Jaroslav Zeman - ČR Year list 2018

Druh Poznámka Datum
Husa tundrová (Anser serrirostris) 6.1.2018, ssp. rossicus 3. 8. 2018
Husa velká (Anser anser) 6.1.2018 7. 1. 2018
Husa běločelá (Anser albifrons) 6.1.2018 7. 1. 2018
Husa malá (Anser erythropus) 31.10.2018, Nesyt 31. 10. 2018
Berneška velká (Branta canadensis) 13.10.2018, Podhradí nad Dyjí 19. 10. 2018
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 8.3.2018, VDNM II 8. 3. 2018
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 7.11.2018, Vlasatice 7. 11. 2018
Labuť velká (Cygnus olor) 2.1.2018 4. 1. 2018
Labuť malá (Cygnus columbianus) 2.11.2018, Moravičanské jezero 2. 11. 2018
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 18.8.2018 19. 8. 2018
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 17.2.2018 17. 2. 2018
Husice liščí (Tadorna tadorna) 23.2.2018 24. 2. 2018
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) 24.4.2018 24. 4. 2018
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 17.2.2018 17. 2. 2018
Kopřivka obecná (Anas strepera) 20.1.2018 20. 1. 2018
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 14.1.2018 15. 1. 2018
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 2.1.2018 4. 1. 2018
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 6.1.2018 7. 1. 2018
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 3.3.2018 4. 3. 2018
Čírka modrá (Anas querquedula) 26.3.2018 26. 3. 2018
Čírka obecná (Anas crecca) 23.2.2018 24. 2. 2018
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 3.3.2018 4. 3. 2018
Polák velký (Aythya ferina) 6.1.2018 7. 1. 2018
Polák malý (Aythya nyroca) 16.9.2018 16. 9. 2018
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 2.1.2018 4. 1. 2018
Polák kaholka (Aythya marila) 27.1.2018 27. 1. 2018
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 17.2.2018 17. 2. 2018
Hohol severní (Bucephala clangula) 6.1.2018 7. 1. 2018
Morčák malý (Mergellus albellus) 14.1.2018 15. 1. 2018
Morčák velký (Mergus merganser) 14.1.2018 15. 1. 2018
Morčák prostřední (Mergus serrator) 18.2.2018, Annínské jezero 18. 2. 2018
Koroptev polní (Perdix perdix) 14.2.2018 14. 2. 2018
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 19.6.2018 20. 6. 2018
Bažant královský (Syrmaticus reevesii) 18.2.2018, Chropyně, Břestský les 18. 2. 2018
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 2.1.2018 4. 1. 2018
Potáplice malá (Gavia stellata) 25.11.2018, VDNM 25. 11. 2018
Potáplice severní (Gavia arctica) 2.12.2018, štěrkovna Kvačice 2. 12. 2018
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 14.1.2018 15. 1. 2018
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 6.1.2018 7. 1. 2018
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 11.11.2018 11. 11. 2018
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 24.4.2018 24. 4. 2018
Čáp černý (Ciconia nigra) 24.3.2018 25. 3. 2018
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 26.3.2018 26. 3. 2018
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 18.8.2018 19. 8. 2018
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 24.5.2018 25. 5. 2018
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 1.7.2018 1. 7. 2018
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 6.1.2018 7. 1. 2018
Volavka červená (Ardea purpurea) 1.8.2018 1. 8. 2018
Volavka bílá (Egretta alba) 6.1.2018 7. 1. 2018
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 1.8.2018 1. 8. 2018
Kormorán malý (MIcrocarbo pygmeus) 21.9.2018, Dyje, Drnholec 21. 9. 2018
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 6.1.2018 7. 1. 2018
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 26.3.2018 26. 3. 2018
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 19.6.2018 19. 6. 2018
Orel křiklavý (Clanga nipalensis) 20.8.2018 21. 8. 2018
Orel královský (Aquila heliaca) 20.8.2018 21. 8. 2018
Orel skalní (Aquila chrysaetos) 7.4.2018 8. 4. 2018
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 19.1.2018 19. 1. 2018
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 4.3.2018 4. 3. 2018
Moták pochop (Circus aeruginosus) 10.3.2018 10. 3. 2018
Moták pilich (Circus cyaneus) 24.2.2018 25. 2. 2018
Moták lužní (Circus pygargus) 24.5.2018 25. 5. 2018
Luňák červený (Milvus milvus) 4.3.2018 4. 3. 2018
Luňák hnědý (Milvus migrans) 12.7.2018 12. 7. 2018
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 6.1.2018 7. 1. 2018
Káně rousná (Buteo lagopus) 30.3.2018 31. 3. 2018
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) 25.8.2018 25. 8. 2018
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1.2018 4. 1. 2018
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 24.3.2018 25. 3. 2018
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 12.4.2018 13. 4. 2018
Lyska černá (Fulica atra) 2.1.2018 4. 1. 2018
Jeřáb popelavý (Grus grus) 7.4.2018 8. 4. 2018
Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) 23.9.2018, VN Újezd, Vrskmaň 26. 9. 2018
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 12.4.2018 13. 4. 2018
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 26.3.2018 26. 3. 2018
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 8.3.2018 8. 3. 2018
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 11.11.2018 11. 11. 2018
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 18.10.2018, Pasohlávky 19. 10. 2018
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 26.3.2018 26. 3. 2018
