Jiří Lehký - ČR Year list 2023

Druh Poznámka Datum
Berneška velká (Branta canadensis) 5.3. Kotvice 06.03.2023
Husa velká (Anser anser) 14.1.IWC 19.01.2023
Husa tundrová (Anser serrirostris) 14.1. IWC 19.01.2023
Husa běločelá (Anser albifrons) 14.1.IWC 19.01.2023
Labuť velká (Cygnus olor) 14.1.IWC 19.01.2023
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 28.1. Záhlinice 28.01.2023
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 3.3. Hustopeče 03.03.2023
Husice liščí (Tadorna tadorna) 18.1. IWC 19.01.2023
Kachnička mandarínská (Aix galericulata) 23.3. Olomouc 23.03.2023
Čírka modrá (Spatula querquedula) 19.3. Hranice 21.03.2023
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) 11.3. Chomoutov 12.03.2023
Kopřivka obecná (Mareca strepera) 18.1.IWC 19.01.2023
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) 18.1.IWC 19.01.2023
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 2.1. Ludina 03.01.2023
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 28.1.Záhlinice 28.01.2023
Čírka obecná (Anas crecca) 18.1.IWC 19.01.2023
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 21.4. Záhlinice 21.04.2023
Polák velký (Aythya ferina) 25.2. Hlohovec 26.02.2023
Polák malý (Aythya nyroca) 15.5. Choryně 16.05.2023
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 28.1.Záhlinice 28.01.2023
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 28.1.Záhlinice 28.01.2023
Hohol severní (Bucephala clangula) 18.1.IWC 19.01.2023
Morčák malý (Mergellus albellus) 24.2. VDNM 26.02.2023
Morčák velký (Mergus merganser) 14.1.IWC 19.01.2023
Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia) 21.6. Kraličák 28.06.2023
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 14.1.IWC 19.01.2023
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 30.5. Libavá 06.06.2023
Rorýs obecný (Apus apus) 29.4. Hranice 05.05.2023
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 5.5.Záhlinice 05.05.2023
Holub skalní/domácí (Columba livia) 2.1. Hranice 19.01.2023
Holub doupňák (Columba oenas) 28.2. Boškov 03.03.2023
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 24.2. LSD 24.02.2023
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 13.5. Libavá 14.05.2023
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 2.1. Zimotín 03.01.2023
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 17.10.Kotvice 18.10.2023
Chřástal polní (Crex crex) 30.6. Libavá 18.10.2023
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 16.04.2023
Lyska černá (Fulica atra) 28.1.Záhlinice 28.01.2023
Jeřáb popelavý (Grus grus) 9.3. Hustopeče 10.03.2023
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 24.3. Záviš 24.03.2023
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 18.1.IWC 19.01.2023
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 17.11. Záhlinice 20.11.2023
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 24.2. VDNM 26.02.2023
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 5.5. Záhlinice 05.05.2023
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 17.11.Záhlinice 20.11.2023
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 25.2. Nesyt 26.02.2023
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 5.5. Záhlinice 05.05.2023
Kulík říční (Charadrius dubius) 5.4. Záviš 05.04.2023
Koliha velká (Numenius arquata) 29.10. Kačák 29.10.2023
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 5.5. Záhlinice 05.05.2023
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 7.4. PP JL 11.04.2023
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 13.5. Majetín 14.05.2023
Jespák obecný (Calidris alpina) 13.5. Majetín 14.05.2023
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 13.4. Lysá hora 13.04.2023
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 1.4. Valcha 03.04.2023
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 15.4. Bělotín 16.04.2023
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 6.4. Boškov 06.04.2023
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 7.4. PP JL 11.04.2023
Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) 21.4.Záhlinice 21.04.2023
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 24.3. Krivoš 24.03.2023
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 21.4.Záhlinice 21.04.2023
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 24.5. VDNM 26.02.2023
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 5.5. Záhlinice 05.05.2023
Racek bouřní (Larus canus) 21.4.Záhlinice 21.04.2023
