Jáchym Tesařík - ČR Year list 2023

Druh Poznámka Datum
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 30.1. Staré Ždánice 30.01.2023
Berneška velká (Branta canadensis) 18.2. Štětí 18.02.2023
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 15.9. rybník Amerika 18.09.2023
Husa velká (Anser anser) 1.1. Hradec Králové 01.01.2023
Husa tundrová (Anser serrirostris) 21.1. Chotěšice 21.01.2023
Husa běločelá (Anser albifrons) 21.1. Chotěšice 21.01.2023
Husa malá (Anser erythropus) 21.1. Chotěšice 21.01.2023
Labuť velká (Cygnus olor) 1.1. rybník Závěšťák 01.01.2023
Labuť malá (Cygnus columbianus) 21.1. Chotěšice 21.01.2023
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 2.1. Praha 03.01.2023
Husice liščí (Tadorna tadorna) 22.3. rybník Dehtář 23.03.2023
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) 13.9. rybník Nesyt 15.10.2023
Kachnička mandarínská (Aix galericulata) 14.10. rybník Broumar 15.10.2023
Čírka modrá (Spatula querquedula) 22.3. rybník Malý Volešek 23.03.2023
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) 22.3. rybník Dehtář 23.03.2023
Kopřivka obecná (Mareca strepera) 2.1. Praha 03.01.2023
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) 26.2. Bohuslavice 27.02.2023
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1. Nové Město nad Metují 01.01.2023
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 14.1. jezero Most 15.01.2023
Čírka obecná (Anas crecca) 30.1. Dolany 30.01.2023
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 22.3. rybník Koclířov 23.03.2023
Polák velký (Aythya ferina) 2.1. Praha 03.01.2023
Polák malý (Aythya nyroca) 3.12. jezero Milada 04.12.2023
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 2.1. Praha 03.01.2023
Polák kaholka (Aythya marila) 30.1. Dolany 30.01.2023
Kajka mořská (Somateria mollissima) 3.12. jezero Milada 04.12.2023
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 14.1. jezero Most 15.01.2023
Turpan černý (Melanitta nigra) 9.1. VN Rozkoš 10.12.2023
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 2.1. Praha 03.01.2023
Hohol severní (Bucephala clangula) 14.1. jezero Most 15.01.2023
Morčák malý (Mergellus albellus) 9.1. VN Rozkoš 10.12.2023
Morčák velký (Mergus merganser) 14.1. Vědomice 15.01.2023
Morčák prostřední (Mergus serrator) 3.12. jezero Milada 04.12.2023
Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia) 22.3. Dobrá 23.03.2023
Koroptev polní (Perdix perdix) 13.5. Velký Osek 15.05.2023
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 18.2. Radešín 18.02.2023
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 13.5. Chotěšice 15.05.2023
Rorýs obecný (Apus apus) 30.4. Praha 02.05.2023
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 7.5. rybník Rzovák 09.05.2023
Holub skalní/domácí (Columba livia) 2.1. Praha 03.01.2023
Holub doupňák (Columba oenas) 21.1. Chotěšice 21.01.2023
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 14.1. Praha 15.01.2023
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 13.5. NPP Mladá 15.05.2023
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1. Králova Lhota 01.01.2023
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 10.3. Slatina 13.03.2023
Chřástal polní (Crex crex) 10.6. Říčky v Orl. horách 17.06.2023
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 15.9. Borský rybník 18.09.2023
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 2.1. Praha 03.01.2023
Lyska černá (Fulica atra) 2.1. Praha 03.01.2023
Jeřáb popelavý (Grus grus) 30.1. Dolany 30.01.2023
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 2.1. Praha 03.01.2023
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 14.1. jezero Most 15.01.2023
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 14.1. jezero Most 15.01.2023
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 11.2. Praha 11.02.2023
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 20.3. Hostivické rybníky 21.03.2023
Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) 14.10. VN Rozkoš 15.10.2023
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 28.6. Nesyt 30.06.2023
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 28.6. Nesyt 30.06.2023
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 24.2. Černilov 27.02.2023
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 24.2. Černilov 27.02.2023
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 27.9. VN Újezd 27.09.2023
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 13.9. Nesyt 13.09.2023
Kulík říční (Charadrius dubius) 13.5. Chotěšice 15.05.2023
