Milan Málek - ČR Year list 2019

Druh Poznámka Datum
Husa velká (Anser anser) 30.01.2019
Husa běločelá (Anser albifrons) 30.01.2019
Labuť velká (Cygnus olor) 23.01.2019
Kopřivka obecná (Anas strepera) 02.02.2019
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 17.02.2019
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 23.01.2019
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 26.3. PR Nový rybník Líně 26.03.2019
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 26.3. PR Nový rybník Líně 26.03.2019
Čírka modrá (Anas querquedula) 26.3. PR Nový rybní Líně 26.03.2019
Čírka obecná (Anas crecca) 17.02.2019
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 19.3.2019 Bolevecký rybník 19.03.2019
Polák velký (Aythya ferina) 23.01.2019
Polák malý (Aythya nyroca) 19.3.2019 Bolevecký rybník 19.03.2019
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 23.01.2019
Morčák malý (Mergellus albellus) 30.01.2019
Morčák velký (Mergus merganser) 30.01.2019
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 16.07.2019
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 26.03.2019
Potáplice severní (Gavia arctica) 30.1. jezero Milada 30.01.2019
Potáplice lední (Gavia immer) 30.1. jezero Milada 30.01.2019
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 30.01.2019
Čáp černý (Ciconia nigra) 12.7.2019 Klenovice 14.07.2019
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 05.03.2019
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 23.01.2019
Volavka bílá (Egretta alba) 02.02.2019
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 23.01.2019
Moták pochop (Circus aeruginosus) 16.04.2019
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 17.02.2019
Káně rousná (Buteo lagopus) 01.02.2019
Káně lesní (Buteo buteo) 25.01.2019
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 26.04.2019
Lyska černá (Fulica atra) 23.01.2019
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 18.7. VN Klabava 19.07.2019
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 31.03.2019
Kulík říční (Charadrius dubius) 26.3. Bolevák Plzeň 26.03.2019
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 24:3. Zadní Bahna 24.03.2019
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 19.7. VN Klabava 19.07.2019
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 24.3.Zadní Bahna 24.03.2019
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 19.7. VN Klabava 19.07.2019
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 25.4.Kařez 25.04.2019
Jespák šedý (Calidris temminckii) 19.7. VN Klabava 19.07.2019
Jespák obecný (Calidris alpina) 26.3. PR Nový rybník Líně 26.03.2019
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 23.01.2019
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 23.01.2019
Rybák černý (Chlidonias niger) 22.4. Cekovský rybník 22.04.2019
Holub skalní/domácí (Columba livia) 23.01.2019
Holub doupňák (Columba oenas) 31.03.2019
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 26.02.2019
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 26.7. Strašice 27.07.2019
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 23.01.2019
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 26.04.2019
Výr velký (Bubo bubo) 27.02.2019
Rorýs obecný (Apus apus) 26.05.2019
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 25.3. Kařez 25.04.2019
Strakapoud malý (Dryobates minor) 24.03.2019
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 26.02.2019
Datel černý (Dryocopus  martius) 02.02.2019
Žluna zelená (Picus viridis) 27.01.2019
Žluna šedá (Picus canus) 02.02.2019
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 23.01.2019
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 12.05.2019
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 24.01.2019
Straka obecná (Pica pica) 23.01.2019
Kavka obecná (Coloeus monedula) 23.01.2019
Havran polní (Corvus frugilegus) 22.03.2019
Vrána černá (Corvus corone) 16.02.2019
Vrána šedá (Corvus cornix) 16.02.2019
Krkavec velký (Corvus corax) 30.01.2019
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 24.03.2019
Sýkora babka (Poecile palustris) 06.02.2019
Sýkora lužní (Poecile montanus) 21.04.2019
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 23.01.2019
Sýkora koňadra (Parus major) 23.01.2019
Skřivan polní (Alauda arvensis) 16.03.2019
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 16.04.2019
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 22.5. 24.05.2019
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 07.04.2019
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 17.03.2019
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 6.7.2019 Choustník 14.07.2019
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 25.05.2019
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 01.05.2019
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 25.05.2019
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 11.05.2019
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 18.04.2019
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 24.5. 24.05.2019
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 20.04.2019
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 19.04.2019
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 16.04.2019
Brhlík lesní (Sitta europaea) 06.02.2019
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 17.03.2019
Kos černý (Turdus merula) 23.01.2019
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 10.02.2019
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 17.03.2019
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 20.04.2019
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 8.7.2019 Klenovice 14.07.2019
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 06.02.2019
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 24.03.2019
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 21.04.2019
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 21.04.2019
Vrabec domácí (Passer domesticus) 23.01.2019
Vrabec polní (Passer montanus) 24.03.2019
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 20.04.2019
Konipas bílý (Motacilla alba) 17.02.2019
Linduška lesní (Anthus trivialis) 20.04.2019
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 06.02.2019
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 07.04.2019
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 26.02.2019
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 06.02.2019
Zvonek zelený (Chloris chloris) 22.03.2019
Konopka obecná (Linaria cannabina) 07.04.2019
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 24.3. Zadní Bahna 24.03.2019
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 02.02.2019
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 14.04.2019
Čížek lesní (Spinus spinus) 26.01.2019
Strnad luční (Emberiza calandra) 30.03.2019
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 16.02.2019
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 24.3. Zadní Bahna 24.03.2019