Jan Grünwald - ČR Year list 2020

Druh Poznámka Datum
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) Bošilecký rybník 21.02.2020
Berneška velká (Branta canadensis) Vltava, Praha 09.03.2020
Berneška bělolící (Branta leucopsis) Žehuňský rybník 26.10.2020
Husa velká (Anser anser) Bošilec 04.02.2020
Husa tundrová (Anser serrirostris) Bošilec 04.02.2020
Husa běločelá (Anser albifrons) Bošilec 04.02.2020
Husa malá (Anser erythropus) Dynín 21.02.2020
Labuť velká (Cygnus olor) Musík 01.01.2020
Labuť malá (Cygnus columbianus) Lázně Bohdaneč 20.12.2020
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) Lenešice 07.02.2020
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) Sedlčánky 11.01.2020
Husice liščí (Tadorna tadorna) Lenešice 07.02.2020
Kachnička mandarínská (Aix galericulata) Počernický rybník 28.03.2020
Čírka modrá (Spatula querquedula) jezero Cucovna 20.03.2020
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) Vltava, Modřany 07.01.2020
Kopřivka obecná (Mareca strepera) Vltava, Praha 02.01.2020
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) jezero Cucovna 04.01.2020
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) Musík 01.01.2020
Ostralka štíhlá (Anas acuta) Bošilecký rybník 21.02.2020
Čírka obecná (Anas crecca) Počernický rybník 04.02.2020
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) Horusický rybník 18.04.2020
Polák velký (Aythya ferina) Vltava, Praha 02.01.2020
Polák malý (Aythya nyroca) Dvorský rybník (Hodonín) 24.09.2020
Polák chocholačka (Aythya fuligula) Vltava, Praha 02.01.2020
Polák kaholka (Aythya marila) rybník Dvořiště 18.04.2020
Hoholka lední (Clangula hyemalis) Újezdský rybník 20.12.2020
Hohol severní (Bucephala clangula) Vltava, Troja 04.01.2020
Morčák malý (Mergellus albellus) Nové Mlýny 10.02.2020
Morčák velký (Mergus merganser) Lenešice 07.02.2020
Morčák prostřední (Mergus serrator) Čelákovice, jezero Mezi Mosty 13.04.2020
Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia) Stožec 15.05.2020
Tetřívek obecný (Lyrurus tetrix) Stožec 15.05.2020
Koroptev polní (Perdix perdix) Úvaly 20.03.2020
Bažant obecný (Phasianus colchicus) Kumšík 01.01.2020
Křepelka polní (Coturnix coturnix) Hrutov 15.05.2020
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) Veselíčko 24.05.2020
Rorýs obecný (Apus apus) Praha - Vítkov 04.05.2020
Kukačka obecná (Cuculus canorus) PR Úpor-Černínovsko 18.04.2020
Holub skalní/domácí (Columba livia) Vltava, Praha 02.01.2020
Holub doupňák (Columba oenas) Drnholecko 10.02.2020
Holub hřivnáč (Columba palumbus) Újezd nad Lesy 01.03.2020
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) NPP Hrabanovská černava 04.05.2020
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) Dublovice 01.01.2020
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) Slatina 26.03.2020
Chřástal polní (Crex crex) Hrutov 15.05.2020
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) Slatina 09.04.2020
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) Vltava, Praha 02.01.2020
Lyska černá (Fulica atra) Vltava, Praha 02.01.2020
Chřástal malý (Zapornia parva) rybník Bulhar, Unhošť 03.04.2020
Jeřáb popelavý (Grus grus) Květnice 01.03.2020
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) Vltava, Praha 02.01.2020
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) Rod, Frahelž 12.10.2020
Potápka roháč (Podiceps cristatus) Mezi Mosty 11.01.2020
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) Nové Mlýny 27.12.2020
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) Horusický rybník 18.04.2020
Dytík úhorní (Burhinus oedicnemus) Měchenice 21.04.2020
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) rybník Dvořiště 18.04.2020
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) Malý Volešek 18.04.2020
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) Bošilec 21.02.2020
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) Lenešice 18.09.2020
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) Nesyt 20.07.2020
Kulík říční (Charadrius dubius) Kumšík 20.03.2020
