Zdeněk Abrahámek - ČR Year list 2021

Druh Poznámka Datum
Husa tundrová (Anser serrirostris) 20.1.2021 Nové mlýny II (BV,JHM) 20.01.2021
Husa velká (Anser anser) 20.1.2021 Nové mlýny II (BV,JHM) 20.01.2021
Husa běločelá (Anser albifrons) 20.1.2021 Nové mlýny II (BV,JHM) 20.01.2021
Berneška velká (Branta canadensis) 14.4.2021 Hustopeče nad Bečvou (PR,OLK) 14.04.2021
Berneška tmavá (Branta bernicla) 31.10.2021 Hodonín, Písečný rybník (HO, JHM) 01.11.2021
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 15.2.2021 NDNM stř. nádrž Mušov (BI,JHM) 18.02.2021
Labuť velká (Cygnus olor) 3.1.2021 Staré Ždánice (PU,PAK) 05.01.2021
Labuť malá (Cygnus columbianus) 3.1.2021 Staré Ždánice (PU,PAK) 05.01.2021
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 26.1.2021 Chropyně (KM,ZLK) 26.01.2021
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 12.2.2021 Majetín (OC, OLK) 13.02.2021
Husice liščí (Tadorna tadorna) 31.1.2021 Hlohovec, Hlohovecký rybník (BV,JHM) 31.01.2021
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 24.4.2021 Chropyně ( KM,ZLK) 24.04.2021
Kopřivka obecná (Anas strepera) 4.1.2021 Záhlinice (KM,ZLK) 05.01.2021
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 4.1.2021 Hulín štěrkovna (KM,ZLK) 05.01.2021
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1.2021 Lipník n/Beč. Bečva nad mostem (PR,OLK) 01.01.2021
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 31.1.2021 Rybník Nesyt (BV,JHM) 31.01.2021
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 20.1.2021 Nové mlýny II (BV,JHM) 20.01.2021
Čírka modrá (Anas querquedula) 26.3.2021 Tovačov, Hradecký rybník (PR,OLK) 26.03.2021
Čírka obecná (Anas crecca) 4.1.2021 Záhlinice (KM,ZLK) 05.01.2021
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 17.2.2021 VDNM dol. nádrž Dolní Věstonice(BV,JHM) 18.02.2021
Polák velký (Aythya ferina) 17.1.2021 Tovačov 3těrkovna Anín (PR,OLK) 17.01.2021
Polák malý (Aythya nyroca) 20.4.2021 Tovačov, Hradecký rybník (PR,OLK) 20.04.2021
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 4.1.2021 Kvasice (KM,ZLK) 05.01.2021
Polák kaholka (Aythya marila) 13.1.2021 Tovačov - Anín (PR,OLK) 13.01.2021
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 9.1.2021 Tovačov - Anín (PR,OLK) 09.01.2021
Turpan černý (Melanitta nigra) 17.2.2021 VDNM dol. nádrž Pavlov (BI,,JHM) 18.02.2021
Hohol severní (Bucephala clangula) 9.1.2021 Tovačov - Anín (PR,OLK) 09.01.2021
Morčák malý (Mergellus albellus) 13.1.2021 Tovačov - Anín (PR,OLK) 13.01.2021
Morčák velký (Mergus merganser) 1.1.2021 Lipník n/Beč. Bečva nad mostem (PR,OLK) 01.01.2021
Morčák prostřední (Mergus serrator) 15.2.2021 NDNM stř. nádrž. Dolní Věstonice (BI,,JHM) 18.02.2021
Koroptev polní (Perdix perdix) 14.3.2021 Lipník n/Beč.-Loučka (PR,OLK) 14.03.2021
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 6.5.2021 Ludslavice (KM,ZLK 06.05.2021
Bažant královský (Syrmaticus reevesii) 14.4.2021 Tovačov (PR,OLK) 14.04.2021
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 11.1.2021 Oplocany (PR,OLK) 11.01.2021
Potáplice malá (Gavia stellata) 1.11.2021 Tovačov - Anín (PR,OLK) 01.11.2021
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 13.1.2021 Troubky - Morava (PR,OLK) 13.01.2021
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 4.1.2021 Hulín štěrkovna (KM,ZLK) 05.01.2021
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 4.1.2021 Kvasice (KM,ZLK) 05.01.2021
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 4.1.2021 Záhlinice (KM,ZLK) 05.01.2021
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 13.6.2021 Chropyně (KM,ZLK) 13.06.2021
Čáp černý (Ciconia nigra) 1.4.2021 Hlinsko (PR,OLK) 01.04.2021
