Zdeněk Abrahámek - ČR Year list 2023

Druh Poznámka Datum
Husa tundrová (Anser serrirostris) 2.3.2023 Chotěšice (NB,STČ) 03.03.2023
Husa krátkozobá (Anser brachyrhynchos) 2.3.2023 Chotěšice (NB,STČ) 03.03.2023
Husa velká (Anser anser) 7.1.2023 Kvasice (KM,ZLK) 07.01.2023
Husa běločelá (Anser albifrons) 7.1.2023 Kvasice (KM,ZLK) 07.01.2023
Husa malá (Anser erythropus) 2.3.2023 Chotěšice (NB, STČ) 03.03.2023
Labuť velká (Cygnus olor) 7.1.2023 Kvasice (KM,ZLK) 07.01.2023
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 7.1.2023 Záhlinice (KM,ZLK) 07.01.2023
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 25.3.2023 Majetín (OC,OLK) 25.03.2023
Husice liščí (Tadorna tadorna) 7.23 Nesyt (BV,JHM) 10.03.2023
Kopřivka obecná (Anas strepera) 7.1.2023 Kvasice (KM,ZLK) 07.01.2023
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 11.1.2023 Troubky - pískovna (PR,OLK) 11.01.2023
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 2.1.2023 Lipník n/Beč. Bečva (PR,OLK) 02.01.2023
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 7.3.2023 Hlohovecký rybník (BV,JHM) 10.03.2023
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 11.1.2023 Troubky - pískovna (PR,OLK) 11.01.2023
Čírka modrá (Anas querquedula) 2.3.2023 Chotěšice (NB,STČ) 03.03.2023
Čírka obecná (Anas crecca) 2.3.2023 Chotěšice (NB,STČ) 03.03.2023
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 7.3.2023 Úvalský rybník (BV,JHM) 10.03.2023
Polák velký (Aythya ferina) 7.1.2023 Kvasice (KM,ZLK) 07.01.2023
Polák malý (Aythya nyroca) 22.3.2023 Tovačov, Hradecký rybník (PR,OLK) 22.03.2023
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 2.1.2023 Tovačov-Anín (PR,OKL) 02.01.2023
Polák kaholka (Aythya marila) 7.1.2023 Kvasice (KM,ZLK) 07.01.2023
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 7.1.2023 Kvasice (KM,ZLK) 07.01.2023
Hohol severní (Bucephala clangula) 2.1.2023 Tovačov-Anín (PR,OKL) 02.01.2023
Morčák malý (Mergellus albellus) 7.1.2023 Kvasice (KM,ZLK) 07.01.2023
Morčák velký (Mergus merganser) 2.1.2023 Lipník n/Beč., Bečva (PR,OLK) 02.01.2023
Morčák prostřední (Mergus serrator) 2.1.2023 Tovačov-Anín (PR,OKL) 02.01.2023
Koroptev polní (Perdix perdix) 10.3.2023 Valtice (BV,JHM) 10.03.2023
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 2.1.2023 Lipník n/Beč., skládka TKO (PR,OLK) 02.01.2023
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 11.1.2023 Troubky - pískovna (PR,OLK) 11.01.2023
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 2.1.2023 Tovačov-Anín (PR,OKL) 02.01.2023
Čáp černý (Ciconia nigra) 10.3.2023 Křenovice ( ) 10.03.2023
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 8.3.2023 Úvaly u Valtic (NV,JHM) 10.03.2023
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 7.1.2023 Kvasice (KM,ZLK) 07.01.2023
Volavka bílá (Egretta alba) 7.1.2023 Kvasice (KM,ZLK) 07.01.2023
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 2.1.2023 Tovačov-Anín (PR,OKL) 02.01.2023
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 25.3.2023 Záhlinice (KM,ZLK) 25.03.2023
Orel královský (Aquila heliaca) 8.3.2023 Nesyt (BV,JHM) 14.03.2023
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 2.1.2023 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 02.01.2023
Moták pochop (Circus aeruginosus) 19.3.2023 Nesyt (BV,JHM) 22.03.2023
Moták pilich (Circus cyaneus) 8.1.2023 Středolesí (PR,OLK) 08.01.2023
Luňák červený (Milvus milvus) 7.3.2023 Pálava - Klentnice (BV,JHM) 10.03.2023
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 7.1.2023 Kvasice (KM,ZLK) 07.01.2023
Káně rousná (Buteo lagopus) 8.1.2023 Středolesí (PR,OLK) 08.01.2023
Káně lesní (Buteo buteo) 2.1.2023 Lipník n/Beč., skládka TKO (PR,OLK) 02.01.2023
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 29.3.2023 Záhlinice (KM,ZLK) 30.03.2023
Lyska černá (Fulica atra) 2.1.2023 Tovačov-Anín (PR,OKL) 02.01.2023
Jeřáb popelavý (Grus grus) 2.3.2023 Chotěšice (NB,STČ) 03.03.2023
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 20.3.2023 Nesyt (BV,JHM) 22.03.2023
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 8.3.2023 Nesyt (BV,JHM) 10.03.2023
