Jan Grünwald - ČR Year list 2019

Druh Poznámka Datum
Husa tundrová (Anser serrirostris) Třeboňsko 17. 2. 2019
Husa velká (Anser anser) Milada 4. 1. 2019
Husa běločelá (Anser albifrons) Toušeň 7. 1. 2019
Husa malá (Anser erythropus) Třeboňsko 17. 2. 2019
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) Třeboňsko 17. 2. 2019
Labuť velká (Cygnus olor) Milada 4. 1. 2019
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) Toušeň 11. 1. 2019
Husice liščí (Tadorna tadorna) Vrbenské rybníky 17. 3. 2019
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) Hlohovecký rybník 22. 4. 2019
Kopřivka obecná (Anas strepera) Milada 4. 1. 2019
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) Třeboňsko 17. 2. 2019
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) Hartmanice 1. 1. 2019
Lžičák pestrý (Anas clypeata) Třeboňsko 1. 3. 2019
Ostralka štíhlá (Anas acuta) Čelákovice, Labe 5. 2. 2019
Čírka modrá (Anas querquedula) V pískovně 20. 3. 2019
Čírka obecná (Anas crecca) Třeboňsko 17. 2. 2019
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) Třeboňsko 17. 2. 2019
Polák velký (Aythya ferina) Milada 4. 1. 2019
Polák chocholačka (Aythya fuligula) Milada 4. 1. 2019
Polák kaholka (Aythya marila) Vltava, Trója 12. 1. 2019
Kajka mořská (Somateria mollissima) Milada 4. 1. 2019
Turpan hnědý (Melanitta fusca) Milada 4. 1. 2019
Turpan černý (Melanitta nigra) Nechranice 5. 11. 2019
Hohol severní (Bucephala clangula) Milada 4. 1. 2019
Morčák velký (Mergus merganser) Milada 4. 1. 2019
Morčák prostřední (Mergus serrator) Milada 4. 1. 2019
Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia) Šumava 17. 3. 2019
Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) Šumava 17. 3. 2019
Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) Šumava 17. 3. 2019
Koroptev polní (Perdix perdix) Bobrník 17. 3. 2019
Křepelka polní (Coturnix coturnix) Křepenice 5. 5. 2019
Bažant obecný (Phasianus colchicus) Slatina 7. 1. 2019
Potáplice malá (Gavia stellata) Nechranice 5. 11. 2019
Potáplice severní (Gavia arctica) Milada 4. 1. 2019
Potáplice lední (Gavia immer) Milada 4. 1. 2019
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) Milada 4. 1. 2019
Potápka roháč (Podiceps cristatus) Milada 4. 1. 2019
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) Bošilecký rybník 3. 11. 2019
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) Hostivice 22. 4. 2019
Čáp černý (Ciconia nigra) Milovice 11. 3. 2019
Čáp bílý (Ciconia ciconia) Čapí hnízdo :-) 22. 4. 2019
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) Vrbenské rybníky 5. 5. 2019
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) Slatina 5. 5. 2019
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) ZOO Praha 21. 3. 2019
Volavka popelavá (Ardea cinerea) Úvaly 4. 1. 2019
Volavka bílá (Egretta alba) Sedlčánky 7. 1. 2019
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) Bezdrev 5. 5. 2019
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) Milada 4. 1. 2019
Orlovec říční (Pandion haliaetus) Musík 8. 8. 2019
Včelojed lesní (Pernis apivorus) Milíčov 10. 6. 2019
Sup hnědý (Aegypius monachus) Jivjany 8. 8. 2019
Orel královský (Aquila heliaca) Vlasatice 7. 7. 2019
Krahujec obecný (Accipiter nisus) Milada 4. 1. 2019
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) Hartmanice 1. 1. 2019
Moták pochop (Circus aeruginosus) Slatina 8. 4. 2019
Moták pilich (Circus cyaneus) Bobrník 1. 3. 2019
Moták lužní (Circus pygargus) Bobrník 5. 5. 2019
Luňák červený (Milvus milvus) Bobrník 1. 3. 2019
Luňák hnědý (Milvus migrans) Mokřiny u Vomáčků 5. 5. 2019
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) Třeboňsko 17. 2. 2019
Káně rousná (Buteo lagopus) Horoušany 1. 2. 2019
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) Drnholec 7. 7. 2019
Káně lesní (Buteo buteo) Milada 4. 1. 2019
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) Slatina 10. 3. 2019
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) Slatina 14. 4. 2019
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) Milada 4. 1. 2019
Lyska černá (Fulica atra) Milada 4. 1. 2019
Jeřáb popelavý (Grus grus) Třeboňsko 17. 2. 2019
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) Trkmanec 22. 4. 2019
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) Hlohovecký rybník 22. 4. 2019
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) Třeboňsko 17. 2. 2019
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) Ražice 17. 3. 2019
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) Nechranice 5. 11. 2019
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) Lenešický rybník 27. 9. 2019
Kulík říční (Charadrius dubius) Sedlčánky 11. 4. 2019
Sluka lesní (Scolopax rusticola) Stožec 17. 3. 2019
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) Slatina 19. 3. 2019
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) Slatina 14. 1. 2019
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) Hlohovecký rybník 22. 4. 2019
Koliha malá (Numenius phaeopus) Benešov nad Černou 8. 8. 2019
