Jáchym Tesařík - ČR Year list 2020

Druh Poznámka Datum
Husa tundrová (Anser serrirostris) 31.1. Šakvice 25.11.2020
Husa velká (Anser anser) 31.1. Šakvice 25.11.2020
Husa běločelá (Anser albifrons) 31.1. Šakvice 25.11.2020
Berneška velká (Branta canadensis) 27.2. Praha 03.11.2020
Berneška tmavá (Branta bernicla) 31.1. Přítluky 03.11.2020
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 20.10. Žehuń 03.11.2020
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 31.1. Přítluky 03.11.2020
Labuť velká (Cygnus olor) 2.1. Praha 25.11.2020
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 10.10. Chropyně 10.10.2020
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 12.1. Praha 25.11.2020
Husice liščí (Tadorna tadorna) 1.2. Pohořelice 25.11.2020
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) 14.11. Dolní Břežany 25.11.2020
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 3.1. Praha 25.11.2020
Kopřivka obecná (Anas strepera) 31.1. Přítluky 25.11.2020
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 31.1. Přítluky 25.11.2020
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1. Praha 25.11.2020
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 25.1. Praha 25.11.2020
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 19.9. Lenešický rybník 25.11.2020
Čírka modrá (Anas querquedula) 21.3. Hostivice 25.11.2020
Čírka obecná (Anas crecca) 14.3. Vrbenské rybníky 25.11.2020
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 14.3. Vrbenské rybníky 25.11.2020
Polák velký (Aythya ferina) 2.1. Praha 25.11.2020
Polák malý (Aythya nyroca) 11.9. Hostivice 25.11.2020
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 2.1. Praha 25.11.2020
Polák kaholka (Aythya marila) 12.1. Praha 25.11.2020
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 15.12. Nové Mlýny 15.12.2020
Turpan černý (Melanitta nigra) 15.12. Nové Mlýny 15.12.2020
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 29.12. Újezdský rybník 29.12.2020
Hohol severní (Bucephala clangula) 12.1. Praha 25.11.2020
Morčák malý (Mergellus albellus) 12.12. Nové Mlýny 12.12.2020
Morčák velký (Mergus merganser) 26.1. Praha 25.11.2020
Morčák prostřední (Mergus serrator) 10.4. Rozkoš 25.11.2020
Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia) 22.2. Borová Lada 25.11.2020
Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) 22.2. Dobrá 25.11.2020
Koroptev polní (Perdix perdix) 10.4. Nahořany 25.11.2020
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 21.6. Jeviněves 25.11.2020
Bažant královský (Syrmaticus reevesii) 10.10. Břestský les 25.11.2020
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 31.1. Šakvice 25.11.2020
Potáplice malá (Gavia stellata) 8.5. Rozkoš 25.11.2020
Potáplice severní (Gavia arctica) 15.11. Rozkoš 25.11.2020
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 2.1. Praha 25.11.2020
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 27.9. Nadějská soustava 25.11.2020
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 1.3. Čejetice 25.11.2020
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 15.11. Rozkoš 25.11.2020
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 21.3. Hostivice 25.11.2020
Čáp černý (Ciconia nigra) 5.4. Nové Město nad Metují 25.11.2020
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 14.3. 25.11.2020
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 14.3. Vrbenské rybníky 25.11.2020
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 18.7. Nové Mlýny 25.11.2020
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 23.6. Vrbenské rybníky 25.11.2020
Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) 28.7. Nesyt 28.07.2020
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 5.1. 25.11.2020
Volavka červená (Ardea purpurea) 25.8. rybník Obora 25.08.2020
Volavka bílá (Egretta alba) 5.1. 25.11.2020
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 23.6. Vrbenské rybníky 25.11.2020
Kormorán malý (Microcarbo pygmeus) 28.7. Nesyt 28.07.2020
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 2.1. Praha 25.11.2020
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 10.4. Rozkoš 25.11.2020
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 31.5. Nové Město nad Metují 25.11.2020
Orel královský (Aquila heliaca) 28.7. Nesyt 28.07.2020
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 11.1. Praha 25.11.2020
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 22.2. Stožec 25.11.2020
Moták pochop (Circus aeruginosus) 22.3. Rozkoš 25.11.2020
Moták pilich (Circus cyaneus) 28.2. 25.11.2020