Kulík říční (Charadrius dubius) 15.3.2018 15. 3. 2018
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 4.4.2018 5. 4. 2018
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 4.10.2018, Hrušovany n. J. 5. 10. 2018
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 14.1.2018 15. 1. 2018
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 1.8.2018 1. 8. 2018
Břehouš rudý (Limosa lapponica) 23.9.2018, VN Újezd, Vrskmaň 26. 9. 2018
Koliha velká (Numenius arquata) 1.8.2018 1. 8. 2018
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 24.3.2018 25. 3. 2018
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 24.3.2018 25. 3. 2018
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 12.4.2018 13. 4. 2018
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 24.3.2018 25. 3. 2018
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 12.4.2018 13. 4. 2018
Vodouš malý (Xenus cinereus) 21.5.2018, Nesyt 21. 5. 2018
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 15.7.2018 1. 8. 2018
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) 2.9.2018 2. 9. 2018
Jespák malý (Calidris minuta) 21.5.2018 21. 5. 2018
Jespák šedý (Calidris temminckii) 11.8.2018 13. 8. 2018
Jespák skvrnitý (Calidris melanotos) 23.9.2018, VN Újezd, Vrskmaň 26. 9. 2018
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 1.8.2018 1. 8. 2018
Jespák obecný (Calidris alpina) 12.4.2018 13. 4. 2018
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 15.3.2018 15. 3. 2018
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 6.1.2018 7. 1. 2018
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 26.3.2018 26. 3. 2018
Racek velký (Ichthyaetus ichthyaetus) 14.1.2018, VDNM 15. 1. 2018
Racek bouřní (Larus canus) 14.1.2018 15. 1. 2018
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 3.3.2018 4. 3. 2018
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 6.1.2018 7. 1. 2018
Racek středomořský (Larus michahellis) 14.2.2018 14. 2. 2018
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 10.3.2018 10. 3. 2018
Rybák obecný (Sterna hirundo) 12.4.2018 13. 4. 2018
Rybák černý (Chlidonias niger) 1.8.2018 1. 8. 2018
Holub skalní/domácí (Columba livia) 6.1.2018 7. 1. 2018
Holub doupňák (Columba oenas) 19.6.2018 19. 6. 2018
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 15.3.2018 15. 3. 2018
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 26.5.2018 27. 5. 2018
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 6.1.2018 7. 1. 2018
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 24.4.2018 24. 4. 2018
Puštík obecný (Strix aluco) 8.6.2018 9. 6. 2018
Puštík bělavý (Strix uralensis) 7.4.2018, Halenkov 8. 4. 2018
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 13.10.2018 13. 10. 2018
Sýček obecný (Athene noctua) 24.3.2018, Dyjákovičky 25. 3. 2018
Kalous ušatý (Asio otus) 14.2.2018 14. 2. 2018
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 8.6.2018 16. 6. 2018
Rorýs obecný (Apus apus) 21.5.2018 21. 5. 2018
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 23.2.2018 24. 2. 2018
Vlha pestrá (Merops apiaster) 4.6.2018 4. 6. 2018
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 4.6.2018 4. 6. 2018
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 22.1.2018 22. 1. 2018
Strakapoud malý (Dryobates minor) 18.2.2018, Chropyně, Břestský les 18. 2. 2018
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 1.1.2018, Brno, Cihlářská ul. 4. 1. 2018
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1.2018 4. 1. 2018
Datel černý (Dryocopus  martius) 14.2.2018 14. 2. 2018
Žluna zelená (Picus viridis) 1.1.2018 4. 1. 2018
Žluna šedá (Picus canus) 27.1.2018 27. 1. 2018
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 2.1.2018 4. 1. 2018
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 25.8.2018 25. 8. 2018
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 24.2.2018, Přerov - Předmostí 25. 2. 2018
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 8.6.2018 9. 6. 2018
Raroh velký (Falco cherrug) 4.3.2018 4. 3. 2018
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 19.1.2018 19. 1. 2018
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 21.5.2018 21. 5. 2018
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 4.3.2018 4. 3. 2018
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 21.5.2018 21. 5. 2018
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1.1.2018 4. 1. 2018
Straka obecná (Pica pica) 1.1.2018 4. 1. 2018
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 5.8.2018 13. 8. 2018
Kavka obecná (Coloeus monedula) 6.1.2018 7. 1. 2018
Havran polní (Corvus frugilegus) 14.1.2018 15. 1. 2018
Vrána černá (Corvus corone) 14.1.2018 15. 1. 2018
Vrána šedá (Corvus cornix) 14.1.2018 15. 1. 2018
Krkavec velký (Corvus corax) 27.1.2018 27. 1. 2018
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 11.3.2018 11. 3. 2018
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 25.3.2018 26. 3. 2018
Sýkora babka (Poecile palustris) 10.3.2018 10. 3. 2018
Sýkora lužní (Poecile montanus) 8.7.2018 8. 7. 2018
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 6.1.2018 7. 1. 2018
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1.2018 4. 1. 2018
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 24.3.2018 25. 3. 2018
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 30.3.2018 31. 3. 2018
Skřivan lesní (Lullula arborea) 10.3.2018 10. 3. 2018
