Jaroslav Zeman - ČR Year list 2022

Druh Poznámka Datum
Husa tundrová (Anser serrirostris) 2.1.2022, Třeboň - Třeboň II, Břilický rybník 04.01.2022
Husa krátkozobá (Anser brachyrhynchos) 6.2.2022, Rakvice, pole Trkmanské roviny 07.02.2022
Husa velká (Anser anser) 2.1.2022, Třeboň - Břilice, pole Přes Záhony 04.01.2022
Husa běločelá (Anser albifrons) 2.1.2022, Třeboň - Břilice, pole Přes Záhony 04.01.2022
Husa malá (Anser erythropus) 6.2.2022, Rakvice, pole Trkmanské roviny 07.02.2022
Berneška velká (Branta canadensis) 20.7.2022, Bartošovice, Dolní Bartošovický rybník 20.07.2022
Berneška tmavá (Branta bernicla) 6.2.2022, Sedlec, rybník Nesyt 07.02.2022
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 9.1.2022, Pasohlávky, VDNM II 10.01.2022
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 6.2.2022, Pohořelice, pole Přidánky 07.02.2022
Labuť velká (Cygnus olor) 2.1.2022, Třeboň - Třeboň II, Břilický rybník 04.01.2022
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 22.1.2022, Tovačov - Město, Troubecké jezero 22.01.2022
Husice liščí (Tadorna tadorna) 6.2.2022, Sedlec, rybník Nesyt 07.02.2022
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) 31.7.2022, Pohořelice - Nová Ves, rybník Nohavice 31.07.2022
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 9.4.2022, Hodonín, Hodonínské rybníky 10.04.2022
Kopřivka obecná (Anas strepera) 9.1.2022, Pasohlávky, VDNM II 10.01.2022
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 6.2.2022, Břeclav - Charvátská Nová Ves, Mlýnský rybník 07.02.2022
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 2.1.2022, Třeboň - Třeboň II, Břilický rybník 04.01.2022
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 6.2.2022, Břeclav - Charvátská Nová Ves, Mlýnský rybník 07.02.2022
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 9.1.2022, Pasohlávky, VDNM II 10.01.2022
Čírka modrá (Anas querquedula) 20.3.2022, Drnholec, Dyje před vtokem do VDNM 20.03.2022
Čírka obecná (Anas crecca) 6.2.2022, Sedlec, rybník Nesyt 07.02.2022
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 24.3.2022, Sedlec, rybník Nesyt 24.03.2022
Polák velký (Aythya ferina) 9.1.2022, Pasohlávky, VDNM II 10.01.2022
Polák malý (Aythya nyroca) 1.4.2022, Jaroslavice, Jaroslavické rybníky 01.04.2022
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 9.1.2022, Pasohlávky, VDNM II 10.01.2022
Polák kaholka (Aythya marila) 30.1.2022, Strachotín, VDNM III 30.01.2022
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 9.1.2022, Pasohlávky, VDNM II 10.01.2022
Hohol severní (Bucephala clangula) 9.1.2022, Pasohlávky, VDNM II 10.01.2022
Morčák malý (Mergellus albellus) 9.1.2022, Pasohlávky, VDNM II 10.01.2022
Morčák velký (Mergus merganser) 2.1.2022, Lomnice nad Lužnicí, Služebný rybník 04.01.2022
Koroptev polní (Perdix perdix) 26.2.2022, Podolí, pole u benzinky 26.02.2022
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 18.6.2022, Tovačov I-Město, Hradecký rybník 19.06.2022
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 8.1.2022, Bratčice, okolí skládky 08.01.2022
Potáplice malá (Gavia stellata) 23.10.2022, Sedlec, rybník Nesyt 23.10.2022
Potáplice severní (Gavia arctica) 13.12.2022, Strachotín, VDNM III 14.12.2022
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 20.3.2022, Drnholec, Dyje před vtokem do VDNM 20.03.2022
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 22.1.2022, Tovačov - Město, Troubecké jezero 30.01.2022
Čáp černý (Ciconia nigra) 24.3.2022, Mikulov, osada Mušlov 24.03.2022
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 9.4.2022, Hodonín, Hodonínské rybníky 10.04.2022
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 13.9.2022, Sedlec, rybník Nesyt 15.09.2022
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 18.6.2022, Tovačov I-Město, Hradecký rybník 19.06.2022
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 1.4.2022, Jaroslavice, Jaroslavické rybníky 01.04.2022
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 2.1.2022, Třeboň - Břilice, okolí rybníka Nový u Břilic 04.01.2022
Volavka červená (Ardea purpurea) 25.8.2022, Jevišovka, pole Za Dráhou 25.08.2022
Volavka bílá (Egretta alba) 2.1.2022, Lomnice nad Lužnicí, pole Pod Služebným 04.01.2022
