Milan Janoušek - ČR Year list 2020

Druh Poznámka Datum
Husa velká (Anser anser) 25.1.2020, Velký Dvůr, Pohořelice (BO) 26.01.2020
Husa běločelá (Anser albifrons) 25.1.2020, Velký Dvůr, Pohořelice (BO) 26.01.2020
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 25.1.2020, Vlasatice (BO) 26.01.2020
Labuť velká (Cygnus olor) 1.1.2020, Nový rybník, Opatov (SY) 05.01.2020
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 18.1.2020, Troubecké jezero, Troubky (PR) 18.01.2020
Kopřivka obecná (Anas strepera) 4.1.2020, Moravičanské jezero (SU) 05.01.2020
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 4.1.2020, Moravičanské jezero (SU) 05.01.2020
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1.2020, rybník Hvězda, Opatov (SY) 05.01.2020
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 4.1.2020, Moravičanské jezero (SU) 05.01.2020
Čírka obecná (Anas crecca) 4.1.2020, Moravičanské jezero (SU) 05.01.2020
Polák velký (Aythya ferina) 4.1.2020, Moravičanské jezero (SU) 05.01.2020
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 18.1.2020, Annínské jezero, Tovačov (PR) 18.01.2020
Polák kaholka (Aythya marila) 25.1.2020, VDNM III, Dolní Věstonice (BV) 26.01.2020
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 4.1.2020, Moravičanské jezero (SU) 05.01.2020
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 25.1.2020, VDNM III, Dolní Věstonice (BV) 26.01.2020
Hohol severní (Bucephala clangula) 4.1.2020, Moravičanské jezero (SU) 05.01.2020
Morčák malý (Mergellus albellus) 18.1.2020, Annínské jezero, Tovačov (PR) 18.01.2020
Morčák velký (Mergus merganser) 1.1.2020, rybník Hvězda, Opatov (SY) 05.01.2020
Koroptev polní (Perdix perdix) 5.1.2020, Vendolí (SY) 05.01.2020
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 18.1.2020, Troubecké jezero, Troubky (PR) 18.01.2020
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 4.1.2020, Moravičanské jezero (SU) 05.01.2020
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 4.1.2020, Moravičanské jezero (SU) 05.01.2020
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 1.1.2020, rybník Hvězda, Opatov (SY) 05.01.2020
Volavka bílá (Egretta alba) 4.1.2020, Moravičanské jezero (SU) 05.01.2020
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 4.1.2020, Moravičanské jezero (SU) 05.01.2020
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 16.2.2020, Lánský rybník, Svitavy (SY) 16.02.2020
Moták pilich (Circus cyaneus) 4.1.2020, Moravičanské jezero (SU) 05.01.2020
Luňák červený (Milvus milvus) 25.1.2020, Drnholec (BV) 26.01.2020
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 11.1.2020, rybník Hvězda, Opatov (SY) 11.01.2020
Káně rousná (Buteo lagopus) 26.1.2020, Opatov (SY) 26.01.2020
Káně lesní (Buteo buteo) 4.1.2020, Moravičanské jezero (SU) 05.01.2020
Drop velký (Otis tarda) 31.1.2020, Hrubčice (PV) 31.01.2020
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 4.1.2020, Moravičanské jezero (SU) 05.01.2020
Lyska černá (Fulica atra) 4.1.2020, Moravičanské jezero (SU) 05.01.2020
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 21.2.2020, pole, Hradec nad Svitavou (SY) 21.02.2020
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 4.1.2020, Moravičanské jezero (SU) 05.01.2020
Racek bouřní (Larus canus) 25.1.2020, VDNM I, Pasohlávky (BO) 26.01.2020
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 11.1.2020, rybník Hvězda, Opatov (SY) 11.01.2020
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 16.2.2020, pole, Lánský rybník, Svitavy (SY) 16.02.2020
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 5.1.2020, Svitavy (SY) 18.01.2020
