Robert Javorský - ČR Year list 2021

Druh Poznámka Datum
Husa polní (Anser fabalis) 26.1. Stéblová 07.03.2021
Husa tundrová (Anser serrirostris) 25.3. Strašov 25.03.2021
Husa velká (Anser anser) 14.1. Milada 15.01.2021
Husa běločelá (Anser albifrons) 6.3. Lenešice 06.03.2021
Labuť velká (Cygnus olor) 2.1. Radotín 02.01.2021
Labuť malá (Cygnus columbianus) 25.3. Staré Ždánice 25.03.2021
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 25.3. Staré Ždánice 25.03.2021
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 26.1. Vysoká nad Labem 27.01.2021
Husice liščí (Tadorna tadorna) 6.3. Lenešice 06.03.2021
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 2.1. Radotín 02.01.2021
Kopřivka obecná (Anas strepera) 14.1. Milada 15.01.2021
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 30.1. Klabava 30.01.2021
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1. Nenačovice 01.01.2021
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 25.3. Strašov 25.03.2021
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 6.3. Lenešice 06.03.2021
Čírka modrá (Anas querquedula) 5.4. Hostivice 06.04.2021
Čírka obecná (Anas crecca) 11.3. Spytihněv 11.03.2021
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 25.3. Malá Čeperka 25.03.2021
Polák velký (Aythya ferina) 14.1. Milada 15.01.2021
Polák malý (Aythya nyroca) 14.1. Milada 15.01.2021
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 3.1. Chýně 03.01.2021
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 14.1. Milada 15.01.2021
Hohol severní (Bucephala clangula) 14.1. Milada 15.01.2021
Morčák malý (Mergellus albellus) 26.1. Stéblová 27.01.2021
Morčák velký (Mergus merganser) 14.1. Milada 15.01.2021
Koroptev polní (Perdix perdix) 20.3. Rudná 20.03.2021
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 2.6. Líšnice 02.06.2021
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 2.1. Chrášťany 02.01.2021
Potáplice malá (Gavia stellata) 1.12. Milada 02.12.2021
Potáplice severní (Gavia arctica) 1.12. Milada 02.12.2021
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 6.5. Křešice 06.03.2021
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 14.1. Milada 15.01.2021
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 14.1. Milada 15.01.2021
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 20.4. Vrbenské rybníky 21.04.2021
Čáp černý (Ciconia nigra) 25.5. Bohdaneč 26.05.2021
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 15.4. Sezemice 16.04.2021
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 18.4. Sedlec 18.04.2021
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 20.4. Vrbenské rybníky 20.04.2021
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 1.1. Nenačovice 01.01.2021
Volavka červená (Ardea purpurea) 18.8. Stříbřec 19.08.2021
Volavka bílá (Egretta alba) 26.1. Stéblová 27.01.2021
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 21.8. Lužnice 21.08.2021
Kormorán malý (Microcarbo pygmeus) 6.10. Drnholec 06.10.2021
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 14.1. Milada 15.01.2021
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 20.8. Pístina 20.08.2021
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 20.8. Stříbřec 20.08.2021
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 16.3. Rudná 16.03.2021
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 18.8. Stříbřec 19.08.2021
Moták pochop (Circus aeruginosus) 5.4. Hostivice 06.04.2021
Moták pilich (Circus cyaneus) 19.2. Rudná 19.02.2021
Luňák červený (Milvus milvus) 6.5. Děčín 06.03.2021
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 30.1. Králův Dvůr 30.01.2021
Káně rousná (Buteo lagopus) 20.1. Budov 20.01.2021
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1. Nenačovice 01.01.2021
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 1.10. Lázně Bohdaneč 04.10.2021
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 1.1. Nenačovice 01.01.2021
Jeřáb popelavý (Grus grus) 13.3. Žabakor 13.03.2021
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 20.4. Čakov 20.04.2021
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 6.5. Lenešice 06.03.2021
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 3.9. Uherce 04.09.2021
Kulík říční (Charadrius dubius) 20.4. Čakov 20.04.2021
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 5.4.Hostivice 06.04.2021
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 18.8. Stříbřec 19.08.2021
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 3.9. Uherce 04.09.2021
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 3.9. Uherce 04.09.2021
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 3.9. Uherce 04.09.2021
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 19.4. Lipanovice 19.04.2021
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 20.4. Čakov 20.04.2021
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 20.4. Dechtář 20.04.2021
Jespák obecný (Calidris alpina) 4.10. Kozmice 06.10.2021
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 3.9. Uherce 04.09.2021
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 2.1. Radotín 02.01.2021
Racek bouřní (Larus canus) 14.1. Milada 15.01.2021
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 2.1. Radotín 03.01.2021
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 14.1. Milada 15.01.2021
Rybák obecný (Sterna hirundo) 20.4. Čakov 20.04.2021
Rybák černý (Chlidonias niger) 25.5. Bohdaneč 26.05.2021
Holub skalní/domácí (Columba livia) 2.1. Radotín 02.01.2021
Holub doupňák (Columba oenas) 18.8. Stříbřec 19.08.2021
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 3.3. Rudná 03.03.2021
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 18.7. Jivjany 19.07.2021
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1. Rudná 01.01.2021
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 10.5. Nižbor 11.05.2021
Výr velký (Bubo bubo) 11.4. Choteč 11.04.2021
Kalous ušatý (Asio otus) 25.2. Rudná 25.02.2021
Kalous pustovka (Asio flammeus) 31.1. Líšnice 31.01.2021