Moták stepní (Circus macrourus) 1.5. Dobřichov 11.03.2021
Moták lužní (Circus pygargus) 1.5. Žehuň 25.11.2020
Luňák červený (Milvus milvus) 31.1. Šakvice 25.11.2020
Luňák hnědý (Milvus migrans) 8.5. Provodov 25.11.2020
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 31.1. Šakvice 25.11.2020
Káně rousná (Buteo lagopus) 31.1. Přítluky 25.11.2020
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) 31.8. Nahořany 03.09.2020
Káně lesní (Buteo buteo) 5.1. 25.11.2020
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 30.3. Slatina 25.11.2020
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 2.1. Praha 25.11.2020
Lyska černá (Fulica atra) 2.1. Praha 25.11.2020
Jeřáb popelavý (Grus grus) 4.4. Nové Město nad Metují 25.11.2020
Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) 1.5. Žehuň 03.11.2020
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 23.6. Vyšatov 25.11.2020
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 23.6. Vyšatov 25.11.2020
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 15.2. 25.11.2020
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 25.7. Nahořany 25.11.2020
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 19.9. Lenešický rybník 25.11.2020
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 8.5. Rozkoš 25.11.2020
Kulík říční (Charadrius dubius) 22.3. Rozkoš 25.11.2020
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 20.3. Praha 25.11.2020
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 30.3. Slatina 25.11.2020
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 30.3. Slatina 25.11.2020
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 28.7. Nesyt 25.11.2020
Břehouš rudý (Limosa lapponica) 7.11. Jistebnické rybníky 07.11.2020
Koliha malá (Numenius phaeopus) 19.4. Rozkoš 25.11.2020
Koliha velká (Numenius arquata) 1.2. Pohořelice 25.11.2020
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 18.7. Nesyt 25.11.2020
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 22.3. Rozkoš 25.11.2020
Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) 10.4. Rozkoš 10.04.2020
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 10.4. Rozkoš 25.11.2020
Vodouš žlutonohý (Tringa flavipes) 7.11. Jistebnické rybníky 07.11.2020
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 22.3. Rozkoš 25.11.2020
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 13.7. Nahořany 25.11.2020
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 19.4. Rozkoš 25.11.2020
Jespák písečný (Calidris alba) 8.9. Sopřečský rybník 08.09.2020
Jespák malý (Calidris minuta) 8.9. Sopřečský rybník 25.11.2020
Jespák šedý (Calidris temminckii) 8.5. Rozkoš 25.11.2020
Jespák skvrnitý (Calidris melanotos) 8.9. Sopřečský rybník 08.09.2020
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 26.7. Rozkoš 25.11.2020
Jespák obecný (Calidris alpina) 22.3. Rozkoš 25.11.2020
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 22.3. Rozkoš 25.11.2020
Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) 18.7. Nesyt 24.07.2020
Racek tříprstý (Rissa tridactyla) 3.11. Vavřinecký rybník 03.11.2020
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 2.1. Praha 25.11.2020
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 19.4. Rozkoš 25.11.2020
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 22.3. Rozkoš 25.11.2020
Racek velký (Ichthyaetus ichthyaetus) 18.10. Velký Tisý 18.10.2020
Racek bouřní (Larus canus) 2.1. Praha 25.11.2020
Racek mořský (Larus marinus) 15.12. Nové Mlýny 15.12.2020
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 3.1. Praha 25.11.2020
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 2.1. Praha 25.11.2020
Racek středomořský (Larus michahellis) 12.1. Praha 25.11.2020
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 22.3. Rozkoš 25.11.2020
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) 1.9. Rozkoš 25.11.2020
Rybák severní (Thalasseus sandvicensis) 25.7. Rozkoš 26.07.2020
Rybák obecný (Sterna hirundo) 6.6. Rozkoš 25.11.2020
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 6.6. Rozkoš 25.11.2020
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) 8.5. Rozkoš 25.11.2020
Rybák černý (Chlidonias niger) 19.4. Rozkoš 25.11.2020
Chaluha pomořská (Stercorarius pomarinus) 15.11. Rozkoš 15.11.2020
Chaluha příživná (Stercorarius parasiticus) 31.8. Rozkoš 04.09.2020
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1. Praha 25.11.2020
Holub doupňák (Columba oenas) 1.2. Pohořelice 25.11.2020
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 2.1. Praha 25.11.2020
