Jiří Lehký - ČR Year list 2021

Druh Poznámka Datum
Husa velká (Anser anser) 13.2. Černotín 13.02.2021
Husa běločelá (Anser albifrons) 7.3. Hranice 09.03.2021
Berneška velká (Branta canadensis) 18.3. Hustopeče 18.03.2021
Labuť velká (Cygnus olor) 23.2. Hranice 23.02.2021
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 13.2. Černotín 13.02.2021
Husice liščí (Tadorna tadorna) 25.3. Choryně 25.03.2021
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 21.4. Olomouc 21.04.2021
Kopřivka obecná (Anas strepera) 11.3. Choryně 11.03.2021
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 14.3. Milotice 14.03.2021
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 3.1. 03.01.2021
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 25.3. Choryně 25.03.2021
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 6.4.Choryně 07.04.2021
Čírka modrá (Anas querquedula) 3.4.Hustopeče 03.04.2021
Čírka obecná (Anas crecca) 28.2. Hustopeče 28.02.2021
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 16.4. Choryně 16.04.2021
Polák velký (Aythya ferina) 11.3. Choryně 11.03.2021
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 6.2. Tovačov 06.02.2021
Hohol severní (Bucephala clangula) 16.1. Hranice 16.01.2021
Morčák velký (Mergus merganser) 16.1. Bečva 16.01.2021
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 27.6. Libavá 11.07.2021
Bažant královský (Syrmaticus reevesii) 6.2. Tovačov 06.02.2021
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 6.2. Tovačov 06.02.2021
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 7.2.Přerov 07.02.2021
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 15.4.Choryně 14.04.2021
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 6.2.Tovačov 06.02.2021
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 8.5. Kotvice 09.05.2021
Čáp černý (Ciconia nigra) 2.3. Olšovec 04.03.2021
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 29.3. Jarcová 29.03.2021
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 17.4.Milotice 18.04.2021
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 3.1. 03.01.2021
Volavka bílá (Egretta alba) 6.2.Tovačov 06.02.2021
Kormorán malý (Microcarbo pygmeus) 8.10. Mutěnice 09.10.2021
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 16.1. Bečva 16.01.2021
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 23.3. Hustopeče 23.03.2021
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 25.4. Barnov 25.04.2021
Orel skalní (Aquila chrysaetos) 22.5.Libavá 29.05.2021
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 24.1. Hranice 24.01.2021
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 11.11. Boškov 26.11.2021
Moták pochop (Circus aeruginosus) 32.3.Hustopeče 31.03.2021
Moták pilich (Circus cyaneus) 27.2. Slavkov 27.02.2021
Moták lužní (Circus pygargus) 26.4. Zubří 27.04.2021
Luňák červený (Milvus milvus) 28.4. Choryně 29.04.2021
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 23.2. Heřmánky 11.04.2021
Káně rousná (Buteo lagopus) 3.1. Boškov 03.01.2021
Káně lesní (Buteo buteo) 3.1. Boškov 18.04.2021
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 15.4.Choryně 14.04.2021
Chřástal polní (Crex crex) 5.6. Libavá 27.06.2021
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 8.5. Valcha 09.05.2021
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 16.4. Choryně 17.04.2021
Lyska černá (Fulica atra) 6.2.Tovačov 06.02.2021
Jeřáb popelavý (Grus grus) 17.4. Boškov 17.04.2021
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 13.3. Kolňa 13.03.2021
Kulík říční (Charadrius dubius) 26.3. Choryně 26.03.2021
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 17.4. Boškov 17.04.2021
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 6.4.Choryn 07.04.2021
Koliha velká (Numenius arquata) 1.12. Hustopeče 05.12.2021
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 8.5. Kozmice 09.05.2021
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 16.4. Choryně 16.04.2021
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 4.4.Jezernice 05.04.2021
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 16.4. Choryně 16.04.2021
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 17.4. Boškov 17.04.2021
Jespák obecný (Calidris alpina) 8.10. Mutěnice 09.10.2021
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 6.4.Choryně 07.04.2021
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 6.2.Tovačov 06.02.2021
Racek bouřní (Larus canus) 24.3. Majetín 24.03.2021
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 10.1. Hranice 10.01.2021
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 24.3. Majetín 24.03.2021
Rybák obecný (Sterna hirundo) 28.4. Choryně 29.04.2021
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 1.5. Choryně 01.05.2021
Rybák černý (Chlidonias niger) 8.5. Choryně 09.05.2021
Holub skalní/domácí (Columba livia) 3.1. 03.01.2021
Holub doupňák (Columba oenas) 27.2. Boškov 27.02.2021
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 23.2.Hranice 23.02.2021
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 8.5. Oldřichov 09.05.2021
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 3.1. 03.01.2021
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 1.5. Valcha 01.05.2021
Puštík obecný (Strix aluco) 5.1. Hranice 06.01.2021
Puštík bělavý (Strix uralensis) 6.5.Kobylská 06.05.2021
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 11.4. Milovany 11.04.2021
Sýc rousný (Aegolius funereus) 6.6. Libavá 10.06.2021
Kalous ušatý (Asio otus) 23.1. Kelč 23.01.2021
Rorýs obecný (Apus apus) 29.4. Hranice 30.04.2021
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 16.1. Bečva 16.01.2021
Vlha pestrá (Merops apiaster) 8.5. Bečva 09.05.2021
Dudek chocholatý (Upupa epops) 4.4. Jezernice 05.04.2021
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 15.4.Tofa 15.04.2021
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) 5. Bumbálka 29.05.2021
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 2.4. Rybáře 02.04.2021
Strakapoud malý (Dryobates minor) 13.4. Hustopeče 13.04.2021
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 3.1. Hranice 03.01.2021
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 3.1. 03.01.2021
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 22.1. Vachalka 22.01.2021
Datel černý (Dryocopus  martius) 3.1. 03.01.2021
