Jaroslav Zeman - ČR Year list 2021

Druh Poznámka Datum
Husa tundrová (Anser serrirostris) 18.2.2021, Drnholec, pole Roviny 19.02.2021
Husa velká (Anser anser) 16.1.2021, Troskotovice, Dolní troskotovický rybník 18.01.2021
Husa běločelá (Anser albifrons) 7.1.2021, Žabčice, pole Čtvrtky 09.01.2021
Berneška velká (Branta canadensis) 21.7.2021, Bartošovice, Dolní Bartošovický rybník 22.07.2021
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 18.2.2021, Drnholec, pole Roviny 19.02.2021
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 31.10.2021, Vlasatice, Novoveský rybník 31.10.2021
Labuť velká (Cygnus olor) 16.1.2021, Suchohrdly u Miroslavi, Suchohrdelský rybník 18.01.2021
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 24.4.2021, Chropyně, NPP Chropyňský rybník 25.04.2021
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 23.5.2021, Hlohovec, Hlohovecký rybník 29.08.2021
Husice liščí (Tadorna tadorna) 28.3.2021, Pohořelice - Nová Ves, rybník Vrkoč 28.03.2021
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 3.3.2021, Brno - Bystrc, rybníček pod hradem Veveří 04.03.2021
Kopřivka obecná (Anas strepera) 16.1.2021, Vlasatice, Křížový rybník 18.01.2021
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 16.1.2021, Suchohrdly u Miroslavi, Suchohrdelský rybník 18.01.2021
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 16.1.2021, Vlasatice, Křížový rybník 18.01.2021
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 16.1.2021, Vlasatice, Křížový rybník 18.01.2021
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 28.2.2021, Pasohlávky, VDNM II 28.02.2021
Čírka modrá (Anas querquedula) 25.3.2021, Měnín, pole Rybník 26.03.2021
Čírka obecná (Anas crecca) 18.2.2021, Drnholec, Dyje před vtokem do VDNM 19.02.2021
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 18.2.2021, Brod nad Dyjí, VDNM I 19.02.2021
Polák velký (Aythya ferina) 23.1.2021, Pasohlávky, VDNM II 23.01.2021
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 23.1.2021, Pasohlávky, VDNM II 23.01.2021
Polák kaholka (Aythya marila) 18.2.2021, Dolní Věstonice, VDNM III 19.02.2021
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 23.1.2021, Pasohlávky, VDNM I 23.01.2021
Turpan černý (Melanitta nigra) 18.2.2021, Dolní Věstonice, VDNM III 19.02.2021
Hohol severní (Bucephala clangula) 23.1.2021, Pasohlávky, VDNM II 23.01.2021
Morčák malý (Mergellus albellus) 23.1.2021, Pasohlávky, VDNM II 23.01.2021
Morčák velký (Mergus merganser) 23.1.2021, Pasohlávky, VDNM II 23.01.2021
Morčák prostřední (Mergus serrator) 18.2.2021, Dolní Věstonice, VDNM III 19.02.2021
Koroptev polní (Perdix perdix) 18.2.2021, Žabčice, okolí skládky odpadu 19.02.2021
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 11.5.2021, Brno - Veveří, Burešova ulice 11.05.2021
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 2.1.2021, Klobouky u Brna, pole Štureň 02.01.2021
Potáplice malá (Gavia stellata) 28.4.2021, Brno - Bystrc, Brněnská přehrada 29.04.2021
Potáplice severní (Gavia arctica) 17.4.2021, Svitavy - Lačnov, Svitavský rybník 17.04.2021
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 28.3.2021, Pohořelice - Nová Ves, rybník Nohavice 28.03.2021
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 8.11.2021, Březno - Nechranice, vodní nádrž Nechranice 09.11.2021
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 23.1.2021, Pasohlávky, VDNM I 23.01.2021
Čáp černý (Ciconia nigra) 2.4.2021, Lomnice - Veselí, pole Dolní vršek 02.04.2021
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 9.4.2021, Žabčice, skládka odpadu 10.04.2021
Ibis hnědý (Plegadis falcinellus) 12.9.2021, Kozmice, Kozmické ptačí louky 12.09.2021
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 16.5.2021, Čejetice - Sudoměř, Potočný rybník 17.05.2021
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 18.5.2021, Tovačov, Hradecký rybník 19.05.2021