Koliha velká (Numenius arquata) 29. 8. 2019
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) Hlohovecký rybník 22. 4. 2019
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) Trkmanec 22. 4. 2019
Vodouš šedý (Tringa nebularia) Hlohovecký rybník 22. 4. 2019
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) VN Hostivař 14. 1. 2019
Vodouš bahenní (Tringa glareola) Trkmanec 22. 4. 2019
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) Musík 5. 5. 2019
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) Musík 30. 9. 2019
Jespák malý (Calidris minuta) Blatec (Dívčice) 30. 9. 2019
Jespák šedý (Calidris temminckii) Musík 5. 5. 2019
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) Bobrník 17. 7. 2019
Jespák obecný (Calidris alpina) Trkmanec 22. 4. 2019
Jespák bojovný (Calidris pugnax) Malý Volešek 17. 3. 2019
Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) 17. 7. 2019
Racek tříprstý (Rissa tridactyla) Sopřečský rybník 8. 11. 2019
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) Vltava, Troja 4. 1. 2019
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) Hlohovecký rybník 22. 4. 2019
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) Hlohovecký rybník 22. 4. 2019
Racek bouřní (Larus canus) Milada 4. 1. 2019
Racek stříbřitý (Larus argentatus) Nechranice 5. 11. 2019
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) Milada 4. 1. 2019
Racek středomořský (Larus michahellis) Praha, Troja 1. 3. 2019
Racek žlutonohý (Larus fuscus) Nechranice 5. 11. 2019
Rybák obecný (Sterna hirundo) Hlohovecký rybník 22. 4. 2019
Rybák černý (Chlidonias niger) Dehtář 5. 5. 2019
Chaluha pomořanská (Stercorarius pomarinus) Horusický rybník 3. 11. 2019
Holub skalní/domácí (Columba livia) Úvaly 3. 1. 2019
Holub doupňák (Columba oenas) Bobrník 1. 3. 2019
Holub hřivnáč (Columba palumbus) Třeboňsko 17. 2. 2019
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) Bobrník 22. 4. 2019
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) Hartmanice 1. 1. 2019
Kukačka obecná (Cuculus canorus) Bobrník 22. 4. 2019
Sova pálená (Tyto alba) Jaronice 5. 5. 2019
Výr velký (Bubo bubo) Sedlčansko 5. 5. 2019
Puštík obecný (Strix aluco) Velký Tisý 5. 5. 2019
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) Červenohorské sedlo 27. 9. 2019
Sýček obecný (Athene noctua) Lounsko 23. 7. 2019
Sýc rousný (Aegolius funereus) Šumava 17. 3. 2019
Kalous ušatý (Asio otus) Sibřina 24. 1. 2019
Kalous pustovka (Asio flammeus) Troskotovice 7. 7. 2019
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) Vrchbělá 8. 6. 2019
Rorýs obecný (Apus apus) Slatina 22. 4. 2019
Ledňáček říční (Alcedo atthis) Slatina 7. 1. 2019
Vlha pestrá (Merops apiaster) Milovice 25. 5. 2019
Dudek chocholatý (Upupa epops) Drnholec 7. 7. 2019
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) Slatina 5. 5. 2019
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) CHKO Brdy 21. 6. 2019
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) PP Škvorecká obora-Králičina 21. 1. 2019
Strakapoud malý (Dryobates minor) PP Škvorecká obora-Králičina 20. 1. 2019
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) Brod nad Dyjí 7. 7. 2019
Strakapoud velký (Dendrocopos major) Klánovický les 3. 1. 2019
Datel černý (Dryocopus  martius) PP Škvorecká obora-Králičina 20. 1. 2019
Žluna zelená (Picus viridis) Milada 4. 1. 2019
Žluna šedá (Picus canus) Stožec 17. 3. 2019
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) Úvaly 3. 1. 2019
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) Hrdibořice 25. 6. 2019
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) Vyšehořovice 7. 1. 2019
Ostříž lesní (Falco subbuteo) Mokřiny u Vomáčků 5. 5. 2019
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) Vyšehořovice 27. 1. 2019
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) Nalžovice 11. 5. 2019
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) Horoušany 7. 1. 2019
Žluva hajní (Oriolus oriolus) Dehtář 5. 5. 2019
Sojka obecná (Garrulus glandarius) Hartmanice 1. 1. 2019
Straka obecná (Pica pica) Hartmanice 1. 1. 2019
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) Červenohorské sedlo 25. 9. 2019
Kavka obecná (Coloeus monedula) Kobylisy 7. 1. 2019
Havran polní (Corvus frugilegus) Tukas auto, Praha 14. 1. 2019
Vrána černá (Corvus corone) Musík 1. 3. 2019
Vrána šedá (Corvus cornix) Milada 4. 1. 2019
Krkavec velký (Corvus corax) Hartmanice 1. 1. 2019
Sýkora uhelníček (Periparus ater) Hartmanice 1. 1. 2019
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) Klánovický les 3. 1. 2019
Sýkora babka (Poecile palustris) Hartmanice 1. 1. 2019
Sýkora lužní (Poecile montanus) PP Škvorecká obora-Králičina 20. 1. 2019
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) Hartmanice 1. 1. 2019
Sýkora koňadra (Parus major) Hartmanice 1. 1. 2019
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) Řežabinec 30. 9. 2019
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) Milada 4. 1. 2019
Skřivan lesní (Lullula arborea) Vrchbělá 8. 6. 2019