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 14.1.IWC 19.01.2023
Rybák obecný (Sterna hirundo) 21.4.Záhlinice 21.04.2023
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) Záhlinice 06.06.2023
Rybák černý (Chlidonias niger) 21.4.Záhlinice 21.04.2023
Potáplice malá (Gavia stellata) 25.11.Hustopeče 26.11.2023
Čáp černý (Ciconia nigra) 15.4. Bělotín 16.04.2023
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 30.3. Zašová 03.04.2023
Kormorán malý (Microcarbo pygmaeus) 24.2. VDNM 26.02.2023
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 14.1.IWC 19.01.2023
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 14.1.IWC 19.01.2023
Volavka bílá (Ardea alba) 14.1.IWC 19.01.2023
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 24.3. Záviš 24.03.2023
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 27.6. Pulčín 28.06.2023
Orel křiklavý (Clanga pomarina) 30.5. Libavá? 06.06.2023
Orel královský (Aquila heliaca) 25.2. Nesyt 26.02.2023
Orel skalní (Aquila chrysaetos) 23.4. Podhoří 23.04.2023
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 8.1. Hranice 19.01.2023
Moták pochop (Circus aeruginosus) 3.4. Choryně 03.04.2023
Moták pilich (Circus cyaneus) 5.4. Libavá 06.04.2023
Luňák červený (Milvus milvus) 24.2. Klentnice 26.02.2023
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 18.1.IWC 19.01.2023
Káně lesní (Buteo buteo) 2.1. Zimotín 03.01.2023
Sýc rousný (Aegolius funereus) 22.3. Lysá hora 23.03.2023
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 19.8. Oselná 18.10.2023
Kalous ušatý (Asio otus) 30.1. Kelč 06.02.2023
Puštík obecný (Strix aluco) 7.2. B.kámen 09.02.2023
Puštík bělavý (Strix uralensis) 16.2. Smradlavá 03.03.2023
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 14.1.IWC 19.01.2023
Vlha pestrá (Merops apiaster) 13.5. M.Lipová 14.05.2023
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 21.4. LSD 21.04.2023
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) 7.5. V.polom 11.05.2023
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 3.3.Hustopeče 03.03.2023
Strakapoud malý (Dryobates minor) 2.1.Zimotín 03.01.2023
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 2.1.Zimotín 03.01.2023
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 2.1.Zimotín 03.01.2023
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) Smradlavá ? 20.11.2023
Datel černý (Dryocopus  martius) 2.1.Zimotín 03.01.2023
Žluna zelená (Picus viridis) 2.1.Zimotín 03.01.2023
Žluna šedá (Picus canus) 1.3. LSD 03.03.2023
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 15.1. Slavíč 19.01.2023
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 21.6. Kraličák 28.06.2023
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 24.2. Perná 26.02.2023
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 6.2. Lýsky 09.02.2023
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 9.5. Libavá 11.05.2023
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 5.5. Záhlinice 05.05.2023
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 2.1.Zimotín 03.01.2023
Straka obecná (Pica pica) 2.1. Hranice 03.01.2023
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 6.4. Libavá 06.04.2023
Kavka obecná (Coloeus monedula) 11.1. Praha 19.01.2023
Havran polní (Corvus frugilegus) 24.1. Ostrava 24.01.2023
Vrána černá (Corvus corone) 24.2. VDNM 26.02.2023
Vrána šedá (Corvus cornix) 4.1. Rožnov 04.01.2023
Krkavec velký (Corvus corax) 2.1. Zimotín 03.01.2023
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 22.12.Hustopeče 25.12.2023
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 1.1. Adamíky 01.01.2023
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 2.1. Zimotín 03.01.2023
Sýkora babka (Poecile palustris) 2.1.Zimotín 03.01.2023
Sýkora lužní (Poecile montanus) 28.2. LSD 03.03.2023
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. Adamíky 01.01.2023
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. Adamíky 01.01.2023
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 23.3. Bělotín 23.03.2023
Skřivan lesní (Lullula arborea) 6.4. Libavá 06.04.2023
Skřivan polní (Alauda arvensis) 24.2.LSD 24.02.2023
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 13.5. Majetín 14.05.2023
Břehule říční (Riparia riparia) 4.5. Hustopeče 05.05.2023
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 5.4. Záviš 05.04.2023
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 19.4. Hranice 21.04.2023
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 2.1. LSD 19.01.2023