Rorýs obecný (Apus apus) 7.5. Hostouň 08.05.2021
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 9.1. Srby 09.01.2021
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 16.8. Stříbřec 16.08.2021
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1. Nenačovice 01.01.2021
Datel černý (Dryocopus  martius) 30.3. Čerčany 30.03.2021
Žluna zelená (Picus viridis) 1.1. Nenačovice 01.01.2021
Žluna šedá (Picus canus) 16.5. Karlova Ves 16.05.2021
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1. Nenačovice 01.01.2021
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 18.7. Jivjany 19.07.2021
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 2.1. Líšnice 02.01.2021
Žluva hajní (Oriolus oriolus) Hradec Králové 12.06.2021
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1.1. Nenačovice 01.01.2021
Straka obecná (Pica pica) 1.1. Rudná 01.01.2021
Kavka obecná (Coloeus monedula) 24.1. Rudná 24.01.2021
Havran polní (Corvus frugilegus) 2.1. Chrášťany 02.01.2021
Vrána černá (Corvus corone) 3.1. Hostivice 03.01.2021
Vrána šedá (Corvus cornix) 10.1. Rudná 10.01.2021
Krkavec velký (Corvus corax) 1.1. Nenačovice 01.01.2021
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 30.1. Rudná 30.01.2021
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 18.9. Železná Ruda 18.09.2021
Sýkora babka (Poecile palustris) 30.3. Hamr 30.03.2021
Sýkora lužní (Poecile montanus) 28.3. Třebenice 28.03.2021
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. Nenačovice 01.01.2021
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. Nenačovice 01.01.2021
Skřivan polní (Alauda arvensis) 26.1. Vysoká nad Labem 27.01.2021
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 15.4. Vysoká nad Labem 16.04.2021
Břehule říční (Riparia riparia) 25.5. Bohdaneč 26.05.2021
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 5.4. Hostivice 06.04.2021
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 8.5. Líšnice 08.05.2021
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 1.1. Nenačovice 01.01.2021
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 19.4. Dobčice 19.04.2021
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 25.3. Staré Ždánice 25.03.2021
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 16.5. Karlova Ves 16.05.2021
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 7.5. Hostivice 08.05.2021
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 25.5. Bohdaneč 26.05.2021
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 18.5. Žabakor 19.05.2021
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 13.8. Josefov 15.06.2021
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 21.7. Lomnice nad Lužnicí 22.07.2021
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 11.4.Choteč 11.04.2021
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 14.7. Lázně Bohdaneč 15.07.2021
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 8.5. Rudná 09.05.2021
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 18.7. Horní Metelsko 19.07.2021
Králíček obecný (Regulus regulus) 28.3. Líšnice 28.03.2021
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 1.1. Nenačovice 01.01.2021
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1.1. Nenačovice 01.01.2021
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 5.4. Hostivice 06.04.2021
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 11.4. Choteč 11.04.2021
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 20.2. Rudná 20.02.2021
Kos černý (Turdus merula) 1.1. Nenačovice 01.01.2021
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 1.1. Rudná 01.01.2021
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 3.10. Vávrovice 04.10.2021
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 28.3. Třebenice 28.03.2021
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 22.10. Jivjany 22.10.2021
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 18.8. Stříbřec 19.08.2021
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 1.1. Nenačovice 01.01.2021
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 14.5. Rudná 16.05.2021
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 18.8. Stříbřec 19.08.2021
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 16.5. Karlova Ves 16.05.2021
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 20.3. Rudná 20.03.2021
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 25.4. Rudná 25.04.2021
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 7.10. Strachotín 07.10.2021
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 19.4. Holašovice 19.04.2021
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 30.1. Králův Dvůr 30.01.2021
Vrabec domácí (Passer domesticus) 1.1. Chrustenice 02.01.2021
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1. Rudná 01.01.2021
Konipas luční (Motacilla flava) 19.4. Dobčice 19.04.2021
Konipas horský (Motacilla cinerea) 13.3. Žabakor 13.03.2021
Konipas bílý (Motacilla alba) 26.1. Vysoká nad Labem 27.01.2021
Linduška luční (Anthus pratensis) 19.4. Holašovice 19.04.2021
Linduška lesní (Anthus trivialis) 15.5. Karlova Ves 16.05.2021
Linduška horská (Anthus spinoletta) 14.1. Milada 15.01.2021
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 1.1. Nenačovice 01.01.2021
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 11.2. Rudná 11.02.2021
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 19.4. Dobčice 19.04.2021
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 19.9. Železná Ruda 19.09.2021
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1. Chrustenice 02.01.2021
Konopka obecná (Linaria cannabina) 1.1. Nenačovice 01.01.2021
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 1.1. Nenačovice 01.01.2021
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 8.4. Jeneč 10.04.2021
Čížek lesní (Spinus spinus) 8.1. Rudná 08.01.2021
Strnad luční (Emberiza calandra) 14.1. Milada 16.01.2021
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 10.1. Rudná 10.01.2021
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 25.3. Strašov 25.03.2021