Tomáš Baldrián - ČR Year list 2023

Druh Poznámka Datum
Husa tundrová (Anser serrirostris) 01.03.2023
Husa velká (Anser anser) 1.1. Hodonín 02.01.2023
Husa běločelá (Anser albifrons) 1.1. Hodonín 02.01.2023
Husa malá (Anser erythropus) 28.03.2023
Labuť velká (Cygnus olor) 6.1. Mutěnice 08.01.2023
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 01.03.2023
Husice liščí (Tadorna tadorna) 1.1. Hodonín 02.01.2023
Kopřivka obecná (Anas strepera) 8.1 Bzenec 08.01.2023
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 01.03.2023
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1. Hodonín 02.01.2023
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 6,1, Mutěnice 08.01.2023
Čírka modrá (Anas querquedula) 28.03.2023
Čírka obecná (Anas crecca) 6,1, Mutěnice 08.01.2023
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 01.03.2023
Polák velký (Aythya ferina) 01.03.2023
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 20.01.2023
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 28.03.2023
Hohol severní (Bucephala clangula) 6,1, Mutěnice 08.01.2023
Morčák velký (Mergus merganser) 1.1. Hodonín 02.01.2023
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 1.1. Hodonín 02.01.2023
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 01.03.2023
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 01.03.2023
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 28.03.2023
Bukač velký (Botaurus stellaris) 6,1, Mutěnice 08.01.2023
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 1.1. Hodonín 02.01.2023
Volavka bílá (Egretta alba) 1.1. Hodonín 02.01.2023
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 1.1. Hodonín 02.01.2023
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 20.01.2023
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 01.03.2023
Moták pilich (Circus cyaneus) 20.01.2023
Luňák červený (Milvus milvus) 6,1, Mutěnice 08.01.2023
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 28.03.2023
Káně rousná (Buteo lagopus) 20.01.2023
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1. Hodonín 02.01.2023
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 6,1, Mutěnice 08.01.2023
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 6,1, Mutěnice 08.01.2023
Lyska černá (Fulica atra) 6,1, Mutěnice 08.01.2023
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 01.03.2023
Kulík říční (Charadrius dubius) 28.03.2023
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 28.03.2023
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 28.03.2023
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 28.03.2023
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 6,1, Mutěnice 08.01.2023
Jespák obecný (Calidris alpina) 28.03.2023
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 28.03.2023
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 1.1. Hodonín 02.01.2023
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 28.03.2023
Racek bouřní (Larus canus) 01.03.2023
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 1.1. Hodonín 02.01.2023
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1. Hodonín 02.01.2023
Holub doupňák (Columba oenas) 28.03.2023
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 01.03.2023
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 6,1, Mutěnice 08.01.2023
Kalous ušatý (Asio otus) 28.03.2023
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 1.1. Hodonín 02.01.2023
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 01.03.2023
Strakapoud malý (Dryobates minor) 20.01.2023
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 01.03.2023
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1. Hodonín 02.01.2023
Datel černý (Dryocopus  martius) 6,1, Mutěnice 08.01.2023
Žluna zelená (Picus viridis) 6,1, Mutěnice 08.01.2023
Žluna šedá (Picus canus) 8.1. Bzenec 08.01.2023
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1. Hodonín 02.01.2023
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 01.03.2023
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 01.03.2023
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 1.1. Hodonín 02.01.2023
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 6,1, Mutěnice 08.01.2023
Straka obecná (Pica pica) 1.1. Hodonín 02.01.2023
Kavka obecná (Coloeus monedula) 08.01.2023
Havran polní (Corvus frugilegus) 1.1. Hodonín 02.01.2023
Vrána šedá (Corvus cornix) 1.1. Hodonín 02.01.2023
Krkavec velký (Corvus corax) 20.01.2023
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 8.1. Bzenec 08.01.2023
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 8,1. Bzenec 08.01.2023
Sýkora babka (Poecile palustris) 6,1, Mutěnice 08.01.2023
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. Hodonín 02.01.2023
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. Hodonín 02.01.2023
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 28.03.2023
Skřivan lesní (Lullula arborea) 28.03.2023
Skřivan polní (Alauda arvensis) 01.03.2023
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 28.03.2023
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 8.1. Bzenec 08.01.2023
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 28.03.2023
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 28.03.2023
Králíček obecný (Regulus regulus) 8.1. Bzendc 08.01.2023
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 6,1, Mutěnice 08.01.2023
Brhlík lesní (Sitta europaea) 8.1. Bzenc 08.01.2023
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 8.1. Bzenec 08.01.2023
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 01.03.2023
Kos černý (Turdus merula) 1.1. Hodonín 02.01.2023
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 6,1, Mutěnice 08.01.2023
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 6,1, Mutěnice 08.01.2023
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 01.03.2023
Slavík modráček (Luscinia svecica) 28.03.2023
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) leden, Hodonín 08.01.2023
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 28.03.2023
Vrabec domácí (Passer domesticus) leden, Hodonín 08.01.2023
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1. Hodonín 02.01.2023
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 01.03.2023
Konipas horský (Motacilla cinerea) 01.03.2023
Konipas bílý (Motacilla alba) 1.1. Hodonín 02.01.2023
Linduška horská (Anthus spinoletta) 28.03.2023
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 6,1, Mutěnice 08.01.2023
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 01.03.2023
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 20.01.2023
Zvonek zelený (Chloris chloris) 6,1, Mutěnice 08.01.2023
Konopka obecná (Linaria cannabina) 20.01.2023
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 6,1, Mutěnice 08.01.2023
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 28.03.2023
Čížek lesní (Spinus spinus) 01.03.2023
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 6,1, Mutěnice 08.01.2023
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 01.03.2023