Zdeněk Abrahámek - ČR Year list 2022

Druh Poznámka Datum
Husa tundrová (Anser serrirostris) 9.2.2022 Trkmanice (BV,JHM) 09.02.2022
Husa velká (Anser anser) 3.1.2022 Tovačov - Anín (PR,OLK) 03.01.2022
Husa běločelá (Anser albifrons) 7.1.2022 Svatobořice-Mistřín (HO,JHM) 07.01.2022
Berneška velká (Branta canadensis) 23.1.2022 Ostrožská Nová Ves (UH,ZLK) 23.01.2022
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 23.1.2022 Ostrožská Nová Ves (UH,ZLK) 23.01.2022
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 20.2.2022 Rybník Bezruč, Jistebník (NJ,MSK) 20.02.2022
Labuť velká (Cygnus olor) 2.1.2022 Tovačov (PR,OLK) 02.01.2022
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 18.1.2022 Hulín, štěrkopískovna (KM,ZLK) 18.01.2022
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 18.1.2022 Hulín, štěrkopískovna (KM,ZLK) 18.01.2022
Husice liščí (Tadorna tadorna) 9.2.2022 Pohořelice, Starý rybník (BI,JHM) 09.02.2022
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 26.2.2022 Přerov, Malá laguna (PR, OLK) 26.02.2022
Kopřivka obecná (Anas strepera) 3.1.2022 Tovačov - Anín (PR,OLK) 03.01.2022
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 18.1.2022 Hulín, štěrkopískovna (KM,ZLK) 18.01.2022
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1.2022 Lipník n/Beč. -Loučka (PR,OLK) 01.01.2022
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 17.3.2022 rybník Nesyt (BV,JHM) 19.03.2022
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 7.6.2022 VD Nové Mlýny střed (BV,JHM) 07.01.2022
Čírka modrá (Anas querquedula) 17.3.2022 rybník Nesyt (BV,JHM) 19.03.2022
Čírka obecná (Anas crecca) 18.1.2022 Hulín, štěrkopískovna (KM,ZLK) 18.01.2022
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 16.3.2022 Lednice -Prostřední rybník (BV,JHM) 19.03.2022
Polák velký (Aythya ferina) 2.1.2022 Tovačov - Anín (PR,OLK) 02.01.2022
Polák malý (Aythya nyroca) 22.3.2022 Tovačov-Hradecký rybník (PR,OLK) 22.03.2022
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 2.1.2022 Tovačov - Anín (PR,OLK) 02.01.2022
Polák kaholka (Aythya marila) 7.1.2022 VD Nové Mlýny dolní (BV,JHM) 07.01.2022
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 2.1.2022 Tovačov - Anín (PR,OLK) 02.01.2022
Turpan černý (Melanitta nigra) 2.1.2022 Tovačov - Anín (PR,OLK) 02.01.2022
Hohol severní (Bucephala clangula) 2.1.2022 Tovačov - Anín (PR,OLK) 02.01.2022
Morčák malý (Mergellus albellus) 3.1.2022 Tovačov - Anín (PR,OLK) 03.01.2022
Morčák velký (Mergus merganser) 2.1.2022 Tovačov - Anín (PR,OLK) 02.01.2022
Morčák prostřední (Mergus serrator) 1.3.2022 Kvasice (KM,ZLK) 01.03.2022
Koroptev polní (Perdix perdix) 20.1.2022 Lipník n/Beč. /PR,OLK) 20.01.2022
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 8.5.2022 Rybník Nesyt (BV,JHM) 11.05.2022
Bažant královský (Syrmaticus reevesii) 22.3.2022 24.03.2022
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 7.1.2022 Lednice (BV,JHM) 07.01.2022
Potáplice malá (Gavia stellata) 24.11.2022 Tovačov - Anín (PR,OLK) 24.11.2022
Potáplice severní (Gavia arctica) 1.11.2022 Hulín -štěrkopískovna (KM,ZLK) 01.11.2022
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 22.1.2022 Týn n/Beč. (PR,OLK) 22.01.2022
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 2.1.2022 Tovačov - Anín (PR,OLK) 02.01.2022
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 15.5.2022 Studénka, rybník Kotvice (NJ,MSK) 15.05.2022
Čáp černý (Ciconia nigra) 22.4.2022 Záhlinice Němčický rybník (KM,ZLK) 22.04.2022
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 13.4.2022 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 13.04.2022
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 6.5.2022 Lednice - Pastvisko (BV,JHM) 11.05.2022
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 1.5.2022 Záhlinice, Doubravický rybník (KM,ZLK) 01.05.2022
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 5.5.2022 Rybník Nesyt (BV,JHM) 11.05.2022
Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) 26.6.2022 Hlohovecký rybník (BV,JHM) 01.07.2022
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 2.1.2022 Osek n/Beč. (PR,OLK) 02.01.2022
Volavka červená (Ardea purpurea) 13.6.2022 Jihomoravský kraj (JHM) 15.06.2022
Volavka bílá (Egretta alba) 2.1.2022 Osek n/Beč. (PR,OLK) 02.01.2022
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 6.5.2022 Lednice , Zámecký park (BV,JHM) 11.05.2022