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 9.4.2021, Pohořelice - Nová Ves, rybník Vrkoč 10.04.2021
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 2.1.2021, Diváky, pole Díly v Zelích 02.01.2021
Volavka červená (Ardea purpurea) 12.8.2021, Drnholec, Dyje před vtokem do VDNM 13.08.2021
Volavka bílá (Egretta alba) 16.1.2021, Troskotovice, Dolní troskotovický rybník 18.01.2021
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 23.5.2021, Sedlec, Nesyt 23.05.2021
Kormorán malý (Microcarbo pygmeus) 12.8.2021, Drnholec, Dyje před vtokem do VDNM 13.08.2021
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 16.1.2021, Vlasatice, Křížový rybník 18.01.2021
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 28.3.2021, Vlasatice, Novoveský rybník 28.03.2021
Luněc šedý (Elanus caeruleus) 11.9.2021, Chotěšov, pole Nad Dvorem 12.09.2021
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 10.7.2021, Železné, lesní louka JV obce 10.07.2021
Orel královský (Aquila heliaca) 23.6.2021, Nosislav, pole Kolpasy a okolí 24.06.2021
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 2.1.2021, Klobouky u Brna, pole Netroufalky 02.01.2021
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 13.3.2021, Brno - Komín, pole Úzké 13.03.2021
Moták pochop (Circus aeruginosus) 25.3.2021, Blučina, navážka u Přidánek 28.03.2021
Moták pilich (Circus cyaneus) 7.1.2021, Pohořelice - Smolín, zalesněný svah u pole Kaminka 09.01.2021
Moták lužní (Circus pygargus) 1.5.2021, Borotice, Dropí pole 02.05.2021
Luňák červený (Milvus milvus) 2.1.2021, Diváky, pole Nad Chobotem 02.01.2021
Luňák hnědý (Milvus migrans) 9.4.2021, Pohořelice, Starý rybník 10.04.2021
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 14.1.2021, Viničné Šumice, pole V Houpačce 14.01.2021
Káně rousná (Buteo lagopus) 16.1.2021, Suchohrdly u Miroslavi, pole Malé pole 18.01.2021
Káně lesní (Buteo buteo) 2.1.2021, Diváky, pole Nedánov 02.01.2021
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 16.1.2021, Miroslav, Miroslavský rybník 18.01.2021
Chřástal polní (Crex crex) 25.5.2021, Starovice, okolí pole Dlouhé pruhy 26.05.2021
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 4.5.2021, Blučina, Přidánky 05.05.2021
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 28.3.2021, Pohořelice - Nová Ves, rybník Čahoun 28.03.2021
Lyska černá (Fulica atra) 16.1.2021, Suchohrdly u Miroslavi, Suchohrdelský rybník 18.01.2021
Jeřáb popelavý (Grus grus) 21.7.2021, Bartošovice, Horní Bartošovický rybník 22.07.2021
Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) 1.5.2021, Jaroslavice, Jaroslavické rybníky 02.05.2021
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 23.5.2021, Lednice, Hlohovecký rybník 23.05.2021
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 23.5.2021, Hlohovec, Hlohovecký rybník 23.05.2021
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 18.2.2021, Drnholec, okolí pole Zadní díly 19.02.2021
Keptuška stepní (Vanellus gregarius) 12.9.2021, Dolní Benešov, Kozmické ptačí louky 12.09.2021
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 25.3.2021, Měnín, pole Rybník 26.03.2021
Kulík pacifický (Pluvialis fulva) 24.7.2021, Dobříkov, rybník Rzovák 29.07.2021
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 10.5.2021, Pohořelice - Nová Ves, rybník Zarostlý 10.05.2021
Kulík říční (Charadrius dubius) 25.3.2021, Blučina, navážka u Přidánek 26.03.2021
Kulík hnědý (Charadrius morinellus) 6.9.2021, Uhřičice, pole Díly 07.09.2021
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 31.3.2021, Brno - Komín, les Baba 01.04.2021
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 4.5.2021, Blučina, Přidánky 05.05.2021
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 25.3.2021, Blučina, Přidánky 26.03.2021