Koliha malá (Numenius phaeopus) Novohaklovský rybník 18.04.2020
Koliha velká (Numenius arquata) Starý rybník Pohořelice 10.02.2020
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) Malý Volešek 18.04.2020
Jespák rezavý (Calidris canutus) Sopřeč 13.09.2020
Jespák bojovný (Calidris pugnax) Vyšehořovice 28.03.2020
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) Nesyt 20.07.2020
Jespák šedý (Calidris temminckii) Bezdrev 04.05.2020
Jespák písečný (Calidris alba) Dvořiště 04.05.2020
Jespák obecný (Calidris alpina) Kumšík 09.04.2020
Jespák malý (Calidris minuta) Sopřeč 13.09.2020
Jespák skvrnitý (Calidris melanotos) Sopřeč 13.09.2020
Sluka lesní (Scolopax rusticola) Stožec 15.05.2020
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) Slatina 26.03.2020
Bekasina větší (Gallinago media) Žehuň 15.05.2020
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) Slatina 06.01.2020
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) Vlhlavský rybník 18.04.2020
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) VN Hostivař 11.01.2020
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) rybník Dvořiště 18.04.2020
Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) Nesyt 07.09.2020
Vodouš bahenní (Tringa glareola) Musík 14.04.2020
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) rybník Dvořiště 18.04.2020
Vodouš šedý (Tringa nebularia) rybník Dvořiště 18.04.2020
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) Vltava, Praha 02.01.2020
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) rybník Dvořiště 18.04.2020
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) Čelákovice, jezero Mezi Mosty 13.04.2020
Racek velký (Ichthyaetus ichthyaetus) Velký Tisý 12.10.2020
Racek bouřní (Larus canus) Vltava, Praha 02.01.2020
Racek stříbřitý (Larus argentatus) Vltava, Praha 02.01.2020
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) Vltava, Praha 02.01.2020
Racek středomořský (Larus michahellis) Vrbenské rybníky 18.04.2020
Racek žlutonohý (Larus fuscus) rybník Bezdrev 18.04.2020
Rybák obecný (Sterna hirundo) Čelákovice, jezero Mezi Mosty 13.04.2020
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) Bezdrev 15.05.2020
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) Dvořiště 04.05.2020
Rybák černý (Chlidonias niger) Žehuň 23.04.2020
Potáplice malá (Gavia stellata) Nové Mlýny 27.12.2020
Čáp černý (Ciconia nigra) PR Úpor-Černínovsko 26.03.2020
Čáp bílý (Ciconia ciconia) Babišovo hnízdo 20.03.2020
Kormorán malý (Microcarbo pygmaeus) Nesyt 13.09.2020
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) Županovice 01.01.2020
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) Vrbenské rybníky 18.04.2020
Bukač velký (Botaurus stellaris) Nadějská rybniční soustava 18.04.2020
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) Slatina 20.07.2020
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) Nadějská rybniční soustava 18.04.2020
Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) Nesyt 20.07.2020
Volavka popelavá (Ardea cinerea) Županovice 01.01.2020
Volavka červená (Ardea purpurea) Podviňák 20.07.2020
Volavka bílá (Ardea alba) Musík 01.01.2020
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) Čejkovice 04.05.2020
Orlovec říční (Pandion haliaetus) rybník Vrbsko 18.04.2020
Včelojed lesní (Pernis apivorus) Mokřiny u Vomáčků 15.05.2020
Orel královský (Aquila heliaca) Kojetín 24.09.2020
Krahujec obecný (Accipiter nisus) Příčovy 01.01.2020
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) Újezdec 09.04.2020
Moták pochop (Circus aeruginosus) Počernický rybník 28.03.2020
Moták pilich (Circus cyaneus) Kumšík 01.01.2020
Moták stepní (Circus macrourus) Dobřichov 23.04.2020
Moták lužní (Circus pygargus) Dobřichov 23.04.2020
Luňák červený (Milvus milvus) Pohořelice 10.02.2020
Luňák hnědý (Milvus migrans) PR Úpor 14.04.2020
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) PR Úpor 04.02.2020
Káně rousná (Buteo lagopus) Bobrník 01.01.2020
Káně lesní (Buteo buteo) Županovice 01.01.2020
Sova pálená (Tyto alba) Sokoleč 15.05.2020