Kulík hnědý (Charadrius morinellus) 27.9. Čistá 27.09.2023
Koliha malá (Numenius phaeopus) 13.9. Nesyt 13.09.2023
Koliha velká (Numenius arquata) 22.3. rybník Malý Volešek 23.03.2023
Jespák rezavý (Calidris canutus) 15.9. VN Jesenice 18.09.2023
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 12.3. Bohuslavice 13.03.2023
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 13.9. Nesyt 13.09.2023
Jespák obecný (Calidris alpina) 22.3. rybník Malý Volešek 23.03.2023
Jespák malý (Calidris minuta) 15.9. VN Jesenice 18.09.2023
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 14.6. Vrchbělá 17.06.2023
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 12.3. Tuří rybník 13.03.2023
Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) 13.9. Nesyt 13.09.2023
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 13.5. Velký Osek 15.05.2023
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 28.6. Nesyt 30.06.2023
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 28.6. Nesyt 30.06.2023
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 7.5. rybník Rzovák 09.05.2023
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 28.6. Nesyt 30.06.2023
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 13.5. Proudnický rybník 15.05.2023
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 2.1. Praha 03.01.2023
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 14.10. VN Rozkoš 15.10.2023
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 1.7. VN Rozkoš 10.07.2023
Racek bouřní (Larus canus) 2.1. Praha 03.01.2023
Racek mořský (Larus marinus) 14.1. jezero Most 15.01.2023
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 2.1. Praha 03.01.2023
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 2.1. Praha 03.01.2023
Racek středomořský (Larus michahellis) 5.1. Praha 06.01.2023
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 5.1. Praha 06.01.2023
Rybák obecný (Sterna hirundo) 13.5. Velký Osek 15.05.2023
Rybák dlouhoocasý (Sterna paradisaea) 14.10. VN Rozkoš 20.10.2023
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 10.5. Praha 11.05.2023
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) 22.7. VN Rozkoš 25.07.2023
Rybák černý (Chlidonias niger) 7.5. rybník Rzovák 09.05.2023
Potáplice malá (Gavia stellata) 3.12. jezero Milada 04.12.2023
Potáplice severní (Gavia arctica) 14.1. jezero Most 15.01.2023
Čáp černý (Ciconia nigra) 20.3. Praha 21.03.2023
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 7.5. Radhošť 09.05.2023
Kormorán malý (Microcarbo pygmaeus) 27.6. VDNM 30.06.2023
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 1.1. Černčice 01.01.2023
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 7.5. rybník Rzovák 09.05.2023
Bukač velký (Botaurus stellaris) 22.3. Služebný rybník 23.03.2023
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 27.6. Dolní Věstonice 30.06.2023
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 27.6. Dolní Věstonice 30.06.2023
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 1.1. Nové Město nad Metují 01.01.2023
Volavka červená (Ardea purpurea) 28.6. Nesyt 30.06.2023
Volavka bílá (Ardea alba) 21.1. Odřepsy 21.01.2023
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 13.5. Velký Osek 15.05.2023
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 16.9. VN Rozkoš 18.09.2023
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 14.6. Brniště 17.06.2023
Orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus) 3.8. Martiněves 20.08.2023
Orel křiklavý (Clanga pomarina) 27.7. Hospozínek 28.07.2023
Orel královský (Aquila heliaca) 13.5. Chotěšice 15.05.2023
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 1.1. Nové Město nad Metují 01.01.2023
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 20.3. Praha 21.03.2023
Moták pochop (Circus aeruginosus) 22.3. Dehtář 23.03.2023
Moták pilich (Circus cyaneus) 21.1. Běchary 21.01.2023
Moták stepní (Circus macrourus) 11.7. Radešínek 12.07.2023
Moták lužní (Circus pygargus) 7.5. Slepotice 09.05.2023
Luňák červený (Milvus milvus) 12.3. VN Rozkoš 13.03.2023
Luňák hnědý (Milvus migrans) 22.3. rybník Malý Volešek 23.03.2023
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 21.1. Chotěšice 21.01.2023
Káně rousná (Buteo lagopus) 21.1. Chotěšice 21.01.2023
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) 18.2. Třebívlice 18.02.2023
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1. Vysoká nad Labem 01.01.2023
Sova pálená (Tyto alba) 18.2. Radešín 18.02.2023
Sýc rousný (Aegolius funereus) 6.8. Svratouch 20.08.2023
Sýček obecný (Athene noctua) 13.5. Radešínek 15.05.2023
