Tomáš Oplocký - ČR Year list 2021

Druh Poznámka Datum
Husa tundrová (Anser serrirostris) Huzová (OL) 01.01.2021
Husa velká (Anser anser) Tovačov (PR) 03.01.2021
Husa běločelá (Anser albifrons) Huzová (OL) 01.01.2021
Berneška velká (Branta canadensis) Dubňany (HO) 09.08.2021
Labuť velká (Cygnus olor) Tovačov (PR) 03.01.2021
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) Chropyně (KM) 25.04.2021
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) Annín (PR) 18.01.2021
Husice liščí (Tadorna tadorna) Tovačov (PR) 03.01.2021
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) Olomouc (OL) 21.02.2021
Kopřivka obecná (Anas strepera) Annín (PR) 03.01.2021
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) Určice (PV) 07.01.2021
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) Huzová (OL) 01.01.2021
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 01.04.2021
Ostralka štíhlá (Anas acuta) Hrubčice (PV) 08.01.2021
Čírka modrá (Anas querquedula) 01.04.2021
Čírka obecná (Anas crecca) Hrubčice (PV) 08.01.2021
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) Chropyně (KM) 25.04.2021
Polák velký (Aythya ferina) Tovačov (PR) 13.02.2021
Polák chocholačka (Aythya fuligula) Annín (PR) 03.01.2021
Turpan hnědý (Melanitta fusca) Annín (PR) 03.01.2021
Hohol severní (Bucephala clangula) Annín (PR) 03.01.2021
Morčák malý (Mergellus albellus) Annín (PR) 18.01.2021
Morčák velký (Mergus merganser) Annín (PR) 03.01.2021
Morčák prostřední (Mergus serrator) Tovačov (PR) 03.01.2021
Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia) 10.05.2021
Koroptev polní (Perdix perdix) Čehovice (PV) 13.01.2021
Křepelka polní (Coturnix coturnix) Ivaň (PV) 12.05.2021
Bažant obecný (Phasianus colchicus) Bedihošť (PV) 02.01.2021
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) Hrubčice (PV) 08.01.2021
Potápka roháč (Podiceps cristatus) Annín (PR) 03.01.2021
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 01.04.2021
Čáp černý (Ciconia nigra) 11.04.2021
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 11.04.2021
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) Hlohovec (BV) 09.08.2021
Bukač velký (Botaurus stellaris) Tovačov (PR) 09.08.2021
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) Tovačov (PR) 23.05.2021
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) Tovačov (PR) 12.04.2021
Volavka popelavá (Ardea cinerea) Donaly (OL) 01.01.2021
Volavka červená (Ardea purpurea) Tovačov (PR) 05.06.2021
Volavka bílá (Egretta alba) Dolany (OL) 01.01.2021
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) Kozmice (OP) 13.06.2021
Kormorán malý (Microcarbo pygmeus) Razová 12.05.2021
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) Annín (PR) 03.01.2021
Orlovec říční (Pandion haliaetus) Dubňany (HO) 09.08.2021
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 12.05.2021
Orel křiklavý (Clanga pomarina) Klenovice na Hané (PV) 19.04.2021
Orel královský (Aquila heliaca) Štarnov (OL) 12.05.2021
Orel skalní (Aquila chrysaetos) 10.05.2021
Krahujec obecný (Accipiter nisus) Prostějov (PV) 03.01.2021
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) Bedihošť (PV) 08.01.2021
Moták pochop (Circus aeruginosus) Vícov (PV) 15.03.2021
Moták pilich (Circus cyaneus) Huzová (OL) 01.01.2021
Moták stepní (Circus macrourus) 11.04.2021
Moták lužní (Circus pygargus) Vřesovice (PV) 24.04.2021
Luňák červený (Milvus milvus) Hrubčice (PV) 08.02.2021
Luňák hnědý (Milvus migrans) Vřesovice (PV) 24.04.2021
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) Tovačov (PR) 28.01.2021
Káně rousná (Buteo lagopus) Huzová (OL) 01.01.2021
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) Kralice na Hané 13.09.2021
Káně lesní (Buteo buteo) Šternberk (OL) 01.01.2021
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) Annín (PR) 03.01.2021
Chřástal polní (Crex crex) Rýžoviště (BR) 13.06.2021
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 27.03.2021
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) Charváty (OL) 22.01.2021
Lyska černá (Fulica atra) Annín (PR) 03.01.2021
Jeřáb popelavý (Grus grus) Olomoucký kraj 25.02.2021
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) Majetín (OL) 13.06.2021
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) Ivaň (PV) 21.04.2021
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) Tovačov (PR) 09.01.2021
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) Tovačov (PR) 21.02.2021
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) Ivaň (PV) 03.05.2021
Kulík říční (Charadrius dubius) 27.03.2021
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 27.03.2021
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) Určice(PV) 07.01.2021
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) Určice (PV) 07.01.2021
Koliha malá (Numenius phaeopus) Tovačov 13.09.2021
Koliha velká (Numenius arquata) Tovačov (PR) 30.06.2021
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) Ivaň (PV) 21.04.2021