Sýc rousný (Aegolius funereus) Stožec 15.05.2020
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) Stožec 15.05.2020
Kalous ušatý (Asio otus) rybník Kumšík 09.04.2020
Kalous pustovka (Asio flammeus) Dobřichov 23.04.2020
Výr velký (Bubo bubo) Županovice 18.10.2020
Puštík obecný (Strix aluco) Županovice 21.02.2020
Puštík bělavý (Strix uralensis) Stožec 15.05.2020
Dudek chocholatý (Upupa epops) Měchenice 21.04.2020
Ledňáček říční (Alcedo atthis) Vltava, Praha 02.01.2020
Vlha pestrá (Merops apiaster) Cepáků pískovna 15.05.2020
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) Bratřejovský Velát 09.04.2020
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) PR Úpor 04.02.2020
Strakapoud malý (Dryobates minor) PR Úpor 04.02.2020
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) Nesyt 20.07.2020
Strakapoud velký (Dendrocopos major) Županovice 01.01.2020
Datel černý (Dryocopus  martius) Županovice 01.01.2020
Žluna zelená (Picus viridis) Úvaly, zahrada 04.01.2020
Žluna šedá (Picus canus) PR Úpor 04.02.2020
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) Bobrník 01.01.2020
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) Bříza 07.09.2020
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) Vlasatice 10.02.2020
Ostříž lesní (Falco subbuteo) Milovice 20.07.2020
Raroh velký (Falco cherrug) Loucká 07.09.2020
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) Branišovice (ssp calidus) 10.02.2020
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) Drhovy 01.01.2020
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) PR Úpor-Černínovsko 15.05.2020
Žluva hajní (Oriolus oriolus) Kumšík 04.05.2020
Sojka obecná (Garrulus glandarius) Županovice 01.01.2020
Straka obecná (Pica pica) Musík 01.01.2020
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) Šumava 20.07.2020
Kavka obecná (Coloeus monedula) Vltava, Praha 02.01.2020
Havran polní (Corvus frugilegus) Vltava, Troja 04.01.2020
Vrána černá (Corvus corone) Musík 01.01.2020
Vrána šedá (Corvus cornix) Musík 01.01.2020
Krkavec velký (Corvus corax) PR Úpor 04.02.2020
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) Hanspaulka 07.02.2020
Sýkora uhelníček (Periparus ater) Županovice 01.01.2020
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) Županovice 01.01.2020
Sýkora babka (Poecile palustris) Županovice 01.01.2020
Sýkora lužní (Poecile montanus) Kumšík 01.01.2020
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) Županovice 01.01.2020
Sýkora koňadra (Parus major) Županovice 01.01.2020
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) Volešek 15.05.2020
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) Nesyt 07.09.2020
Skřivan lesní (Lullula arborea) PR Úpor-Černínovsko 20.03.2020
Skřivan polní (Alauda arvensis) Slatina 06.01.2020
Chocholouš obecný (Galerida cristata) Vyšehořovice 04.01.2020
Břehule říční (Riparia riparia) Horusický rybník 04.05.2020
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) Slatina 31.03.2020
Jiřička obecná (Delichon urbicum) Slatina 13.04.2020
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) Milovice 04.01.2020
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) PR Úpor-Černínovsko 18.04.2020
Budníček pruhohlavý (Phylloscopus inornatus) Červenohorské sedlo 27.10.2020
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) Musík 09.04.2020
Budníček menší (Phylloscopus collybita) Vltava, Troja 04.01.2020
Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides) Krkonoše 20.07.2020
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) Slatina 04.05.2020
Rákosník tamaryškový (Acrocephalus melanopogon) Nový rybník (Mikulov) 22.07.2020
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) Bratřejovský Velát 09.04.2020
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) Kumšík 04.05.2020
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) Bobrník 04.05.2020
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) Blatec (Čejkovice) 15.05.2020
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) Poděbrady 15.05.2020
