Jan Grünwald - ČR Year list 2018

Druh Poznámka Datum
Husa tundrová (Anser serrirostris) 24. 7. 2018
Husa velká (Anser anser) 29. 1. 2018
Husa běločelá (Anser albifrons) 29. 1. 2018
Berneška bělolící (Branta leucopsis) Žehuň 19. 11. 2018
Labuť velká (Cygnus olor) 28. 2. 2018
Labuť malá (Cygnus columbianus) Moravičanské jezero 7. 11. 2018
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) Chropyně 11. 7. 2018
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 10. 1. 2018
Husice liščí (Tadorna tadorna) jižní Čechy 16. 4. 2018
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) Nesyt 11. 7. 2018
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 12. 1. 2018
Kopřivka obecná (Anas strepera) 27. 1. 2018
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 29. 1. 2018
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 10. 1. 2018
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 31. 3. 2018
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 29. 1. 2018
Čírka modrá (Anas querquedula) 22. 3. 2018
Čírka obecná (Anas crecca) 10. 1. 2018
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 31. 3. 2018
Polák velký (Aythya ferina) 10. 1. 2018
Polák malý (Aythya nyroca) 21. 3. 2018
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 10. 1. 2018
Polák kaholka (Aythya marila) 29. 1. 2018
Kajka mořská (Somateria mollissima) Milada 6. 12. 2018
Turpan hnědý (Melanitta fusca) Probošťský rybník 27. 2. 2018
Hohol severní (Bucephala clangula) 10. 1. 2018
Morčák malý (Mergellus albellus) Nové Mlýny 27. 2. 2018
Morčák velký (Mergus merganser) 27. 1. 2018
Morčák prostřední (Mergus serrator) jezero Milada 27. 2. 2018
Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia) Šumava 16. 4. 2018
Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) Šumava 16. 4. 2018
Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) Šumava 16. 4. 2018
Koroptev polní (Perdix perdix) Vyšehořovice 6. 5. 2018
Křepelka polní (Coturnix coturnix) Roudnicko 6. 5. 2018
Bažant královský (Syrmaticus reevesii) Břest 9. 10. 2018
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 10. 1. 2018
Potáplice malá (Gavia stellata) Nové Mlýny 6. 5. 2018
Potáplice severní (Gavia arctica) VN Nechranice 2. 9. 2018
Potáplice lední (Gavia immer) jezero Milada 25. 11. 2018
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 10. 1. 2018
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) Řežabinec 21. 10. 2018
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 10. 1. 2018
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) Medard 4. 12. 2018
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) Hostivice 6. 5. 2018
Čáp černý (Ciconia nigra) Úvaly u Prahy 6. 4. 2018
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 16. 4. 2018
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) Vrbenské rybníky 16. 4. 2018
Bukač velký (Botaurus stellaris) Milada 4. 12. 2018
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) Slatina 3. 6. 2018
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) Vrbenské rybníky 16. 4. 2018
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 10. 1. 2018
Volavka červená (Ardea purpurea) Slatina 3. 6. 2018
Volavka bílá (Egretta alba) Lítožnice 18. 4. 2018
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) Troja 18. 4. 2018
Kormorán malý (MIcrocarbo pygmeus) Mutěnice 24. 7. 2018
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 10. 1. 2018
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 2. 4. 2018
Včelojed lesní (Pernis apivorus) Táborsko 2. 6. 2018
Sup bělohlavý (Gyps fulvus) Olešná 17. 6. 2018
Orel křiklavý (Clanga nipalensis) Severní Morava 24. 7. 2018
Orel královský (Aquila heliaca) Lanžhot 11. 7. 2018
Orel skalní (Aquila chrysaetos) Severní Morava 24. 7. 2018
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 10. 1. 2018
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 26. 1. 2018
Moták pochop (Circus aeruginosus) 30. 3. 2018
Moták lužní (Circus pygargus) Milovice 19. 4. 2018
Luňák červený (Milvus milvus) 30. 3. 2018
Luňák hnědý (Milvus migrans) Lanžhot 11. 7. 2018
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 29. 1. 2018
Káně rousná (Buteo lagopus) 10. 1. 2018
Káně lesní (Buteo buteo) 10. 1. 2018
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 31. 3. 2018
Chřástal polní (Crex crex) Šumava 15. 7. 2018
Chřástal malý (Porzana parva) Chropyně 24. 7. 2018
Chřástal nejmenší (Porzana pusilla) Žehuň 18. 4. 2018
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) Žehuň 18. 4. 2018
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 10. 1. 2018
Lyska černá (Fulica atra) 10. 1. 2018
Jeřáb popelavý (Grus grus) 7. 3. 2018
Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) Nesyt 11. 7. 2018
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) Lednice (Mlýnský) 11. 7. 2018
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) Lednice (Mlýnský) 11. 7. 2018
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) Sedlčánky 6. 4. 2018
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) Vyšehořovice 6. 4. 2018
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) VN Nechranice 2. 9. 2018
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) Nechranice 6. 5. 2018
Kulík říční (Charadrius dubius) Sedlčánky 6. 4. 2018
Sluka lesní (Scolopax rusticola) Šumava 16. 4. 2018