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 29.3.2021 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 29.03.2021
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 9.5.2021 Valtice, rybník Nesyt (BV,JHM) 12.05.2021
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 3.7.2021 Chropyně, Chropyňský rybník (KM,ZLK) 03.07.2021
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 1.5.2021 Lednice, Zámecký park (BV,JHM) 02.05.2021
Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) 29.4.2021 rybník Nesyt (BV,JHM) 29.04.2021
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 1.1.2021 Lipník n/Beč. PR Škrabalka (PR,OLK) 01.01.2021
Volavka červená (Ardea purpurea) 9.5.2021 Valtice, Rybník Nesyt (BV,JHM) 12.05.2021
Volavka bílá (Egretta alba) 4.1.2021 Kvasice (KM,ZLK) 05.01.2021
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 27.4.2021 rybník Nesyt (BV,JHM) 29.04.2021
Kormorán malý (Microcarbo pygmeus) 3.7.2021 Chropyně, Malý rybník (KM,ZLK) 04.07.2021
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 4.1.2021 Kvasice (KM,ZLK) 05.01.2021
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 26.3.2021 Tovačov, Křenovský rybník (PR,OLK) 26.03.2021
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 6.5.2021 Olomoucký kraj (OLK) 13.05.2021
Orel královský (Aquila heliaca) 20.1.2021Lednice (BV,JHM) 22.01.2021
Orel skalní (Aquila chrysaetos) 24.1.2021 Olomoucký kraj (OLK) 24.01.2021
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 1.1.2021 Lipník nad Bečvou (PR,OLK) 02.01.2021
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 20.1.2021Lednice (BV,JHM) 22.01.2021
Moták pochop (Circus aeruginosus) 22.3.2021 Tovačov - Hradecký rybník (PR,OLK) 22.03.2021
Moták pilich (Circus cyaneus) 17.1.2021 Tovačov (PR,OLK) 17.01.2021
Moták lužní (Circus pygargus) 6.5.2021 Ludslavice KM,ZLK) 06.05.2021
Luňák červený (Milvus milvus) 20.1.2021Lednice (BV,JHM) 20.01.2021
Luňák hnědý (Milvus migrans) 27.4.2021 rybník Nesyt (BV,JHM) 29.04.2021
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 11.1.2021 Tovačov (PR,OLK) 11.01.2021
Káně rousná (Buteo lagopus) 2.1.2021 Středolesí (PR,OLK) 02.01.2021
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1.2021 Lipník n/Beč. PR Škrabalka (PR,OLK) 01.01.2021
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 17.4.2021 Rybník Nesyt (BV,JHM) 18.04.2021
Chřástal polní (Crex crex) 24.5.2021 Olomoucký kraj (OLK) 25.05.2021
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 17.4.2021 Mokřad u Nesytu (BV,JHM) 18.04.2021
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 20.1.2021 Nové mlýny II (BV,JHM) 20.01.2021
Lyska černá (Fulica atra) 9.1.2021 Tovačov-Anín (PR,OLK) 20.01.2021
Jeřáb popelavý (Grus grus) 28.2.2021 Hrubčice (PV,OLK) 28.02.2021
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 17.4.2021 Hlohovecký rybník (BV,JHM) 18.04.2021
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 17.4.2021 Hlohovecký rybník (BV,JHM) 18.04.2021
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 27.2.2021 Obědkovice (PV.OLK) 27.02.2021
Keptuška stepní (Vanellus gregarius) 13.9.2021 Kozmice (OP,MSK) 13.09.2021
Kulík pacifický (Pluvialis fulva) 30.7.2021 Mokřad Rzovák (UO,PAK) 02.08.2021
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 10.5.2021 Hlohovec, Hlohov. rybník (BV,JHM) 12.05.2021
Kulík říční (Charadrius dubius) 27.3.2021 Přerov, polní louže u Žebračky (PR,OLK) 27.03.2021
Kulík hnědý (Charadrius morinellus) 6.9.2021 Uhřičice (PR,OLK) 07.09.2021
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 27.4.2021 Mokřad u Nesytu (BV,JHM) 18.04.2021
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 22.3.2021 Tovačov (PR,OKL) 22.03.2021