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 8.3.2023 Nesyt (BV,JHM) 10.03.2023
Kulík říční (Charadrius dubius) 10.3.2023 Nesyt (BV,JHM) 10.03.2023
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 8.3.2023 Nesyt (BV,JHM) 22.03.2023
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 22.3.2023 Tovačov, Křenovský rybník (PR,OLK) 22.03.2023
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 20.3.2023 Nesyt (BV,JHM) 22.03.2023
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 7.1.2023 Záhlinice (KM,ZLK) 07.01.2023
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 8.3.2023 Nesyt (BV,JHM) 10.03.2023
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 2.1.2023 Lipník n/Beč., skládka TKO (PR,OLK) 02.01.2023
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 10.3.2023 Nesyt (BV,JHM) 10.03.2023
Racek bouřní (Larus canus) 2.1.2023 Lipník n/Beč., skládka TKO (PR,OLK) 02.01.2023
Racek mořský (Larus marinus) 4.1.2023 Lipník n/Beč., skládka TKO (PR,OLK) 05.01.2023
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 11.1.2023 Troubky - pískovna (PR,OLK) 11.01.2023
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 2.1.2023 Lipník n/Beč., skládka TKO (PR,OLK) 02.01.2023
Holub skalní/domácí (Columba livia) 2.1.2023 Tovačov-Anín (PR,OKL) 02.01.2023
Holub doupňák (Columba oenas) 12.1.2023 Lipník nBeč. - Loučka (PR,OLK) 12.01.2023
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 18.2.2023 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 18.02.2023
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 2.1.2023 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 02.01.2023
Výr velký (Bubo bubo) 22.3.2023 Olomoucký kraj (OLK) 22.03.2023
Puštík obecný (Strix aluco) 19.1.2023 Olomoucký kraj (OLK) 19.01.2023
Kalous ušatý (Asio otus) 11.1.2023 Klopotovice (PV.OLK) 11.01.2023
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 11.1.2023 Tovačov Hradecký rybník (PR.OLK) 11.01.2023
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 3.1.2023 Lipník n/Beč., PR Škrabalka (PR,OLK) 03.01.2023
Strakapoud malý (Dryobates minor) 12.1.2023 Lipník nBeč. - Loučka (PR,OLK) 12.01.2023
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 18.3.2023 Úvaly u Valtic (BV,JHM) 22.03.2023
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 3.1.2023 Lipník n/Beč., PR Škrabalka (PR,OLK) 03.01.2023
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 12.3.2023 Hostýnské vrchy (KM,ZLK) 12.03.2023
Datel černý (Dryocopus  martius) 12.1.2023 Lipník nBeč. - Loučka (PR,OLK) 12.01.2023
Žluna zelená (Picus viridis) 3.1.2023 Lipník n/Beč., PR Škrabalka (PR,OLK) 03.01.2023
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 2.1.2023 Prosenice (PR,OLK) 02.01.2023
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 18.2.2023 Přerov (PR,OLK) 18.02.2023
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 8.1.2023 Uhřínov (PR,OLK) 08.01.2023
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 2.1.2023 Tovačov-Anín (PR,OLK) 18.02.2023
Straka obecná (Pica pica) 2.1.2023 Lipník n/Beč., skládka TKO (PR,OLK) 02.01.2023
Kavka obecná (Coloeus monedula) 4.1.2023 Lipník n/Beč., skládka TKO (PR,OLK) 04.01.2023
Havran polní (Corvus frugilegus) 18.2.2023 Dub nad Moravou - Bolelouc (OC,OLK) 18.02.2023
Vrána černá (Corvus corone) 10.3.2023 Nesyt (BV,JHM) 10.03.2023
Vrána šedá (Corvus cornix) 4.1.2023 Lipník n/Beč., skládka TKO (PR,OLK) 04.01.2023
Krkavec velký (Corvus corax) 3.1.2023 Lipník n/Beč., PR Škrabalka (PR,OLK) 03.01.2023
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 2.1.2023 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 02.01.2023
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 8.1.2023 Středolesí (PR,OLK) 08.01.2023
Sýkora babka (Poecile palustris) 3.1.2023 Lipník n/Beč., PR Škrabalka (PR,OLK) 03.01.2023
Sýkora lužní (Poecile montanus) 8.1.2023 Středolesí (PR,OLK) 08.01.2023
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 2.1.2023 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 02.01.2023
Sýkora koňadra (Parus major) 2.1.2023 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 02.01.2023