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) Žehuň 18. 4. 2018
Bekasina větší (Gallinago media) Žehuň 22. 4. 2018
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) Slatina 6. 4. 2018
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) Jižní Čechy 16. 4. 2018
Břehouš rudý (Limosa lapponica) Nechranice 6. 5. 2018
Koliha velká (Numenius arquata) Bartošovice 1. 9. 2018
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) Nesyt 11. 7. 2018
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) rybník Olší 16. 4. 2018
Vodouš šedý (Tringa nebularia) Rybník Musík 8. 4. 2018
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) VN Hostivař 6. 4. 2018
Vodouš bahenní (Tringa glareola) rybník Olší 16. 4. 2018
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) Dívčice 16. 4. 2018
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) VN Rozkoš 11. 9. 2018
Jespák rezavý (Calidris canutus) Tchořovice, Starý rybník 6. 9. 2018
Jespák písečný (Calidris alba) VN Rozkoš 6. 9. 2018
Jespák malý (Calidris minuta) VN Jesenice 2. 9. 2018
Jespák šedý (Calidris temminckii) Nechranice 6. 5. 2018
Jespák skvrnitý (Calidris melanotos) VN Kyjice 24. 9. 2018
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) Nesyt 11. 7. 2018
Jespák obecný (Calidris alpina) Dehtář 15. 7. 2018
Jespáček ploskozobý (Calidris falcinellus) VN Jesenice 2. 9. 2018
Jespák bojovný (Calidris pugnax) rybník Olší 16. 4. 2018
Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) Třesický rybník 1. 9. 2018
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) Praha, Vltava 16. 4. 2018
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) Žehuň 22. 4. 2018
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) Vrbenské rybníky 16. 4. 2018
Racek bouřní (Larus canus) Praha, Vltava 16. 4. 2018
Racek stříbřitý (Larus argentatus) Praha, Vltava 16. 4. 2018
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) Praha, Vltava 16. 4. 2018
Racek středomořský (Larus michahellis) jezero Milada 16. 4. 2018
Racek žlutonohý (Larus fuscus) jezero Milada 27. 2. 2018
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) VN Jesenice 2. 9. 2018
Rybák obecný (Sterna hirundo) rybník Olší 16. 4. 2018
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) Dubňany 11. 7. 2018
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) VN Rozkoš 14. 5. 2018
Rybák černý (Chlidonias niger) VN Rozkoš 14. 5. 2018
Holub skalní/domácí (Columba livia) 10. 1. 2018
Holub doupňák (Columba oenas) Šumava 16. 4. 2018
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 16. 3. 2018
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) Milovice 19. 4. 2018
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 10. 1. 2018
Kukačka obecná (Cuculus canorus) rybník Olší 16. 4. 2018
Sova pálená (Tyto alba) Roudnicko 8. 5. 2018
Výr velký (Bubo bubo) Županovice 8. 4. 2018
Puštík obecný (Strix aluco) Klánovický les 1. 5. 2018
Puštík bělavý (Strix uralensis) Šumava (Nové Údolí) 1. 5. 2018
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) Šumava 16. 4. 2018
Sýček obecný (Athene noctua) okres Hradec Králové 1. 5. 2018
Sýc rousný (Aegolius funereus) Brdy 10. 5. 2018
Kalous ušatý (Asio otus) 29. 1. 2018
Kalous pustovka (Asio flammeus) 27. 2. 2018
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) Bzenec 11. 7. 2018
Rorýs obecný (Apus apus) Klánovický les 25. 4. 2018
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 10. 1. 2018
Vlha pestrá (Merops apiaster) Pouzdřany 11. 7. 2018
Dudek chocholatý (Upupa epops) Milovice 6. 5. 2018
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) Ostrá 19. 4. 2018
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 10. 1. 2018
Strakapoud malý (Dryobates minor) 17. 2. 2018
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 29. 1. 2018
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 10. 1. 2018
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) PR Tesák 9. 10. 2018
Datel černý (Dryocopus  martius) 26. 1. 2018
Žluna zelená (Picus viridis) 10. 1. 2018
Žluna šedá (Picus canus) Šumava 16. 4. 2018
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 10. 1. 2018
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) Ústecký kraj 27. 8. 2018
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) Vyšehořovice 6. 4. 2018
Ostříž lesní (Falco subbuteo) Mutěnice 11. 7. 2018
Raroh velký (Falco cherrug) Vyšehořovice 6. 4. 2018
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 3. 4. 2018
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) Milovice 19. 4. 2018
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 10. 1. 2018
Žluva hajní (Oriolus oriolus) Nechranice 6. 5. 2018
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 10. 1. 2018
Straka obecná (Pica pica) 10. 1. 2018
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) Jílové u Děčína 16. 4. 2018
Kavka obecná (Coloeus monedula) 10. 1. 2018
Havran polní (Corvus frugilegus) 10. 1. 2018
Vrána černá (Corvus corone) 10. 1. 2018
Vrána šedá (Corvus cornix) 10. 1. 2018
Krkavec velký (Corvus corax) 22. 1. 2018
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 10. 1. 2018
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 10. 1. 2018
Sýkora babka (Poecile palustris) 10. 1. 2018
Sýkora lužní (Poecile montanus) 10. 1. 2018
