Jiří Lehký - ČR Year list 2020

Druh Poznámka Datum
Husa tundrová (Anser serrirostris) 14.2.Hustopeče 14.02.2020
Husa velká (Anser anser) 11.1. PP Štěrkáč 11.01.2020
Husa běločelá (Anser albifrons) 9.2. Hustopeče n. B. 09.02.2020
Labuť velká (Cygnus olor) 4.1. Bečva 04.01.2020
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 9.2. Hustopeče n.B. 09.02.2020
Husice liščí (Tadorna tadorna) 8.3. Kotvice 08.03.2020
Kopřivka obecná (Anas strepera) 23.1. Hranice 23.01.2020
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1. Hranice 03.01.2020
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 26.3. Choryně 26.03.2020
Čírka modrá (Anas querquedula) 8.4. Choryně 08.04.2020
Čírka obecná (Anas crecca) 8.3. Kotvice 08.03.2020
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 8.4. Choryně 08.04.2020
Polák velký (Aythya ferina) 15.2.Tovačov 15.02.2020
Polák malý (Aythya nyroca) 26.3. Choryně 26.03.2020
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 15.2. Tovačov 15.02.2020
Hohol severní (Bucephala clangula) 15.2. Tovačov 15.02.2020
Morčák velký (Mergus merganser) 4.1. Bečva 04.01.2020
Koroptev polní (Perdix perdix) Jezernice 12.08.2020
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 26.5. Libavá 28.05.2020
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 17.1. Přerov 17.01.2020
Potáplice severní (Gavia arctica) 1.2. Bečva v Hranicích 03.02.2020
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 16.1. Grymov 16.01.2020
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 8.3. Kotvice 08.03.2020
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 16.5. Kotvice 28.05.2020
Čáp černý (Ciconia nigra) 14.3. Bělotín 15.03.2020
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 10.1. Albrechtičky 10.01.2020
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 22.5. Hustopeče 28.05.2020
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 3.1. Hranice 03.01.2020
Volavka bílá (Egretta alba) 18.3.Záviš 22.03.2020
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 10.1. Kotvice 10.01.2020
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 5.4. Hustopeče 06.04.2020
Včelojed lesní (Pernis apivorus) Kosí potoku 12.08.2020
Orel skalní (Aquila chrysaetos) 16.5.Libavá 28.05.2020
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 4.1. Hranice 04.01.2020
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 4.3. Boškov 05.03.2020
Moták pochop (Circus aeruginosus) 26.3. Choryně 26.03.2020
Moták pilich (Circus cyaneus) 18.4. Libavá 18.04.2020
Luňák červený (Milvus milvus) 15.2. Tovačov 15.02.2020
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 10.1. Kotvice 10.01.2020
Káně rousná (Buteo lagopus) 21.3. Kolňa 22.03.2020
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1. Zimotín 03.01.2020
Chřástal polní (Crex crex) 25.6. Libavá 26.06.2020
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 10.4. Bělotín 16.04.2020
Lyska černá (Fulica atra) 15.2. Tovačov 15.02.2020
Jeřáb popelavý (Grus grus) 18.4. Libavá 18.04.2020
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 15.2. Tovačov 15.02.2020
Kulík říční (Charadrius dubius) 26.3. Záviš 26.03.2020
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 13.4. Bukoveček 16.04.2020
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 4.4. Libavá 08.04.2020
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 30.4. Choryně 02.05.2020
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 26.3. Choryně 26.03.2020
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 26.4. Boškov 26.04.2020
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 30.4. Choryně 02.05.2020
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 29.2. Přerov 05.03.2020
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 10.1. Kotvice 10.01.2020
Rybák obecný (Sterna hirundo) 28.4. Pískáč 29.04.2020
Holub skalní/domácí (Columba livia) 4.1. Hranice 04.01.2020
Holub doupňák (Columba oenas) 11.3. Klíny 13.03.2020
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 14.2.Hranice 22.02.2020
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 26.4. Boškov 26.04.2020
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1.Hranice 03.01.2020
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 18.4. Libavá 18.04.2020
Výr velký (Bubo bubo) 3.1. Bukoveček 03.01.2020
Puštík obecný (Strix aluco) 26.2. Bukoveček 27.02.2020
Puštík bělavý (Strix uralensis) 8.8. Mionší 12.08.2020
Sýc rousný (Aegolius funereus) 18.4. Libavá 18.04.2020
Rorýs obecný (Apus apus) 28.4. Hranice 29.04.2020
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 3.1.Bečva 03.01.2020
Vlha pestrá (Merops apiaster) 6.6. Předmostí 08.06.2020
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 17.4. Boškov 18.04.2020
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 10.1. Studénka 10.01.2020
Strakapoud malý (Dryobates minor) 4.3. Boškov 05.03.2020
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 25.1. Hranice 25.01.2020
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1. Zimotín 03.01.2020
Datel černý (Dryocopus  martius) 4.1. Bukoveček 04.01.2020
Žluna zelená (Picus viridis) 10.1.Kotvice 10.01.2020
Žluna šedá (Picus canus) 4.3.Boškov 05.03.2020
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 5.1. Hůrka 05.01.2020
Ostříž lesní (Falco subbuteo) Kosí potok 12.08.2020
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 16.1. Přerov 16.01.2020
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 28.4. Heŕmánky 29.04.2020
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 4.1. Familie 04.01.2020
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 02.05.2020
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1.1. Zimotín 03.01.2020