Skřivan polní (Alauda arvensis) 8.3.2018 8. 3. 2018
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 19.1.2018 19. 1. 2018
Břehule říční (Riparia riparia) 1.7.2018 1. 7. 2018
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 7.4.2018 8. 4. 2018
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 4.6.2018 4. 6. 2018
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 22.1.2018 22. 1. 2018
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 12.4.2018 13. 4. 2018
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 6.1.2018 7. 1. 2018
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 26.5.2018 27. 5. 2018
Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides) 16.6.2018, Jeseníky 16. 6. 2018
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 24.4.2018 24. 4. 2018
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 12.4.2018 13. 4. 2018
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 24.4.2018 24. 4. 2018
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 21.5.2018 21. 5. 2018
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 5.7.2018 5. 7. 2018
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 19.6.2018 19. 6. 2018
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 19.6.2018 19. 6. 2018
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 24.4.2018 24. 4. 2018
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 12.4.2018 13. 4. 2018
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 19.6.2018 19. 6. 2018
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 2.7.2018 2. 7. 2018
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 18.4.2018 18. 4. 2018
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 24.4.2018 24. 4. 2018
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 26.5.2018 27. 5. 2018
Králíček obecný (Regulus regulus) 1.1.2018 4. 1. 2018
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 14.1.2018 15. 1. 2018
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1.1.2018 4. 1. 2018
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 19.1.2018 19. 1. 2018
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 8.3.2018 8. 3. 2018
Špaček růžový (Pastor roseus) 24.5.2018, Krčmaň - pískovna 25. 5. 2018
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 4.3.2018 4. 3. 2018
Kos horský (Turdus torquatus) 7.4.2018, Soláň 8. 4. 2018
Kos černý (Turdus merula) 1.1.2018 4. 1. 2018
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 1.1.2018 4. 1. 2018
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 10.3.2018 10. 3. 2018
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 1.1.2018 4. 1. 2018
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 26.5.2018 27. 5. 2018
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 17.2.2018 17. 2. 2018
Slavík modráček (Luscinia svecica) 12.4.2018 13. 4. 2018
Slavík tmavý (Luscinia luscinia) 1.8.2018, Mlýnský rybník, Břeclav 5. 8. 2018
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 24.4.2018 24. 4. 2018
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 20.4.2018 23. 4. 2018
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 12.7.2018 12. 7. 2018
Lejsek malý (Ficedula parva) 10.6.2018 11. 6. 2018
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 30.3.2018 31. 3. 2018
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 26.5.2018 27. 5. 2018
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 24.4.2018 24. 4. 2018
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 24.3.2018 25. 3. 2018
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 1.7.2018 1. 7. 2018
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 17.2.2018 17. 2. 2018
Vrabec domácí (Passer domesticus) 19.1.2018 19. 1. 2018
Vrabec polní (Passer montanus) 2.1.2018 4. 1. 2018
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 6.1.2018 7. 1. 2018
Konipas luční (Motacilla flava) 4.6.2018 4. 6. 2018
Konipas horský (Motacilla cinerea) 26.3.2018 26. 3. 2018
Konipas bílý (Motacilla alba) 8.3.2018 8. 3. 2018
Linduška luční (Anthus pratensis) 14.1.2018 15. 1. 2018
Linduška lesní (Anthus trivialis) 7.4.2018 8. 4. 2018
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) 18.10.2018, Žabčice+Blučina 19. 10. 2018
Linduška horská (Anthus spinoletta) 14.2.2018 15. 2. 2018
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 6.1.2018 7. 1. 2018
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 2.1.2018 4. 1. 2018
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 19.1.2018 19. 1. 2018
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 14.1.2018 15. 1. 2018
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 19.6.2018 19. 6. 2018
Zvonek zelený (Chloris chloris) 2.1.2018 4. 1. 2018
Konopka obecná (Linaria cannabina) 2.1.2018 4. 1. 2018
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 14.1.2018 15. 1. 2018
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 11.3.2018 11. 3. 2018
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 1.1.2018 4. 1. 2018
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 12.4.2018 13. 4. 2018
Čížek lesní (Spinus spinus) 1.1.2018 4. 1. 2018
Strnad luční (Emberiza calandra) 24.4.2018 24. 4. 2018
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 1.1.2018 4. 1. 2018
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 6.1.2018 7. 1. 2018
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 18.2.2018, Břest, pole 18. 2. 2018