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 14.10. Borová 15.10.2023
Výreček malý (Otus scops) 13.5. Lázně Toušeň 15.05.2023
Kalous ušatý (Asio otus) 21.1. Škvorec 21.01.2023
Kalous pustovka (Asio flammeus) 18.2. Radešín 18.02.2023
Výr velký (Bubo bubo) 22.3. Radětice 23.03.2023
Puštík obecný (Strix aluco) 24.2. PR Zbytka 27.02.2023
Dudek chocholatý (Upupa epops) 27.6. Dunajovické kopce 30.06.2023
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 5.1. Praha 06.01.2023
Vlha pestrá (Merops apiaster) 14.6. Václavice 17.06.2023
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 13.5. NPP Mladá 15.05.2023
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 1.1. Nové Město nad Metují 01.01.2023
Strakapoud malý (Dryobates minor) 1.1. Nové Město nad Metují 01.01.2023
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 3.5. Praha 04.05.2023
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1. Nové Město nad Metují 01.01.2023
Datel černý (Dryocopus  martius) 4.2. Loučná pod Klínovcem 05.02.2023
Žluna zelená (Picus viridis) 1.1. Nové Město nad Metují 01.01.2023
Žluna šedá (Picus canus) 22.3. Dobrá 23.03.2023
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1. Nové Město nad Metují 01.01.2023
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 3.8. Hospozínek 20.08.2023
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 21.1. Chotěšice 21.01.2023
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 10.5. Praha 11.05.2023
Raroh velký (Falco cherrug) 11.7. Kmetiněves 12.07.2023
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 6.1. Praha 07.01.2023
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 21.1. Chotěšice 21.01.2023
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 7.5. rybník Rzovák 09.05.2023
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 7.5. rybník Rzovák 09.05.2023
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1.1. Nové Město nad Metují 01.01.2023
Straka obecná (Pica pica) 2.1. Praha 03.01.2023
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 22.8. Studýnka 23.08.2023
Kavka obecná (Coloeus monedula) 1.1. Vysoká nad Labem 01.01.2023
Havran polní (Corvus frugilegus) 1.1. Vysoká nad Labem 01.01.2023
Vrána černá (Corvus corone) 14.1. Bílina 15.01.2023
Vrána šedá (Corvus cornix) 21.1. Chotěšice 21.01.2023
Krkavec velký (Corvus corax) 14.1. jezero Most 15.01.2023
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 4.2. Loučná pod Klínovcem 05.02.2023
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 4.2. Loučná pod Klínovcem 05.02.2023
Sýkora babka (Poecile palustris) 1.1. Nové Město nad Metují 01.01.2023
Sýkora lužní (Poecile montanus) 4.2. Horní Blatná 05.02.2023
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. Nové Město nad Metují 01.01.2023
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. Nové Město nad Metují 01.01.2023
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 13.5. Třesický rybník 15.05.2023
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 14.1. jezero Most 15.01.2023
Skřivan lesní (Lullula arborea) 14.6. Vrchbělá 17.06.2023
Skřivan polní (Alauda arvensis) 26.2. VN Rozkoš 27.02.2023
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 30.1. Osičky 30.01.2023
Břehule říční (Riparia riparia) 7.5. rybník Rzovák 09.05.2023
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 19.4. Praha 19.04.2023
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 3.5. Praha 04.05.2023
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 1.1. Nové Město nad Metují 01.01.2023
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 30.4. Praha 02.05.2023
Budníček pruhohlavý (Phylloscopus inornatus) 7.11. ČHS 09.11.2023
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 21.4. Praha 26.04.2023
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 10.3. Slatina 13.03.2023
Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides) 17.6. Obří důl 17.06.2023
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 7.5. rybník Rzovák 09.05.2023
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 7.5. rybník Rzovák 09.05.2023
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 7.5. rybník Rzovák 09.05.2023
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 10.5. Praha 11.05.2023
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 13.5. Klamoš 15.05.2023
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 26.6. Rychnov na Moravě 30.06.2023
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 7.5. rybník Rzovák 09.05.2023