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 19.6.2022, Dubňany, Ptačí park Kosteliska 19.06.2022
Kormorán malý (Microcarbo pygmeus) 9.1.2022, Pasohlávky, VDNM II 10.01.2022
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 9.1.2022, Pasohlávky, VDNM II 10.01.2022
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 13.9.2022, Strachotín, VDNM III 15.09.2022
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 16.7.2022, Hovorany, les na JV okraji katastru 16.07.2022
Orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus) 28.5.2022, Dubňany, Ptačí park Kosteliska 04.06.2022
Orel křiklavý (Clanga pomarina) 30.8.2022, Tvarožná, pole Holubická strana 31.08.2022
Orel královský (Aquila heliaca) 6.2.2022, Sedlec, rybník Nesyt 07.02.2022
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 6.1.2022, Újezd u Černé Hory, údolí Lubě 07.01.2022
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 12.1.2022, Viničné Šumice, Bahňák 12.01.2022
Moták pochop (Circus aeruginosus) 24.3.2022, Sedlec, NPR Slanisko u Nesytu 24.03.2022
Moták pilich (Circus cyaneus) 26.2.2022, Hostěrádky-Rešov, pole Klíny 26.02.2022
Moták lužní (Circus pygargus) 17.8.2022, Velké Němčice, pole Kočičí hora 18.08.2022
Luňák červený (Milvus milvus) 15.1.2022, Pohořelice, Pohořelický rybník 15.01.2022
Luňák hnědý (Milvus migrans) 28.5.2022, Hovorany, les Díly za rybníkem 28.05.2022
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 9.1.2022, Pasohlávky, VDNM II 10.01.2022
Káně rousná (Buteo lagopus) 8.1.2022, Ořechov, pole Novosády 08.01.2022
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) 30.8.2022, Šaratice, pole U Hluboké cesty 31.08.2022
Káně lesní (Buteo buteo) 2.1.2022, Třeboň - Břilice, pole Dlouhá role 04.01.2022
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 24.3.2022, Sedlec, rybník Nesyt 24.03.2022
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 20.3.2022, Drnholec, Dyje před vtokem do VDNM 21.03.2022
Lyska černá (Fulica atra) 9.1.2022, Pasohlávky, VDNM II 10.01.2022
Jeřáb popelavý (Grus grus) 1.4.2022, Jaroslavice, Jaroslavické rybníky 01.04.2022
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 28.5.2022, Dubňany, Ptačí park Kosteliska 28.05.2022
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 28.5.2022, Dubňany, Ptačí park Kosteliska 28.05.2022
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 6.2.2022, Valtice, pole Vnitřní pole 07.02.2022
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 24.2.2022, Pozořice, pole Podsedky 24.02.2022
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 1.10.2022, Litovel - Březové, štěrkovna Náklo 02.10.2022
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 1.9.2022, Sedlec, rybník Nesyt 02.09.2022
Kulík říční (Charadrius dubius) 1.4.2022, Jaroslavice, Jaroslavické rybníky 01.04.2022
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 24.3.2022, Hlohovec, Hlohovecký rybník 24.03.2022
Koliha velká (Numenius arquata) 11.10.2022, Pohořelice, SZ výtažník u Starého rybníka 11.10.2022
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 19.6.2022, Dubňany, Ptačí park Kosteliska 19.06.2022
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 1.4.2022, Jaroslavice, Jaroslavické rybníky 01.04.2022
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 1.4.2022, Jaroslavice, Jaroslavické rybníky 01.04.2022
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 24.3.2022, Sedlec, rybník Nesyt 24.03.2022
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 20.7.2022, Bartošovice, Horní Bartošovický rybník 20.07.2022
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 24.7.2022, Vojkovice, rybník Šejba 24.07.2022
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) 13.9.2022, Strachotín, VDNM III - schody 15.09.2022
Jespák rezavý (Calidris canutus) 13.9.2022, Strachotín, VDNM III - schody 15.09.2022
Jespák písečný (Calidris alba) 13.9.2022, Sedlec, rybník Nesyt 15.09.2022
Jespák malý (Calidris minuta) 13.9.2022, Strachotín, VDNM III - schody 15.09.2022
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 4.9.2022, Zahrádka - Častotice, rybník Dubovec 07.09.2022
Jespák obecný (Calidris alpina) 1.4.2022, Jaroslavice, Jaroslavické rybníky 01.04.2022
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 9.4.2022, Hodonín, Hodonínské rybníky 10.04.2022
Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicaria) 1.4.2022, Jaroslavice, Jaroslavické rybníky 01.04.2022
Ouhorlík černokřídlý (Glareola nordmanni) 5.9.2022, Roudnice, pole Pražka 07.09.2022
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 9.1.2022, Pasohlávky, VDNM II 10.01.2022
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 2.7.2022, Drnholec, Dyje před vtokem do VDNM 02.07.2022
Racek bouřní (Larus canus) 9.1.2022, Pasohlávky, VDNM II 10.01.2022
Racek mořský (Larus marinus) 24.1.2022, Bohumín - Vrbice, Vrbické jezero 26.01.2022
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 24.1.2022, Bohumín - Vrbice, Vrbické jezero 26.01.2022
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 8.1.2022, Bratčice, okolí skládky 08.01.2022
Racek středomořský (Larus michahellis) 24.1.2022, Bohumín - Vrbice, Vrbické jezero 26.01.2022
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 24.1.2022, Bohumín - Vrbice, Vrbické jezero 26.01.2022
Rybák obecný (Sterna hirundo) 9.4.2022, Hodonín, Hodonínské rybníky 10.04.2022
Holub skalní/domácí (Columba livia) 5.1.2022, Brno - Veveří, Cihlářská ulice 05.01.2022
Holub doupňák (Columba oenas) 26.2.2022, Hostěrádky-Rešov, pole Čtvrtě 26.02.2022
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 24.2.2022, Kovalovice, pole Na Rovinách 24.02.2022
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 28.5.2022, Dubňany, Ptačí park Kosteliska 28.05.2022
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 5.1.2022, Brno - Veveří, Cihlářská ulice 05.01.2022
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 28.5.2022, Dubňany, Ptačí park Kosteliska 28.05.2022
Výr velký (Bubo bubo) 14.2.2022, Strhaře - Žleby, les Bělínek 15.02.2022
Puštík obecný (Strix aluco) 14.2.2022, Lomnice, les Ledňov 15.02.2022
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 9.3.2022, Osiky, les Brumovská seč (první vizuální pozorování v ČR) 09.03.2022
Sýc rousný (Aegolius funereus) 9.3.2022, Osiky, les Amerika 09.03.2022
Kalous ušatý (Asio otus) 10.2.2022, Klobouky - Bohumilice, obec 10.02.2022
Kalous pustovka (Asio flammeus) 3.3.2022, Újezd u Brna, areál zřídel Šaratice 03.03.2022
Rorýs obecný (Apus apus) 15.5.2022, Brno - Veveří, Cihlářská ulice 16.05.2022
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 16.1.2022, Branišovice, Dolní branišovický rybník 18.01.2022
Vlha pestrá (Merops apiaster) 28.5.2022, Dubňany, Ptačí park Kosteliska 28.05.2022
Dudek chocholatý (Upupa epops) 13.8.2022, Žatčany, polní cesta poblíž zřídel 13.08.2022
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 15.4.2022, Viničné Šumice, zahrada 15.04.2022
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 6.1.2022, Bílovice nad Svitavou, les Černé žleby 07.01.2022
Strakapoud malý (Dryobates minor) 16.1.2022, Vlasatice, Křížový rybník 18.01.2022
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 3.4.2022, Brno - Veveří, Botanická ulice 03.04.2022
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 6.1.2022, Skalička, okraj obce 07.01.2022
Datel černý (Dryocopus  martius) 6.1.2022, Skalička, okraj obce 07.01.2022
Žluna zelená (Picus viridis) 6.1.2022, Skalička, okraj obce 07.01.2022
Žluna šedá (Picus canus) 15.3.2022, Koryčany, okolí rozcestí Pod Železňákem 18.03.2022
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 2.1.2022, Třeboň - Břilice, pole Přes Záhony 04.01.2022
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 13.8.2022, Žatčany, pole Zadní klínky 13.08.2022
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 16.1.2022, Suchohrdly u Miroslavi, Suchohrdelský rybník 18.01.2022
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 31.7.2022, Pohořelice, okolí hornoleského dvora 31.07.2022
Raroh velký (Falco cherrug) 12.1.2022, Kovalovice, pole Na Rovinách 12.01.2022
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 20.10.2022, Troskotovice, pole Z od vrchu Smolisko 20.10.2022
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 15.6.2022, Blučina, rybník Blučiňák 15.06.2022
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 6.1.2022, Hluboké Dvory, pole Na Nivě 07.01.2022
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 28.5.2022, Dubňany, Jarohněvický rybník 28.05.2022