Žluna zelená (Picus viridis) 9.1. Hranice 10.01.2021
Žluna šedá (Picus canus) 3.1. Boškov 03.01.2021
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 3.1. 03.01.2021
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 10.6. Podťaté 11.07.2021
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) Hustopeče 26.11.2021
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 23.5. Libavá 29.05.2021
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 2.1. Hranice 03.01.2021
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 1.5. Valcha 01.05.2021
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 3.1. 03.01.2021
Straka obecná (Pica pica) 16.1. Hranice 16.01.2021
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 23.11.Pulčín 26.11.2021
Kavka obecná (Coloeus monedula) 7.1. Olomouc 07.01.2021
Havran polní (Corvus frugilegus) 25.1.Olomouc 26.01.2021
Vrána černá (Corvus corone) 6.11. H.Kvilda 26.11.2021
Vrána šedá (Corvus cornix) 1.1. 03.01.2021
Krkavec velký (Corvus corax) 3.1. 03.01.2021
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 1.1. 03.01.2021
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 2.1. 03.01.2021
Sýkora babka (Poecile palustris) 23.2. Čermná 23.02.2021
Sýkora lužní (Poecile montanus) 9.3. Heřmánky 09.03.2021
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 2.1. 03.01.2021
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. 03.01.2021
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 28.4.Choryně 29.04.2021
Skřivan lesní (Lullula arborea) 13.3. Libavá 13.03.2021
Skřivan polní (Alauda arvensis) 23.2.Čermná 23.02.2021
Břehule říční (Riparia riparia) 8.5. 09.05.2021
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 3.4.Hustopeče 03.04.2021
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 15.4.Hranice 15.04.2021
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 2.1. Machůzky 03.01.2021
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 11.4. Milovany 11.04.2021
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 26.3. Hustopeče 26.03.2021
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 1.5. Hranice 06.05.2021
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 6.5. Záviš 06.05.2021
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 3.5.Choryně 06.05.2021
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 8.5. Kotvice 09.05.2021
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) .5. Hustopeče 29.05.2021
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 10.5. Hranice 10.05.2021
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 8.5. Valcha 09.05.2021
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 19.4.Hustopeče 18.04.2021
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 28.3. Hranice 28.03.2021
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 8.5. Choryně 09.05.2021
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 27.6. Milovany 27.06.2021
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 24.4. Hranice 24.04.2021
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 1.5. Valcha 01.05.2021
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 27.3. Libavá 27.03.2021
Králíček obecný (Regulus regulus) 3.1. 03.01.2021
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 3.1 03.01.2021
Brhlík lesní (Sitta europaea) 3.1. 03.01.2021
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 5.1. Hluboké 06.01.2021
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 26.2. Opatovice 26.02.2021
Kos horský (Turdus torquatus) 29.4. Gruň 29.04.2021
Kos černý (Turdus merula) 3.1. 03.01.2021
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 3.1. 03.01.2021
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 3.4. Boškov 03.04.2021
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 28.2. Hustopeče 28.02.2021
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 9.1. Radíkov 10.01.2021
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 6.5. Stanovnice 06.05.2021
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 5.1. Hranice 06.01.2021
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 8.5. Oldřichov 09.05.2021
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 1.5. Valcha 01.05.2021
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 22.4. Rožnov 22.04.2021
Lejsek malý (Ficedula parva) 27.5. Smradlavá 29.05.2021
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 27.3.Heřmánky 27.03.2021
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 19.4.Hustopeče 18.04.2021
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 4.4. Jezernice 05.04.2021
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 3.4.Boškov 03.04.2021
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 20.8. Tísňavy 06.09.2021
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 3.1. Boškov 10.01.2021
Vrabec domácí (Passer domesticus) 10.1. Hranice 10.01.2021
Vrabec polní (Passer montanus) 10.1. Hranice 10.01.2021
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 27.3. Libavá 27.03.2021
Konipas luční (Motacilla flava) 15.4.Hranice 15.04.2021
Konipas horský (Motacilla cinerea) 16.1. Bečva 16.01.2021
Konipas bílý (Motacilla alba) 4.3. Hustopeče 04.03.2021
Linduška luční (Anthus pratensis) 26.12. Hranice 31.12.2021
Linduška lesní (Anthus trivialis) 17.4. Boškov 17.04.2021
Linduška horská (Anthus spinoletta) 23.4. Choryně 23.04.2021
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 5.1. Hranice 06.01.2021
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 4.3. Smradlavá 04.03.2021
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 13.2. Černotín 13.02.2021
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 9.1. 10.01.2021
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 6.6. Libavá 10.06.2021
Zvonek zelený (Chloris chloris) 9.1. Hranice 10.01.2021
Konopka obecná (Linaria cannabina) 20.3. Hranice 21.03.2021
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 1.1. 03.01.2021
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 10.1. Hranice 10.01.2021
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 4.4.Teplice n.B. 04.04.2021
Čížek lesní (Spinus spinus) 3.1. 03.01.2021
Strnad luční (Emberiza calandra) 3.4.Boškov 03.04.2021
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 3.1. 03.01.2021
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 28.2. Hustopeče 28.02.2021