Evžen Petřík - ČR Year list 2020

Druh Poznámka Datum
Husa velká (Anser anser) 10.01.2020
Husa běločelá (Anser albifrons) 10.01.2020
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) Pohořelické rybníky 10.02.2020
Labuť velká (Cygnus olor) 10.01.2020
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) Nesyt 12.05.2020
Husice liščí (Tadorna tadorna) Mutěnické rybníky 19.03.2020
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) Nesyt 27.05.2020
Kopřivka obecná (Anas strepera) 12.02.2020
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 10.01.2020
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 27.03.2020
Čírka modrá (Anas querquedula) 27.03.2020
Čírka obecná (Anas crecca) 27.03.2020
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 19.03.2020
Polák velký (Aythya ferina) 10.01.2020
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 10.01.2020
Hohol severní (Bucephala clangula) 10.01.2020
Morčák malý (Mergellus albellus) 10.01.2020
Morčák velký (Mergus merganser) 10.01.2020
Koroptev polní (Perdix perdix) 12.02.2020
Křepelka polní (Coturnix coturnix) Nesyt 13.05.2020
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 10.01.2020
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 10.02.2020
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 19.03.2020
Čáp černý (Ciconia nigra) Mutěnické rybníky 19.03.2020
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 08.04.2020
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) Hlohovecký rybník 25.04.2020
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) Pohořelické rybníky 14.05.2020
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 27.03.2020
Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) Lednice 02.05.2020
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 10.01.2020
Volavka červená (Ardea purpurea) Pohorelicke rybniky 02.05.2020
Volavka bílá (Egretta alba) 10.01.2020
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) Písečné rybniky 27.05.2020
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 10.02.2020
Orlovec říční (Pandion haliaetus) Mutěnické rybníky 19.03.2020
Orel královský (Aquila heliaca) Vranovice 13.01.2020
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 13.01.2020
Moták pochop (Circus aeruginosus) 05.04.2020
Moták pilich (Circus cyaneus) 10.02.2020
Luňák červený (Milvus milvus) 13.01.2020
Luňák hnědý (Milvus migrans) 08.04.2020
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 10.01.2020
Káně lesní (Buteo buteo) 10.01.2020
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) Mokřad Vranovice 17.04.2020
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 10.02.2020
Lyska černá (Fulica atra) 10.01.2020
Jeřáb popelavý (Grus grus) Nesyt 22.04.2020
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) Mutěnické rybniky 08.04.2020
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) Mutěnické rybníky 19.03.2020
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 18.02.2020
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) Nesyt 12.05.2020
Kulík říční (Charadrius dubius) 05.04.2020
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 05.04.2020
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) Mutěnické rybníky 19.03.2020
Koliha malá (Numenius phaeopus) Nesyt 13.05.2020
Koliha velká (Numenius arquata) Pohořelické rybníky 10.01.2020
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) Nesyt 22.04.2020
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) Mutěnické ěnické rybníky 08.04.2020
Vodouš šedý (Tringa nebularia) Mutěnické rybníky 08.04.2020
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 08.04.2020
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 22.04.2020
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 22.04.2020
Jespák malý (Calidris minuta) Nesyt 13.05.2020
Jespák obecný (Calidris alpina) Nesyt 13.05.2020
Jespák bojovný (Calidris pugnax) Mutěnické rybníky 08.04.2020
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 10.01.2020
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) Nesyt 13.05.2020
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) Mutěnické rybníky 08.04.2020
Racek velký (Ichthyaetus ichthyaetus) Pohořelické rybníky 21.01.2020
Racek bouřní (Larus canus) Pohořelické rybníky 17.05.2020
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 21.01.2020
Racek středomořský (Larus michahellis) 10.02.2020
Rybák obecný (Sterna hirundo) 22.04.2020
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) Hlohovecký rybník 12.05.2020
Rybák černý (Chlidonias niger) Nesyt 13.05.2020
Holub skalní/domácí (Columba livia) 13.01.2020
Holub doupňák (Columba oenas) 13.02.2020
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 18.02.2020
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) Popice 11.05.2020
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 13.01.2020
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 22.04.2020
Výreček malý (Otus scops) Brno 27.05.2020
Kalous ušatý (Asio otus) 12.02.2020
