Jan Grünwald - ČR Year list 2022

Druh Poznámka Datum
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) Třeboňsko 31.01.2022
Berneška velká (Branta canadensis) Vlhlavský rybník 31.05.2022
Berneška bělolící (Branta leucopsis) Českobudějovicko 31.01.2022
Husa velká (Anser anser) Třeboňsko 31.01.2022
Husa krátkozobá (Anser brachyrhynchos) Třeboňsko 31.01.2022
Husa tundrová (Anser serrirostris) Třeboňsko 31.01.2022
Husa běločelá (Anser albifrons) Třeboňsko 31.01.2022
Husa malá (Anser erythropus) Bohumileč 31.03.2022
Labuť velká (Cygnus olor) Třeboňsko 31.01.2022
Labuť malá (Cygnus columbianus) Všeň 31.12.2022
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) Záhlinice 01.05.2022
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) VDNM II 31.01.2022
Husice liščí (Tadorna tadorna) Jaroslavice 31.03.2022
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) Čejkovice 01.05.2022
Kachnička mandarínská (Aix galericulata) Lázně Toušeň 31.01.2022
Čírka modrá (Spatula querquedula) Žehuň 31.03.2022
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) VDNM II 31.01.2022
Kopřivka obecná (Mareca strepera) Milada 31.01.2022
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) Českobudějovicko 31.01.2022
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) Županovice 31.01.2022
Ostralka štíhlá (Anas acuta) VDNM II 31.01.2022
Čírka obecná (Anas crecca) VDNM III 31.01.2022
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) Jaroslavice 31.03.2022
Polák velký (Aythya ferina) Milada 31.01.2022
Polák malý (Aythya nyroca) Milada 31.01.2022
Polák chocholačka (Aythya fuligula) Milada 31.01.2022
Polák kaholka (Aythya marila) Milada 31.01.2022
Turpan hnědý (Melanitta fusca) Milada 31.01.2022
Turpan černý (Melanitta nigra) Moravičany 31.12.2022
Hoholka lední (Clangula hyemalis) Most 28.02.2022
Hohol severní (Bucephala clangula) Milada 31.01.2022
Morčák malý (Mergellus albellus) VDNM II 31.01.2022
Morčák velký (Mergus merganser) Milada 31.01.2022
Morčák prostřední (Mergus serrator) Záhlinice 01.05.2022
Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia) Stožec 31.01.2022
Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) Šumava 31.05.2022
Tetřívek obecný (Lyrurus tetrix) Grünwaldské vřesoviště 01.11.2022
Koroptev polní (Perdix perdix) Nehvizdy 01.05.2022
Bažant obecný (Phasianus colchicus) Velké Nákří 31.01.2022
Křepelka polní (Coturnix coturnix) Hrabanovská černava 01.05.2022
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) Hrabanovská černava 31.05.2022
Rorýs obecný (Apus apus) Zdiby 31.05.2022
Kukačka obecná (Cuculus canorus) Tovačov 01.05.2022
Holub skalní/domácí (Columba livia) Úvaly 31.01.2022
Holub doupňák (Columba oenas) Drnholec 31.01.2022
Holub hřivnáč (Columba palumbus) Karlovo náměstí 28.02.2022
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) Tovačov 01.05.2022
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) Nalžovice 31.01.2022
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) Most 31.01.2022
Chřástal polní (Crex crex) Stožec 31.05.2022
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) Záhlinice 01.05.2022
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) VDNM II 31.01.2022
Lyska černá (Fulica atra) Milada 31.01.2022
Chřástal malý (Zapornia parva) Hrabanovská černava 31.05.2022
Jeřáb popelavý (Grus grus) Lomnice n Lužnicí 31.01.2022
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) Vltava Troja 31.01.2022
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) Milada 31.01.2022
Potápka roháč (Podiceps cristatus) Milada 31.01.2022
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) Most 31.01.2022
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) Lednice 01.05.2022
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) Jaroslavice 31.03.2022
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) Záhlinice 01.05.2022
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) Úvaly 28.02.2022
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) Dobřichov 28.02.2022
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) Rozkoš 31.05.2022
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) Nechranice 31.08.2022
Kulík říční (Charadrius dubius) Lítožnice 31.03.2022