Skřivan polní (Alauda arvensis) Úvaly, zahrada 4. 1. 2019
Chocholouš obecný (Galerida cristata) Vyšehořovice 20. 1. 2019
Břehule říční (Riparia riparia) Slatina 11. 4. 2019
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) Slatina 22. 4. 2019
Jiřička obecná (Delichon urbicum) Slatina 22. 4. 2019
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) Klánovický les 3. 1. 2019
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) Slatina 8. 4. 2019
Budníček menší (Phylloscopus collybita) Slatina 10. 3. 2019
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) Psychiatrický park, Albertov 25. 4. 2019
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) Hostivice 22. 4. 2019
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) Žehuň 12. 4. 2019
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) Slatina 5. 5. 2019
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) Milíčov 24. 5. 2019
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) CHKO Brdy 19. 5. 2019
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) Ralsko 8. 6. 2019
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) Slatina 5. 5. 2019
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) Slatina 8. 4. 2019
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Slatina 8. 4. 2019
Pěnice slavíková (Sylvia borin) ZOO Praha 1. 5. 2019
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) Milovice 25. 5. 2019
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) Dívčí Hrady 22. 4. 2019
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) Bobrník 22. 4. 2019
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) Šumava 17. 3. 2019
Králíček obecný (Regulus regulus) Klánovický les 3. 1. 2019
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Klánovický les 3. 1. 2019
Brhlík lesní (Sitta europaea) Hartmanice 3. 1. 2019
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) PP Škvorecká obora-Králičina 20. 1. 2019
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) Klánovický les 3. 1. 2019
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) Třeboňsko 17. 2. 2019
Kos horský (Turdus torquatus) Třístoličník 5. 5. 2019
Kos černý (Turdus merula) Hartmanice 1. 1. 2019
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) Horoušany 11. 1. 2019
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) PP Škvorecká obora-Králičina 20. 1. 2019
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) Kumšík 1. 3. 2019
Drozd brávník (Turdus viscivorus) Klánovický les 3. 1. 2019
Lejsek šedý (Muscicapa striata) Klánovický les 19. 5. 2019
Červenka obecná (Erithacus rubecula) Trmice 4. 1. 2019
Slavík modráček (Luscinia svecica) Slatina 8. 4. 2019
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) Musík 22. 4. 2019
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) Motovidlo 5. 5. 2019
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) Motovidlo 5. 5. 2019
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) Úvaly 18. 2. 2019
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) Dívčí Hrady 22. 4. 2019
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) Slatina 22. 4. 2019
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) Čejkovice 17. 3. 2019
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) Křepenice 22. 4. 2019
Skorec vodní (Cinclus cinclus) Hostivař 8. 11. 2019
Vrabec domácí (Passer domesticus) Hartmanice 1. 1. 2019
Vrabec polní (Passer montanus) Úvaly 3. 1. 2019
Pěvuška modrá (Prunella modularis) Toušeň 7. 1. 2019
Konipas luční (Motacilla flava) Žehuň 12. 4. 2019
Konipas citronový (Motacilla citreola) Hlohovecký rybník 22. 4. 2019
Konipas horský (Motacilla cinerea) Toušeň 11. 1. 2019
Konipas bílý (Motacilla alba) Vyšehořovice 10. 1. 2019
Linduška úhorní (Anthus campestris) Strupčice 10. 7. 2019
Linduška luční (Anthus pratensis) Bobrník 1. 3. 2019
Linduška lesní (Anthus trivialis) Dívčí Hrady 22. 4. 2019
Linduška horská (Anthus spinoletta) Milada 4. 1. 2019
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Hartmanice 1. 1. 2019
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) Šumava 17. 3. 2019
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) Klánovice, nádraží 3. 1. 2019
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) Klánovický les 3. 1. 2019
Zvonek zelený (Chloris chloris) Milada 4. 1. 2019
Konopka obecná (Linaria cannabina) Slatina 7. 1. 2019
Čečetka zimní (Acanthis flammea) Klánovický les 3. 1. 2019
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) Županovice 22. 4. 2019
Křivka obecná (Loxia curvirostra) Hartmanice 1. 1. 2019
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) Úvaly, nádraží 3. 1. 2019
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) Úvaly, zahrada 27. 3. 2019
Čížek lesní (Spinus spinus) Hartmanice 1. 1. 2019
Strnad luční (Emberiza calandra) Vyšehořovice 11. 3. 2019
Strnad obecný (Emberiza citrinella) Hartmanice 1. 1. 2019
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) Milovice 3. 6. 2019
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) Milada 4. 1. 2019