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 6.1.2022, Skalička, okraj obce 07.01.2022
Straka obecná (Pica pica) 2.1.2022, Třeboň - Břilice, pole Dlouhá role 04.01.2022
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 9.3.2022, Osiky, les Smrčina 09.03.2022
Kavka obecná (Coloeus monedula) 14.1.2022, Brno - Bohunice, ulice Netroufalky 14.01.2022
Havran polní (Corvus frugilegus) 14.1.2022, Brno - Bohunice, ulice Netroufalky 14.01.2022
Vrána černá (Corvus corone) 16.1.2022, Troskotovice, Dolní troskotovický rybník 18.01.2022
Vrána šedá (Corvus cornix) 2.1.2022, Třeboň - Břilice, pole Přes Záhony 04.01.2022
Krkavec velký (Corvus corax) 2.1.2022, Třeboň - Třeboň II, pole U Francouzů 04.01.2022
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 23.1.2022, Heroltice, les SZ vrchu Strážná 23.01.2022
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 6.1.2022, Skalička, les na S okraji katastru 07.01.2022
Sýkora babka (Poecile palustris) 6.1.2022, Hluboké Dvory, poblíž lesa Močálky 07.01.2022
Sýkora lužní (Poecile montanus) 12.2.2022, Lomnička, vrch Kopanina 13.02.2022
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 6.1.2022, Skalička, okraj obce 07.01.2022
Sýkora koňadra (Parus major) 3.1.2022, Brno - Veveří, Cihlářská ulice 04.01.2022
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 1.4.2022, Jaroslavice, Jaroslavické rybníky 01.04.2022
Skřivan lesní (Lullula arborea) 9.3.2022, Osiky, Bukový vrch 12.03.2022
Skřivan polní (Alauda arvensis) 10.2.2022, Klobouky - Bohumilice, pole Díly 10.02.2022
Břehule říční (Riparia riparia) 28.5.2022, Dubňany, Jarohněvický rybník 28.05.2022
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 1.4.2022, Jaroslavice, Jaroslavické rybníky 01.04.2022
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 11.6.2022, Viničné Šumice, zahrada 18.06.2022
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 15.3.2022, Moravany, okolí Kameňácké myslivny 15.03.2022
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 9.4.2022, Hodonín, Hodonínské rybníky 10.04.2022
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 20.3.2022, Drnholec, Dyje před vtokem do VDNM 20.03.2022
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 16.4.2022, Brno - Líšeň, les Chochola 16.04.2022
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 21.5.2022, Krucemburk - Staré Ransko, Pobočný rybník 22.05.2022
Rákosník tamaryškový (Acrocephalus melanopogon) 1.4.2022, Jaroslavice, Jaroslavické rybníky 01.04.2022
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 1.4.2022, Jaroslavice, Jaroslavické rybníky 01.04.2022
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 21.5.2022, Krucemburk - Staré Ransko, Pobočný rybník 22.05.2022
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 28.5.2022, Dubňany, Ptačí park Kosteliska 28.05.2022
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 20.5.2022, Krucemburk - Hluboká, Štírův Mlýn 22.05.2022
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 28.5.2022, Dubňany, Ptačí park Kosteliska 28.05.2022
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 19.6.2022, Dubňany, Ptačí park Kosteliska 19.06.2022
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 1.4.2022, Jaroslavice, Jaroslavické rybníky 01.04.2022
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 20.5.2022, Krucemburk - Hluboká, Štírův Mlýn 22.05.2022
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 18.4.2022, Čebín, okolí obce 18.04.2022
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 20.5.2022, Krucemburk - Hluboká, Štírův Mlýn 22.05.2022
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 16.4.2022, Mokrá-Horákov - Horákov, rybník Hornek 16.04.2022
Králíček obecný (Regulus regulus) 2.1.2022, Frahelž, les Úzké dílce 04.01.2022
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 2.1.2022, Třeboň - Třeboň II, Břilický rybník 04.01.2022
Brhlík lesní (Sitta europaea) 6.1.2022, Skalička, okraj obce 07.01.2022
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 6.1.2022, Bílovice nad Svitavou, les Černé žleby 07.01.2022
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 13.9.2022, Bulhary, les u V okraje obory Bulhary 15.09.2022