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 10. 1. 2018
Sýkora koňadra (Parus major) 10. 1. 2018
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) rybník Olší 16. 4. 2018
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 10. 1. 2018
Skřivan lesní (Lullula arborea) 2. 4. 2018
Skřivan polní (Alauda arvensis) 10. 1. 2018
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 10. 1. 2018
Břehule říční (Riparia riparia) Slatina 17. 4. 2018
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 31. 3. 2018
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 2. 4. 2018
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 10. 1. 2018
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 1. 4. 2018
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 18. 3. 2018
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) Šumava 16. 4. 2018
Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides) Obří Důl 25. 6. 2018
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) Slatina 6. 5. 2018
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) rybník Olší 16. 4. 2018
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) rybník Olší 16. 4. 2018
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) Praha, V pískovně 6. 5. 2018
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) Roudnicko 6. 5. 2018
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) Týnecké mokřiny 6. 5. 2018
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) V pískovně 21. 4. 2018
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) Slatina 17. 4. 2018
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 5. 4. 2018
Pěnice slavíková (Sylvia borin) Úvaly 4. 5. 2018
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) Milovice 6. 5. 2018
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) Praha, Žvahov 9. 4. 2018
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) jižní Čechy 16. 4. 2018
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 30. 3. 2018
Králíček obecný (Regulus regulus) 12. 1. 2018
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 10. 1. 2018
Brhlík lesní (Sitta europaea) 10. 1. 2018
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 25. 3. 2018
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 10. 1. 2018
Špaček růžový (Pastor roseus) Svatobořice-Mistřín 9. 10. 2018
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 29. 1. 2018
Kos horský (Turdus torquatus) Šumava 16. 4. 2018
Kos černý (Turdus merula) 10. 1. 2018
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 10. 1. 2018
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 30. 3. 2018
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 16. 3. 2018
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 10. 1. 2018
Lejsek šedý (Muscicapa striata) Úvaly 19. 5. 2018
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 10. 1. 2018
Slavík modráček (Luscinia svecica) 31. 3. 2018
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) Slatina 17. 4. 2018
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) Petřín 11. 4. 2018
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) jižní Čechy 16. 4. 2018
Lejsek malý (Ficedula parva) Křivoklátsko 19. 5. 2018
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 22. 1. 2018
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) Praha, Žvahov 9. 4. 2018
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) Slatina 16. 4. 2018
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) Slatina 16. 4. 2018
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) Slatina 16. 4. 2018
Skorec vodní (Cinclus cinclus) Šumava 3. 6. 2018
Vrabec domácí (Passer domesticus) 12. 1. 2018
Vrabec polní (Passer montanus) 10. 1. 2018
Pěvuška podhorní (Prunella collaris) Sněžka 25. 6. 2018
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 10. 1. 2018
Konipas luční (Motacilla flava) 5. 4. 2018
Konipas horský (Motacilla cinerea) 10. 1. 2018
Konipas bílý (Motacilla alba) 10. 1. 2018
Linduška luční (Anthus pratensis) 17. 2. 2018
Linduška lesní (Anthus trivialis) Šumava 16. 4. 2018
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) Vyšehořovice 12. 10. 2018
Linduška horská (Anthus spinoletta) 10. 1. 2018
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 10. 1. 2018
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 10. 1. 2018
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 10. 1. 2018
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 10. 1. 2018
Hýl rudý (Erythrina erythrina) Šumava 3. 6. 2018
Zvonek zelený (Chloris chloris) 10. 1. 2018
Konopka obecná (Linaria cannabina) 10. 1. 2018
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 10. 1. 2018
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 10. 1. 2018
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 10. 1. 2018
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 10. 1. 2018
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 10. 1. 2018
Čížek lesní (Spinus spinus) 10. 1. 2018
Strnad luční (Emberiza calandra) 17. 2. 2018
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 10. 1. 2018
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) Dománovice 14. 5. 2018
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 10. 1. 2018
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 29. 1. 2018