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 23.4. Peklo 23.04.2023
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 21.4. LSD 21.04.2023
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 19.3. Hranice 21.03.2023
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 5.5.Záhlinice 05.05.2023
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 5.5.Záhlinice 05.05.2023
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 21.4.Záhlinice 21.04.2023
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 20.5. 23.05.2023
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 10.5. Hranice 14.05.2023
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 21.4.Záhlinice 21.04.2023
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 5.5.Záhlinice 05.05.2023
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 13.5. Libavá 14.05.2023
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 25.3. Hustopeče 26.03.2023
Pěnice vlašská (Curruca nisoria) 9.5. Libavá 11.05.2023
Pěnice pokřovní (Curruca curruca) 21.4. LSD 21.04.2023
Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis) 5.5. Břest 05.05.2023
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 9.3. Rybáře 10.03.2023
Králíček obecný (Regulus regulus) 4.1. LSD 19.01.2023
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 2.1.Zimotín 03.01.2023
Brhlík lesní (Sitta europaea) 2.1.Zimotín 03.01.2023
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 24.2. Klentnice 26.02.2023
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 2.1. Zimotín 03.01.2023
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 15.5. Choryně 16.05.2023
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 24.2.LSD 24.02.2023
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 8.3. Hranice 10.03.2023
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 2.1.Zimotín 03.01.2023
Kos černý (Turdus merula) 2.1. Hranice 03.01.2023
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 15.1. Slavíč 19.01.2023
Kos horský (Turdus torquatus) 13.4. Zimný 13.04.2023
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 9.5. Hranice 11.05.2023
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 6.1. B.zahrada 19.01.2023
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 29.4. Hranice 05.05.2023
Slavík modráček (Luscinia svecica) 5.5. Záhlinice 05.05.2023
Lejsek malý (Ficedula parva) 20.5. D.lomná 11.05.2023
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 21.4. LSD 21.04.2023
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 21.4.Záhlinice 21.04.2023
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 24.2.LSD 24.02.2023
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 29.4. Hranice 05.05.2023
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 9.5. Libavá 11.05.2023
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 7.4. PP JL 11.04.2023
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 8.2. Satina 09.02.2023
Vrabec polní (Passer montanus) 24.2. Pálava 26.02.2023
Vrabec domácí (Passer domesticus) 2.1.Zimotín 03.01.2023
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 22.3. Lysá hora 23.03.2023
Konipas luční (Motacilla flava) 15.4. Bělotín 16.04.2023
Konipas horský (Motacilla cinerea) 14.1. IWC 19.01.2023
Konipas bílý (Motacilla alba) 3.3.Hustopeče 03.03.2023
Linduška luční (Anthus pratensis) 21.6. Kraličák 28.06.2023
Linduška lesní (Anthus trivialis) 21.4. LSD 21.04.2023
Linduška horská (Anthus spinoletta) 14.1.IWC 19.01.2023
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 2.1.Zimotín 03.01.2023
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) Smradlavá 11.04.2023
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 24.2. LSD 24.02.2023
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 1.1. Bumbálka 01.01.2023
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 23.5. Boškov 23.05.2023
Zvonek zelený (Chloris chloris) 24.2. LSD 26.02.2023
Konopka obecná (Linaria cannabina) 24.2.LSD 24.02.2023
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 1.1. Bumbálka 01.01.2023
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 2.1.Zimotín 03.01.2023
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 26.3. Ústí 26.03.2023
Čížek lesní (Spinus spinus) 2.1.Zimotín 03.01.2023
Strnad luční (Emberiza calandra) 9.5. Libavá 11.05.2023
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 2.1.Zimotín 03.01.2023
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 23.3. Bělotín 23.03.2023