Koliha malá (Numenius phaeopus) 7.7.2021, Dobříkov, rybník Rzovák 08.07.2021
Koliha velká (Numenius arquata) 1.5.2021, Jaroslavice, Jaroslavické rybníky 02.05.2021
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 19.8.2021, Lednice, Hlohovecký rybník 29.08.2021
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 25.3.2021, Blučina, Přidánky 26.03.2021
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 1.5.2021, Jaroslavice, Jaroslavické rybníky 02.05.2021
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 14.1.2021, Viničné Šumice, přítok Kovalovického potoka u Bahňáku 14.01.2021
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 21.4.2021, Novosedly, mokřad u Baštýnského potoka 22.04.2021
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 21.4.2021, Drnholec, Dyje před vtokem do VDNM 22.04.2021
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) 18.5.2021, Tovačov, Hradecký rybník 19.05.2021
Jespák rezavý (Calidris canutus) 9.9.2021, Dolní Benešov, Kozmické ptačí louky 10.09.2021
Jespák písečný (Calidris alba) 8.9.2021, Strachotín, VDNM III 08.09.2021
Jespák malý (Calidris minuta) 9.9.2021, Dolní Benešov, Kozmické ptačí louky 10.09.2021
Jespák šedý (Calidris temminckii) 1.5.2021, Jaroslavice, Jaroslavické rybníky 02.05.2021
Jespák skvrnitý (Calidris melanotos) 10.10.2021, Pohořelice, SZ výtažník u Starého rybníka 11.10.2021
Jespák obecný (Calidris alpina) 25.3.2021, Měnín, pole Rybník 26.03.2021
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 25.3.2021, Měnín, pole Rybník 26.03.2021
Ouhorlík stepní (Glareola pratincola) 6.6.2021, Bochoř, pole U Studně 09.06.2021
Racek tenkozobý (Chroicocephalus genei) 24.4.2021, Chropyně, NPP Chropyňský rybník 25.04.2021
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 7.1.2021, Unkovice, lada Koválov 09.01.2021
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 23.5.2021, Hlohovec, Hlohovecký rybník 23.05.2021
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 24.4.2021, Chropyně, NPP Chropyňský rybník 25.04.2021
Racek bouřní (Larus canus) 7.1.2021, Žabčice, skládka odpadu 09.01.2021
Racek mořský (Larus marinus) 28.2.2021, Pasohlávky, VDNM II 28.02.2021
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 7.1.2021, Žabčice, skládka odpadu 09.01.2021
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 7.1.2021, Žabčice, skládka odpadu 09.01.2021
Racek středomořský (Larus michahellis) 7.1.2021, Žabčice, skládka odpadu 09.01.2021
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 6.11.2021, Šakvice, VDNM III 06.11.2021
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) 9.4.2021, Pohořelice, Starý rybník 10.04.2021
Rybák obecný (Sterna hirundo) 21.4.2021, Drnholec, Dyje před vtokem do VDNM 22.04.2021
Rybák černý (Chlidonias niger) 1.5.2021, Jaroslavice, Jaroslavické rybníky 02.05.2021
Chaluha velká (Stercorarius skua) 8.11.2021, Březno - Nechranice, vodní nádrž Nechranice 09.11.2021
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1.2021, Brno - Veveří, Cihlářská ulice 01.01.2021
Holub doupňák (Columba oenas) 7.1.2021, Žabčice, pole Koválov 09.01.2021
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 17.1.2021, Pohořelice, Pohořelický rybník 18.01.2021
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 24.4.2021, Dobré Pole, NPP Dunajovické kopce 25.04.2021
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 2.1.2021, Diváky, pole Nedánov 02.01.2021
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 24.4.2021, Dobré Pole, NPP Dunajovické kopce 25.04.2021
Výreček malý (Otus scops) 23.7.2021, Olomouc - Nová Ulice, hotel Flora 26.07.2021
Výr velký (Bubo bubo) 7.1.2021, Želešice, údolí Bobravy JZ od lomu 09.01.2021
Puštík obecný (Strix aluco) 24.2.2021, Lovčice, okolí PR U Vrby 25.02.2021
Puštík bělavý (Strix uralensis) 24.9.2021, Nýdek, les Příkrá 28.09.2021