Kormorán malý (Microcarbo pygmeus) 7.1.2022 VD Nové mlýny střed (BV,JHM) 07.01.2022
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 2.1.2022 Tovačov - Anín (PR,OLK) 02.01.2022
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 22.3.2022 Tovačov-Hradecký rybník (PR,OLK) 22.03.2022
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 30.4.2022 Dubňany (HO,JHM) 02.06.2022
Orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus) 30.4.2022 Dubňany (HO,JHM) 02.06.2022
Orel křiklavý (Clanga pomarina) 1.8.2022 Lechotice (KM,OLK) 02.08.2022
Orel královský (Aquila heliaca) 12.4.2022 Nesyt - Výtopa (BV,JHM) 13.04.2022
Orel skalní (Aquila chrysaetos) 20.11.2022 Olomoucký kraj (OLK) 23.11.2022
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 4.1.2022 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 04.01.2022
Moták pochop (Circus aeruginosus) 17.3.2022 Sedlec, Nesyt (BV,JHM) 19.03.2022
Moták pilich (Circus cyaneus) 6.1.2022 Středolesí (PR,OLK) 06.01.2022
Moták lužní (Circus pygargus) 10.5.2022 (JHM) 11.05.2022
Luňák červený (Milvus milvus) 7.1.2022 Lednice (BV,JHM) 07.01.2022
Luňák hnědý (Milvus migrans) 11.4.2022 Velké Němčice (BV,JHM) 13.04.2022
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 3.1.2022 Záhlinice (KM,ZLK) 03.01.2022
Káně rousná (Buteo lagopus) 6.1.2022 Středolesí (PR,OLK) 06.01.2022
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) 2.8.2022 Lechotice (KM,OLK) 02.08.2022
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1.2022 Lipník n/Beč. -Loučka (PR,OLK) 01.01.2022
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 17.3.2022 Rybník Nesyt, Sedlec (BV,JHM) 19.03.2022
Chřástal malý (Porzana parva) 8.5.2022 Rybník Nesyt (BV,JHM) 11.05.2022
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 1.9.2022 Rybník Nesyt (BV,JHM) 02.09.2022
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 23.1.2022 Ostrožská Nová Ves (UH,ZLK) 23.01.2022
Lyska černá (Fulica atra) 2.1.2022 Tovačov - Anín (PR,OLK) 02.01.2022
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 12.4.2022 Rybník Nesyt (BV,JHM) 13.04.2022
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 12.4.2022 Rybník Nesyt (BV,JHM) 13.04.2022
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 9.2.2022 Pohořelice, Starý rybník (BI,JHM) 09.02.2022
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 20.2.2022 Oldřichov, (PR,OLK) 20.02.2022
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 17.5.2022 Majetín, pískovna (OC,OLK) 17.05.2022
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 11.5.2022 Záhlinice Doubravický rybník (KM,ZLK) 11.05.2022
Kulík říční (Charadrius dubius) 8.4.2022 Tovačov, Rybník Kolečko (PR,OLK) 08.04.2022
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 29.4.2022 Střížovice (KM,ZLK) 29.04.2022
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 19.3.2022 Mutěnice (HO,JHM) 19.03.2022
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 16.3.2022 Lednice, Pastvisko (BV,JHM) 19.03.2022
Koliha velká (Numenius arquata) 9.2.2022 Pohořelice, Starý rybník (BI,JHM) 09.02.2022
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 22.4.2022 Záhlinice Němčický rybník (KM,ZLK) 22.04.2022
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 19.3.2022 Mutěnice (HO,JHM) 19.03.2022
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 8.4.2022 Tovačov, Křenovský rybník (PR,OLK) 08.04.2022
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 16.3.2022 Lednice, Pastvisko (BV,JHM) 19.03.2022
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 13.4.2022 Trkmanec (BV,JHM) 13.04.2022
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 24.4.2022 Tovačov, Hradecký rybník/PR,OLK) 24.04.2022
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) 23.8.2022 rybník Nesyt (BV,JHM) 30.08.2022
Jespák rezavý (Calidris canutus) 25.9.2022 Strachotín (BV,JHM) 28.09.2022
Jespák písečný (Calidris alba) 25.9.2022 Strachotín (BV,JHM) 28.09.2022
Jespák malý (Calidris minuta) 23.8.2022 rybník Nesyt (BV,JHM) 30.08.2022
Jespák šedý (Calidris temminckii) 17.5.2022 Majetín, pískovna (OC,OLK) 17.05.2022
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 19.5.2022 Majetín, pískovna (OC,OLK) 19.05.2022
Jespák obecný (Calidris alpina) 29.4.2022 Záhlinice (KM,ZLK) 29.04.2022
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 19.3.2022 Mutěnice (HO,JHM) 19.03.2022
Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) 8.6.2022 Majetín (OC,OLK) 09.06.2022
Ouhorlík černokřídlý (Glareola nordmanni) 7.9.2022 Roudnice (HK,HKK) 09.09.2022
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 2.1.2022 Tovačov - Anín (PR,OLK) 02.01.2022
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 29.4.2022 Záhlinice (KM,ZLK) 29.04.2022
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 19.3.2022 Mutěnice, Třetí Zbrod (HO,JHM) 19.03.2022
Racek bouřní (Larus canus) 1.1.2022 Lipník n/Beč., skládka TKO (PR,OLK) 01.01.2022
Racek mořský (Larus marinus) 25.1.2022 Vrbice (KI,MSK) 25.01.2022
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 25.1.2022 Vrbice (KI,MSK) 25.01.2022
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 1.1.2022 Lipník n/Beč., skládka TKO, (PR,OLK) 01.01.2022
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 25.1.2022 Vrbice (KI,MSK) 25.01.2022
Rybák obecný (Sterna hirundo) 11.4.2022 Lednice, Prostřední rybník (BV,JHM) 13.04.2022
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 1.5.2022 Záhlinice, Doubravický rybník (KM,ZLK) 01.05.2022
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) 30.4.2022 Záhlinice, Němčický rybník (KM,ZLK) 30.04.2022
Rybák černý (Chlidonias niger) 24.4.2022 Tovačov, Hradecký rybník/PR,OLK) 24.04.2022
Chaluha příživná (Stercorarius parasiticus) 25.9.2022 Nesyt (BV,JHM) 28.09.2022
Holub skalní/domácí (Columba livia) 2.1.2022 Osek n/Beč. (PR,OLK) 02.01.2022
Holub doupňák (Columba oenas) 12.3.2022 Lipník n/Beč.-Loučka (PR,OLK) 12.03.2022
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 25.2.2022 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 25.02.2022
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 7.5.2022 Úvaly u Valtic (BV,JHM) 11.05.2022
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1.2022 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 01.01.2022
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 24.4.2022 Tovačov, Hradecký rybník/PR,OLK) 24.04.2022
Sova pálená (Tyto alba) 9.7.2022 02.08.2022
Výreček malý (Otus scops) 8.5.2022 (JHM) 11.05.2022
Výr velký (Bubo bubo) 21.3.2022 22.03.2022
Puštík obecný (Strix aluco) 10.2.2022 Olomoucký kraj (OLK) 11.02.2022
Kalous ušatý (Asio otus) 18.1.2022 Chropyně (KM,ZLK) 18.01.2022
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 22.5.2022 Bzenec (HO,JHM) 22.05.2022
Rorýs obecný (Apus apus) 27.4.2022 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 27.04.2022
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 9.2.2022 Pohořelice, Starý rybník (BI,JHM) 09.02.2022
Vlha pestrá (Merops apiaster) 15.5.2022 Malá Lipová (PR,OLK) 19.05.2022
Dudek chocholatý (Upupa epops) 1.6.2022 (JHM) 02.06.2022
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 27.4.2022 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 27.04.2022
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 10.1.2022 Lipník n/Beč-Loučka (PR,OLK) 10.01.2022
Strakapoud malý (Dryobates minor) 12.3.2022 Lipník n/Beč.-Loučka (PR,OLK) 12.03.2022
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 9.2.2022 Trkmanice (BV,JHM) 09.02.2022
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1.2022 Lipník n/Beč. -Loučka (PR,OLK) 01.01.2022
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 10.3.2022 Hostýnské vrchy (KM,ZLK) 10.03.2022
Datel černý (Dryocopus  martius) 1.1.2022 Lipník n/Beč. -Loučka (PR,OLK) 01.01.2022
Žluna zelená (Picus viridis) 2.1.2022 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 02.01.2022
Žluna šedá (Picus canus) 26.2.2022 Přerov, Malá laguna (PR, OLK) 26.02.2022
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 3.1.2022 Polkovice (PR,OLK) 03.01.2022
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 6.9.2022 Kralice na HanéPV,OLK) 09.09.2022
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 8.5.2022 Rybník Nesyt (BV,JHM) 11.05.2022
Raroh velký (Falco cherrug) 2.1.2022 Dub nad Moravou (OC,OLK) 02.01.2022
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 2.1.2022 Přerov (PR,OLK) 02.01.2022
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 8.5.2022 Rybník Nesyt (BV,JHM) 11.05.2022
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 6.1.2022 Středolesí (PR,OLK) 06.01.2022
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 30.4.2022 Střížovice (Bašnov) KM,ZLK) 30.04.2022
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1.1.2022 Lipník n/Beč. -Loučka (PR,OLK) 01.01.2022