Koliha velká (Numenius arquata) 15.2.2021 VDNM stř. nádrž Mušov (BI,JHM) 18.02.2021
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 17.4.2021 Hlohovecký rybník, (BV,JH?) 18.04.2021
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 6.4.2021 Tovačov, Křenovský rybník (PR,OLK) 06.04.2021
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 4.4.2021 Lýsky - polní louže (PR,OLK) 04.04.2021
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 16.2.2021 Rybník Nesyt strouha pod hrází(BV,JHM) 18.02.2021
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 12.4.2021 Záhlinice, Doubravický rybník (KM,ZLK) 12.04.2021
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 14.4.2021 Hustopeče nad Bečvou (PR,OLK) 14.04.2021
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) 5.6.2021 Hlohovecký rybník (BV,JHM) 07.06.2021
Jespák písečný (Calidris alba) 5.9.2021 Nové Mlýny (BV,JHM) 07.09.2021
Jespák malý (Calidris minuta) 12.5.2021 Hlohovec, Hlohovecký ryvbník (BV,JHM) 12.05.2021
Jespák šedý (Calidris temminckii) 23.4.2021 Záhlinice, Doubravický rybník (KM,ZLK) 23.04.2021
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 12.5.2021 Hlohovec, Hlohovecký rybník (BV,JHM) 12.05.2021
Jespák obecný (Calidris alpina) 6.5.2021 Záhlinice, Doubravický rybník KM,ZLK) 06.05.2021
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 2.4.2021 Lýsky (polní louže) (PR,OLK) 02.04.2021
Ouhorlík stepní (Glareola pratincola) 6.6.2021 Bochoř (PR,OLK) 07.06.2021
Racek tenkozobý (Chroicocephalus genei) 24.4.2021 Chropyně, Chropyňský rybník (KM,ZLK) 25.04.2021
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 11.1.2021 Tovačov Hradecký rybník (PR,OLK) 11.01.2021
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 20.4.2021 Tovačov, Hradecký rybník (PR,OLK) 20.04.2021
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 28.3.2021 Lipník n/Beč. skládka TKO (PR,OLK) 28.03.2021
Racek bouřní (Larus canus) 9.1.2021 Tovačov - Anín (PR,OLK) 09.01.2021
Racek mořský (Larus marinus) 31.1.2021 VDNM II Pasohlávky (BV,JHM) 31.01.2021
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 5.11.2021 Tovačov, Anín (PR,OLK) 08.11.2021
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 12..2021 Lipník n/Beč. skládka TKO (PR,OLK) 02.01.2021
Racek středomořský (Larus michahellis) 23.10.2021 Tovačov, Hradecký rybník (PR,OLK) 29.10.2021
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 30.10.2021 Tovačov, Hradecký rybník (PR,OLK) 31.10.2021
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) 26.4.2021 Tovačov, Hradecký rybník (PR,OLK) 26.04.2021
Rybák obecný (Sterna hirundo) 12.4.2021 Záhlinice, Doubravický rybník (KM,ZLK) 12.04.2021
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 13.5.2021 Tovačov -Anín (PR,OLK) 13.05.2021
Rybák černý (Chlidonias niger) 22.4.2021 Záhlinice, Pláňavský rybník (KM,ZLK) 23.04.2021
Chaluha velká (Stercorarius skua) 10.11.2021 VN Nechranice (CV,ULK) 10.11.2021
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1.2021 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 01.01.2021
Holub doupňák (Columba oenas) 31.1.2021 Starovičky (BV,JHM) 31.01.2021
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 26.1.2021 Skaštice (KM,ZLK) 26.01.2021
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 27.4.2021 rybník Nesyt-Výtopa (BV,JHM) 29.04.2021
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1.2021 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 01.01.2021
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 23.4.2021 Záhlinice, Doubravický rybník (KM,ZLK) 26.04.2021
Výreček malý (Otus scops) 9.5.2021 Valtice (BV,JHM) 12.05.2021