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 29.3.2023 Záhlinice, Němčický rybník (KM,ZLK) 30.03.2023
Skřivan lesní (Lullula arborea) 7.3.2023 Pálava - Klentnice (BV,JHM) 10.03.2023
Skřivan polní (Alauda arvensis) 8.3.2023 Úvaly u Valtic (BV,JHM) 10.03.2023
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 10.3.2023 Břeclav (BV,JHM) 10.03.2023
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 29.3.2023 Záhlinice, Doubravický rybník (KM,ZLK) 30.03.2023
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 2.1.2023 Tovačov-Anín (PR,OKL) 02.01.2023
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 20.3.2023 Nesyt (BV,JHM) 22.03.2023
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 27.3.2023 Lipúník n/Beč. (PR,OLK) 27.03.2023
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 24.3.2023 Hostýnské vrchy, Tesák (KM,)ZLK) 25.03.2023
Králíček obecný (Regulus regulus) 8.1.2023 Středolesí (PR,OLK) 08.01.2023
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 17.1.2023 Lipník nBeč. (PR,OLK) 17.01.2023
Brhlík lesní (Sitta europaea) 3.1.2023 Lipník n/Beč., PR Škrabalka (PR,OLK) 03.01.2023
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 7.3.2023 Klentnice (BV,JHM) 10.03.2023
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 8.1.2023 Středolesí (PR,OLK) 08.01.2023
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 18.2.2023 Dub nad Moravou - Bolelouc (OC,OLK) 18.02.2023
Kos černý (Turdus merula) 2.1.2023 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 02.01.2023
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 3.1.2023 Lipník n/Beč., PR Škrabalka (PR,OLK) 03.01.2023
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 23.3.2023 Lipník n/Beč. PR Škrabalka (PR,OLK) 23.03.2023
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 9.3.2023 Úvaly u Valtic (BV,JHM) 10.03.2023
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 3.1.2023 Lipník n/Beč., PR Škrabalka (PR,OLK) 03.01.2023
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 3.1.2023 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 03.01.2023
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 12.3.2023 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 12.03.2023
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 20.3.2023 Nesyt (BV,JHM) 22.03.2023
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 12.3.2023 Chvalčov (KM,ZLK) 12.03.2023
Vrabec domácí (Passer domesticus) 2.1.2023 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 02.01.2023
Vrabec polní (Passer montanus) 2.1.2023 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 02.01.2023
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 23.3.2023 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 23.03.2023
Konipas horský (Motacilla cinerea) 12.3.2023 Chvalčov (KM,ZLK) 12.03.2023
Konipas bílý (Motacilla alba) 8.3.2023 Nesyt (BV,JHM) 10.03.2023
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 2.1.2023 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 02.01.2023
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 17.1.2023 Tesák (KM,ZLK) 17.01.2023
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 14.1.2023 Lipník nBeč. (PR,OLK) 14.01.2023
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 3.1.2023 Lipník n/Beč., PR Škrabalka (PR,OLK) 03.01.2023
Zvonek zelený (Chloris chloris) 12.1.2023 Lipník nBeč. - Loučka (PR,OLK) 12.01.2023
Konopka obecná (Linaria cannabina) 11.1.2023 Tovačov (PR.OLK) 11.01.2023
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 17.1.2023 Tesák (KM,ZLK) 17.01.2023
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 4.1.2023 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 04.01.2023
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 16.3.2023 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 22.03.2023
Čížek lesní (Spinus spinus) 3.1.2023 Lipník n/Beč., PR Škrabalka (PR,OLK) 03.01.2023
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 5.1.2023 Boškov (PR,OLK) 05.01.2023
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 10.3.2023 Nesyt (BV,JHM) 10.03.2023