Kulík hnědý (Charadrius morinellus) Úvaly 31.08.2022
Koliha malá (Numenius phaeopus) Cucovna 31.05.2022
Koliha velká (Numenius arquata) Novohaklovský rybník 01.05.2022
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) Bezdrev 01.05.2022
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) Nechranice 31.08.2022
Jespák rezavý (Calidris canutus) Nechranice 30.09.2022
Jespák bojovný (Calidris pugnax) Praha (Koloděje) 31.03.2022
Jespáček ploskozobý (Calidris falcinellus) Nechranice 31.08.2022
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 31.07.2022
Jespák šedý (Calidris temminckii) Nechranice 31.08.2022
Jespák písečný (Calidris alba) Nechranice 30.09.2022
Jespák obecný (Calidris alpina) Záhlinice 01.05.2022
Jespák malý (Calidris minuta) Nechranice 31.08.2022
Sluka lesní (Scolopax rusticola) Stožec 31.05.2022
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) Hrabanovská černava 01.05.2022
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) Praha (Koloděje) 31.03.2022
Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicaria) Jaroslavice 31.03.2022
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) Mutěnice 01.05.2022
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) VN Hostivař 31.01.2022
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) Koloděje 01.05.2022
Vodouš bahenní (Tringa glareola) Praha (Koloděje) 31.03.2022
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) Záhlinice 01.05.2022
Vodouš šedý (Tringa nebularia) Nesyt 31.03.2022
Ouhorlík černokřídlý (Glareola nordmanni) Roudnice (HK) 30.09.2022
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) Třeboňsko 31.01.2022
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) Záhlinice 01.05.2022
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) Mutěnice 01.05.2022
Racek bouřní (Larus canus) Milada 31.01.2022
Racek mořský (Larus marinus) VDNM II 31.01.2022
Racek stříbřitý (Larus argentatus) Most 31.01.2022
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) Třeboňsko 31.01.2022
Racek středomořský (Larus michahellis) Most 31.01.2022
Racek žlutonohý (Larus fuscus) Vrbické jezero 31.01.2022
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) Bošilecký rybník 01.05.2022
Rybák severní (Thalasseus sandvicensis) Nechranice 31.08.2022
Rybák obecný (Sterna hirundo) Záhlinice 01.05.2022
Rybák dlouhoocasý (Sterna paradisaea) Rozkoš 31.05.2022
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) Rozkoš 31.05.2022
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) Rozkoš 31.05.2022
Rybák černý (Chlidonias niger) Rozkoš 31.05.2022
Chaluha příživná (Stercorarius parasiticus) Řežabinec 30.09.2022
Potáplice malá (Gavia stellata) Milada 31.01.2022
Potáplice severní (Gavia arctica) VDNM III 31.01.2022
Čáp černý (Ciconia nigra) Záhlinice 01.05.2022
Čáp bílý (Ciconia ciconia) Střední Morava 01.05.2022
Kormorán malý (Microcarbo pygmaeus) VDNM II 31.01.2022
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) Bobrník 31.01.2022
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) Bezdrev 01.05.2022
Bukač velký (Botaurus stellaris) Záhlinice 01.05.2022
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) Mutěnice 02.07.2022
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) Zoo Praha 28.02.2022
Volavka vlasatá (Ardeola ralloides) Veselí nad Lužnicí 31.05.2022
Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) Nesyt 01.05.2022
Volavka popelavá (Ardea cinerea) Bobrník 31.01.2022
Volavka červená (Ardea purpurea) 31.07.2022
Volavka bílá (Ardea alba) Bobrník 31.01.2022
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) Lednice 01.05.2022
Orlovec říční (Pandion haliaetus) Záhlinice 01.05.2022
Včelojed lesní (Pernis apivorus) Hodonín 02.07.2022
Orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus) 31.07.2022
Orel křiklavý (Clanga pomarina) Lounsko 31.08.2022
Orel královský (Aquila heliaca) VDNM II 31.01.2022
Orel skalní (Aquila chrysaetos) 31.07.2022
Krahujec obecný (Accipiter nisus) VDNM II 31.01.2022
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) Lítožnice 31.03.2022
Moták pochop (Circus aeruginosus) Jaroslavice 31.03.2022
Moták pilich (Circus cyaneus) Jižní Morava 31.01.2022
