Ondřej Boháč - ČR Year list 2020

Druh Poznámka Datum
Husa tundrová (Anser serrirostris) Roudníky (UL) 4.1. 07.01.2020
Husa velká (Anser anser) Lenešický rybník, LN 11.1 04.02.2020
Husa běločelá (Anser albifrons) Libčeves (LN) 1.1 07.01.2020
Berneška velká (Branta canadensis) Ústecko 29.2. 29.02.2020
Labuť velká (Cygnus olor) Teplice (TP) 2.1. 07.01.2020
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) Chropyně (KM) 22.2 29.02.2020
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) VN Kateřina (TP) 4.1. 07.01.2020
Husice liščí (Tadorna tadorna) Lenešický rybník, LN 11.1. 04.02.2020
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) okres Most 21.2. 29.02.2020
Kopřivka obecná (Anas strepera) VN Kyjice (CV) 7.1. 07.01.2020
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) Lenešický rybník (LN) 21.2. 29.02.2020
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) Teplice (TP) 2.1. 07.01.2020
Lžičák pestrý (Anas clypeata) Lenešický rybník (LN) 29.3. 01.04.2020
Ostralka štíhlá (Anas acuta) Lenešický rybník (LN) 21.2. 29.02.2020
Čírka modrá (Anas querquedula) Zaužany (UL) 15.3. 01.04.2020
Čírka obecná (Anas crecca) Mariánské Radčice (MO) 4.2. 16.02.2020
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) jezero Most (MO) 7.1. 07.01.2020
Polák velký (Aythya ferina) jezero Most (MO) 7.1. 07.01.2020
Polák chocholačka (Aythya fuligula) jezero Most (MO) 7.1. 07.01.2020
Polák kaholka (Aythya marila) jezero Most (MO) 4.2. 04.02.2020
Turpan hnědý (Melanitta fusca) jezero Milada (UL) 14.2. 29.02.2020
Turpan černý (Melanitta nigra) jezero Milada (UL) 14.2. 29.02.2020
Hohol severní (Bucephala clangula) jezero Most (MO) 7.1. 07.01.2020
Morčák malý (Mergellus albellus) jezero Most (MO) 7.1. 07.01.2020
Morčák velký (Mergus merganser) VN Modlany (TP) 4.1. 07.01.2020
Morčák prostřední (Mergus serrator) jezero Milada (UL) 14.2. 29.02.2020
Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia) NP Šumava 9.5. 16.05.2020
Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) Krušné hory 26.3. 01.04.2020
Koroptev polní (Perdix perdix) Kleneč (LT) 7.4. 03.05.2020
Křepelka polní (Coturnix coturnix) Klenovice na Hané 1.5. 03.05.2020
Bažant obecný (Phasianus colchicus) VN Modlany (TP) 4.1. 07.01.2020
Potáplice malá (Gavia stellata) jezero Most (MO) 29.4. 03.05.2020
Potáplice severní (Gavia arctica) jezero Most (MO) 29.4. 03.05.2020
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) jezero Most (MO) 7.1. 07.01.2020
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) jezero Most (MO) 7.1. 07.01.2020
Potápka roháč (Podiceps cristatus) jezero Most (MO) 7.1. 07.01.2020
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) jezero Most (MO) 7.1. 07.01.2020
Čáp černý (Ciconia nigra) Radovesická výsypka (TP) 16.3. 01.04.2020
Čáp bílý (Ciconia ciconia) VN Modlany (TP) 24.3. 01.04.2020
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) jižní Čechy 9.4. 03.05.2020
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) jezero Milada (UL) 20.7. 08.09.2020
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) jižní Čechy 9.4. 03.05.2020
Volavka popelavá (Ardea cinerea) Radovesická výsypka (TP) 1.1. 07.01.2020
Volavka bílá (Egretta alba) VN Kateřina (TP) 4.1. 07.01.2020
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) r. Vyšatov (CB) 16.05.2020
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) VN Modlany (TP) 4.1. 07.01.2020
Orlovec říční (Pandion haliaetus) výsypka, Osek (TP) 6.4. 03.05.2020
Včelojed lesní (Pernis apivorus) PR Mokřiny u Vomáčků (CB) 8.5. 16.05.2020
Orel křiklavý (Clanga pomarina) Valkeřice - Sluková (DC) 8.7. 08.09.2020
