Evžen Petřík - ČR Year list 2019

Druh Poznámka Datum
Husa velká (Anser anser) 28.03.2019
Husa běločelá (Anser albifrons) 28.03.2019
Berneška bělolící (Branta leucopsis) Vlasatice 28.03.2019
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) Vlasatice 28.03.2019
Labuť velká (Cygnus olor) 28.03.2019
Husice liščí (Tadorna tadorna) Nesyt 28.03.2019
Kopřivka obecná (Anas strepera) 28.03.2019
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 28.03.2019
Lžičák pestrý (Anas clypeata) Nesyt 28.03.2019
Ostralka štíhlá (Anas acuta) Nesyt 28.03.2019
Čírka modrá (Anas querquedula) 28.03.2019
Čírka obecná (Anas crecca) 28.03.2019
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) Mutěnice 28.03.2019
Polák velký (Aythya ferina) 28.03.2019
Polák malý (Aythya nyroca) Mutěnice 28.03.2019
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 28.03.2019
Hohol severní (Bucephala clangula) 28.03.2019
Morčák malý (Mergellus albellus) VDNM 28.03.2019
Morčák velký (Mergus merganser) 28.03.2019
Koroptev polní (Perdix perdix) 28.03.2019
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 11.05.2019
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 28.03.2019
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 28.03.2019
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) Vrbátky 27.8.2019 29.08.2019
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 28.03.2019
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) Mutěnice 20.04.2019
Čáp černý (Ciconia nigra) Mutěnice 28.03.2019
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 01.04.2019
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) Mutěnice 20.04.2019
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 28.03.2019
Volavka bílá (Egretta alba) 28.03.2019
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) VDNM 22.07.2019
Pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus) VDNM 21.7.2019 22.07.2019
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 28.03.2019
Orlovec říční (Pandion haliaetus) Mutěnice 28.03.2019
Orel královský (Aquila heliaca) Vranovice 28.03.2019
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 28.03.2019
Moták pochop (Circus aeruginosus) 28.03.2019
Moták lužní (Circus pygargus) 7.9.2019 Letonice 12.09.2019
Luňák červený (Milvus milvus) 28.03.2019
Luňák hnědý (Milvus migrans) 02.04.2019
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 28.03.2019
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) 7.9.2019 Letonice 12.09.2019
Káně lesní (Buteo buteo) 28.03.2019
Drop velký (Otis tarda) Hrubčice 27.8.2019 29.08.2019
Chřástal polní (Crex crex) Vápenky 19.05.2019
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 22.07.2019
Lyska černá (Fulica atra) 28.03.2019
Jeřáb popelavý (Grus grus) říjen 2019 Vranovice přelet 29.10.2019
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) Mutěnice 5.4. 07.04.2019
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) Mutěnice 20.04.2019
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 28.03.2019
Kulík říční (Charadrius dubius) 28.03.2019
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) Mutěnice 28.03.2019
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) Vrbátky 27.8.2019 29.08.2019
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 28.03.2019
Vodouš šedý (Tringa nebularia) Nesyt 17.04.2019
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 28.03.2019
Vodouš bahenní (Tringa glareola) Nesyt 17.04.2019
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) Mutěnice 20.04.2019
Jespák obecný (Calidris alpina) Hlohovecký rybník 13.05.2019
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 17.04.2019
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 28.03.2019
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) Strachotín 11.05.2019
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 23.04.2019
Racek bouřní (Larus canus) 13.09.2019
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 11.05.2019
Rybák obecný (Sterna hirundo) 17.04.2019
Rybák černý (Chlidonias niger) Nesyt 11.05.2019
Holub skalní/domácí (Columba livia) 28.03.2019
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 28.03.2019
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 23.04.2019
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 28.03.2019
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 17.04.2019
Puštík obecný (Strix aluco) Vranovice 29.03.2019
Kalous ušatý (Asio otus) 28.03.2019
Rorýs obecný (Apus apus) 23.04.2019
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 28.03.2019
Vlha pestrá (Merops apiaster) Popice 09.05.2019
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 23.04.2019
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 28.03.2019
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 28.03.2019
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 28.03.2019
Datel černý (Dryocopus  martius) 28.03.2019
Žluna zelená (Picus viridis) 28.03.2019
Žluna šedá (Picus canus) 19.05.2019
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 28.03.2019
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 7.9.2019 Letonice 12.09.2019
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 02.09.2019
Raroh velký (Falco cherrug) 7.9.2019 Letonice 12.09.2019
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 19.05.2019
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 09.05.2019
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 28.03.2019
Straka obecná (Pica pica) 28.03.2019
Kavka obecná (Coloeus monedula) 28.03.2019
Havran polní (Corvus frugilegus) 28.03.2019
Vrána černá (Corvus corone) 17.04.2019
Vrána šedá (Corvus cornix) 28.03.2019
Krkavec velký (Corvus corax) 28.03.2019
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 19.05.2019
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 29.10.2019
Sýkora babka (Poecile palustris) 28.03.2019
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 28.03.2019
Sýkora koňadra (Parus major) 28.03.2019
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) VDNM 23.04.2019
Skřivan lesní (Lullula arborea) Vápenky 19.05.2019
Skřivan polní (Alauda arvensis) 28.03.2019
Břehule říční (Riparia riparia) 11.05.2019
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 28.03.2019
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 28.03.2019
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 28.03.2019
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 20.04.2019
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 28.03.2019
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 11.05.2019
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 11.05.2019
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 23.04.2019
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 17.04.2019
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 11.05.2019
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 17.04.2019
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 28.03.2019
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 11.05.2019
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 20.04.2019
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 11.05.2019
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 19.05.2019
Králíček obecný (Regulus regulus) 29.10.2019
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 28.03.2019
Brhlík lesní (Sitta europaea) 28.03.2019
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) Klentnice 28.03.2019
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 28.03.2019
Kos černý (Turdus merula) 28.03.2019
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 28.03.2019
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 28.03.2019
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 19.05.2019
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 11.05.2019
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 01.04.2019
Slavík modráček (Luscinia svecica) Mutěnice 5.4. 07.04.2019
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 23.04.2019
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 20.04.2019
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 28.03.2019
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 19.05.2019
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 28.03.2019
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) Luka nad Jihlavou 17.04.2019
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 29.08.2019
Vrabec domácí (Passer domesticus) 28.03.2019
Vrabec polní (Passer montanus) 28.03.2019
Konipas luční (Motacilla flava) Nesyt 17.04.2019
Konipas horský (Motacilla cinerea) Lednice 17.04.2019
Konipas bílý (Motacilla alba) 28.03.2019
Linduška horská (Anthus spinoletta) Mutěnice 28.03.2019
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 28.03.2019
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 19.05.2019
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 29.10.2019
Zvonek zelený (Chloris chloris) 28.03.2019
Konopka obecná (Linaria cannabina) 28.03.2019
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 28.03.2019
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 29.03.2019
Čížek lesní (Spinus spinus) 29.10.2019
Strnad luční (Emberiza calandra) 19.05.2019
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 28.03.2019
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 28.03.2019