Jan Hajzler - ČR Year list 2021

Druh Poznámka Datum
Berneška tmavá (Branta bernicla) Drnholec 28.12.2021
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) Drnholec 28.12.2021
Berneška velká (Branta canadensis) VDNM ll. 14.02.2021
Berneška bělolící (Branta leucopsis) Drnholec 28.12.2021
Husa velká (Anser anser) Lanškrounské rybníky 11.01.2021
Husa tundrová (Anser serrirostris) Hradišťko 20.01.2021
Husa běločelá (Anser albifrons) VDNM 23.01.2021
Labuť velká (Cygnus olor) Lanškrounské rybníky 11.01.2021
Labuť malá (Cygnus columbianus) Staré Ždánice 20.01.2021
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) Litomyšl- Tržek 20.03.2021
Husice liščí (Tadorna tadorna) Hlohovecký rybník 18.04.2021
Kachnička mandarínská (Aix galericulata) Brno - Komín 26.08.2021
Čírka modrá (Spatula querquedula) Litomyšl - Tržek 20.03.2021
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) Třebařovské rybníky 04.04.2021
Kopřivka obecná (Mareca strepera) VDNM 23.01.2021
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) poldr Žichlínek 11.01.2021
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) Lanškrounské rybníky 11.01.2021
Ostralka štíhlá (Anas acuta) VDNM 23.01.2021
Čírka obecná (Anas crecca) Hradišťko 20.01.2021
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) Litomyšl 20.03.2021
Polák velký (Aythya ferina) Lanškrounské rybníky 26.02.2021
Polák malý (Aythya nyroca) VDNM II. 28.12.2021
Polák chocholačka (Aythya fuligula) Hradišťko 20.01.2021
Polák kaholka (Aythya marila) VDNM 31.01.2021
Turpan hnědý (Melanitta fusca) VDNM I. 28.12.2021
Turpan černý (Melanitta nigra) VDNM III. 28.12.2021
Hoholka lední (Clangula hyemalis) Kolín 22.02.2021
Hohol severní (Bucephala clangula) Rozkoš 11.01.2021
Morčák malý (Mergellus albellus) VDNM 23.01.2021
Morčák velký (Mergus merganser) poldr Žichlínek 11.01.2021
Morčák prostřední (Mergus serrator) VDNM lll. 14.02.2021
Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia) ČHS 30.09.2021
Koroptev polní (Perdix perdix) Svitavy 26.03.2021
Bažant obecný (Phasianus colchicus) Lanškroun 11.01.2021
Křepelka polní (Coturnix coturnix) Žichlínek 24.11.2021
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) Žehuňský rybník 04.05.2021
Rorýs obecný (Apus apus) Žehuňský rybník 08.05.2021
Kukačka obecná (Cuculus canorus) Mutěnické rybníky 25.04.2021
Holub skalní/domácí (Columba livia) Lanškroun 11.01.2021
Holub doupňák (Columba oenas) Lanškroun 27.02.2021
Holub hřivnáč (Columba palumbus) Lanškroun 27.02.2021
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) Lanškroun 01.05.2021
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) Lanškroun 11.01.2021
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) Lanškrounské rybníky 27.02.2021
Chřástal polní (Crex crex) Lanškroun 15.05.2021
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) Žehuňský rybník 04.05.2021
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) Lanškrounské rybníky (11.1.) 19.01.2021
Lyska černá (Fulica atra) Hradišťko 20.01.2021
Jeřáb popelavý (Grus grus) poldr Žichlínek 21.02.2021
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) Lánský rybník 26.03.2021
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) VDNM III. 28.12.2021
Potápka roháč (Podiceps cristatus) Rozkoš 11.01.2021
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) Hradišťko 20.01.2021
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) Hlohovecký rybník 18.04.2021
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) Hlohovecký rybník 18.04.2021
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) Lanškroun 25.02.2021
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) Lanškroun 25.02.2021
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 22.05.2021
Kulík říční (Charadrius dubius) Lanškrounské rybníky 19.03.2021
Koliha velká (Numenius arquata) Starý rybník 14.02.2021
Jespák bojovný (Calidris pugnax) Lačnovský rybník 09.04.2021
Jespáček ploskozobý (Calidris falcinellus) 22.05.2021
Jespák šedý (Calidris temminckii) Mutěnické rybníky 25.04.2021
Jespák obecný (Calidris alpina) Hlohovecký rybník 23.05.2021
Sluka lesní (Scolopax rusticola) ČHS 30.09.2021
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) Žehuňský rybník 04.05.2021
Bekasina větší (Gallinago media) Žehuňský rybník 03.05.2021
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) poldr Žichlínek 17.01.2021
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) rybník Šváb 09.04.2021
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) Lanškrounské rybníky 14.03.2021
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) Třebařov 10.04.2021
Vodouš bahenní (Tringa glareola) Lánský rybník 25.04.2021
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) Hlohovecký rybník 18.04.2021
Vodouš šedý (Tringa nebularia) Lačnovský rybník 09.04.2021
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) Brno 21.01.2021