Krahujec obecný (Accipiter nisus) Libčeves (LN) 1.1. 07.01.2020
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) Teplice (TP) 12.1 04.02.2020
Moták pochop (Circus aeruginosus) Radovesická výsypka (TP) 18.3. 01.04.2020
Moták pilich (Circus cyaneus) Radovesická výsypka (TP) 1.1. 07.01.2020
Moták stepní (Circus macrourus) Dobřichov (KO) 9.5. 16.05.2020
Moták lužní (Circus pygargus) Fojtovická pláň (TP) 20.4. 03.05.2020
Luňák červený (Milvus milvus) Teplice (TP) 9.2. 29.02.2020
Luňák hnědý (Milvus migrans) Modlany (TP) 4.4. 03.05.2020
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) Lenešický rybník (LN) 21.2. 29.02.2020
Káně rousná (Buteo lagopus) Radovesická výsypka (TP) 1.1. 07.01.2020
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) Koštice (Vojnice) (LN) 18.7 08.09.2020
Káně lesní (Buteo buteo) Chodovlice (LN) 1.1. 07.01.2020
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) Radovesická výsypka (TP) 6.1. 07.01.2020
Chřástal polní (Crex crex) Lišov (CB) 9.5. 16.05.2020
Chřástal malý (Porzana parva) Radovesická výsypka (TP) 23.4. 03.05.2020
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) Radovesická výsypka (TP) 27.3. - chycen 01.04.2020
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) Praha - Klárov 11.1. 04.02.2020
Lyska černá (Fulica atra) jezero Most (MO) 7.1. 04.02.2020
Jeřáb popelavý (Grus grus) Teplice (TP) 5.1. 07.01.2020
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) jižní Čechy 9.4. 03.05.2020
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) jižní Čechy 9.4. 03.05.2020
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) Radovesická výsypka (TP) 6.2. 29.02.2020
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) Hrubčice (PV) 22.2. 29.02.2020
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) jezero Milada (UL) 1.3. 01.04.2020
Kulík říční (Charadrius dubius) louže, Krčmaň (OL) 23.3. 01.04.2020
Kulík hnědý (Charadrius morinellus) Budyně nad Ohří (LT) 7.4. 03.05.2020
Sluka lesní (Scolopax rusticola) Moldava (TP) 14.3. 01.04.2020
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) Dobroměřický rybník (LN) 29.3. 01.04.2020
Bekasina větší (Gallinago media) Žehuňský rybník (KO) 9.5. 16.05.2020
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) Luční Chvojno (UL) 8.3. 01.04.2020
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) jižní Čechy 9.4. 03.05.2020
Koliha malá (Numenius phaeopus) jižní Čechy 9.4. 03.05.2020
Koliha velká (Numenius arquata) Bezdrev (CB) 9.5. 16.05.2020
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) Bezdrev (CB) 9.5. 16.05.2020
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) louže, Krčmaň (OL) 23.3. 01.04.2020
Vodouš šedý (Tringa nebularia) Lenešický rybník (LN) 8.4. 03.05.2020
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) louže, Krčmaň (OL) 23.3. 01.04.2020
Vodouš bahenní (Tringa glareola) jižní Čechy 9.4. 03.05.2020
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) Modlany (TP) 15.4. 03.05.2020
Jespák šedý (Calidris temminckii) mokřad Bystročice (OL) 5.5. 16.05.2020
Jespák obecný (Calidris alpina) Vrbátky (PV) 5.5. 16.05.2020
Jespák bojovný (Calidris pugnax) louže, Krčmaň (OL) 23.3. 01.04.2020
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) VN Kyjice (CV) 7.1. 07.01.2020
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) jižní Čechy 9.5. 16.05.2020
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) jižní Čechy 9.4. 03.05.2020
Racek bouřní (Larus canus) VN Modlany (TP) 4.1 07.01.2020
Racek stříbřitý (Larus argentatus) VN Modlany (TP) 4.1 07.01.2020
