Tomáš Oplocký - ČR Year list 2022

Druh Poznámka Datum
Husa tundrová (Anser serrirostris) Tovačov 25.04.2022
Husa velká (Anser anser) 1.1. Milada 01.01.2022
Husa běločelá (Anser albifrons) 1.1. Milada 01.01.2022
Berneška velká (Branta canadensis) Šafov 18.07.2022
Labuť velká (Cygnus olor) Českolipsko 25.04.2022
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) Chropyně 20.02.2022
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) Tovačov 25.04.2022
Husice liščí (Tadorna tadorna) Majetín 15.05.2022
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) Olomouc 24.05.2022
Kopřivka obecná (Anas strepera) Milada 25.04.2022
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) Milada 25.04.2022
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) Českolipsko 25.04.2022
Lžičák pestrý (Anas clypeata) Tovačov 25.04.2022
Ostralka štíhlá (Anas acuta) Lovosice 25.04.2022
Čírka modrá (Anas querquedula) Dětkovice 20.03.2022
Čírka obecná (Anas crecca) Doksy 25.04.2022
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) Mostkovice 23.01.2022
Polák velký (Aythya ferina) Milada 25.04.2022
Polák malý (Aythya nyroca) Milada 25.04.2022
Polák chocholačka (Aythya fuligula) Milada 25.04.2022
Polák kaholka (Aythya marila) Milada 25.04.2022
Turpan hnědý (Melanitta fusca) Milada 25.04.2022
Turpan černý (Melanitta nigra) Milada 25.04.2022
Hohol severní (Bucephala clangula) Milada 25.04.2022
Morčák velký (Mergus merganser) Milada 25.04.2022
Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia) Karlova Studánka 09.07.2022
Koroptev polní (Perdix perdix) Blatec 10.02.2022
Křepelka polní (Coturnix coturnix) Výšovice 30.04.2022
Bažant obecný (Phasianus colchicus) Českolipsko 25.04.2022
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) Olomouc 25.04.2022
Potápka roháč (Podiceps cristatus) Milada 25.04.2022
Čáp černý (Ciconia nigra) Tovačov 25.04.2022
Čáp bílý (Ciconia ciconia) Výšovice 25.04.2022
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) Sedlec 18.07.2022
Bukač velký (Botaurus stellaris) Tovačov 25.04.2022
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) Záhlinice 15.05.2022
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) Záhlinice 15.05.2022
Volavka popelavá (Ardea cinerea) Českolipsko 25.04.2022
Volavka červená (Ardea purpurea) Krčmaň 09.06.2022
Volavka bílá (Egretta alba) Českolipsko 25.04.2022
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) Želeč 04.05.2022
Kormorán malý (Microcarbo pygmeus) Drnholec 18.07.2022
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) Českolipsko 25.04.2022
Orlovec říční (Pandion haliaetus) Určice 27.03.2022
Včelojed lesní (Pernis apivorus) Mutěnice 12.06.2022
Orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus) Dubňany 12.06.2022
Orel křiklavý (Clanga pomarina) Hrdibořice 24.05.2022
Orel královský (Aquila heliaca) Tovačov 25.04.2022
Krahujec obecný (Accipiter nisus) Českolipsko 25.04.2022
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) Držovice 23.01.2022
Moták pochop (Circus aeruginosus) Hrubčice 22.03.2022
Moták pilich (Circus cyaneus) Milada 25.04.2022
Moták stepní (Circus macrourus) Pivín 24.05.2022
Moták lužní (Circus pygargus) Hrdibořice 24.05.2022
Luňák červený (Milvus milvus) Němčice nad Hanou 20.02.2022
Luňák hnědý (Milvus migrans) Štětovice 25.04.2022
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) Českolipsko 25.04.2022
Káně rousná (Buteo lagopus) Věrovany 4.1. 04.01.2022
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) Rybníček 18.07.2022
Káně lesní (Buteo buteo) Českolipsko 25.04.2022
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) Tovačov 25.04.2022
Chřástal polní (Crex crex) Bedihošť 08.05.2022
Chřástal malý (Porzana parva) Výšovice 30.04.2022
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) Tovačov 23.03.2022
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) Českolipsko 25.04.2022
Lyska černá (Fulica atra) Českolipsko 25.04.2022
Jeřáb popelavý (Grus grus) Šternberk 25.04.2022
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) Mutěnice 12.06.2022
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 18.07.2022
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) Bedihošť 19.02.2022
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) Otonovice 19.02.2022
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) Tovačov 25.04.2022
Kulík říční (Charadrius dubius) Určice 25.04.2022
Sluka lesní (Scolopax rusticola) Olomouc 30.03.2022
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) Výšovice 25.04.2022
Bekasina větší (Gallinago media) Niva 24.04.2022
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) Výšovice 25.04.2022
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) Lednice 30.07.2022