Straka obecná (Pica pica) 1.1.2022 Lipník n/Beč., skládka TKO, (PR,OLK) 01.01.2022
Kavka obecná (Coloeus monedula) 1.1.2022 Lipník n/Beč.,skládka TKO, (PR,OLK) 01.01.2022
Havran polní (Corvus frugilegus) 2.1.2022 Dub nad Moravou (OC,OLK) 02.01.2022
Vrána černá (Corvus corone) 9.2.2022 Pohořelice, Starý rybník (BI,JHM) 09.02.2022
Vrána šedá (Corvus cornix) 1.1.2022 Lipník n/Beč., skládka TKO, (PR,OLK) 01.01.2022
Krkavec velký (Corvus corax) 1.1.2022 Lipník n/Beč. -Loučka (PR,OLK) 01.01.2022
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 9.1.2022 Kouty (PR,OLK) 09.01.2022
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 9.1.2022 Kouty (PR,OLK) 09.01.2022
Sýkora babka (Poecile palustris) 3.1.2022 Tovačov - Anín (PR,OLK) 03.01.2022
Sýkora lužní (Poecile montanus) 9.1.2022 Kouty (PR,OLK) 09.01.2022
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1.2022 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 01.01.2022
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1.2022 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 01.01.2022
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 22.4.2022 Záhlinice Němčický rybník (KM,ZLK) 22.04.2022
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 24.11.2022 Záhlinice (KM,ZLK) 24.11.2022
Skřivan lesní (Lullula arborea) 19.3.2022 Bzenec (HO,JHM) 19.03.2022
Skřivan polní (Alauda arvensis) 15.2.2022 Jedovnice (BK, JHM) 16.02.2022
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 7.1.2022 Břeclav (BV,JHM) 07.01.2022
Břehule říční (Riparia riparia) 24.4.2022 Tovačov, Hradecký rybník/PR,OLK) 24.04.2022
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 11.4.2022 Lednice, Prostřední rybník (BV,JHM) 13.04.2022
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 22.4.2022 Záhlinice Němčický rybník (KM,ZLK) 22.04.2022
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 8.1.2022 Lipník n/Beč. u Bečvy (PR,OLK) 08.01.2022
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 22.5.2022 Kněždub (HO,JHM) 22.05.2022
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 7.4.2022 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 07.04.2022
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 27.4.2022 Lipník n/Beč. PR Škrabalka (PR,OLK) 27.04.2022
Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides) 22.6.2022 Kouty nad Desnou (SU,OLK) 22.06.2022
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 29.4.2022 Střížovice - Bašnov (KM,ZLK) 30.04.2022
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 22.4.2022 Záhlinice Němčický rybník (KM,ZLK) 22.04.2022
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 24.4.2022 Tovačov, Hradecký rybník/PR,OLK) 24.04.2022
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 23.5.2022 Oldřichov (PR,OLK) 23.05.2022
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 15.5.2022 Studénka (NJ,MSK) 15.05.2022
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 15.5.2022 Studénka (NJ,MSK) 15.05.2022
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 5.5.2022 Rybník Nesyt (BV,JHM) 11.05.2022
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 12.4.2022 Rybník Nesyt (BV,JHM) 13.04.2022
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 4.4.2022 Lipník n/Beč. PR,OLK) 04.04.2022
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 14.5.2022 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 14.05.2022
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 7.5.2022 Úvaly u Valtic (BV,JHM) 11.05.2022
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 30.4.2022 Střížovice (Bašnov) KM,ZLK) 30.04.2022
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 30.4.2022 Břest (KM,ZLK) 30.04.2022
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 20.5.2022 Hostýnské vrchy, Tesák (KM,ZLK) 20.05.2022
Králíček obecný (Regulus regulus) 9.1.2022 Kouty (PR,OLK) 09.01.2022
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 2.1.2022 Tovačov - Anín (PR,OLK) 02.01.2022
Brhlík lesní (Sitta europaea) 3.1.2022 Tovačov - Anín (PR,OLK) 03.01.2022
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 15.2.2022 Klentnice Pastorkův lom (BV, JHM) 16.02.2022
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 1.1.2022 Lipník n/Beč. -Loučka (PR,OLK) 01.01.2022
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 14.2.2022 Břest (KM,ZLK) 15.02.2022
Kos horský (Turdus torquatus) 3.6.2022 Dlouhé Stráně (SU,OLK) 04.06.2022