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) VN Modlany (TP) 4.1 07.01.2020
Racek středomořský (Larus michahellis) VN Modlany, Staré Srbice (TP) 22.1. 04.02.2020
Racek žlutonohý (Larus fuscus) jezero Most (MO) 7.1. 07.01.2020
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) jezero Milada (UL) 14.4. 03.05.2020
Rybák obecný (Sterna hirundo) Majetín (OL) 1.5. 03.05.2020
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) jižní Čechy 9.5. 16.05.2020
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) Dolní Benešov (OP) 6.5. 16.05.2020
Rybák černý (Chlidonias niger) Dolní Benešov (OP) 6.5. 16.05.2020
Holub doupňák (Columba oenas) Chabařovice (UL) 13.2. 29.02.2020
Holub hřivnáč (Columba palumbus) Teplice (TP) 6.2. 29.02.2020
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) Mikulov - Nové Město (TP) 26.4. 03.05.2020
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) Teplice (TP) 2.1. 07.01.2020
Kukačka obecná (Cuculus canorus) Chabařovice (UL) 22.4. 03.05.2020
Sova pálená (Tyto alba) okres Louny 16.4. 03.05.2020
Výr velký (Bubo bubo) Radovesická výsypka (TP) 31.1. 04.02.2020
Puštík obecný (Strix aluco) Radovesická výsypka (TP) 21.2. 29.02.2020
Puštík bělavý (Strix uralensis) NP Šumava 9.5. 16.05.2020
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) Moldava (TP) 14.3. 01.04.2020
Sýček obecný (Athene noctua) okres Olomouc 30.4. 03.05.2020
Sýc rousný (Aegolius funereus) Moldava (TP) 14.3. 01.04.2020
Kalous ušatý (Asio otus) Teplicko 6.1. 16.02.2020
Kalous pustovka (Asio flammeus) Teplicko 6.1. 16.02.2020
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) Lelov (TP) 7.9. 08.09.2020
Rorýs obecný (Apus apus) Radovesická výsypka (TP) 27.4. 03.05.2020
Ledňáček říční (Alcedo atthis) jezero Most (MO) 7.1. 07.01.2020
Vlha pestrá (Merops apiaster) Osoblažský výběžek 5.5. 16.05.2020
Dudek chocholatý (Upupa epops) Teplice - Nová Ves (TP) 16.4. 03.05.2020
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) Světec (TP) 5.4. 03.05.2020
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) Doubravka (TP) 21.1. 04.02.2020
Strakapoud malý (Dryobates minor) Ohrazenice (LB) 25.1. 04.02.2020
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) Přerov (OL) 21.3. 01.04.2020
Strakapoud velký (Dendrocopos major) Radovesická výsypka (TP) 1.1. 07.01.2020
Datel černý (Dryocopus  martius) Lipská hora (LN), 6.1. 07.01.2020
Žluna zelená (Picus viridis) Radovesická výsypka (TP) 1.1. 07.01.2020
Žluna šedá (Picus canus) Krupka (TP) 10.1. 04.02.2020
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) Libčeves (LN) 1.1. 07.01.2020
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) okres Olomouc 1.5. 03.05.2020
Ostříž lesní (Falco subbuteo) Radovesická výsypka (TP) 1.4. - vč. fotky 01.04.2020
Raroh velký (Falco cherrug) Lounsko 16.8. 08.09.2020
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) Teplice (TP) 15.1. 04.02.2020
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) Modlany (TP) 30.4. 03.05.2020
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) Třebenice (LN) 1.1. 07.01.2020
Žluva hajní (Oriolus oriolus) Modlany (TP) 30.4. 03.05.2020
Sojka obecná (Garrulus glandarius) Radovesická výsypka (TP) 1.1. 07.01.2020
Straka obecná (Pica pica) Libčeves (LN) 1.1. 07.01.2020
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) Přední Cínovec (TP) 6.8. 08.09.2020
Kavka obecná (Coloeus monedula) skládka, Ústí n. Labem (UL) 4.1. 07.01.2020
Havran polní (Corvus frugilegus) skládka, Ústí n. Labem (UL) 4.1. 07.01.2020
Vrána černá (Corvus corone) Libčeves (LN) 1.1. 07.01.2020
