Ondřej Kauzál - ČR Year list 2021

Druh Poznámka Datum
Husa tundrová (Anser serrirostris) 1.1. Pohořelice [BVe] 09.01.2021
Husa velká (Anser anser) 1.1. Pasohlávky [BVe] 09.01.2021
Husa běločelá (Anser albifrons) 1.1. Pasohlávky [BVe] 09.01.2021
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 24.1. Pasohlávky [BVe] 26.01.2021
Labuť velká (Cygnus olor) 1.1. Dolní Věstonice [Bře] 08.01.2021
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 1.1. Pasohlávky [BVe] 09.01.2021
Husice liščí (Tadorna tadorna) 9.1. Vlasatice [BVe] 09.01.2021
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 16.1. Náměšť nad Oslavou [Tře] 16.01.2021
Kopřivka obecná (Anas strepera) 9.1. Pasohlávky [BVe] 09.01.2021
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 1.1. Dolní Věstonice [Bře] 08.01.2021
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1. Pasohlávky [BVe] 09.01.2021
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 24.1. Pasohlávky [BVe] 26.01.2021
Polák velký (Aythya ferina) 1.1. Dolní Věstonice [Bře] 08.01.2021
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 1.1. Pasohlávky [BVe] 09.01.2021
Polák kaholka (Aythya marila) 24.1. Dolní Věstonice [Bře] 24.01.2021
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 24.1. Dolní Věstonice [Bře] 24.01.2021
Hohol severní (Bucephala clangula) 1.1. Pasohlávky [BVe] 09.01.2021
Morčák malý (Mergellus albellus) 1.1. Pasohlávky [BVe] 09.01.2021
Morčák velký (Mergus merganser) 1.1. Pasohlávky [BVe] 09.01.2021
Koroptev polní (Perdix perdix) 10.2. Studenec [Tře] 10.02.2021
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 1.1. Mikulov [Bře] 08.01.2021
Potáplice malá (Gavia stellata) 1.1. Pasohlávky [BVe] 09.01.2021
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 1.1. Dolní Věstonice [Bře] 08.01.2021
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 1.1. Pasohlávky [BVe] 09.01.2021
Volavka bílá (Egretta alba) 1.1. Pasohlávky [BVe] 09.01.2021
Kormorán malý (Microcarbo pygmeus) 24.1. Dolní Věstonice [Bře] 24.01.2021
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 1.1. Pasohlávky [BVe] 09.01.2021
Orel královský (Aquila heliaca) 24.1. Horní Věstonice [Bře] 24.01.2021
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 26.1. Přešovice [Tře] 26.01.2021
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 26.2. Zahrádka [Tře] 26.02.2021
Moták pilich (Circus cyaneus) 1.1. Drnholec [Bře] 08.01.2021
Luňák červený (Milvus milvus) 9.1. Šumice [BVe] 09.01.2021
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 1.1. Dolní Věstonice [Bře] 08.01.2021
Káně rousná (Buteo lagopus) 8.1. Zahrádka [Tře] 08.01.2021
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1. Brno 08.01.2021
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 1.1. Pasohlávky [BVe] 09.01.2021
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 9.1. Dolní Věstonice [Bře] 09.01.2021
Lyska černá (Fulica atra) 1.1. Dolní Věstonice [Bře] 08.01.2021
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 6.2. Valtice [Bře] 06.02.2021
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 6.2. Valtice [Bře] 06.02.2021
Koliha velká (Numenius arquata) 9.1. Vlasatice [BVe] 09.01.2021
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 1.1. Pasohlávky [BVe] 09.01.2021
Racek bouřní (Larus canus) 1.1. Pasohlávky [BVe] 09.01.2021
Racek mořský (Larus marinus) 24.1. Pasohlávky [BVe] 26.01.2021
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 1.1. Pasohlávky [BVe] 09.01.2021
Racek středomořský (Larus michahellis) 1.1. Pasohlávky [BVe] 09.01.2021
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1. Dolní Věstonice [Bře] 08.01.2021
Holub doupňák (Columba oenas) 6.2. Valtice [Bře] 06.02.2021
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 1.1. Troskotovice [Bře] 08.01.2021
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1. Dolní Věstonice [Bře] 08.01.2021
Puštík obecný (Strix aluco) 5.2. Náměšť nad Oslavou [Tře] 06.02.2021
Kalous ušatý (Asio otus) 1.1. Drnholec [Bře] 08.01.2021
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 1.1. Dolní Věstonice [Bře] 08.01.2021