Puštík obecný (Strix aluco) 17.3.2021 Lipník n/Beč. Podhůra (PR,OLK) 17.03.2021
Kalous ušatý (Asio otus) 9.1.2021 Tovačov (PR,OLK) 09.01.2021
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 11.5.2021 Bzenec (HO,JHM) 12.05.2021
Rorýs obecný (Apus apus) 3.5.2021 Lipník nad Bečvou (PR,OLK) 03.05.2021
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 9.1.2021 Tovačov - Anín (PR,OLK) 09.01.2021
Vlha pestrá (Merops apiaster) 10.5.2021 Úvaly u Valtic (BV,JHM) 12.05.2021
Dudek chocholatý (Upupa epops) 14.4.2021 Tovačov, Křenovský rybník (PR,OLK) 14.04.2021
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 14.4.2021 Hustopeče nad Bečvou (PR,OLK) 14.04.2021
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 10.1.2021 Lipník n/Beč -Loučka (PR,OLK) 10.01.2021
Strakapoud malý (Dryobates minor) 2.1.2021 Uhřínov (PR,OLK) 02.01.2021
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 16.2.2021 Úvaly u Valtic (BV,JHM) 18.02.2021
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1.2021 Lipník n/Beč. PR Škrabalka (PR,OLK) 01.01.2021
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 25.1.2021 Hostýnské vrchy (KM,ZLK) 26.01.2021
Datel černý (Dryocopus  martius) 10.1.2021 Lipník n/Beč -Loučka (PR,OLK) 10.01.2021
Žluna zelená (Picus viridis) 1.1.2021 Lipník n/Beč. PR Škrabalka (PR,OLK) 01.01.2021
Žluna šedá (Picus canus) 24.2.2021 Lipník n/Beč. PR Škrabalka (PR,OLK) 24.02.2021
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 2.1.2021 Středolesí (PR,OLK) 02.01.2021
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 25.7.2021 Úvaly u Valtic (BV,JHM) 25.07.2021
Raroh velký (Falco cherrug) 31.1.2021 Šakvice (BV,JHM) 31.01.2021
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 9.1.2021 Přerov (PR,OLK) 09.01.2021
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 6.5.2021 Ludslavice (KM,ZLK) 06.05.2021
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 10.1.2021 Lipník n/Beč - Podhoří (PR,OLK) 10.01.2021
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 6.5.2021 Ludslavice (KM,ZLK) 06.05.2021
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1.1.2021 Lipník n/Beč. PR Škrabalka (PR,OLK) 01.01.2021
Straka obecná (Pica pica) 12..2021 Lipník n/Beč. skládka TKO (PR,OLK) 02.01.2021
Kavka obecná (Coloeus monedula) 12..2021 Lipník n/Beč. skládka TKO (PR,OLK) 02.01.2021
Havran polní (Corvus frugilegus) 3.1.2021 Staré Ždánice (PU,PAK) 05.01.2021
Vrána černá (Corvus corone) 20.1.2021 Nové mlýny II (BV,JHM) 20.01.2021
Vrána šedá (Corvus cornix) 4.1.2021 Záhlinice (KM,ZLK) 05.01.2021
Krkavec velký (Corvus corax) 7.1.2021 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 07.01.2021
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 25.1.2021 Chvalčov (KM,ZLK) 26.01.2021
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 8.9.2021 Středolesí (OC,OLK) 08.09.2021
Sýkora babka (Poecile palustris) 1.1.2021 Lipník n/Beč. PR Škrabalka (PR,OLK) 01.01.2021
Sýkora lužní (Poecile montanus) 1.2.2021 Slavkov (OC,OLK) 02.02.2021
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1.2021 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 01.01.2021
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1.2021 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 01.01.2021
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 12.4.2021 Záhlinice, Němčický rybník (KM,ZLK) 12.04.2021
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 22.1.2021 Morkovice-Slížany (KM,ZLK) 22.01.2021
Skřivan lesní (Lullula arborea) 11.5.2021 Bzenec (HO,JHM) 12.05.2021
Skřivan polní (Alauda arvensis) 16.2.2021 Pole u Nesyt Valtice (BV,JHM) 18.02.2021
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 20.1.2021 Břeclav (BV,JHM) 20.01.2021