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) Mutěnické rybníky 25.04.2021
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) Mutěnické rybníky 25.04.2021
Racek bouřní (Larus canus) VDNM 23.01.2021
Racek mořský (Larus marinus) VDNM 31.01.2021
Racek stříbřitý (Larus argentatus) VDNM lll. 14.02.2021
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) Lanškrounské rybníky 11.01.2021
Racek středomořský (Larus michahellis) Starý rybník 14.02.2021
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) Hlohovecký rybník 25.04.2021
Rybák obecný (Sterna hirundo) Mutěnické rybníky 25.04.2021
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) Lanškrounské rybníky 01.05.2021
Rybák černý (Chlidonias niger) Lanškrounské rybníky 01.05.2021
Potáplice malá (Gavia stellata) Brněnská přehrada 24.11.2021
Potáplice severní (Gavia arctica) Oplatil 29.01.2021
Čáp černý (Ciconia nigra) Lanškrounské rybníky 31.03.2021
Čáp bílý (Ciconia ciconia) Damníkov 15.03.2021
Kormorán malý (Microcarbo pygmaeus) VDNM 31.01.2021
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) Rozkoš 11.01.2021
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) Nesyt 22.05.2021
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) Lednické rybníky 22.05.2021
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) Mutěnické rybníky 25.04.2021
Volavka popelavá (Ardea cinerea) Lanškroun 11.01.2021
Volavka červená (Ardea purpurea) Lednické rybníky 22.05.2021
Volavka bílá (Ardea alba) poldr Žichlínek 17.01.2021
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) Lednické rybníky 22.05.2021
Orlovec říční (Pandion haliaetus) rybník Hvězda 28.03.2021
Včelojed lesní (Pernis apivorus) Nesyt 22.05.2021
Orel královský (Aquila heliaca) VDNM 22.01.2021
Krahujec obecný (Accipiter nisus) Žichlínek 17.01.2021
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) Tatenice 04.08.2021
Moták pochop (Circus aeruginosus) Nový rybník 28.03.2021
Moták pilich (Circus cyaneus) Luková 11.01.2021
Moták lužní (Circus pygargus) Vysoké Mýto 06.05.2021
Luňák červený (Milvus milvus) Velké Němčice 31.01.2021
Luňák hnědý (Milvus migrans) Třebařov 10.04.2021
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) Žehuňský rybník 20.01.2021
Káně rousná (Buteo lagopus) Lanškroun 16.01.2021
Káně lesní (Buteo buteo) Lanškroun 11.01.2021
Sýc rousný (Aegolius funereus) Psí kuchyně 06.03.2021
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) Tatenice 20.07.2021
Výreček malý (Otus scops) Olomouc 05.06.2021
Kalous ušatý (Asio otus) Drnholec 14.02.2021
Puštík obecný (Strix aluco) Psí kuchyně 06.03.2021
Dudek chocholatý (Upupa epops) Žichlínek 20.04.2021
Mandelík hajní (Coracias garrulus) Vyškov 26.08.2021
Ledňáček říční (Alcedo atthis) Lanškrounské rybníky 11.01.2021
Vlha pestrá (Merops apiaster) 22.05.2021
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) Lánský rybník 25.04.2021
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) Jeseníky 13.06.2021
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) Lanškrounské rybníky 18.01.2021
Strakapoud malý (Dryobates minor) Lanškroun 03.03.2021
Strakapoud velký (Dendrocopos major) Lanškroun 11.01.2021
Datel černý (Dryocopus  martius) Lanškroun 16.01.2021
Žluna zelená (Picus viridis) Lanškroun 11.01.2021
Žluna šedá (Picus canus) Lanškroun 13.02.2021
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) Žichlínek 11.01.2021
Ostříž lesní (Falco subbuteo) Lanškrounské rybníky 23.04.2021
Raroh velký (Falco cherrug) Šakvice 31.01.2021
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) Žehuňský rybník 03.05.2021
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) poldr Žichlínek 17.01.2021
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) Luková 08.05.2021
Žluva hajní (Oriolus oriolus) Žehuňský rybník 03.05.2021
Sojka obecná (Garrulus glandarius) Lanškroun 11.01.2021
Straka obecná (Pica pica) Lanškroun 11.01.2021
Kavka obecná (Coloeus monedula) Česká Třebová 11.01.2021
Havran polní (Corvus frugilegus) Pardubice 20.01.2021
Vrána černá (Corvus corone) VDNM 23.01.2021
Vrána šedá (Corvus cornix) Oplatil I. 20.01.2021
Krkavec velký (Corvus corax) poldr Žichlínek 11.01.2021
Sýkora uhelníček (Periparus ater) Lanškroun 16.01.2021
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) Lanškroun 16.01.2021
Sýkora babka (Poecile palustris) Lanškroun 11.01.2021
Sýkora lužní (Poecile montanus) Lanškroun 11.01.2021
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) Lanškroun 11.01.2021
Sýkora koňadra (Parus major) Lanškroun 11.01.2021
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) Lanškrounské rybníky 02.04.2021
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) Žehuňský rybník 03.05.2021
Skřivan lesní (Lullula arborea) ČHS 29.09.2021
Skřivan polní (Alauda arvensis) pole Pasohlávky 14.02.2021
Chocholouš obecný (Galerida cristata) Vysoká nad Labem 29.01.2021