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) Vrbátky (PV) 31.05.2021
Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) Kozmice (OP) 13.06.2021
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 01.04.2021
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) Grygov (OL) 07.02.2021
Vodouš bahenní (Tringa glareola) Otonovice (PV) 12.04.2021
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) Tovačov (PR) 28.04.2021
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) Tovačova (PR) 15.05.2021
Jespák malý (Calidris minuta) Dlouhá Loučka 12.05.2021
Jespák šedý (Calidris temminckii) Plumlov (PV) 06.05.2021
Jespák obecný (Calidris alpina) Otonovice (PV) 31.05.2021
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 01.04.2021
Ouhorlík stepní (Glareola pratincola) Troubky (PR) 07.06.2021
Racek tenkozobý (Chroicocephalus genei) Chropyně (KM) 25.04.2021
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) Tovačov (PR) 03.01.2021
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) Tovačov (PR) 25.04.2021
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) Chropyně (KM) 25.04.2021
Racek bouřní (Larus canus) Annín (PR) 03.01.2021
Racek stříbřitý (Larus argentatus) zima Tovačov (PR) 31.05.2021
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) Annín (PR) 03.01.2021
Racek středomořský (Larus michahellis) Annín (PR) 03.01.2021
Racek žlutonohý (Larus fuscus) Tovačov (PR) 03.01.2021
Rybák obecný (Sterna hirundo) Chropyně (KM) 25.04.2021
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) Tovačov (PR) 23.05.2021
Rybák černý (Chlidonias niger) Tovačov (PR) 29.06.2021
Holub skalní/domácí (Columba livia) Šternberk (OL) 01.01.2021
Holub doupňák (Columba oenas) Huzová (OL) 01.01.2021
Holub hřivnáč (Columba palumbus) Prostějov (PV) 06.01.2021
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) Výšovice (PV) 23.04.2021
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) Šternberk (OL) 01.01.2021
Kukačka obecná (Cuculus canorus) Tovačov (PR) 25.04.2021
Sova pálená (Tyto alba) 21.04.2021
Výreček malý (Otus scops) 04.05.2021
Výr velký (Bubo bubo) Olomoucký kraj 06.03.2021
Puštík obecný (Strix aluco) Olomoucký kraj 25.02.2021
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) Stožec 21.06.2021
Sýček obecný (Athene noctua) Česká Lípa (CL) 31.05.2021
Sýc rousný (Aegolius funereus) Olomoucký kraj 25.02.2021
Kalous ušatý (Asio otus) Štarnov (OL) 01.01.2021
Kalous pustovka (Asio flammeus) Štarnov (OL) 01.01.2021
Rorýs obecný (Apus apus) Výšovice (PV) 23.04.2021
Ledňáček říční (Alcedo atthis) Annín (PR) 03.01.2021
Vlha pestrá (Merops apiaster) Otonovice (PV) 05.06.2021
Dudek chocholatý (Upupa epops) Ivaň (PV) 21.04.2021
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) Mostkovice (PV) 07.04.2021
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 10.05.2021
Strakapoud malý (Dryobates minor) Dub nad Moravou (OL) 28.01.2021
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) Prostějov (PV) 06.01.2021
Strakapoud velký (Dendrocopos major) Huzová (OL) 01.01.2021
Datel černý (Dryocopus  martius) Huzová (OL) 01.01.2021
Žluna zelená (Picus viridis) Huzová (OL) 01.01.2021
Žluna šedá (Picus canus) 27.03.2021
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) Huzová (OL) 01.01.2021
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) Hrubčice (PV) 12.05.2021
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) Tovačov (PR) 09.01.2021
Ostříž lesní (Falco subbuteo) Chropyně (KM) 25.04.2021
Raroh velký (Falco cherrug) Kralice na Hané (PV) 02.01.2021
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) Prostějov (PV) 04.01.2021
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) Určice (PV) 29.04.2021
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) Štarnov (OL) 01.01.2021
Žluva hajní (Oriolus oriolus) Hrubčice (PV) 03.05.2021
Sojka obecná (Garrulus glandarius) Chabičov (OL) 01.01.2021
Straka obecná (Pica pica) Dolany (OL) 01.01.2021
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) Horní Štěpánov (PV) 09.08.2021
Kavka obecná (Coloeus monedula) Prostějov (PV) 03.01.2021
Havran polní (Corvus frugilegus) Tovačov (PR) 03.01.2021
Vrána černá (Corvus corone) Tovačov (PR) 28.01.2021
Vrána šedá (Corvus cornix) Dolany (OL) 01.01.2021
Krkavec velký (Corvus corax) Huzová (OL) 01.01.2021
Sýkora uhelníček (Periparus ater) Plumlov (PV) 30.01.2021
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) Hamry(PV) 15.03.2021
Sýkora babka (Poecile palustris) Annín (PR) 03.01.2021
Sýkora lužní (Poecile montanus) Grygov (OL) 22.01.2021
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) Prostějov (PV) 02.01.2021
Sýkora koňadra (Parus major) Mutkov (OL) 01.01.2021
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 27.03.2021
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) Tovačov (PR) 09.01.2021
Skřivan lesní (Lullula arborea) Dub nad Moravou (OL) 28.01.2021
Skřivan polní (Alauda arvensis) Žešov (PV) 07.01.2021
Chocholouš obecný (Galerida cristata) Prostějov (PV) 07.04.2021
