Milan Málek - ČR Year list 2020

Druh Poznámka Datum
Husa běločelá (Anser albifrons) 25.1. Plzeň 25.01.2020
Labuť velká (Cygnus olor) 1.1.VN Ejpovice 01.01.2020
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 21.10. Těně 21.10.2020
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1.VN Klabava 01.01.2020
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 12.11. Třemošenský rybník 12.11.2020
Hohol severní (Bucephala clangula) 12.11. Senecký rybník 12.11.2020
Morčák velký (Mergus merganser) 18.1. České Budějovice 18.01.2020
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 5.1.Líně 05.01.2020
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 1.1.VN Ejpovice 01.01.2020
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 11.2.Mirošov 11.02.2020
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 1.1. Strašice 01.01.2020
Volavka bílá (Egretta alba) 1.1.VN Klabava 01.01.2020
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 1.1.VN Ejpovice 01.01.2020
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 23.2.Plzeň 23.02.2020
Moták pochop (Circus aeruginosus) 10.4. Cekov 10.04.2020
Luňák červený (Milvus milvus) 16.2. Bušovice 16.02.2020
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 25.11. Štěpánský rybník Mýto 25.11.2020
Káně lesní (Buteo buteo) 4.1. Prašný Újezd 04.01.2020
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 23.2. Plzeň 23.02.2020
Lyska černá (Fulica atra) 25.1.Plzeň 08.02.2020
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 7.5. rybník Tisý, Strašice 07.05.2020
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 26.11. Velký Bolevecký rybník 26.11.2020
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 1.1. VN Klabava 01.01.2020
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1. Strašice 01.01.2020
Holub doupňák (Columba oenas) 9.5. Zadní Bahna 09.05.2020
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 22.2. Rokycany 22.02.2020
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 2,1. Strašice 02.01.2020
Rorýs obecný (Apus apus) 9.6. Strašice 09.06.2020
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 23.2. Plzeň 23.02.2020
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1.Rokycany 01.01.2020
Datel černý (Dryocopus  martius) 16.2. Strašice 16.02.2020
Žluna zelená (Picus viridis) 26.1. Břasy 26.01.2020
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1. Strašice 01.01.2020
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 21.6. Štědronín-Plazy 22.06.2020
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 5.1.Líně 05.01.2020
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1.1. Rokycany 01.01.2020
Straka obecná (Pica pica) 1.1. Strašice 01.01.2020
Kavka obecná (Coloeus monedula) 18.1. České Budějovice 18.01.2020
Havran polní (Corvus frugilegus) 18.1. České Budějovice 18.01.2020
Vrána černá (Corvus corone) 19.1. Cheznovice 19.01.2020
Vrána šedá (Corvus cornix) 25.11. Štěpánský rybník Mýto 25.11.2020
Krkavec velký (Corvus corax) 1.1. Ejpovice 01.01.2020
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 8.2. Liblín 08.02.2020
Sýkora babka (Poecile palustris) 8.2.Liblín 08.02.2020
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1.Rokycany 01.01.2020
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. Rokycany 01.01.2020
Skřivan polní (Alauda arvensis) 1.3. Strašice 01.03.2020
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 12.7. Břasy 12.07.2020
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 1á.4. Dobřív 18.04.2020
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 5.4. Zadní Bahna 05.04.2020
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 17.4. Zadní Bahna 17.04.2020
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 2.4. Strašice 02.04.2020
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 9,5. Zadní Bahna 09.05.2020
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 3.5.Zadní Bahna 05.05.2020
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 26.4.Mýto 26.04.2020
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 24.5. Borecký rybník 24.05.2020
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 15.4. Strašice 15.04.2020
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 23.2.Plzeň 23.02.2020
Brhlík lesní (Sitta europaea) 19.1. Cheznovice 19.01.2020
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 18.1. České Budějovice 18.01.2020
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 23.3. 2020 23.03.2020
Kos černý (Turdus merula) 1.1. Litohlavy 01.01.2020
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 23.3. Strašice 23.03.2020
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 3.4. Strašice 03.04.2020
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 1.3.Strašice 01.03.2020
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 2.2.Klabava 02.02.2020
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 2.4. Strašice 02.04.2020
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 25.5. Strašice 25.05.2020
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 5.1. Líně 05.01.2020
Vrabec domácí (Passer domesticus) 6.1. Strašice 06.01.2020
Vrabec polní (Passer montanus) 5.1.Líně 05.01.2020
Konipas horský (Motacilla cinerea) 16.4. Strašice 16.04.2020
Konipas bílý (Motacilla alba) 23.1. Plzeň 23.01.2020
Linduška lesní (Anthus trivialis) 17.4. Zadní Bahna 17.04.2020
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 22.2. Rokycany 22.02.2020
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 22.2. Rokycany 22.02.2020
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 5.1.Líně 05.01.2020
Zvonek zelený (Chloris chloris) 18.1.České Budějovice 18.01.2020
Konopka obecná (Linaria cannabina) 13.4.Mýto 13.04.2020
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 18.1.České Budějovice 18.01.2020
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 14.5 Plzeň 14.05.2020
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 5.1.Líně 05.01.2020