Jiří Lehký - ČR Year list 2020

Druh Poznámka Datum
Husa tundrová (Anser serrirostris) 14.2.Hustopeče 14. 2. 2020
Husa velká (Anser anser) 11.1. PP Štěrkáč 11. 1. 2020
Husa běločelá (Anser albifrons) 9.2. Hustopeče n. B. 9. 2. 2020
Labuť velká (Cygnus olor) 4.1. Bečva 4. 1. 2020
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 9.2. Hustopeče n.B. 9. 2. 2020
Kopřivka obecná (Anas strepera) 23.1. Hranice 23. 1. 2020
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1. Hranice 3. 1. 2020
Polák velký (Aythya ferina) 15.2.Tovačov 15. 2. 2020
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 15.2. Tovačov 15. 2. 2020
Hohol severní (Bucephala clangula) 15.2. Tovačov 15. 2. 2020
Morčák velký (Mergus merganser) 4.1. Bečva 4. 1. 2020
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 17.1. Přerov 17. 1. 2020
Potáplice severní (Gavia arctica) 1.2. Bečva v Hranicích 3. 2. 2020
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 16.1. Grymov 16. 1. 2020
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 10.1. Albrechtičky 10. 1. 2020
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 3.1. Hranice 3. 1. 2020
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 10.1. Kotvice 10. 1. 2020
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 4.1. Hranice 4. 1. 2020
Luňák červený (Milvus milvus) 15.2. Tovačov 15. 2. 2020
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 10.1. Kotvice 10. 1. 2020
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1. Zimotín 3. 1. 2020
Lyska černá (Fulica atra) 15.2. Tovačov 15. 2. 2020
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 15.2. Tovačov 15. 2. 2020
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 10.1. Kotvice 10. 1. 2020
Holub skalní/domácí (Columba livia) 4.1. Hranice 4. 1. 2020
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1.Hranice 3. 1. 2020
Výr velký (Bubo bubo) 3.1. Bukoveček 3. 1. 2020
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 3.1.Bečva 3. 1. 2020
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 10.1. Studénka 10. 1. 2020
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 25.1. Hranice 25. 1. 2020
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1. Zimotín 3. 1. 2020
Datel černý (Dryocopus  martius) 4.1. Bukoveček 4. 1. 2020
Žluna zelená (Picus viridis) 10.1.Kotvice 10. 1. 2020
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 5.1. Hůrka 5. 1. 2020
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 16.1. Přerov 16. 1. 2020
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 4.1. Familie 4. 1. 2020
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1.1. Zimotín 3. 1. 2020
Straka obecná (Pica pica) 4.1. Hranice 4. 1. 2020
Kavka obecná (Coloeus monedula) 5.1. Přerov 5. 1. 2020
Havran polní (Corvus frugilegus) 5.1. Přerov 5. 1. 2020
Vrána šedá (Corvus cornix) 10.1. Kotvice 10. 1. 2020
Krkavec velký (Corvus corax) 1.1. Zimotín 3. 1. 2020
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 2.1. Kotlová 3. 1. 2020
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 2.1. Kotlová 3. 1. 2020
Sýkora babka (Poecile palustris) 1.1. Zimotín 3. 1. 2020
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. Hranice 3. 1. 2020
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. Hranice 3. 1. 2020
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 11.1. Na Kačeně 11. 1. 2020
Králíček obecný (Regulus regulus) 2.1. Kotlová 3. 1. 2020
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 1.1. Zimotín 3. 1. 2020
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1.1. Zimotín 3. 1. 2020
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 2.1. Kotlová 3. 1. 2020
Kos černý (Turdus merula) 1.1. Hranice 3. 1. 2020
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 1.1. Zimotín 3. 1. 2020
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 2.1. Kotlová 3. 1. 2020
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 1.1. Hranice 3. 1. 2020
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 14.2. Val.Mez. 14. 2. 2020
Vrabec domácí (Passer domesticus) 1.1. Hranice 3. 1. 2020
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1. Hranice 3. 1. 2020
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 1.1. Hranice 3. 1. 2020
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 18.1. Hranicemi 18. 1. 2020
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 4.1. Hranice 4. 1. 2020
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 5.1. Vápenka 5. 1. 2020
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1.Hranice 3. 1. 2020
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 4.1. Familie 4. 1. 2020
Čížek lesní (Spinus spinus) 1.1. Zimotín 3. 1. 2020
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 1.1. Zimotín 3. 1. 2020