 03.01.2022
Konopka obecná (Linaria cannabina) 19.1. Mutěnice 21.01.2022
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 15.2. Bzenec 16.02.2022
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 2.1. Kyjov 03.01.2022
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 28.3. Hodonín 28.03.2022
Čížek lesní (Spinus spinus) 15.5. Bzenec 16.02.2022
Strnad luční (Emberiza calandra) 25.6. Račice 28.06.2022
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 5.1. Mutěnice 07.01.2022
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 8.1. VDNM 10.01.2022