Kalous pustovka (Asio flammeus) 13.2.2020 Nesvačilka 13.02.2020
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 11.6. Vate pisky 12.06.2020
Rorýs obecný (Apus apus) 11.05.2020
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 10.01.2020
Vlha pestrá (Merops apiaster) Vranovický mokřad 03.05.2020
Dudek chocholatý (Upupa epops) Kolby 13.04.2020
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 25.04.2020
Strakapoud malý (Dryobates minor) Mutěnické rybníky 19.03.2020
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 21.01.2020
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 19.03.2020
Datel černý (Dryocopus  martius) 10.02.2020
Žluna zelená (Picus viridis) 21.01.2020
Žluna šedá (Picus canus) 08.04.2020
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 10.01.2020
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) Skoronice 27.05.2020
Ostříž lesní (Falco subbuteo) Nesyt 13.05.2020
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 03.05.2020
Žluva hajní (Oriolus oriolus) Nesyt 02.05.2020
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 21.01.2020
Straka obecná (Pica pica) 13.01.2020
Kavka obecná (Coloeus monedula) 10.01.2020
Havran polní (Corvus frugilegus) 10.02.2020
Vrána černá (Corvus corone) 10.01.2020
Vrána šedá (Corvus cornix) 10.01.2020
Krkavec velký (Corvus corax) 12.02.2020
Sýkora babka (Poecile palustris) 02.05.2020
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 10.01.2020
Sýkora koňadra (Parus major) 13.01.2020
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 05.04.2020
Skřivan lesní (Lullula arborea) 11.6. Vate pisky 12.06.2020
Skřivan polní (Alauda arvensis) 03.03.2020
Chocholouš obecný (Galerida cristata) Šlapanice 05.05.2020
Břehule říční (Riparia riparia) 02.05.2020
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 27.03.2020
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 22.04.2020
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 10.02.2020
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 11.04.2020
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 19.03.2020
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) Nesyt 02.05.2020
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 11.04.2020
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) Nesyt 02.05.2020
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) Vranovice 19.05.2020
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) Vranovice 29.05.2020
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) Nesyt 13.05.2020
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 11.04.2020
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 05.04.2020
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) Nesyt 12.05.2020
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 22.04.2020
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) Popice 02.05.2020
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) Vranov u Brna 29.05.2020
Králíček obecný (Regulus regulus) 20.03.2020
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 27.03.2020
Brhlík lesní (Sitta europaea) 20.03.2020
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) Mutěnické rybníky 05.06.2020
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 19.03.2020
Kos černý (Turdus merula) 10.01.2020
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 21.01.2020
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 19.03.2020
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 10.02.2020
Lejsek šedý (Muscicapa striata) Uherčice 02.06.2020
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 19.03.2020
Slavík modráček (Luscinia svecica) Mutěnické rybníky 20.03.2020
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 22.04.2020
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) Nesyt 02.05.2020
Lejsek malý (Ficedula parva) Vranov u Brna 29.05.2020
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 27.03.2020
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 13.04.2020
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) Mokřad Vranovice 17.04.2020
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) Mokřad Vranovice 03.05.2020
Vrabec domácí (Passer domesticus) 10.01.2020
Vrabec polní (Passer montanus) 10.01.2020
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 27.03.2020
Konipas luční (Motacilla flava) 05.04.2020
Konipas bílý (Motacilla alba) 03.03.2020
Linduška luční (Anthus pratensis) Mokřad Vranovice 17.04.2020
Linduška horská (Anthus spinoletta) Mutěnické rybníky 08.04.2020
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 13.01.2020
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 20.03.2020
Zvonek zelený (Chloris chloris) 10.01.2020
Konopka obecná (Linaria cannabina) 05.04.2020
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 21.01.2020
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 05.04.2020
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 10.02.2020
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 19.03.2020