Skřivánek krátkoprstý (Calandrella brachydactyla) hnojiště Žichlínek 14.05.2021
Břehule říční (Riparia riparia) Lanškrounské rybníky 23.04.2021
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) rybník Hvězda 28.03.2021
Jiřička obecná (Delichon urbicum) Lačnovský rybník 09.04.2021
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) poldr Žichlínek 17.01.2021
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) Mutěnické rybníky 25.04.2021
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) Lánský rybník 25.04.2021
Budníček menší (Phylloscopus collybita) Svitavy 26.03.2021
Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides) Jeseníky 13.06.2021
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) Mutěnické rybníky 25.04.2021
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) Lanškrounské rybníky 23.04.2021
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) Lánský rybník 25.04.2021
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) Žehuňský rybník 05.05.2021
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) Litomyšl 12.05.2021
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) poldr Žichlínek 05.06.2021
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) Lánský rybník 25.04.2021
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) poldr Žichlínek 26.04.2021
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Lanškroun 31.03.2021
Pěnice slavíková (Sylvia borin) Lanškroun 09.05.2021
Pěnice vlašská (Curruca nisoria) Lednice 22.05.2021
Pěnice pokřovní (Curruca curruca) Lánský rybník 25.04.2021
Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis) Lánský rybník 25.04.2021
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) Lanškrounské rybníky 31.03.2021
Králíček obecný (Regulus regulus) Lanškroun 11.01.2021
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Lanškrounské rybníky 11.01.2021
Brhlík lesní (Sitta europaea) Lanškroun 11.01.2021
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) Pastorkův lom 05.03.2021
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) Lanškrounské rybníky 11.01.2021
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) Rozkoš 11.01.2021
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) Žichlínek 10.03.2021
Drozd brávník (Turdus viscivorus) Opatov 11.01.2021
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) Žichlínek 09.02.2021
Kos černý (Turdus merula) Lanškroun 11.01.2021
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) Lanškroun 11.01.2021
Kos horský (Turdus torquatus) Jeseníky 13.06.2021
Lejsek šedý (Muscicapa striata) Lanškroun 01.05.2021
Červenka obecná (Erithacus rubecula) Opatov 11.01.2021
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 02.05.2021
Slavík modráček (Luscinia svecica) Lánský rybník 26.03.2021
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) Mutěnické rybníky 25.04.2021
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) Velké Němčice 17.04.2021
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) Žichlínek 05.03.2021
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) Lanškroun 16.04.2021
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) Lánský rybník 25.04.2021
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) poldr Žichlínek 30.03.2021
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) Luková 28.04.2021
Skorec vodní (Cinclus cinclus) Divoká Orlice 22.02.2021
Vrabec polní (Passer montanus) Žichlínek 11.01.2021
Vrabec domácí (Passer domesticus) Žichlínek 11.01.2021
Pěvuška modrá (Prunella modularis) Lanškroun 27.01.2021
Konipas luční (Motacilla flava) Velké Němčice 17.04.2021
Konipas horský (Motacilla cinerea) Lanškroun 06.03.2021
Konipas bílý (Motacilla alba) Vysoká nad Labem 29.01.2021
Linduška luční (Anthus pratensis) poldr Žichlínek 05.03.2021
Linduška lesní (Anthus trivialis) poldr Žichlínek 20.04.2021
Linduška horská (Anthus spinoletta) 31.12.2021
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Lanškroun 11.01.2021
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) Lanškroun 16.04.2021
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) VDNM 31.01.2021
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) Lanškroun 11.01.2021
Hýl rudý (Erythrina erythrina) Žichlínek 21.05.2021
Zvonek zelený (Chloris chloris) Lanškroun 11.01.2021
Konopka obecná (Linaria cannabina) VDNM 31.01.2021
Čečetka zimní (Acanthis flammea) Lanškroun 05.02.2021
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) ČHS 22.10.2021
Křivka obecná (Loxia curvirostra) Lanškroun 05.02.2021
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) Třebařov 11.01.2021
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) Lanškroun 31.03.2021
Čížek lesní (Spinus spinus) Lanškroun 11.01.2021
Strnad luční (Emberiza calandra) Lánský rybník 26.03.2021
Strnad obecný (Emberiza citrinella) poldr Žichlínek 11.01.2021
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) Hradišťko 20.01.2021