Koliha velká (Numenius arquata) Tovačov 25.04.2022
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 20.06.2022
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) Doloplazy 20.03.2022
Vodouš šedý (Tringa nebularia) Tovačov 03.05.2022
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) Olomouc 09.01.2022
Vodouš bahenní (Tringa glareola) Určice 21.04.2022
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) Čelčice 22.04.2022
Jespák obecný (Calidris alpina) Tovačov 25.04.2022
Jespák bojovný (Calidris pugnax) Tovačov 25.04.2022
Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) Majetín 09.06.2022
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) Českolipsko 25.04.2022
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) Tovačov 25.04.2022
Racek bouřní (Larus canus) Milada 25.04.2022
Racek stříbřitý (Larus argentatus) Milada 25.04.2022
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) Litoměřice 25.04.2022
Racek středomořský (Larus michahellis) Tovačov 25.04.2022
Racek žlutonohý (Larus fuscus) Majetín 25.04.2022
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) Tovačov 25.04.2022
Rybák obecný (Sterna hirundo) Tovačov 26.04.2022
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) Tovačov 18.05.2022
Rybák černý (Chlidonias niger) Záhlinice 15.05.2022
Holub skalní/domácí (Columba livia) 20.06.2022
Holub doupňák (Columba oenas) Plumlov 02.02.2022
Holub hřivnáč (Columba palumbus) Prostějov 25.04.2022
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) Želeč 01.05.2022
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) Česká Lípa 25.04.2022
Kukačka obecná (Cuculus canorus) Hrdibořice 25.04.2022
Sova pálená (Tyto alba) Tovačov - Prostějov 23.05.2022
Výreček malý (Otus scops) Záhlinice 24.05.2022
Výr velký (Bubo bubo) Čelechovice 25.04.2022
Puštík obecný (Strix aluco) Hrdibořice 25.04.2022
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) Orlovice 25.04.2022
Kalous ušatý (Asio otus) Dub nad Moravou 25.04.2022
Kalous pustovka (Asio flammeus) Dub nad Moravou 25.04.2022
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) Hrubčice 10.05.2022
Rorýs obecný (Apus apus) Prostějov 06.05.2022
Ledňáček říční (Alcedo atthis) Českolipsko 25.04.2022
Vlha pestrá (Merops apiaster) Bedihošť 07.05.2022
Dudek chocholatý (Upupa epops) Hrdibořice 24.05.2022
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) Prostějov 09.04.2022
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) Pálovice 18.07.2022
Strakapoud malý (Dryobates minor) Prostějov 24.03.2022
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) Prostějov 25.04.2022
Strakapoud velký (Dendrocopos major) Českolipsko 25.04.2022
Datel černý (Dryocopus  martius) Tážaly 08.01.2022
Žluna zelená (Picus viridis) Českolipsko 25.04.2022
Žluna šedá (Picus canus) Niva 17.03.2022
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) Českolipsko 25.04.2022
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) Věrovany 25.04.2022
Ostříž lesní (Falco subbuteo) Záhlinice 15.05.2022
Raroh velký (Falco cherrug) Věrovany 25.04.2022
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) Klopotovice 23.01.2022
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) Želeč 04.05.2022
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) Niva 25.04.2022
Žluva hajní (Oriolus oriolus) Pivín 01.05.2022
Sojka obecná (Garrulus glandarius) Českolipsko 25.04.2022
Straka obecná (Pica pica) Česká Lípa 25.04.2022
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) Karlova Studánka 09.07.2022
Kavka obecná (Coloeus monedula) Litoměřice 25.04.2022
Havran polní (Corvus frugilegus) Lovosice 25.04.2022
Vrána černá (Corvus corone) Česká Lípa 25.04.2022
Vrána šedá (Corvus cornix) Českolipsko 25.04.2022
Krkavec velký (Corvus corax) Českolipsko 25.04.2022
Sýkora uhelníček (Periparus ater) Mostkovice 23.01.2022
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) Heřmanice (CL) 25.04.2022
Sýkora babka (Poecile palustris) Mostkovice 23.01.2022
Sýkora lužní (Poecile montanus) Mostkovice 23.01.2022
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) Českolipsko 25.04.2022
Sýkora koňadra (Parus major) Českolipsko 25.04.2022
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) Doloplazy 20.03.2022
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) Tovačov 25.04.2022
Skřivan lesní (Lullula arborea) Niva 19.03.2022
Skřivan polní (Alauda arvensis) Tážaly 23.01.2022
Chocholouš obecný (Galerida cristata) Prostějov 29.03.2022
Břehule říční (Riparia riparia) Určice 21.04.2022
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) Kojetín 25.04.2022
Jiřička obecná (Delichon urbicum) Lipová (Seč) 25.04.2022
