Jan Grünwald - ČR Year list 2019

Druh Poznámka Datum
Husa tundrová (Anser serrirostris) Třeboňsko 17.02.2019
Husa velká (Anser anser) Milada 04.01.2019
Husa běločelá (Anser albifrons) Toušeň 07.01.2019
Husa malá (Anser erythropus) Třeboňsko 17.02.2019
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) Třeboňsko 17.02.2019
Labuť velká (Cygnus olor) Milada 04.01.2019
Labuť malá (Cygnus columbianus) Jaroslavice 30.12.2019
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) Toušeň 11.01.2019
Husice liščí (Tadorna tadorna) Vrbenské rybníky 17.03.2019
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) Hlohovecký rybník 22.04.2019
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) Svratka, Brno 31.12.2019
Kopřivka obecná (Anas strepera) Milada 04.01.2019
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) Třeboňsko 17.02.2019
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) Hartmanice 01.01.2019
Lžičák pestrý (Anas clypeata) Třeboňsko 01.03.2019
Ostralka štíhlá (Anas acuta) Čelákovice, Labe 05.02.2019
Čírka modrá (Anas querquedula) V pískovně 20.03.2019
Čírka obecná (Anas crecca) Třeboňsko 17.02.2019
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) Třeboňsko 17.02.2019
Polák velký (Aythya ferina) Milada 04.01.2019
Polák chocholačka (Aythya fuligula) Milada 04.01.2019
Polák kaholka (Aythya marila) Vltava, Trója 12.01.2019
Kajka mořská (Somateria mollissima) Milada 04.01.2019
Turpan hnědý (Melanitta fusca) Milada 04.01.2019
Turpan černý (Melanitta nigra) Nechranice 05.11.2019
Hoholka lední (Clangula hyemalis) Nové Mlýny 30.12.2019
Hohol severní (Bucephala clangula) Milada 04.01.2019
Morčák malý (Mergellus albellus) Nové Mlýny 30.12.2019
Morčák velký (Mergus merganser) Milada 04.01.2019
Morčák prostřední (Mergus serrator) Milada 04.01.2019
Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia) Šumava 17.03.2019
Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) Šumava 17.03.2019
Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) Šumava 17.03.2019
Koroptev polní (Perdix perdix) Bobrník 17.03.2019
Křepelka polní (Coturnix coturnix) Křepenice 05.05.2019
Bažant obecný (Phasianus colchicus) Slatina 07.01.2019
Potáplice malá (Gavia stellata) Nechranice 05.11.2019
Potáplice severní (Gavia arctica) Milada 04.01.2019
Potáplice lední (Gavia immer) Milada 04.01.2019
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) Milada 04.01.2019
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) Nechranice 16.12.2019
Potápka roháč (Podiceps cristatus) Milada 04.01.2019
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) Bošilecký rybník 03.11.2019
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) Hostivice 22.04.2019
Čáp černý (Ciconia nigra) Milovice 11.03.2019
Čáp bílý (Ciconia ciconia) Čapí hnízdo :-) 22.04.2019
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) Vrbenské rybníky 05.05.2019
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) Slatina 05.05.2019
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) ZOO Praha 21.03.2019
Volavka popelavá (Ardea cinerea) Úvaly 04.01.2019
Volavka bílá (Egretta alba) Sedlčánky 07.01.2019
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) Bezdrev 05.05.2019
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) Milada 04.01.2019
Orlovec říční (Pandion haliaetus) Musík 08.08.2019
Včelojed lesní (Pernis apivorus) Milíčov 10.06.2019
Sup hnědý (Aegypius monachus) Jivjany 08.08.2019
Orel královský (Aquila heliaca) Vlasatice 07.07.2019
Krahujec obecný (Accipiter nisus) Milada 04.01.2019
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) Hartmanice 01.01.2019
Moták pochop (Circus aeruginosus) Slatina 08.04.2019
Moták pilich (Circus cyaneus) Bobrník 01.03.2019
Moták lužní (Circus pygargus) Bobrník 05.05.2019
Luňák červený (Milvus milvus) Bobrník 01.03.2019
Luňák hnědý (Milvus migrans) Mokřiny u Vomáčků 05.05.2019
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) Třeboňsko 17.02.2019
Káně rousná (Buteo lagopus) Horoušany 01.02.2019
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) Drnholec 07.07.2019
Káně lesní (Buteo buteo) Milada 04.01.2019
Drop velký (Otis tarda) Hrubčice 28.12.2019
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) Slatina 10.03.2019
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) Slatina 14.04.2019
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) Milada 04.01.2019
Lyska černá (Fulica atra) Milada 04.01.2019
Jeřáb popelavý (Grus grus) Třeboňsko 17.02.2019
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) Trkmanec 22.04.2019
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) Hlohovecký rybník 22.04.2019
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) Třeboňsko 17.02.2019
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) Ražice 17.03.2019
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) Nechranice 05.11.2019
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) Lenešický rybník 27.09.2019
Kulík říční (Charadrius dubius) Sedlčánky 11.04.2019
Sluka lesní (Scolopax rusticola) Stožec 17.03.2019
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) Slatina 19.03.2019
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) Slatina 14.01.2019