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 19.2.2022, Černovice, SZ obce 19.02.2022
Kos černý (Turdus merula) 2.1.2022, Třeboň - Břilice, obec 04.01.2022
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 6.1.2022, Skalička, okraj obce 07.01.2022
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 15.11.2022, Dolní Věstonice, VDNM III 15.11.2022
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 15.3.2022, Moravany, okolí Kameňácké myslivny 15.03.2022
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 6.1.2022, Malhostovice - Nuzířov, les na SV svahu Paní hory 07.01.2022
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 21.5.2022, Krucemburk - Hluboká, Štírův Mlýn 22.05.2022
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 8.1.2022, Ořechov, údolí Lejtny nad skládkou 08.01.2022
Slavík modráček (Luscinia svecica) 24.3.2022, Sedlec, NPR Slanisko u Nesytu 24.03.2022
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 28.5.2022, Dubňany, Ptačí park Kosteliska 28.05.2022
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 18.4.2022, Čebín, PP Na lesní horce 18.04.2022
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 29.5.2022, Brno - Bosonohy, PR Bosonožský hájek 29.05.2022
Lejsek malý (Ficedula parva) 1.7.2022, Olomučany, les 01.07.2022
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 24.1.2022, Ostrava - Heřmanice, okraj haldy u PP Heřmanický rybník 26.01.2022
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 20.5.2022, Krucemburk - Hluboká, Štírův Mlýn 22.05.2022
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 13.8.2022, Těšany, okolí pole Úlehle 13.08.2022
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 24.3.2022, Sedlec, NPR Slanisko u Nesytu 24.03.2022
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 27.3.2022, Žatčany, okolí pole Nesvačilka 27.03.2022
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 31.12.2022, Brno - Pisárky, řeka Svratka u Veslařské ulice 31.12.2022
Vrabec domácí (Passer domesticus) 15.1.2022, Brno - Veveří, Burešova ulice 15.01.2022
Vrabec polní (Passer montanus) 6.1.2022, Skalička, okraj obce 07.01.2022
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 16.1.2022, Branišovice, Dolní branišovický rybník 18.01.2022
Konipas luční (Motacilla flava) 1.4.2022, Jaroslavice, Jaroslavické rybníky (ssp. flava); 30.8.2022, Šaratice, poblíž pole U Hliníků (ssp. thunbergi) 31.08.2022
Konipas horský (Motacilla cinerea) 3.4.2022, Veverské Knínice, biotop na Knínickém potoku 03.04.2022
Konipas bílý (Motacilla alba) 3.3.2022, Šitbořice, pole Padělky nad Rybníkem 03.03.2022
Linduška luční (Anthus pratensis) 24.3.2022, Sedlec, NPR Slanisko u Nesytu 24.03.2022
Linduška lesní (Anthus trivialis) 11.8.2022, Kunčina Ves, vrch Babylon 11.08.2022
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) 13.10.2022, Kovalovice, pole Na Rovinách 14.10.2022
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 6.1.2022, Skalička, okraj obce 07.01.2022
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 15.1.2022, Pohořelice, větrolam u Šumických polí 15.01.2022
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 6.1.2022, Skalička, okraj obce 07.01.2022
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 6.1.2022, Malhostovice - Nuzířov, les na SV svahu Paní hory 07.01.2022
Zvonek zelený (Chloris chloris) 6.1.2022, Skalička, okraj obce 07.01.2022
Konopka obecná (Linaria cannabina) 2.1.2022, Třeboň - Břilice, pole Přes Záhony 04.01.2022
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 15.3.2022, Koryčany, okolí rozcestí Pod Železňákem 15.03.2022
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 6.1.2022, Skalička, okraj obce 07.01.2022
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 9.4.2022, Dolní Bojanovice, zahrady Přední hora 10.04.2022
Čížek lesní (Spinus spinus) 6.1.2022, Skalička, okraj obce 07.01.2022
Strnad luční (Emberiza calandra) 3.3.2022, Nikolčice, rybník Žabníky 03.03.2022
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 2.1.2022, Třeboň - Břilice, pole Přes Záhony 04.01.2022
Strnad tajgový (Emberiza rustica) 24.1.2022, Ostrava - Hrušov, halda u PP Heřmanický rybník 26.01.2022
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 2.1.2022, Třeboň - Třeboň II, Břilický rybník 04.01.2022