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 21.6. Jeviněves 25.11.2020
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1. Praha 25.11.2020
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 1.5. Žehuň 25.11.2020
Sova pálená (Tyto alba) 11.1. Říčany 25.11.2020
Puštík obecný (Strix aluco) 19.2. Borová Lada 25.11.2020
Puštík bělavý (Strix uralensis) 22.2. Stožec 25.11.2020
Sýc rousný (Aegolius funereus) 20.10. Husinec 25.11.2020
Kalous ušatý (Asio otus) 17.4. Černilov 25.11.2020
Kalous pustovka (Asio flammeus) 1.5. Dobřichov 25.11.2020
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 1.9. Provodov-Šonov 25.11.2020
Rorýs obecný (Apus apus) 1.5. Žehuň 25.11.2020
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 2.1. Praha 25.11.2020
Vlha pestrá (Merops apiaster) 21.6. Jeviněves 25.11.2020
Dudek chocholatý (Upupa epops) 10.4. Rozkoš 25.11.2020
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 1.5. Žehuň 25.11.2020
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) 1.12. Stožec 01.12.2020
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 12.1. Praha 25.11.2020
Strakapoud malý (Dryobates minor) 1.2. Pohořelice 25.11.2020
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 31.1. Nové Mlýny 25.11.2020
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 2.1. Praha 25.11.2020
Datel černý (Dryocopus  martius) 1.2. Pohořelice 25.11.2020
Žluna zelená (Picus viridis) 3.1. Praha 25.11.2020
Žluna šedá (Picus canus) 20.2. Borová Lada 25.11.2020
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1. Praha 25.11.2020
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 14.9. Letonice 25.11.2020
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 22.2. Horní Vltavice 25.11.2020
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 21.6. Jeviněves 25.11.2020
Raroh velký (Falco cherrug) 2.1. Pohořelice 25.11.2020
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 15.2. Praha 25.11.2020
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 1.5. Žehuň 25.11.2020
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 31.1. Přítluky 25.11.2020
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 8.5. Rozkoš 25.11.2020
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1.1. Praha 25.11.2020
Straka obecná (Pica pica) 1.1. Praha 25.11.2020
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 18.8. Brdy 25.11.2020
Kavka obecná (Coloeus monedula) 1.1. Praha 25.11.2020
Havran polní (Corvus frugilegus) 1.1. Praha 25.11.2020
Vrána černá (Corvus corone) 26.1. Praha 25.11.2020
Vrána šedá (Corvus cornix) 5.1. 25.11.2020
Krkavec velký (Corvus corax) 5.1. 25.11.2020
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 5.2. Praha 25.11.2020
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 20.2. Borová Lada 25.11.2020
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 20.2. Borová Lada 25.11.2020
Sýkora babka (Poecile palustris) 25.1. Praha 25.11.2020
Sýkora lužní (Poecile montanus) 31.1. Nové Mlýny 25.11.2020
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. Praha 25.11.2020
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. Praha 25.11.2020
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 26.7. Rozkoš 25.11.2020
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 28.11. Žehuň 28.11.2020
Skřivan polní (Alauda arvensis) 22.2. Dobrá 25.11.2020
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 5.6. Vysoká nad Labem 25.11.2020
Břehule říční (Riparia riparia) 19.4. Rozkoš 25.11.2020
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 29.3. Unhošť 25.11.2020
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 18.4. Nové Město nad Metují 25.11.2020
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 2.1. Praha 25.11.2020
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 9.4. Praha 25.11.2020
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 14.3. Vrbenské rybníky 25.11.2020
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 16.4. Praha 25.11.2020
Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides) 18.6. Obří důl 25.11.2020
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 1.5. Žehuň 25.11.2020
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 19.4. Rozkoš 25.11.2020
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 8.5. Rozkoš 25.11.2020
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 8.5. Rozkoš 25.11.2020
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 22.5. Praha 25.11.2020
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 23.6. Vrbenské rybníky 25.11.2020
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 1.5. Žehuň 25.11.2020