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) Hlohovecký rybník 22.04.2019
Koliha malá (Numenius phaeopus) Benešov nad Černou 08.08.2019
Koliha velká (Numenius arquata) 29.08.2019
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) Hlohovecký rybník 22.04.2019
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) Trkmanec 22.04.2019
Vodouš šedý (Tringa nebularia) Hlohovecký rybník 22.04.2019
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) VN Hostivař 14.01.2019
Vodouš bahenní (Tringa glareola) Trkmanec 22.04.2019
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) Musík 05.05.2019
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) Musík 30.09.2019
Jespák malý (Calidris minuta) Blatec (Dívčice) 30.09.2019
Jespák šedý (Calidris temminckii) Musík 05.05.2019
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) Bobrník 17.07.2019
Jespák obecný (Calidris alpina) Trkmanec 22.04.2019
Jespák bojovný (Calidris pugnax) Malý Volešek 17.03.2019
Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) 17.07.2019
Racek tříprstý (Rissa tridactyla) Sopřečský rybník 08.11.2019
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) Vltava, Troja 04.01.2019
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) Hlohovecký rybník 22.04.2019
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) Hlohovecký rybník 22.04.2019
Racek velký (Ichthyaetus ichthyaetus) Starý ryb. Pohořelice 30.12.2019
Racek bouřní (Larus canus) Milada 04.01.2019
Racek stříbřitý (Larus argentatus) Nechranice 05.11.2019
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) Milada 04.01.2019
Racek středomořský (Larus michahellis) Praha, Troja 01.03.2019
Racek žlutonohý (Larus fuscus) Nechranice 05.11.2019
Rybák obecný (Sterna hirundo) Hlohovecký rybník 22.04.2019
Rybák černý (Chlidonias niger) Dehtář 05.05.2019
Chaluha pomořanská (Stercorarius pomarinus) Horusický rybník 03.11.2019
Holub skalní/domácí (Columba livia) Úvaly 03.01.2019
Holub doupňák (Columba oenas) Bobrník 01.03.2019
Holub hřivnáč (Columba palumbus) Třeboňsko 17.02.2019
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) Bobrník 22.04.2019
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) Hartmanice 01.01.2019
Kukačka obecná (Cuculus canorus) Bobrník 22.04.2019
Sova pálená (Tyto alba) Jaronice 05.05.2019
Výr velký (Bubo bubo) Sedlčansko 05.05.2019
Puštík obecný (Strix aluco) Velký Tisý 05.05.2019
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) Červenohorské sedlo 27.09.2019
Sýček obecný (Athene noctua) Lounsko 23.07.2019
Sýc rousný (Aegolius funereus) Šumava 17.03.2019
Kalous ušatý (Asio otus) Sibřina 24.01.2019
Kalous pustovka (Asio flammeus) Troskotovice 07.07.2019
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) Vrchbělá 08.06.2019
Rorýs obecný (Apus apus) Slatina 22.04.2019
Ledňáček říční (Alcedo atthis) Slatina 07.01.2019
Vlha pestrá (Merops apiaster) Milovice 25.05.2019
Dudek chocholatý (Upupa epops) Drnholec 07.07.2019
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) Slatina 05.05.2019
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) CHKO Brdy 21.06.2019
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) PP Škvorecká obora-Králičina 21.01.2019
Strakapoud malý (Dryobates minor) PP Škvorecká obora-Králičina 20.01.2019
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) Brod nad Dyjí 07.07.2019
Strakapoud velký (Dendrocopos major) Klánovický les 03.01.2019
Datel černý (Dryocopus  martius) PP Škvorecká obora-Králičina 20.01.2019
Žluna zelená (Picus viridis) Milada 04.01.2019
Žluna šedá (Picus canus) Stožec 17.03.2019
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) Úvaly 03.01.2019
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) Hrdibořice 25.06.2019
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) Vyšehořovice 07.01.2019
Ostříž lesní (Falco subbuteo) Mokřiny u Vomáčků 05.05.2019
Raroh velký (Falco cherrug) Šakvice 30.12.2019
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) Vyšehořovice 27.01.2019
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) Nalžovice 11.05.2019
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) Horoušany 07.01.2019
Žluva hajní (Oriolus oriolus) Dehtář 05.05.2019
Sojka obecná (Garrulus glandarius) Hartmanice 01.01.2019
Straka obecná (Pica pica) Hartmanice 01.01.2019
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) Červenohorské sedlo 25.09.2019
Kavka obecná (Coloeus monedula) Kobylisy 07.01.2019
Havran polní (Corvus frugilegus) Tukas auto, Praha 14.01.2019
Vrána černá (Corvus corone) Musík 01.03.2019
Vrána šedá (Corvus cornix) Milada 04.01.2019
Krkavec velký (Corvus corax) Hartmanice 01.01.2019
Sýkora uhelníček (Periparus ater) Hartmanice 01.01.2019
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) Klánovický les 03.01.2019
Sýkora babka (Poecile palustris) Hartmanice 01.01.2019
Sýkora lužní (Poecile montanus) PP Škvorecká obora-Králičina 20.01.2019
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) Hartmanice 01.01.2019
Sýkora koňadra (Parus major) Hartmanice 01.01.2019
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) Řežabinec 30.09.2019