Kalous ušatý (Asio otus) 21.1.2021, Holubice, v obci u kapličky 21.01.2021
Kalous pustovka (Asio flammeus) 7.1.2021, Žabčice, lada Koválov 09.01.2021
Rorýs obecný (Apus apus) 1.5.2021, Brno - Veveří, Cihlářská ulice 02.05.2021
Mandelík hajní (Coracias garrulus) 21.8.2021, Vyškov - Brňany, poblíž pole Hájky 22.08.2021
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 9.1.2021, Bukovinka, cesta u rybníka Strhovce 09.01.2021
Vlha pestrá (Merops apiaster) 8.5.2021, Valtice, vrch Chrastiny 08.05.2021
Dudek chocholatý (Upupa epops) 9.4.2021, Pohořelice - Nová Ves, rybník Rýžoviště 10.04.2021
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 21.4.2021, Jevišovka, břeh Dyje 22.04.2021
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 7.1.2021, Pohořelice - Smolín, stromy u Smolínského potoka JV obce 09.01.2021
Strakapoud malý (Dryobates minor) 2.1.2021, Klobouky u Brna, les Martinicko pod Štureněm 02.01.2021
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 6.2.2021, Brno - Veveří, Cihlářská ulice 06.02.2021
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 2.1.2021, Klobouky u Brna, les Martinicko pod Štureněm 02.01.2021
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 24.2.2021, Lovčice, PR U Vrby 25.02.2021
Datel černý (Dryocopus  martius) 2.1.2021, Klobouky u Brna, les na vrchu Nedánov 02.01.2021
Žluna zelená (Picus viridis) 2.1.2021, Klobouky u Brna, les Martinicko pod Štureněm 02.01.2021
Žluna šedá (Picus canus) 24.2.2021, Lovčice, údolí Jordánku 25.02.2021
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 2.1.2021, Klobouky u Brna, les Martinicko pod Štureněm 02.01.2021
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 16.1.2021, Vlasatice, pole Niva 18.01.2021
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 1.5.2021, Hevlín, PP Hevlínské jezero 02.05.2021
Raroh velký (Falco cherrug) 16.1.2021, Vlasatice, pole u Křížového rybníka 19.01.2021
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 18.2.2021, Strachotín, VDNM III - strom v nádrži, typ calidus 19.02.2021
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 4.5.2021, Blučina, navážka u hal 05.05.2021
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 2.1.2021, Diváky, pole Nad Chobotem 02.01.2021
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 10.5.2021, Pohořelice - Nová Ves, okolí rybníka Zarostlý 10.05.2021
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 2.1.2021, Klobouky u Brna, les Martinicko pod Štureněm 02.01.2021
Straka obecná (Pica pica) 7.1.2021, Unkovice, lada Koválov 09.01.2021
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 25.9.2021, Písek, osada Bahenec 28.09.2021
Kavka obecná (Coloeus monedula) 2.1.2021, Brno - Veveří, Cihlářská ulice 02.01.2021
Havran polní (Corvus frugilegus) 1.1.2021, Brno - Veveří, Cihlářská ulice 01.01.2021
Vrána černá (Corvus corone) 16.1.2021, Vlasatice, pole u Křížového rybníka 18.01.2021
Vrána šedá (Corvus cornix) 3.1.2021, Brno - Veveří, Cihlářská ulice 09.01.2021
Krkavec velký (Corvus corax) 2.1.2021, Klobouky u Brna, les Martinicko pod Štureněm 02.01.2021
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 24.2.2021, Lovčice, PR U Vrby 25.02.2021
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 9.1.2021, Hostěnice - Lhotky, les u Křtinského potoka 09.01.2021
Sýkora babka (Poecile palustris) 2.1.2021, Klobouky u Brna, les na vrchu Nedánov 02.01.2021
Sýkora lužní (Poecile montanus) 25.9.2021, Bukovec, jižní svah vrchu Ostrá 28.09.2021
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 2.1.2021, Boleradice, terasy Úlehle 02.01.2021
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1.2021, Brno - Veveří, Cihlářská ulice 01.01.2021
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 25.3.2021, Blučina, rybník Blučiňák 26.03.2021
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 28.2.2021, Pasohlávky, VDNM II 28.02.2021