Břehule říční (Riparia riparia) Zářičí (KM) 25.04.2021
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) Klopotovice (PV) 01.04.2021
Jiřička obecná (Delichon urbicum) Čehovice (PV) 23.04.2021
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) Annín (PR) 03.01.2021
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) Tovačov (PR) 05.04.2021
Budníček menší (Phylloscopus collybita) Prostějov (PV) 15.03.2021
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) Prostějov (PV) 19.04.2021
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) Haukovice (OL) 12.05.2021
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) Chropyně (KM) 25.04.2021
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) Tovačov (PR) 28.04.2021
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) Myslejovice (PV) 13.05.2021
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 10.05.2021
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) Štětovice (PV) 12.05.2021
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) Tovačov (PR) 28.04.2021
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) Chropyně (KM) 25.04.2021
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Klopotovice (PV) 01.04.2021
Pěnice slavíková (Sylvia borin) Žešov (PV) 29.04.2021
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) Prostějov (PV) 23.04.2021
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) Výšovice (PV) 23.04.2021
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 02.04.2021
Králíček obecný (Regulus regulus) Prostějov (PV) 02.01.2021
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Annín (PR) 03.01.2021
Brhlík lesní (Sitta europaea) Huzová (OL) 01.01.2021
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) Tovačov (PR) 18.01.2021
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) Annín (PR) 03.01.2021
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) Štarnov (OL) 01.01.2021
Kos černý (Turdus merula) Prostějov (PV) 01.01.2021
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) Chabičov (OL) 01.01.2021
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) Příkazy (OL) 10.01.2021
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) Oplocany (PR) 18.01.2021
Drozd brávník (Turdus viscivorus) Čehovic (PV) 08.01.2021
Lejsek šedý (Muscicapa striata) Prostějov (PV) 01.05.2021
Červenka obecná (Erithacus rubecula) Prostějov (PV) 01.01.2021
Slavík modráček (Luscinia svecica) Klopotovice (PV) 05.04.2021
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) Čehovice (PV) 23.04.2021
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) Čehovice (PV) 23.04.2021
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) Tovačov (PR) 28.04.2021
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) Prostějov (PV) 07.01.2021
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) Žešov (PV) 23.04.2021
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) Výšovice (PV) 23.04.2021
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) Čehovice (PV) 21.03.2021
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) Vřesovice (PV) 24.04.2021
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 10.05.2021
Vrabec domácí (Passer domesticus) Prostějov (PV) 01.01.2021
Vrabec polní (Passer montanus) Štarnov (OL) 01.01.2021
Pěvuška modrá (Prunella modularis) Tovačov (PR) 18.01.2021
Konipas luční (Motacilla flava) Tovačov (PR) 05.04.2021
Konipas horský (Motacilla cinerea) Určice (PV) 07.01.2021
Konipas bílý (Motacilla alba) Plumlov (PV) 30.01.2021
Linduška luční (Anthus pratensis) Tovačov (PR) 09.01.2021
Linduška lesní (Anthus trivialis) Žešov (PV) 29.04.2021
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) Čehovice (PV) 03.05.2021
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Mutkov (OL) 01.01.2021
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) Mutkov (OL) 01.01.2021
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) Hrubčice (PV) 08.01.2021
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) Čelčice (PV) 16.01.2021
Hýl rudý (Erythrina erythrina) Heřmaničky (OS) 13.06.2021
Zvonek zelený (Chloris chloris) Šternberk (OL) 01.01.2021
Konopka obecná (Linaria cannabina) Kralice na Hané (PV) 03.01.2021
Čečetka zimní (Acanthis flammea) Určice (PV) 07.01.2021
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) Tovačov (PR) 09.01.2021
Křivka obecná (Loxia curvirostra) Huzová (OL) 01.01.2021
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) Prostějov (PV) 02.01.2021
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) Prostějov (PV) 28.03.2021
Čížek lesní (Spinus spinus) Huzová (OL) 01.01.2021
Strnad luční (Emberiza calandra) Olomoucký kraj 25.02.2021
Strnad obecný (Emberiza citrinella) Huzová (OL) 01.01.2021
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) Hněvošice (OP) 13.06.2021
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) Určice (PV) 07.01.2021
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) Příkazy (OL) 16.02.2021