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 1.5. Žehuň 25.11.2020
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 12.3. Průhonice 25.11.2020
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 8.5. Rozkoš 25.11.2020
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 21.6. Jeviněves 25.11.2020
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 18.4. Nové Město nad Metují 25.11.2020
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 26.4. Praha 25.11.2020
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 15.2. Klopotovské údolí 25.11.2020
Králíček obecný (Regulus regulus) 26.1. Praha 25.11.2020
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 1.1. Praha 25.11.2020
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1.1. Praha 25.11.2020
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 20.2. Borová Lada 25.11.2020
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 12.1. Praha 25.11.2020
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 23.2. Šumava 25.11.2020
Kos horský (Turdus torquatus) 18.6. Zadní Rennerovky 25.11.2020
Kos černý (Turdus merula) 1.1. Praha 25.11.2020
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 3.1. Praha 25.11.2020
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 15.3. Praha 25.11.2020
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 13.3. Praha 25.11.2020
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 31.1. Přítluky 25.11.2020
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 8.5. Rozkoš 25.11.2020
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 1.1. Praha 25.11.2020
Slavík modráček (Luscinia svecica) 1.5. Žehuň 25.11.2020
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 19.4. Rozkoš 25.11.2020
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 8.5. Rozkoš 25.11.2020
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 26.4. Praha 25.11.2020
Lejsek malý (Ficedula parva) 30.5. Nové Město nad Metují 25.11.2020
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 20.3. Praha 25.11.2020
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 10.4. Nové Město nad Metují 25.11.2020
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 19.4. Provodov-Šonov 25.11.2020
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 22.3. Rozkoš 25.11.2020
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 19.4. Provodov-Šonov 25.11.2020
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 15.2. Nové Město nad Metují 25.11.2020
Vrabec domácí (Passer domesticus) 11.1. Říčany 25.11.2020
Vrabec polní (Passer montanus) 25.1. Praha 25.11.2020
Pěvuška podhorní (Prunella collaris) 18.6. Sněžka 19.06.2020
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 5.4. Nové Město nad Metují 25.11.2020
Konipas luční (Motacilla flava) 8.5. Šeřeč 25.11.2020
Konipas horský (Motacilla cinerea) 1.1. Praha 25.11.2020
Konipas bílý (Motacilla alba) 13.3. Praha 25.11.2020
Linduška luční (Anthus pratensis) 18.4. Nahořany 25.11.2020
Linduška lesní (Anthus trivialis) 18.6. Zadní Rennerovky 25.11.2020
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) 1.5. 25.11.2020
Linduška horská (Anthus spinoletta) 18.6. Sněžka 25.11.2020
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 3.1. Praha 25.11.2020
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 22.3. Rozkoš 25.11.2020
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 11.1. Říčany 25.11.2020
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 26.1. Praha 25.11.2020
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 18.6. Úpské rašeliniště 25.11.2020
Zvonek zelený (Chloris chloris) 11.1. Říčany 25.11.2020
Konopka obecná (Linaria cannabina) 22.3. Rozkoš 25.11.2020
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 28.10. Toušeň 25.11.2020
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 18.6. Úpské rašeliniště 25.11.2020
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 18.6. Úpské rašeliniště 25.11.2020
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 2.1. Praha 25.11.2020
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 12.1. Praha 25.11.2020
Čížek lesní (Spinus spinus) 1.2. Pohořelice 25.11.2020
Strnad luční (Emberiza calandra) 18.4. Provodov-Šonov 25.11.2020
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 31.1. Šakvice 25.11.2020
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) 18.4. Nahořany 25.11.2020
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 14.3. Vrbenské rybníky 25.11.2020
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 12.12. Strachotín 12.12.2020