Kalous ušatý (Asio otus) 25.1.2020, Drnholec (BV) 26.01.2020
Kalous pustovka (Asio flammeus) 28.1.2020, (SY) 28.01.2020
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 18.1.2020, Annínské jezero, Tovačov (PR) 18.01.2020
Strakapoud malý (Dryobates minor) 11.1.2020, rybník Hvězda, Opatov (SY) 11.01.2020
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 4.1.2020, Moravičanské jezero (SU) 05.01.2020
Datel černý (Dryocopus  martius) 2.2.2020, Lačnovský les, Svitavy (SY) 02.02.2020
Žluna zelená (Picus viridis) 4.1.2020, Moravičanské jezero (SU) 05.01.2020
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 4.1.2020, Moravičanské jezero (SU) 05.01.2020
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 1.1.2020, rybník Hvězdička, Opatov (SY) 05.01.2020
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 4.1.2020, Moravičanské jezero (SU) 05.01.2020
Straka obecná (Pica pica) 1.1.2020, Lánský rybník, Svitavy (SY) 05.01.2020
Kavka obecná (Coloeus monedula) 6.1.2020, Moravská Třebová (SY) 06.01.2020
Havran polní (Corvus frugilegus) 25.1.2020, Drnholec (BV) 26.01.2020
Vrána šedá (Corvus cornix) 5.1.2020, Vendolí (SY) 05.01.2020
Krkavec velký (Corvus corax) 4.1.2020, Moravičanské jezero (SU) 05.01.2020
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 1.2.2020, PR Psí kuchyně, Semanín (UO) 01.02.2020
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 2.2.2020, Lačnovský les, Svitavy (SY) 02.02.2020
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1.2020, Svitavy (SY) 05.01.2020
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1.2020, Svitavy (SY) 05.01.2020
Skřivan polní (Alauda arvensis) 16.2.2020, pole, Lánský rybník, Svitavy (SY) 16.02.2020
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 4.1.2020, Moravičanské jezero (SU) 05.01.2020
Králíček obecný (Regulus regulus) 5.1.2020, Opatovský les, Opatov (SY) 05.01.2020
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 11.1.2020, Terčový rybník, Opatov (SY) 11.01.2020
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1.1.2020, Nový rybník, Opatov (SY) 05.01.2020
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 16.2.2020, Opatovec (SY) 16.02.2020
Kos černý (Turdus merula) 4.1.2020, Moravičanské jezero (SU) 05.01.2020
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 4.1.2020, Moravičanské jezero (SU) 05.01.2020
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 11.1.2020, rybník Hvězda, Opatov (SY) 11.01.2020
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 4.1.2020, Moravičanské jezero (SU) 05.01.2020
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 2.2.2020, řeka Svitava, Březová nad Svitavou (SY) 02.02.2020
Vrabec domácí (Passer domesticus) 5.1.2020, Svitavy (SY) 05.01.2020
Vrabec polní (Passer montanus) 5.1.2020, Hradec nad Svitavou (SY) 05.01.2020
Linduška horská (Anthus spinoletta) 11.1.2020, rybník Hvězdička, Opatov (SY) 11.01.2020
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 11.1.2020, Opatovec (SY) 11.01.2020
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 18.1.2020, Annínské jezero, Tovačov (PR) 18.01.2020
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 1.1.2020, rybník Hvězdička, Opatov (SY) 05.01.2020
Zvonek zelený (Chloris chloris) 5.1.2020, Hradec nad Svitavou (SY) 05.01.2020
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 26.1.2020, Svitavy (SY) 26.01.2020
Čížek lesní (Spinus spinus) 11.1.2020, Terčový rybník, Opatov (SY) 11.01.2020
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 1.1.2020, Lánský rybník, Svitavy (SY) 05.01.2020
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 21.2.2020, Hradec nad Svitavou (SY) 21.02.2020