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) Žehuň 23.04.2020
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) Bezdrev 04.05.2020
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Zoo Praha 09.03.2020
Pěnice slavíková (Sylvia borin) rybník Bezdrev 18.04.2020
Pěnice vlašská (Curruca nisoria) PR Pod Benáteckým vrchem 24.05.2020
Pěnice pokřovní (Curruca curruca) Kumšík 14.04.2020
Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis) rybník Volešek 18.04.2020
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) PP Škvorecká obora-Králičina 27.03.2020
Králíček obecný (Regulus regulus) Dolní Počernice 06.01.2020
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Kumšík 01.01.2020
Brhlík lesní (Sitta europaea) Županovice 01.01.2020
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) PR Úpor-Černínovsko 20.03.2020
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) Vltava, Troja 04.01.2020
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) Milovice 04.01.2020
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) PR Úpor-Černínovsko 09.03.2020
Drozd brávník (Turdus viscivorus) Županovice 01.01.2020
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) Slatina 11.01.2020
Kos černý (Turdus merula) Županovice 01.01.2020
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) Županovice 01.01.2020
Kos horský (Turdus torquatus) Krkonoše 20.07.2020
Lejsek šedý (Muscicapa striata) Stožec (Dobrá) 15.05.2020
Červenka obecná (Erithacus rubecula) Županovice 01.01.2020
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) rybník Černá 18.04.2020
Slavík modráček (Luscinia svecica) Žehuň 28.03.2020
Lejsek malý (Ficedula parva) Krkonoše 20.07.2020
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) PR Úpor-Černínovsko 04.05.2020
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) PR Úpor-Černínovsko 18.04.2020
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) Branišovice 10.02.2020
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) Solopysky 09.04.2020
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) Nalžovice 14.04.2020
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) Bobrník 20.03.2020
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) Křepenice 09.04.2020
Skorec vodní (Cinclus cinclus) Krkonoše 20.07.2020
Vrabec polní (Passer montanus) Županovice 01.01.2020
Vrabec domácí (Passer domesticus) Úvaly 02.01.2020
Pěvuška modrá (Prunella modularis) Slatina 06.01.2020
Konipas luční (Motacilla flava) rybník Musík 09.04.2020
Konipas horský (Motacilla cinerea) Vltava, Troja 04.01.2020
Konipas bílý (Motacilla alba) Podleský rybník 06.01.2020
Linduška luční (Anthus pratensis) Bobrník 20.03.2020
Linduška lesní (Anthus trivialis) rybník Dvořiště 18.04.2020
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) Vyšehořovice 04.05.2020
Linduška horská (Anthus spinoletta) Kumšík 31.03.2020
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Županovice 01.01.2020
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) PR Úpor-Černínovsko 20.03.2020
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) Županovice 01.01.2020
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) Županovice 01.01.2020
Hýl rudý (Erythrina erythrina) Krkonoše 20.07.2020
Zvonek zelený (Chloris chloris) Županovice 01.01.2020
Konopka obecná (Linaria cannabina) Sedlčánky 04.01.2020
Čečetka zimní (Acanthis flammea) Červenohorské sedlo 27.10.2020
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) Výrovka 07.09.2020
Křivka obecná (Loxia curvirostra) Voděradské bučiny 03.04.2020
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) Vltava, Praha 02.01.2020
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) Vltava, Modřany 07.01.2020
Čížek lesní (Spinus spinus) Županovice 01.01.2020
Strnad luční (Emberiza calandra) Lenešice 07.02.2020
Strnad obecný (Emberiza citrinella) Županovice 01.01.2020
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) Červenohorské sedlo 07.09.2020
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) Slatina 11.01.2020