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 15.1. Studenec [Tře] 15.01.2021
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1. Dolní Věstonice [Bře] 08.01.2021
Datel černý (Dryocopus  martius) 10.1. Vícenice [Tře] 10.01.2021
Žluna zelená (Picus viridis) 9.1. Pasohlávky [BVe] 09.01.2021
Žluna šedá (Picus canus) 9.1. Pohořelice [BVe] 09.01.2021
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1. Mikulov [Bře] 08.01.2021
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 17.1. Zahrádka [Tře] 17.01.2021
Raroh velký (Falco cherrug) 24.1. Šakvice [Bve] 24.01.2021
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 1.1. Milovice [Bře] 08.01.2021
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1.1. Mikulov [Bře] 08.01.2021
Straka obecná (Pica pica) 1.1. Dolní Dunajovice [Bře] 08.01.2021
Kavka obecná (Coloeus monedula) 24.1. Vlasatice [Bve] 24.01.2021
Havran polní (Corvus frugilegus) 1.1. Pasohlávky [BVe] 09.01.2021
Vrána černá (Corvus corone) 9.1. Vlasatice [BVe] 10.01.2021
Vrána šedá (Corvus cornix) 1.1. Pasohlávky [BVe] 09.01.2021
Krkavec velký (Corvus corax) 17.1. Zahrádka [Tře] 17.01.2021
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 19.1. Studenec [Tře] 19.01.2021
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 8.1. Studenec [Tře] 08.01.2021
Sýkora babka (Poecile palustris) 1.1. Pasohlávky [BVe] 09.01.2021
Sýkora lužní (Poecile montanus) 15.1. Studenec [Tře] 15.01.2021
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. Pasohlávky [BVe] 09.01.2021
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. Dolní Věstonice [Bře] 08.01.2021
Skřivan lesní (Lullula arborea) 24.2. Studenec [Tře] 24.02.2021
Skřivan polní (Alauda arvensis) 1.1. Drnholec [Bře] 08.01.2021
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 9.1. Pasohlávky [BVe] 09.01.2021
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 6.2. Lednice [Bře] 06.02.2021
Králíček obecný (Regulus regulus) 1.1. Mohelno [Tře] 08.01.2021
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 1.1. Dolní Věstonice [Bře] 08.01.2021
Brhlík lesní (Sitta europaea) 8.1. Studenec [Tře] 08.01.2021
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 24.1. Klentnice [Bře] 24.01.2021
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 18.1. Mohelno [Tře] 18.01.2021
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 15.1. Studenec [Tře] 15.01.2021
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 1.1. Novosedly [Bře] 08.01.2021
Kos černý (Turdus merula) 1.1. Brno 08.01.2021
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 1.1. Mikulov [Bře] 08.01.2021
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 26.2. Studenec [Tře] 26.02.2021
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 15.1. Zahrádka [Tře] 15.01.2021
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 1.1. Pasohlávky [BVe] 09.01.2021
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 1.1. Klentnice [Bře] 08.01.2021
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 10.1. Mohelno [Tře] 10.01.2021
Vrabec domácí (Passer domesticus) 10.1. Kramolín [Tře] 10.01.2021
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1. Pasohlávky [BVe] 09.01.2021
Konipas horský (Motacilla cinerea) 1.1. Mohelno [Tře] 08.01.2021
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 1.1. Pasohlávky [BVe] 09.01.2021
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 10.2. Náměšť nad Oslavou [Tře] 10.02.2021
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 25.1. Náměšť nad Oslavou [Tře] 25.01.2021
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 1.1. Studenec [Tře] 08.01.2021
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1. Pasohlávky [BVe] 09.01.2021
Konopka obecná (Linaria cannabina) 1.1. Drnholec [Bře] 08.01.2021
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 26.2. Zahrádka [Tře] 26.02.2021
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 1.1. Mikulov [Bře] 08.01.2021
Čížek lesní (Spinus spinus) 1.1. Mohelno [Tře] 08.01.2021
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 1.1. Pasohlávky [BVe] 09.01.2021
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 1.1. Pasohlávky [BVe] 09.01.2021