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) Kojetín 01.02.2022
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) Tovačov 25.04.2022
Budníček menší (Phylloscopus collybita) Hrdibořice 25.04.2022
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) Hrdibořice 25.04.2022
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) Tovačov 26.04.2022
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) Výšovice 25.04.2022
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) Čelčice 22.04.2022
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) Tovačov 18.05.2022
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) Prostějov 25.04.2022
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) Myslejovice 21.05.2022
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) Výšovice 24.04.2022
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) Výšovice 25.04.2022
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Žešov 27.03.2022
Pěnice slavíková (Sylvia borin) Pivín 01.05.2022
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) Benešov 20.06.2022
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) Hrdibořice 25.04.2022
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) Výšovice 30.04.2022
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) Mostkovice 23.01.2022
Králíček obecný (Regulus regulus) Českolipsko 25.04.2022
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Českolipsko 25.04.2022
Brhlík lesní (Sitta europaea) Českolipsko 25.04.2022
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) Lipová 24.04.2022
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) Tovačov 25.04.2022
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) Tovačov 25.04.2022
Kos horský (Turdus torquatus) Stará voda 09.07.2022
Kos černý (Turdus merula) Českolipsko 25.04.2022
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) Českolipsko 25.04.2022
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) Milada 25.04.2022
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) Plumlov 25.02.2022
Drozd brávník (Turdus viscivorus) Mostkovice 25.04.2022
Lejsek šedý (Muscicapa striata) Prostějov 01.05.2022
Červenka obecná (Erithacus rubecula) Českolipsko 25.04.2022
Slavík modráček (Luscinia svecica) Tovačov 25.04.2022
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) Hrubčice 25.04.2022
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) Čehovice 25.04.2022
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) Žárovice 25.04.2022
Lejsek malý (Ficedula parva) Libavá 07.05.2022
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) Prostějov 17.03.2022
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) Štětovice 25.04.2022
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) Štětovice 25.04.2022
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) Určice 27.02.2022
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) Lobodice 25.04.2022
Skorec vodní (Cinclus cinclus) Hrubá voda 19.03.2022
Vrabec domácí (Passer domesticus) Česká Lípa 25.04.2022
Vrabec polní (Passer montanus) Českolipsko 25.04.2022
Pěvuška modrá (Prunella modularis) Mostkovice 23.01.2022
Konipas luční (Motacilla flava) Tovačov 25.04.2022
Konipas horský (Motacilla cinerea) Českolipsko 25.04.2022
Konipas bílý (Motacilla alba) Plumlov 24.02.2022
Linduška luční (Anthus pratensis) Věrovany 25.04.2022
Linduška lesní (Anthus trivialis) Hlubočky 25.04.2022
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) Určice 25.04.2022
Linduška horská (Anthus spinoletta) Karlova Studánka 09.07.2022
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Českolipsko 25.04.2022
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) Plumlov 01.02.2022
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) Českolipsko 25.04.2022
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) Českolipsko 25.04.2022
Hýl rudý (Erythrina erythrina) Bruntálsko 03.07.2022
Zvonek zelený (Chloris chloris) Českolipsko 25.04.2022
Konopka žlutozobá (Linaria flavirostris) Klenovice 08.02.2022
Konopka obecná (Linaria cannabina) Českolipsko 25.04.2022
Křivka obecná (Loxia curvirostra) Mostkovice 23.01.2022
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) Českolipsko 25.04.2022
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) Prostějov 25.04.2022
Čížek lesní (Spinus spinus) Českolipsko 25.04.2022
Strnad luční (Emberiza calandra) Moravský Beroun 25.04.2022
Strnad obecný (Emberiza citrinella) Českolipsko 25.04.2022
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) Bruntálsko 03.07.2022
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) Věrovany 25.04.2022
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) Dubany 23.01.2022