Skřivan lesní (Lullula arborea) 2.4.2021, Lomnice - Veselí, hřeben západně obce 02.04.2021
Skřivan polní (Alauda arvensis) 18.2.2021, Unkovice, lada Koválov 19.02.2021
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 12.3.2021, Brno - Tuřany, okolí Jedounkovy ulice 12.03.2021
Skřivánek krátkoprstý (Calandrella brachydactyla) 14.5.2021, Žichlínek, hnojiště západně obce 14.05.2021
Břehule říční (Riparia riparia) 10.5.2021, Pohořelice - Nová Ves, rybník Nohavice 10.05.2021
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 28.3.2021, Pohořelice - Nová Ves, u rybníka Nohavice 28.03.2021
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 9.4.2021, Pohořelice - Nová Ves, rybník Nohavice 10.04.2021
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 2.1.2021, Klobouky u Brna, pole Netroufalky 02.01.2021
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 9.4.2021, Pohořelice - Nová Ves, rybník Rýžoviště 10.04.2021
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 2.1.2021, Klobouky u Brna, pole Netroufalky 02.01.2021
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 8.5.2021, Mikulov, PR Svatý kopeček 08.05.2021
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 1.5.2021, Hevlín, PP Hevlínské jezero 02.05.2021
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 9.4.2021, Pohořelice - Nová Ves, rybník Nohavice 10.04.2021
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 1.5.2021, Hevlín, Písky 02.05.2021
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 10.5.2021, Strachotín, kanál u VDNM III 10.05.2021
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 4.5.2021, Blučina, kanál u krytého bazénu 05.05.2021
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 16.5.2021, Čejetice - Sudoměř, přítok Potočného rybníka 17.05.2021
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 14.5.2021, Žichlínek, poldr 14.05.2021
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 9.4.2021, Pohořelice - Nová Ves, rybník Rýžoviště 10.04.2021
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 31.3.2021, Brno - Komín, les Baba 01.04.2021
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 15.5.2021, Vranov, pod Veselým kopečkem 15.05.2021
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 23.5.2021, Hlohovec, Koňské pastvisko u Nesytu 23.05.2021
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 16.4.2021, Brno - Staré Brno, skála Helgoland 16.04.2021
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 24.4.2021, Dobré Pole, NPP Dunajovické kopce 25.04.2021
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 31.3.2021, Brno - Komín, les Baba 01.04.2021
Králíček obecný (Regulus regulus) 2.1.2021, Klobouky u Brna, les Martinicko pod Štureněm 02.01.2021
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 7.1.2021, Pohořelice - Smolín, les u kapličky Panny Marie 09.01.2021
Brhlík lesní (Sitta europaea) 2.1.2021, Klobouky u Brna, les Martinicko pod Štureněm 02.01.2021
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 18.2.2021, Perná, Pastorkův lom 19.02.2021
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 2.1.2021, Klobouky u Brna, les Martinicko pod Štureněm 02.01.2021
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 16.5.2021, Čejetice - Mladějovice, hráz rybníka Markovec u Žižky 17.05.2021
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 21.1.2021, Rousínov - Slavíkovice, hájek jižně u dálnice 21.01.2021
Kos černý (Turdus merula) 2.1.2021, Klobouky u Brna, les Martinicko pod Štureněm 02.01.2021
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 2.1.2021, Boleradice, terasy Úlehle 02.01.2021
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 31.3.2021, Brno - Komín, les Baba 01.04.2021
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 28.2.2021, Pasohlávky, okolí VDNM II 28.02.2021
