Jiří Lehký - ČR Year list 2023

Druh Poznámka Datum
Husa tundrová (Anser serrirostris) 14.1. IWC 19.01.2023
Husa velká (Anser anser) 14.1.IWC 19.01.2023
Husa běločelá (Anser albifrons) 14.1.IWC 19.01.2023
Berneška velká (Branta canadensis) 5.3. Kotvice 06.03.2023
Labuť velká (Cygnus olor) 14.1.IWC 19.01.2023
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 28.1. Záhlinice 28.01.2023
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 3.3. Hustopeče 03.03.2023
Husice liščí (Tadorna tadorna) 18.1. IWC 19.01.2023
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 23.3. Olomouc 23.03.2023
Kopřivka obecná (Anas strepera) 18.1.IWC 19.01.2023
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 18.1.IWC 19.01.2023
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 2.1. Ludina 03.01.2023
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 11.3. Chomoutov 12.03.2023
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 28.1.Záhlinice 28.01.2023
Čírka modrá (Anas querquedula) 19.3. Hranice 21.03.2023
Čírka obecná (Anas crecca) 18.1.IWC 19.01.2023
Polák velký (Aythya ferina) 25.2. Hlohovec 26.02.2023
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 28.1.Záhlinice 28.01.2023
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 28.1.Záhlinice 28.01.2023
Hohol severní (Bucephala clangula) 18.1.IWC 19.01.2023
Morčák malý (Mergellus albellus) 24.2. VDNM 26.02.2023
Morčák velký (Mergus merganser) 14.1.IWC 19.01.2023
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 14.1.IWC 19.01.2023
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 24.3. Záviš 24.03.2023
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 18.1.IWC 19.01.2023
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 24.2. VDNM 26.02.2023
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 14.1.IWC 19.01.2023
Volavka bílá (Egretta alba) 14.1.IWC 19.01.2023
Kormorán malý (Microcarbo pygmeus) 24.2. VDNM 26.02.2023
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 14.1.IWC 19.01.2023
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 24.3. Záviš 24.03.2023
Orel královský (Aquila heliaca) 25.2. Nesyt 26.02.2023
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 8.1. Hranice 19.01.2023
Luňák červený (Milvus milvus) 24.2. Klentnice 26.02.2023
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 18.1.IWC 19.01.2023
Káně lesní (Buteo buteo) 2.1. Zimotín 03.01.2023
Lyska černá (Fulica atra) 28.1.Záhlinice 28.01.2023
Jeřáb popelavý (Grus grus) 9.3. Hustopeče 10.03.2023
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 25.2. Nesyt 26.02.2023
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 24.3. Krivoš 24.03.2023
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 24.5. VDNM 26.02.2023
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 14.1.IWC 19.01.2023
Holub skalní/domácí (Columba livia) 2.1. Hranice 19.01.2023
Holub doupňák (Columba oenas) 28.2. Boškov 03.03.2023
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 24.2. LSD 24.02.2023
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 2.1. Zimotín 03.01.2023
Puštík obecný (Strix aluco) 7.2. B.kámen 09.02.2023
Puštík bělavý (Strix uralensis) 16.2. Smradlavá 03.03.2023
Sýc rousný (Aegolius funereus) 22.3. Lysá hora 23.03.2023
Kalous ušatý (Asio otus) 30.1. Kelč 06.02.2023
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 14.1.IWC 19.01.2023
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 3.3.Hustopeče 03.03.2023
Strakapoud malý (Dryobates minor) 2.1.Zimotín 03.01.2023
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 2.1.Zimotín 03.01.2023
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 2.1.Zimotín 03.01.2023
Datel černý (Dryocopus  martius) 2.1.Zimotín 03.01.2023
Žluna zelená (Picus viridis) 2.1.Zimotín 03.01.2023
Žluna šedá (Picus canus) 1.3. LSD 03.03.2023
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 15.1. Slavíč 19.01.2023
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 24.2. Perná 26.02.2023
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 6.2. Lýsky 09.02.2023
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 2.1.Zimotín 03.01.2023
Straka obecná (Pica pica) 2.1. Hranice 03.01.2023
Kavka obecná (Coloeus monedula) 11.1. Praha 19.01.2023
Havran polní (Corvus frugilegus) 24.1. Ostrava 24.01.2023
Vrána černá (Corvus corone) 24.2. VDNM 26.02.2023
Vrána šedá (Corvus cornix) 4.1. Rožnov 04.01.2023
Krkavec velký (Corvus corax) 2.1. Zimotín 03.01.2023
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 1.1. Adamíky 01.01.2023
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 2.1. Zimotín 03.01.2023
Sýkora babka (Poecile palustris) 2.1.Zimotín 03.01.2023
Sýkora lužní (Poecile montanus) 28.2. LSD 03.03.2023
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. Adamíky 01.01.2023
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. Adamíky 01.01.2023
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 23.3. Bělotín 23.03.2023
Skřivan polní (Alauda arvensis) 24.2.LSD 24.02.2023
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 2.1. LSD 19.01.2023
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 19.3. Hranice 21.03.2023
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 25.3. Hustopeče 26.03.2023
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 9.3. Rybáře 10.03.2023
Králíček obecný (Regulus regulus) 4.1. LSD 19.01.2023
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 2.1.Zimotín 03.01.2023
Brhlík lesní (Sitta europaea) 2.1.Zimotín 03.01.2023
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 24.2. Klentnice 26.02.2023
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 2.1. Zimotín 03.01.2023
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 24.2.LSD 24.02.2023
Kos černý (Turdus merula) 2.1. Hranice 03.01.2023
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 15.1. Slavíč 19.01.2023
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 8.3. Hranice 10.03.2023
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 2.1.Zimotín 03.01.2023
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 6.1. B.zahrada 19.01.2023
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 24.2.LSD 24.02.2023
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 8.2. Satina 09.02.2023
Vrabec domácí (Passer domesticus) 2.1.Zimotín 03.01.2023
Vrabec polní (Passer montanus) 24.2. Pálava 26.02.2023
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 22.3. Lysá hora 23.03.2023
Konipas horský (Motacilla cinerea) 14.1. IWC 19.01.2023
Konipas bílý (Motacilla alba) 3.3.Hustopeče 03.03.2023
Linduška horská (Anthus spinoletta) 14.1.IWC 19.01.2023
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 2.1.Zimotín 03.01.2023
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 24.2. LSD 24.02.2023
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 1.1. Bumbálka 01.01.2023
Zvonek zelený (Chloris chloris) 24.2. LSD 26.02.2023
Konopka obecná (Linaria cannabina) 24.2.LSD 24.02.2023
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 1.1. Bumbálka 01.01.2023
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 2.1.Zimotín 03.01.2023
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 26.3. Ústí 26.03.2023
Čížek lesní (Spinus spinus) 2.1.Zimotín 03.01.2023
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 2.1.Zimotín 03.01.2023
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 23.3. Bělotín 23.03.2023