Milan Málek - ČR Year list 2021

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 2.1.VN Ejpovice 02.01.2021
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 2.1. VN Ejpovice 02.01.2021
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 2.1. VN Ejpovice 02.01.2021
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 2.1. VN Ejpovice 02.01.2021
Morčák velký (Mergus merganser) 7.2. Borecký rybník 07.02.2021
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 5.2.Mirošov 05.02.2021
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 2.1. VN Ejpovice 02.01.2021
Volavka bílá (Egretta alba) 13.2.Zvíkovec 13.02.2021
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 2.1. VN Ejpovice 02.01.2021
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 10.1.Mýto 10.01.2021
Káně lesní (Buteo buteo) 31.1. Mýto 31.01.2021
Lyska černá (Fulica atra) 7.1. Plzeň 07.01.2021
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 28.2.Ejpovice 28.02.2021
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 28.2. Ejpovice 28.02.2021
Holub skalní/domácí (Columba livia) 7.1. Plzeň 07.01.2021
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 27.2. Zaječov 27.02.2021
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1. Strašice 01.01.2021
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 2.1. Rokycany 02.01.2021
Žluna zelená (Picus viridis) 10.1.Mýto 10.01.2021
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 5.1.Plzeň 07.01.2021
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 9.1. Cekov 09.01.2021
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 2.1. Rokycany 02.01.2021
Straka obecná (Pica pica) 1.1. Strašice 01.01.2021
Kavka obecná (Coloeus monedula) 4.2. Plzeň 04.02.2021
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. Strašice 01.01.2021
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. Strašice 01.01.2021
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 2.1. Rokycany 02.01.2021
Brhlík lesní (Sitta europaea) 2.1. Klabava 02.01.2021
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 27.2. Zaječov 27.02.2021
Kos černý (Turdus merula) 1.1.Strašice 01.01.2021
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 2.1. Rokycany 02.01.2021
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 2.1. Rokycany 02.01.2021
Vrabec domácí (Passer domesticus) 1.1. Strašice 01.01.2021
Vrabec polní (Passer montanus) 7.2. Borek 07.02.2021
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 2.1. Rokycany 02.01.2021
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 21.2. Dobřív 21.02.2021
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 7.2. Borek 07.02.2021
Čížek lesní (Spinus spinus) 2.1. Rokycany 02.01.2021
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 28.2. Bušovice 28.02.2021