Vrána šedá (Corvus cornix) VN Modlany (TP) 4.1. 29.02.2020
Krkavec velký (Corvus corax) Teplice (TP) 1.1 07.01.2020
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) VN Kateřina (TP) 4.1. 07.01.2020
Sýkora uhelníček (Periparus ater) Radimovice (LB) 25.1. 04.02.2020
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) Kostomlaty p. Milešovkou (TP) 01.02. 04.02.2020
Sýkora babka (Poecile palustris) Lipská hora (LN) 6.1. 07.01.2020
Sýkora lužní (Poecile montanus) Dělouš, Ústí n. Labem (UL) 4.1. 07.01.2020
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) Teplice (TP) 1.1 07.01.2020
Sýkora koňadra (Parus major) Teplice (TP) 1.1 07.01.2020
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) Tovačov (PR) 22.3. 01.04.2020
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) Radovesická výsypka (TP) 6.1. 07.01.2020
Skřivan lesní (Lullula arborea) Žichlická výsypka (TP) 1.3. 01.03.2020
Skřivan polní (Alauda arvensis) Krupka (TP) 10.1. 04.02.2020
Chocholouš obecný (Galerida cristata) Troubky (PR) 22.3. 01.04.2020
Břehule říční (Riparia riparia) Bystročice (OL) 5.5. 16.05.2020
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) Přerov - Henčlov (PR) 22.3. 01.04.2020
Jiřička obecná (Delichon urbicum) jezero Milada (UL) 14.4. 03.05.2020
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) Lipská hora (LN) 6.1. 07.01.2020
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) Modlany (TP) 4.4. 03.05.2020
Budníček menší (Phylloscopus collybita) Radovesická výsypka (TP) 6.1 07.01.2020
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) Teplice - Nová Ves (TP) 16.4. 03.05.2020
Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides) Obří důl, Pec p. Sněžkou (TU) 13.6. 08.09.2020
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) Radovesická výsypka (TP) 23.4. 03.05.2020
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) jezero Milada (UL) 14.4. 03.05.2020
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) Radovesická výsypka (TP) 19.4. 03.05.2020
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) Teplice - Nová Ves (TP) 16.05.2020
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) jižní Čechy 9.5. 16.05.2020
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) Poděbrady (KO) 9.5. 16.05.2020
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) jezero Milada (UL) 11.4. 03.05.2020
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) Zalužanský rybník (UL) 14.4 03.05.2020
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Ohníč (TP) 31.3. 01.04.2020
Pěnice slavíková (Sylvia borin) Chabařovice (UL) 22.4. 03.05.2020
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) Osoblažský výběžek 5.5. 16.05.2020
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) Zabrušany (TP) 14.4. 03.05.2020
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) Zabrušany (TP) 21.4. 03.05.2020
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) Moldava (TP) 20.3. 01.04.2020
Králíček obecný (Regulus regulus) Radovesická výsypka (TP) 1.1. 07.01.2020
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Teplice (TP) 2.1. 07.01.2020
Brhlík lesní (Sitta europaea) Teplice (TP) 1.1. 07.01.2020
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) Horní Jiřetín (MO) 7.1. 07.01.2020
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) Teplice (TP) 2.1. 07.01.2020
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) Želkovice (LN) 1.1 07.01.2020
Kos horský (Turdus torquatus) Krkonoše - Výrovka (TU) 13.6. 08.09.2020
Kos černý (Turdus merula) Libčeves (LN) 1.1. 07.01.2020
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) Chodovlice (LN) 1.1. 07.01.2020