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) Milada 04.01.2019
Skřivan lesní (Lullula arborea) Vrchbělá 08.06.2019
Skřivan polní (Alauda arvensis) Úvaly, zahrada 04.01.2019
Chocholouš obecný (Galerida cristata) Vyšehořovice 20.01.2019
Břehule říční (Riparia riparia) Slatina 11.04.2019
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) Slatina 22.04.2019
Jiřička obecná (Delichon urbicum) Slatina 22.04.2019
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) Klánovický les 03.01.2019
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) Slatina 08.04.2019
Budníček menší (Phylloscopus collybita) Slatina 10.03.2019
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) Psychiatrický park, Albertov 25.04.2019
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) Hostivice 22.04.2019
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) Žehuň 12.04.2019
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) Slatina 05.05.2019
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) Milíčov 24.05.2019
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) CHKO Brdy 19.05.2019
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) Ralsko 08.06.2019
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) Slatina 05.05.2019
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) Slatina 08.04.2019
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Slatina 08.04.2019
Pěnice slavíková (Sylvia borin) ZOO Praha 01.05.2019
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) Milovice 25.05.2019
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) Dívčí Hrady 22.04.2019
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) Bobrník 22.04.2019
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) Šumava 17.03.2019
Králíček obecný (Regulus regulus) Klánovický les 03.01.2019
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Klánovický les 03.01.2019
Brhlík lesní (Sitta europaea) Hartmanice 03.01.2019
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) Klentnice-Trůn 30.12.2019
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) PP Škvorecká obora-Králičina 20.01.2019
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) Klánovický les 03.01.2019
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) Třeboňsko 17.02.2019
Kos horský (Turdus torquatus) Třístoličník 05.05.2019
Kos černý (Turdus merula) Hartmanice 01.01.2019
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) Horoušany 11.01.2019
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) PP Škvorecká obora-Králičina 20.01.2019
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) Kumšík 01.03.2019
Drozd brávník (Turdus viscivorus) Klánovický les 03.01.2019
Lejsek šedý (Muscicapa striata) Klánovický les 19.05.2019
Červenka obecná (Erithacus rubecula) Trmice 04.01.2019
Slavík modráček (Luscinia svecica) Slatina 08.04.2019
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) Musík 22.04.2019
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) Motovidlo 05.05.2019
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) Motovidlo 05.05.2019
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) Úvaly 18.02.2019
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) Dívčí Hrady 22.04.2019
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) Slatina 22.04.2019
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) Čejkovice 17.03.2019
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) Křepenice 22.04.2019
Skorec vodní (Cinclus cinclus) Hostivař 08.11.2019
Vrabec domácí (Passer domesticus) Hartmanice 01.01.2019
Vrabec polní (Passer montanus) Úvaly 03.01.2019
Pěvuška modrá (Prunella modularis) Toušeň 07.01.2019
Konipas luční (Motacilla flava) Žehuň 12.04.2019
Konipas citronový (Motacilla citreola) Hlohovecký rybník 22.04.2019
Konipas horský (Motacilla cinerea) Toušeň 11.01.2019
Konipas bílý (Motacilla alba) Vyšehořovice 10.01.2019
Linduška úhorní (Anthus campestris) Strupčice 10.07.2019
Linduška luční (Anthus pratensis) Bobrník 01.03.2019
Linduška lesní (Anthus trivialis) Dívčí Hrady 22.04.2019
Linduška horská (Anthus spinoletta) Milada 04.01.2019
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Hartmanice 01.01.2019
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) Šumava 17.03.2019
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) Klánovice, nádraží 03.01.2019
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) Klánovický les 03.01.2019
Zvonek zelený (Chloris chloris) Milada 04.01.2019
Konopka obecná (Linaria cannabina) Slatina 07.01.2019
Čečetka zimní (Acanthis flammea) Klánovický les 03.01.2019
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) Županovice 22.04.2019
Křivka obecná (Loxia curvirostra) Hartmanice 01.01.2019
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) Úvaly, nádraží 03.01.2019
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) Úvaly, zahrada 27.03.2019
Čížek lesní (Spinus spinus) Hartmanice 01.01.2019
Strnad luční (Emberiza calandra) Vyšehořovice 11.03.2019
Strnad obecný (Emberiza citrinella) Hartmanice 01.01.2019
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) Milovice 03.06.2019
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) Milada 04.01.2019