Kos černý (Turdus merula) 1.1.2022 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 01.01.2022
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 1.1.2022 Lipník n/Beč. -Loučka (PR,OLK) 01.01.2022
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 7.11.2022 Hostýnské vrchy - Tesák (KM,ZLK) 08.11.2022
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 13.2.2022 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 13.02.2022
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 8.1.2022 Lipník n/Beč. PR Škrabalka (PR,OLK) 08.01.2022
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 26.2.2022 Lipník n/Beč. PR Škrabalka (PR,OLK) 26.04.2022
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 2.1.2022 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 02.01.2022
Slavík modráček (Luscinia svecica) 29.5.2022 Nesyt (BV,JHM) 01.07.2022
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 30.4.2022 Břest (M,ZLK) 30.04.2022
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 26.2.2022 Lipník n/Beč. PR Škrabalka (PR,OLK) 26.04.2022
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 24.4.2022 Tovačov, u rybníka Kolečko(PR,OLK) 24.04.2022
Lejsek malý (Ficedula parva) 20.5.2022 Hostýnské vrchy - Vičanov (KM,ZLK) 20.05.2022
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 10.1.2022 Lipník n/Beč.-Loučka (PR,OLK) 10.01.2022
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 22.6.2022 Kouty nad Desnou (SU,OLK) 22.06.2022
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 7.5.2022 Úvaly u Valtic (BV,JHM) 11.05.2022
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 12.4.2022 Hlohovec (BV,JHM) 13.04.2022
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 30.8.2022 Uhřínov (PR, OLK) 30.08.2022
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 21.1.2022 Olomoucký kraj (OLK) 22.01.2022
Vrabec domácí (Passer domesticus) 2.1.2022 Tovačov - Anín (PR,OLK) 02.01.2022
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1.2022 Lipník n/Beč. -Loučka (PR,OLK) 01.01.2022
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 4.4.2022 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 04.04.2022
Konipas luční (Motacilla flava) 13.4.2022 Trkmanec (BV,JHM) 13.04.2022
Konipas horský (Motacilla cinerea) 23.3.2022 Podhoří (PR,OLK) 24.03.2022
Konipas bílý (Motacilla alba) 7.1.2022 Mutěnice (HO,JHM) 07.01.2022
Linduška luční (Anthus pratensis) 25.1.2022 Heřmanický rybník (KI,MSK) 25.01.2022
Linduška lesní (Anthus trivialis) 2.5.2022 Slavkov (OC,OLK) 02.05.2022
Linduška horská (Anthus spinoletta) 7.1.2022 Mutěnice (HO,JHM) 07.01.2022
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 1.1.2022 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 01.01.2022
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 2.1.2022 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 02.01.2022
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 1.1.2022 Lipník n/Beč. -Loučka (PR,OLK) 01.01.2022
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 1.1.2022 Lipník n/Beč. -Loučka (PR,OLK) 01.01.2022
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 3.6.2022 Dlouhé Stráně (SU,OLK) 04.06.2022
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1.2022 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 01.01.2022
Konopka obecná (Linaria cannabina) 7.1.2022 Milovice (BV,JHM) 07.01.2022
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 3.6.2022 Dlouhé Stráně (SU,OLK) 04.06.2022
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 9.11.2022 Hostýnské vrchy - Tesák (KM,ZLK) 09.11.2022
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 1.1.2022 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 01.01.2022
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 24.3.2022 Lipník n/Beč (PR,OLK) 24.03.2022
Čížek lesní (Spinus spinus) 2.1.2022 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 02.01.2022
Strnad luční (Emberiza calandra) 8.5.2022 Úvaly u Valtic (BV,JHM) 11.05.2022
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 1.1.2022 Lipník n/Beč. -Loučka (PR,OLK) 01.01.2022
Strnad tajgový (Emberiza rustica) 25.1.2022 Ostrava -Heřmanice (KI,MSK) 25.01.2022
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 7.1.2022 Mutěnice (HO,JHM) 07.01.2022
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 15.2.2022 Jedovnice (BK, JHM) 16.02.2022