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) VN Kateřina (TP) 4.1. 07.01.2020
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) Bílina (TP) 27.2. 29.02.2020
Drozd brávník (Turdus viscivorus) Radovesická výsypka (TP) 3.3. 01.04.2020
Lejsek šedý (Muscicapa striata) Osoblažský výběžek 5.5. 16.05.2020
Červenka obecná (Erithacus rubecula) Libčeves (LN) 1.1. 07.01.2020
Slavík modráček (Luscinia svecica) r. Násada (UL) 15.3. 01.04.2020
Slavík tmavý (Luscinia luscinia) Litvínov (Záluží), (TP) 24.5. 08.09.2020
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) VN Kateřina (TP) 15.4. 03.05.2020
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) Zabrušany (TP) 14.4. 03.05.2020
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) Doubravka - Teplice (TP) 21.4. 03.05.2020
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) Teplice (TP) 19.01. 04.02.2020
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) Lenešický rybník (LN) 8.4. 03.05.2020
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) Radovesická výsypka (TP) 13.3. 03.05.2020
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) Radovesická výsypka (TP) 19.4. 03.05.2020
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) Krupka (UL) 17.4. 03.05.2020
Skorec vodní (Cinclus cinclus) Hrob (TP) 12.5. 16.05.2020
Vrabec domácí (Passer domesticus) Teplice (TP) 2.1. 07.01.2020
Vrabec polní (Passer montanus) Libčeves (LN) 1.1. 07.01.2020
Pěvuška modrá (Prunella modularis) Louka u Litvínova (MO) 19.1. 04.02.2020
Konipas luční (Motacilla flava) Jezero Za pilou, M. Radčice (MO) 6.4. 03.05.2020
Konipas horský (Motacilla cinerea) VM Modlany, Modlany (TP) 10.1. 29.02.2020
Konipas bílý (Motacilla alba) Radovesická výsypka (TP) 9.2 29.02.2020
Linduška velká (Anthus richardi) Bartošovice (NJ) 13.8. 08.09.2020
Linduška úhorní (Anthus campestris) důl Tušimice (CV) 29.5. 08.09.2020
Linduška luční (Anthus pratensis) Libčeves (LN) 1.1. 07.01.2020
Linduška lesní (Anthus trivialis) výsypka, Osek (TP) 6.4. 03.05.2020
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) Bystročice (OL) 1.5. 03.05.2020
Linduška horská (Anthus spinoletta) jezero Most (MO) 7.1. 07.01.2020
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Libčeves (LN) 1.1. 07.01.2020
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) Radimovice (LB) 25.1. 04.02.2020
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) Teplice (TP) 4.1. 07.01.2020
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) Teplice (TP) 1.1. 07.01.2020
Hýl rudý (Erythrina erythrina) Moravskoslezský Kočov (BR) 20.5. 08.09.2020
Zvonek zelený (Chloris chloris) Teplice (TP) 2.1. 07.01.2020
Konopka žlutozobá (Linaria flavirostris) jezero Milada (UL) 14.2. 29.02.2020
Konopka obecná (Linaria cannabina) Libčeves (LN) 1.1. 07.01.2020
Čečetka zimní (Acanthis flammea) Litvínov (MO) 7.1. 07.01.2020
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) Moldava (TP) 20.3. 01.04.2020
Křivka obecná (Loxia curvirostra) Lipská hora (LN) 6.1. 07.01.2020
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) Teplice (TP) 2.1. 07.01.2020
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) Teplice (TP) 14.3. 01.04.2020
Čížek lesní (Spinus spinus) Teplice (TP) 2.1. 07.01.2020
Strnad luční (Emberiza calandra) Radovesická výsypka (TP) 6.1. 07.01.2020
Strnad obecný (Emberiza citrinella) Libčeves (LN) 1.1. 07.01.2020
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) Opavsko 4.5. 16.05.2020
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) Radovesická výsypka (TP) 1.1. 07.01.2020