Pavel Brandl - ČR Year list 2023

Druh Poznámka Datum
Husa tundrová (Anser serrirostris) 14.1. Zrcadlo 14.01.2023
Husa krátkozobá (Anser brachyrhynchos) 6.3. Chotěšice 06.03.2023
Husa velká (Anser anser) 14.1. Vražda 14.01.2023
Husa běločelá (Anser albifrons) 14.1. Zrcadlo 14.01.2023
Husa malá (Anser erythropus) 14.1. Zrcadlo 14.01.2023
Labuť velká (Cygnus olor) 9.1. Vltava Dětský ostrov 09.01.2023
Labuť malá (Cygnus columbianus) 14.1. Vražda 14.01.2023
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 19.1. Řežabinec 27.03.2023
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 9.1. Vltava Dětský ostrov 09.01.2023
Kopřivka obecná (Anas strepera) 15.1. Most 15.01.2023
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 14.1. Vražda 14.01.2023
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 5.1. zoo 05.01.2023
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 19.1. Řežabinec 27.03.2023
Čírka obecná (Anas crecca) 14.1. Zrcadlo 14.01.2023
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 4.3. Nový Vrbenský 06.03.2023
Polák velký (Aythya ferina) 9.1. Vltava Dětský ostrov 09.01.2023
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 9.1. Vltava Dětský ostrov 09.01.2023
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 15.1. Most 15.01.2023
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 9.1. Vltava Dětský ostrov 09.01.2023
Hohol severní (Bucephala clangula) 15.1. Most 15.01.2023
Morčák velký (Mergus merganser) 4.3. Nový Vrbenský 06.03.2023
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 14.1. cestou 14.01.2023
Potáplice severní (Gavia arctica) 15.1. Most 15.01.2023
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 9.1. Vltava Dětský ostrov 09.01.2023
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 15.1. Most 15.01.2023
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 15.1. Most 15.01.2023
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 15.1. Most 15.01.2023
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 10.1. zoo 10.01.2023
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 5.1. zoo 05.01.2023
Volavka bílá (Egretta alba) 14.1. cestou 14.01.2023
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 9.1. zoo 09.01.2023
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 19.01. Lázně Toušeň 19.01.2023
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 6.3. Chotěšice 06.03.2023
Moták pilich (Circus cyaneus) 14.1. Chotěšice 14.01.2023
Luňák červený (Milvus milvus) 17.3. Cestou 17.03.2023
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 14.1. Chotěšice 14.01.2023
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1. České Žleby 01.01.2023
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 5.1. zoo 05.01.2023
Lyska černá (Fulica atra) 9.1. Vltava Dětský ostrov 09.01.2023
Jeřáb popelavý (Grus grus) 14.1. Chotěšice 14.01.2023
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 6.3. cestou 06.03.2023
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 18.3. Stožec 26.03.2023
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 5.1. zoo 05.01.2023
Racek bouřní (Larus canus) 9.1. Vltava Dětský ostrov 09.01.2023
Racek mořský (Larus marinus) 15.1. Most 15.01.2023
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 15.1. Most 15.01.2023
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 9.1. Vltava Dětský ostrov 09.01.2023
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 15.1. Most 15.01.2023
Holub skalní/domácí (Columba livia) 11.1. cestou 11.01.2023
Holub doupňák (Columba oenas) 6.3. Chotěšice 06.03.2023
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 7.3. zoo 07.03.2023
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 5.1. zoo 05.01.2023
Puštík obecný (Strix aluco) 6.1. Tažovice 06.01.2023
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 1.1. České Žleby 01.01.2023
Kalous ušatý (Asio otus) 17.1. Uhřiněves 17.01.2023
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 21.1. zoo 21.01.2023
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1. České Žleby 01.01.2023
Datel černý (Dryocopus  martius) 18.3. Stožec 26.03.2023
Žluna zelená (Picus viridis) 20.1. zoo 20.01.2023
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 14.1. cestou 14.01.2023
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 4.1. Holešovice 04.01.2023
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 1.1. cestou 01.01.2023
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1.1. České Žleby 01.01.2023
Straka obecná (Pica pica) 1.1. cestou 01.01.2023
Kavka obecná (Coloeus monedula) 9.1. Vltava Dětský ostrov 09.01.2023
Havran polní (Corvus frugilegus) 10.1. zoo 10.01.2023
Vrána černá (Corvus corone) 3.3. cestou 06.03.2023
Vrána šedá (Corvus cornix) 14.1. Zrcadlo 14.01.2023
Krkavec velký (Corvus corax) 1.1. České Žleby 01.01.2023
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 1.1. České Žleby 01.01.2023
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 1.1. České Žleby 01.01.2023
Sýkora babka (Poecile palustris) 1.1. České Žleby 01.01.2023
Sýkora lužní (Poecile montanus) 1.1. České Žleby 01.01.2023
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. Tažovice 01.01.2023
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. České Žleby 01.01.2023
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 15.1. Most 15.01.2023
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 9.1. zoo 09.01.2023
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 19.3. Tažovice 26.03.2023
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 17.1. zoo 17.01.2023
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 25.3. zoo 26.03.2023
Králíček obecný (Regulus regulus) 14.1. doma 14.01.2023
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 4.1. zoo 04.01.2023
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1.1. České Žleby 01.01.2023
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 1.1. České Žleby 06.01.2023
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 6.1. zoo 06.01.2023
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) únor zoo 06.03.2023
Kos černý (Turdus merula) 2.1. doma 05.01.2023
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 4.1. zoo 04.01.2023
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 18.3. Stožec 26.03.2023
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 1.1. České Žleby 01.01.2023
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 5.1. zoo 05.01.2023
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 1.1. České Žleby 01.01.2023
Vrabec domácí (Passer domesticus) 1.1. Tažovice 01.01.2023
Vrabec polní (Passer montanus) 8.1.Tažovice 08.01.2023
Konipas horský (Motacilla cinerea) 6.1. zoo 06.01.2023
Konipas bílý (Motacilla alba) 14.1. Chotěšice 14.01.2023
Linduška horská (Anthus spinoletta) 15.1. Most 15.01.2023
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 1.1. Tažovice 04.01.2023
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 9.1. zoo 09.01.2023
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 1.1. České Žleby 01.01.2023
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1. Tažovice 01.01.2023
Konopka obecná (Linaria cannabina) 14.1. Chotěšice 14.01.2023
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 1.1. České Žleby 01.01.2023
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 15.1. Most 15.01.2023
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 27.3. zoo 28.03.2023
Čížek lesní (Spinus spinus) 1.1. České Žleby 01.01.2023
Strnad luční (Emberiza calandra) 14.1. Chotěšice 14.01.2023
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 8.1.Tažovice 08.01.2023