Straka obecná (Pica pica) 4.1. Hranice 04.01.2020
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) Libavá 12.08.2020
Kavka obecná (Coloeus monedula) 5.1. Přerov 05.01.2020
Havran polní (Corvus frugilegus) 5.1. Přerov 05.01.2020
Vrána černá (Corvus corone) 2.7. Šumava 12.08.2020
Vrána šedá (Corvus cornix) 10.1. Kotvice 10.01.2020
Krkavec velký (Corvus corax) 1.1. Zimotín 03.01.2020
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 2.1. Kotlová 03.01.2020
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 2.1. Kotlová 03.01.2020
Sýkora babka (Poecile palustris) 1.1. Zimotín 03.01.2020
Sýkora lužní (Poecile montanus) 24.3. Libavá 25.03.2020
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. Hranice 03.01.2020
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. Hranice 03.01.2020
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 14.3. Bělotín 15.03.2020
Skřivan lesní (Lullula arborea) 4.3. Boškov 05.03.2020
Skřivan polní (Alauda arvensis) 23.2.Hranice 23.02.2020
Břehule říční (Riparia riparia) 10.4. Familie 11.04.2020
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 10.4. Familie 11.04.2020
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 19.4. Hranice 19.04.2020
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 11.1. Na Kačeně 11.01.2020
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 9.4. Mír 16.04.2020
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 25.3. Kačena 15.03.2020
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 24.4. Choryně 26.04.2020
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 27.4. Záviš 27.04.2020
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 28.05.2020
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 28.05.2020
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 2.5. Hranice 02.05.2020
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 2.5. Luboměř 02.05.2020
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 28.05.2020
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 20.3. Hranice 25.03.2020
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 1.5. Rybáře 02.05.2020
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 16.5. Libavá 28.05.2020
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 10.4. Hranice l 11.04.2020
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 26.4. Boškov 26.04.2020
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 23.4. Hluboké 26.04.2020
Králíček obecný (Regulus regulus) 2.1. Kotlová 03.01.2020
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 1.1. Zimotín 03.01.2020
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1.1. Zimotín 03.01.2020
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 2.1. Kotlová 03.01.2020
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 1.3. Hranice 01.03.2020
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 22.2. Opatovice 23.02.2020
Kos horský (Turdus torquatus) 4.6. Beskyd 05.06.2020
Kos černý (Turdus merula) 1.1. Hranice 03.01.2020
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 1.1. Zimotín 03.01.2020
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 4.3. Hranice 04.03.2020
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 2.1. Kotlová 03.01.2020
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 28.4. sady ČSL 29.04.2020
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 1.1. Hranice 03.01.2020
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 28.4. Pískáč 29.04.2020
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 17.4. Boškov 18.04.2020
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 18.4. Zimotín 18.04.2020
Lejsek malý (Ficedula parva) 1.5. Obírka 02.05.2020
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 14.2. Val.Mez. 14.02.2020
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 18.4. Hranice 18.04.2020
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 26.3. Záviš 26.03.2020
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 28.3. Jezernice 06.04.2020
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 8.5.Boškov 28.05.2020
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 27.2. Dynčák 27.02.2020
Vrabec domácí (Passer domesticus) 1.1. Hranice 03.01.2020
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1. Hranice 03.01.2020
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 19.3. Boškov 22.03.2020
Konipas luční (Motacilla flava) 2.5. Oldřichov 02.05.2020
Konipas horský (Motacilla cinerea) 3.3. V.Karlovice 05.03.2020
Konipas bílý (Motacilla alba) 24.2. Rožnov 24.02.2020
Linduška luční (Anthus pratensis) 2.7. Šumava 12.08.2020
Linduška lesní (Anthus trivialis) 11.4. Skurečena 11.04.2020
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 1.1. Hranice 03.01.2020
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 18.1. Hranicemi 18.01.2020
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 4.1. Hranice 04.01.2020
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 5.1. Vápenka 05.01.2020
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 2.6. Libavá 05.06.2020
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1.Hranice 03.01.2020
Konopka obecná (Linaria cannabina) 1.3. Olšovec 01.03.2020
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 27.2. Kotlová 27.02.2020
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 4.1. Familie 04.01.2020
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 24.3. Hranice 25.03.2020
Čížek lesní (Spinus spinus) 1.1. Zimotín 03.01.2020
Strnad luční (Emberiza calandra) 2.5. Milovany 02.05.2020
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 1.1. Zimotín 03.01.2020
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 17.3. Záviš 22.03.2020