Břehule říční (Riparia riparia) 23.4.2021 Záhlinice, Pláňavský rybník (KM,ZLK) 23.04.2021
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 31.3.2021 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 31.03.2021
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 18.4.2021 Rybník Nesyt (NV,JHM) 18.04.2021
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 1.1.2021 Lipník n/Beč. PR Škrabalka (PR,OLK) 01.01.2021
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 12.4.2021 Záhlinice, u Svárovského rybníka (KM,ZLK) 12.04.2021
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 26.3.2021 Tovačov, Hradecký rybník (PR,OLK) 26.03.2021
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 5.5.2021 Lipník n/Beč., u Bečvy (PR,OLK) 05.05.2021
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 26.4.2021 Tovačov, Hradecký rybník (PR,OLK) 26.04.2021
Rákosník tamaryškový (Acrocephalus melanopogon) 22.7.2021 Rybník Nesyt (BV,JHM) 25.07.2021
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 17.4.2021 Rybník Nesyt (BV,JHM) 18.04.2021
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 26.4.2021 Tovačov, Hradecký rybník (PR,OLK) 26.04.2021
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 2.7.2021 Lipník nBeč. mezi Bečvou a PR Škrabalka 02.07.2021
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 8.5.2021 Lipník n/Beč., Starý židov. hřbitov )PR,OLK) 12.05.2021
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 2.7.2021 Lipník n/Beč. mezi Bečvou a PR Škrabalka 02.07.2021
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 9.5.2021 Valtice, Nesyt (BV,JHM) 12.05.2021
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 18.4.2021 Rybník Nesyt (BV,JHM) 18.04.2021
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 29.3.2021 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 29.03.2021
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 10.5.2021 Sedlec (BV,JHM) 12.05.2021
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 24.4.2021 Chropyně (KM,ZLK) 24.04.2021
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 27.4.2021 rybník Nesyt-Výtopa (BV,JHM) 29.04.2021
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 26.5.2021 Chvalčov (KM,ZLK) 26.05.2021
Králíček obecný (Regulus regulus) 10.1.2021 Lipník n/Beč -Loučka (PR,OLK) 10.01.2021
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 4.1.2021 Záhlinice (KM,ZLK) 05.01.2021
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1.1.2021 Lipník n/Beč. PR Škrabalka (PR,OLK) 01.01.2021
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 20.1.2021 Pálava Pastorkův lom (BV,JHM) 20.01.2021
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 10.1.2021 Lipník n/Beč -Loučka (PR,OLK) 10.01.2021
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 2.1.2021 Podhoří (PR,OLK) 02.01.2021
Kos horský (Turdus torquatus) 8.6.2021 Dlouhé Stráně (SU,OLK) 09.06.2021
Kos černý (Turdus merula) 1.1.2021 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 01.01.2021
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 2.1.2021 Podhoří (PR,OLK) 02.01.2021
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 31.3.2021 Pavlovice u Přerova (PR,OLK) 31.03.2021
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 16.2.2021 Hlohovec (BV,JHM) 18.02.2021
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 10.1.2021 Lipník n/Beč -Loučka (PR,OLK) 10.01.2021
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 5.5.2021 Lipník n/Beč., PR Škrabalka (PR,OLK) 05.05.2021
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 11.1.2021 Lobodice (PR,OLK) 11.01.2021
Slavík modráček (Luscinia svecica) 16.6.2021 Bohdanečský rybník (PU,PAK) 16.06.2021