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 2.1.2021, Klobouky u Brna, les Martinicko pod Štureněm 02.01.2021
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 1.5.2021, Hrušovany nad Jevišovkou, okolí starých odkališť 02.05.2021
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 2.1.2021, Diváky, terasy Sekyra 02.01.2021
Slavík modráček (Luscinia svecica) 21.4.2021, Novosedly, stará štěrkovna 22.04.2021
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 28.4.2021, Nikolčice, Nikolčický potok u Žabníků 29.04.2021
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 28.4.2021, Brno - Kníničky, Brněnská přehrada (Sokolská zátoka) 29.04.2021
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 4.5.2021, Vlasatice, větrolam u Malých polí 05.05.2021
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 13.3.2021, Brno - Komín, ulice Palcary 13.03.2021
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 9.4.2021, Pohořelice - Nová Ves, rybník Nohavice 10.04.2021
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 1.5.2021, Jaroslavice, Jaroslavické rybníky 02.05.2021
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 25.3.2021, Blučina, Přidánky 26.03.2021
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 21.4.2021, Novosedly, mokřad u Baštýnského potoka 22.04.2021
Vrabec domácí (Passer domesticus) 7.1.2021, Pohořelice - Smolín, SZ okraj obce 09.01.2021
Vrabec polní (Passer montanus) 2.1.2021, Diváky, pole Nad Chobotem 02.01.2021
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 2.4.2021, Borač - Podolí, les SV obce 02.04.2021
Konipas luční (Motacilla flava) 4.4.2021, Měnín, pole Rybník - ssp. flava + ssp. thunbergi a ssp. feldegg (Letonice - rybník, 14.4.2021) 16.04.2021
Konipas horský (Motacilla cinerea) 3.3.2021, Brno - Bystrc, Helenčino údolí 04.03.2021
Konipas bílý (Motacilla alba) 28.2.2021, Pasohlávky, VDNM II 28.02.2021
Linduška úhorní (Anthus campestris) 2.9.2021, Letonice, pole Dlouhé čtvrtě 04.09.2021
Linduška luční (Anthus pratensis) 18.2.2021, Novosedly, stará štěrkovna 19.02.2021
Linduška lesní (Anthus trivialis) 24.4.2021, Dobré Pole, NPP Dunajovické kopce 25.04.2021
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) 15.9.2021, Újezd u Brna, pole u šaratických zřídel 20.09.2021
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 2.1.2021, Klobouky u Brna, les Martinicko pod Štureněm 02.01.2021
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 14.1.2021, Bílovice nad Svitavou, les V Myší díře 14.01.2021
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 9.1.2021, Hostěnice - Lhotky, les u potoka Strhovce 09.01.2021
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 2.1.2021, Klobouky u Brna, les Martinicko pod Štureněm 02.01.2021
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 23.5.2021, Hlohovec, Nesyt 23.05.2021
Zvonek zelený (Chloris chloris) 2.1.2021, Boleradice, terasy Úlehle 02.01.2021
Konopka obecná (Linaria cannabina) 2.1.2021, Diváky, pole Nad Chobotem 02.01.2021
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 9.1.2021, Hostěnice - Hostěnice, les u Lhotek 09.01.2021
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 2.1.2021, Boleradice, pole Nad Šejby 02.01.2021
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 4.4.2021, Ponětovice, obec 04.04.2021
Čížek lesní (Spinus spinus) 7.1.2021, Žabčice, pole Koválov 09.01.2021
Strnad luční (Emberiza calandra) 25.3.2021, Blučina, pole u Přidánek 26.03.2021
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 2.1.2021, Klobouky u Brna, les Martinicko pod Štureněm 02.01.2021
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 7.1.2021, Pohořelice - Smolín, poblíž břehu Jihlavy SZ obce 09.01.2021
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 21.11.2021, Slavkov u Brna, vrch Urban 28.11.2021