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 7.5. rybník Rzovák 09.05.2023
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 29.3. Praha 30.03.2023
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 4.5. Praha 04.05.2023
Pěnice vlašská (Curruca nisoria) 13.5. NPP Mladá 15.05.2023
Pěnice pokřovní (Curruca curruca) 21.4. Praha 26.04.2023
Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis) 2.5. Praha 04.05.2023
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 22.3. Stožec 23.03.2023
Králíček obecný (Regulus regulus) 1.1. Nové Město nad Metují 01.01.2023
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 1.1. Nové Město nad Metují 01.01.2023
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1.1. Nové Město nad Metují 01.01.2023
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 4.2. Loučná pod Klínovcem 05.02.2023
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 2.2. Praha 05.02.2023
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 18.2. Postoloprty 18.02.2023
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 10.3. Slatina 13.03.2023
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 1.1. Nové Město nad Metují 01.01.2023
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 12.3. Nové Město nad Metují 13.03.2023
Kos černý (Turdus merula) 1.1. Nové Město nad Metují 01.01.2023
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 14.1. Lahošť 15.01.2023
Kos horský (Turdus torquatus) 17.6. Úpské rašeliniště 17.06.2023
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 13.5. rybník Zrcadlo 15.05.2023
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 1.1. Opatovice nad Labem 01.01.2023
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 4.5. Praha 04.05.2023
Slavík modráček (Luscinia svecica) 13.5. Nečaský rybník 15.05.2023
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 19.4. Praha 19.04.2023
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 10.5. Praha 11.05.2023
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 12.3. Provodov 13.03.2023
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 12.4. Praha 19.04.2023
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 10.5. Praha 11.05.2023
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 12.3. VN Rozkoš 13.03.2023
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 14.6. Václavice 17.06.2023
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 26.2. Nové Město nad Metují 27.02.2023
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1. Nové Město nad Metují 01.01.2023
Vrabec domácí (Passer domesticus) 21.1. Městec Králové 21.01.2023
Pěvuška podhorní (Prunella collaris) 17.6. Sněžka 17.06.2023
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 10.3. Štěrboholy 13.03.2023
Konipas luční (Motacilla flava) 13.5. NPP Hrabanovská černava 15.05.2023
Konipas horský (Motacilla cinerea) 1.1. Nové Město nad Metují 01.01.2023
Konipas bílý (Motacilla alba) 30.1. Dolany 30.01.2023
Linduška úhorní (Anthus campestris) 11.7. jezero Most 12.07.2023
Linduška luční (Anthus pratensis) 17.6. Obří důl 17.06.2023
Linduška lesní (Anthus trivialis) 10.6. Šerlich 17.06.2023
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) 27.9. Čistá 27.09.2023
Linduška horská (Anthus spinoletta) 14.1. jezero Most 15.01.2023
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 13.1. Praha 15.01.2023
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 26.2. Nahořany 27.02.2023
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 1.1. Nové Město nad Metují 01.01.2023
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 4.2. Loučná pod Klínovcem 05.02.2023
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 10.6. Orlické Záhoří 17.06.2023
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1. Nové Město nad Metují 01.01.2023
Konopka obecná (Linaria cannabina) 14.1. jezero Most 15.01.2023
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 4.2. Loučná pod Klínovcem 05.02.2023
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 17.6. Obří důl 17.06.2023
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 4.2. Horní Blatná 05.02.2023
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 1.1. Nové Město nad Metují 01.01.2023
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 7.5. Dobříkov 09.05.2023
Čížek lesní (Spinus spinus) 1.1. Nové Město nad Metují 01.01.2023
Strnad luční (Emberiza calandra) 14.1. jezero Most 15.01.2023
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 1.1. Nové Město nad Metují 01.01.2023
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 14.1. jezero Most 15.01.2023