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 27.4.2021 rybník Nesyt-Výtopa(BV,JHM) 29.04.2021
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 29.4.2021 Úvaly u Valtic (BV,JHM) 29.04.2021
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 1.5.2021 Lednice, Zámecký park,(BV,JHM) 02.05.2021
Lejsek malý (Ficedula parva) 26.5.2021 Chvalčov (KM,ZLK) 26.05.2021
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 13.1.2021 Troubky (PR,OLK) 13.01.2021
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 3.5.2021 Lipník nad Bečvou (PR,OLK) 03.05.2021
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 6.5.2021 Ludslavice (KM,ZLK) 06.05.2021
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 22.3.2021 Tovačov (PR,OLK) 22.03.2021
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 26.4.2021 Ivaň, pole u polní louže 26.04.2021
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 3.3.2021 Olomoucký kraj 03.03.2021
Vrabec domácí (Passer domesticus) 7.1.2021 Lipník n/Beč. Za Mlýnem (PR,OLK) 07.01.2021
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1.2021 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 01.01.2021
Pěvuška podhorní (Prunella collaris) 15.6.2021 Sněžka (TU,HKK) 16.06.2021
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 16.2.2021 Nesyt strouha pod hrází (BV,JHM) 18.02.2021
Konipas luční (Motacilla flava) 12.4.2021 Záhlinice,, Doubravický rybník (KM,ZLK) 12.04.2021
Konipas horský (Motacilla cinerea) 13.2.2021 Lipník n/Beč., Bečva u ČOV (PR,OLK) 13.02.2021
Konipas bílý (Motacilla alba) 16.2.2021 Mokřad u Nesytu (BV,JHM) 18.02.2021
Linduška luční (Anthus pratensis) 4.4.2021 Lýsky (PR,OLK) 04.04.2021
Linduška lesní (Anthus trivialis) 12.6.2021 Slavkov (OC,OLK) 12.06.2021
Linduška horská (Anthus spinoletta) 8.6.2021 Dlouhé Stráně (SU,OLK) 09.06.2021
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 15.1.2021 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 14.01.2021
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 19.2.2021 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 19.02.2021
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 11.1.2021 Tovačov Anín (PR,OLK) 11.01.2021
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 1.1.2021 Lipník n/Beč. PR Škrabalka (PR,OLK) 01.01.2021
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 8.6.2021 Dlouhé Stráně (SU,OLK) 09.06.2021
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1.2021 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 01.01.2021
Konopka obecná (Linaria cannabina) 12.2.2021 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 13.02.2021
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 26.1.2021 Záhlinice (KM,ZLK) 26.01.2021
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 15.6.2021 Krkonoše mezi Sněžkou a Luční boudou (TU,HKK) 16.06.2021
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 2.1.2021 Lipník n/Beč. skládka TKO (PR,OLK) 02.01.2021
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 25.3.2021 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 25.03.2021
Čížek lesní (Spinus spinus) 1.1.2021 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 01.01.2021
Strnad luční (Emberiza calandra) 16.2.2021 Nesyt (Valtice) (BV,JHM) 18.02.2021
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 2.1.2021 Středolesí (PR,OLK) 02.01.2021
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) 10.6.2021 Moravskoslezský kraj (MSK) 10.06.2021
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 20.1.2021 Nové mlýny II (BV,JHM) 20.01.2021
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 19.1.2021 Spytihněv (ZL,ZLK) 19.01.2021