Moták stepní (Circus macrourus) Tovačov 01.05.2022
Moták lužní (Circus pygargus) Vyšehořovice 01.05.2022
Luňák červený (Milvus milvus) Lišov 31.01.2022
Luňák hnědý (Milvus migrans) Pouzdřany 02.07.2022
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) Chroustov 31.01.2022
Káně rousná (Buteo lagopus) Pištín 31.01.2022
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) 31.07.2022
Káně lesní (Buteo buteo) Sedlčansko 31.01.2022
Sova pálená (Tyto alba) 31.07.2022
Sýc rousný (Aegolius funereus) Stožec 31.05.2022
Sýček obecný (Athene noctua) 31.07.2022
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 31.07.2022
Výreček malý (Otus scops) Olomouc 31.05.2022
Kalous ušatý (Asio otus) Nehvizdy 02.07.2022
Kalous pustovka (Asio flammeus) Červenohorské sedlo 30.09.2022
Výr velký (Bubo bubo) Županovice 31.01.2022
Puštík obecný (Strix aluco) Hradešín 31.08.2022
Puštík bělavý (Strix uralensis) Stožec 31.01.2022
Dudek chocholatý (Upupa epops) Proudnický rybník 01.05.2022
Ledňáček říční (Alcedo atthis) Most 31.01.2022
Vlha pestrá (Merops apiaster) Hrabanovská černava 31.05.2022
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) Žehuňský rybník 01.05.2022
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) Boubín 31.01.2022
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) Klánovický les 31.01.2022
Strakapoud malý (Dryobates minor) Úvaly 31.03.2022
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 31.07.2022
Strakapoud velký (Dendrocopos major) Stožec 31.01.2022
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 31.07.2022
Datel černý (Dryocopus  martius) Stožec 31.01.2022
Žluna zelená (Picus viridis) Županovice 31.01.2022
Žluna šedá (Picus canus) Záhlinice 01.05.2022
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 31.01.2022
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) Lounsko 31.08.2022
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) Třeboňsko 31.01.2022
Ostříž lesní (Falco subbuteo) Musík 01.05.2022
Raroh velký (Falco cherrug) Úvaly 31.03.2022
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) Holešovice 31.01.2022
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) Kněžice 31.01.2022
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) Hrabanovská černava 31.05.2022
Žluva hajní (Oriolus oriolus) Rozkoš 31.05.2022
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 31.01.2022
Straka obecná (Pica pica) 31.01.2022
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) Červenohorské sedlo 30.09.2022
Kavka obecná (Coloeus monedula) 31.01.2022
Havran polní (Corvus frugilegus) 31.01.2022
Vrána černá (Corvus corone) 31.01.2022
Vrána šedá (Corvus cornix) 31.01.2022
Krkavec velký (Corvus corax) 31.01.2022
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) Liberec 31.12.2022
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 31.01.2022
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 31.01.2022
Sýkora babka (Poecile palustris) 31.01.2022
Sýkora lužní (Poecile montanus) 31.01.2022
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 31.01.2022
Sýkora koňadra (Parus major) 31.01.2022
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) Záhlinice 01.05.2022
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) Slatina 01.05.2022
Skřivan lesní (Lullula arborea) Úvaly 30.09.2022
Skřivan polní (Alauda arvensis) Úvaly 28.02.2022
Chocholouš obecný (Galerida cristata) Vyšehořovice 31.03.2022
Břehule říční (Riparia riparia) Záhlinice 01.05.2022
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) Jaroslavice 31.03.2022
Jiřička obecná (Delichon urbicum) Záhlinice 01.05.2022
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 31.01.2022
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) Záhlinice 01.05.2022
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) Hradešín 01.05.2022
Budníček menší (Phylloscopus collybita) Milada 31.01.2022
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) Hrabanovská černava 01.05.2022
Rákosník tamaryškový (Acrocephalus melanopogon) Jaroslavice 31.03.2022
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) Jaroslavice 31.03.2022
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) Županovice 01.05.2022
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) Jirny 02.07.2022
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) Stožec 31.05.2022
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) Borovice u Mukařova 02.07.2022
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) Žehuňský rybník 01.05.2022
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) V pískovně 01.05.2022
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Praha (Zoo) 31.03.2022
Pěnice slavíková (Sylvia borin) Praha (Modřany) 01.05.2022
Pěnice vlašská (Curruca nisoria) Bílina 02.07.2022
Pěnice pokřovní (Curruca curruca) Úvaly 01.05.2022
Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis) Velký sedlečský rybník 01.05.2022
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) Praha (Zoo) 31.03.2022
Králíček obecný (Regulus regulus) 31.01.2022
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 31.01.2022
Brhlík lesní (Sitta europaea) 31.01.2022
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) Pastorkův lom 31.01.2022
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 31.01.2022
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 31.01.2022
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) Tuklaty 31.03.2022
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) Hradešín 28.02.2022
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 31.01.2022
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) Hradešín 31.03.2022
Kos černý (Turdus merula) 31.01.2022
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 31.01.2022
Kos horský (Turdus torquatus) Třístoličník 31.05.2022
Lejsek šedý (Muscicapa striata) Klánovický les 31.05.2022
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 31.01.2022
Slavík tmavý (Luscinia luscinia) Hradešín 31.08.2022
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) Hrabanovská černava 01.05.2022
Slavík modráček (Luscinia svecica) Žehuň 31.03.2022
Lejsek malý (Ficedula parva) Jizerskohorské bučiny 02.07.2022
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) Úvaly 01.05.2022
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) Úvaly 01.05.2022
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) Úvaly 31.03.2022
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 01.05.2022
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) Tovačov 01.05.2022
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) Žehuň 31.03.2022
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) Křepenice 01.05.2022
Skorec vodní (Cinclus cinclus) Stožec 31.05.2022
Vrabec polní (Passer montanus) 31.01.2022
Vrabec domácí (Passer domesticus) 31.01.2022
Pěvuška podhorní (Prunella collaris) Sněžka 31.08.2022
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 31.01.2022
Konipas luční (Motacilla flava) Jaroslavice 31.03.2022
Konipas horský (Motacilla cinerea) 31.01.2022
Konipas bílý (Motacilla alba) 31.01.2022
Linduška úhorní (Anthus campestris) Most 31.08.2022
Linduška luční (Anthus pratensis) 31.01.2022
Linduška lesní (Anthus trivialis) Hradešín 01.05.2022
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) Radešín 01.11.2022
Linduška horská (Anthus spinoletta) 31.01.2022
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 31.01.2022
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 31.01.2022
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 31.01.2022
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 31.01.2022
Hýl rudý (Erythrina erythrina) Soumarský most 31.05.2022
Zvonek zelený (Chloris chloris) 31.01.2022
Konopka obecná (Linaria cannabina) 31.01.2022
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) Krkonoše 02.07.2022
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 31.01.2022
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 31.01.2022
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) Praha (Újezd nad Lesy) 31.03.2022
Čížek lesní (Spinus spinus) 31.01.2022
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 31.01.2022
Strnad luční (Emberiza calandra) Lítožnice 31.03.2022
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 31.01.2022
Strnad tajgový (Emberiza rustica) Ostrava 31.05.2022
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 31.01.2022