Jakub Hrdlička - ČR Year list 2021

Druh Poznámka Datum
Husa tundrová (Anser serrirostris) 27.12. Drnholec 27.12.2021
Husa velká (Anser anser) 1.1. Oplatil 02.01.2021
Husa běločelá (Anser albifrons) 1.1. Oplatil 02.01.2021
Berneška tmavá (Branta bernicla) 27.12. Drnholec 27.12.2021
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 27.12. Drnholec 27.12.2021
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 28.12. Drnholec 30.12.2021
Labuť velká (Cygnus olor) 1.1. Staré Ždánice 02.01.2021
Labuť malá (Cygnus columbianus) 1.1. Staré Ždánice 02.01.2021
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 28.2. Lenešice 28.02.2021
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 21.1. Žďár 21.01.2021
Husice liščí (Tadorna tadorna) 13.2. Nesyt 14.02.2021
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) 28.2. Lenešice 28.02.2021
Kopřivka obecná (Anas strepera) 16.1. Milada 17.01.2021
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 11.1. Hrádek 11.01.2021
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1. Oplatil 02.01.2021
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 28.3. Vražda 28.03.2021
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 28.2. Lenešice 28.02.2021
Čírka modrá (Anas querquedula) 25.3. Zachtov 25.03.2021
Čírka obecná (Anas crecca) 28.2. Lenešice 28.02.2021
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 27.2. Prostřední 28.02.2021
Polák velký (Aythya ferina) 11.1.Hrádek 11.01.2021
Polák malý (Aythya nyroca) 27.12. VDNMII 27.12.2021
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 9.1. Hrádek 09.01.2021
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 11.1. Hrádek 11.01.2021
Turpan černý (Melanitta nigra) 27.12. VDNMIII 27.12.2021
Hohol severní (Bucephala clangula) 1.1. Rozkoš 02.01.2021
Morčák malý (Mergellus albellus) 1.1. Rozkoš 02.01.2021
Morčák velký (Mergus merganser) 1.1 Oplatil 02.01.2021
Morčák prostřední (Mergus serrator) 6.2. Dolní Věstonice 07.02.2021
Koroptev polní (Perdix perdix) 18.1. Křičeň 18.01.2021
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 1.1. Řepov 02.01.2021
Potáplice malá (Gavia stellata) 13.11. Nechranice 14.11.2021
Potáplice severní (Gavia arctica) 11.1. Hrádek 11.01.2021
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 17.1. Praha 17.01.2021
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 9.1. Rozkoš 09.01.2021
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 1.1. Rozkoš 02.01.2021
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 31.1. Most 01.02.2021
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 16.1. Most 17.01.2021
Čáp černý (Ciconia nigra) 14.4. Kněžmost 15.04.2021
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 3.4. Kosořice 05.04.2021
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 31.5. Pastvisko 01.06.2021
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 29.5. Mlýnský 29.05.2021
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 17.4. Mutěnice 19.04.2021
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 1.1. Rozkoš 02.01.2021
Volavka červená (Ardea purpurea) 30.5. Výtopa 30.05.2021
Volavka bílá (Egretta alba) 11.1. Luštěnice 11.01.2021
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 30.5. Hlohovec 30.05.2021
Kormorán malý (Microcarbo pygmeus) 31.7. Záhlinice 01.08.2021
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 1.1. Rozkoš 02.01.2021
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 30.3. Ujkovice 30.03.2021
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 11.5. Milovice 12.05.2021
Orel královský (Aquila heliaca) 27.2. Sedlec 28.02.2021
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 1.2. Příšovice 01.02.2021
Moták pochop (Circus aeruginosus) 28.3. Vražda 28.03.2021
Moták pilich (Circus cyaneus) 24.3. Vrchbělá 24.03.2021
Moták lužní (Circus pygargus) 3.5. Žehuň 04.05.2021
Luňák červený (Milvus milvus) 6.2. Trkmanice 07.02.2021
Luňák hnědý (Milvus migrans) 31.5. Čejkovice 01.06.2021
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 1.1. Rozkoš 02.01.2021
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1. Žehuň 02.01.2021
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 29.5. Pastvisko 29.05.2021
Chřástal polní (Crex crex) 19.6. Stožec 20.06.2021
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 17.1. Praha 17.01.2021
Lyska černá (Fulica atra) 1.1. Rozkoš 02.01.2021
Jeřáb popelavý (Grus grus) 18.1. Křičeň 18.01.2021
Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) 22.10. Skříň 22.10.2021
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 17.4. Hlohovecký 19.04.2021
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 17.4. Hlohovecký 19.04.2021
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 28.2. Lenešice 28.02.2021
Kulík pacifický (Pluvialis fulva) 31.7. Rzovák 01.08.2021
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 22.10. Skříň 22.10.2021
Kulík říční (Charadrius dubius) 3.4. Kosořice 05.04.2021
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 19.6. Stožec 20.06.2021
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 21.2. Žantov 21.02.2021
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 17.4. Hlohovecký 19.04.2021
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 31.5. Hlohovecký 01.06.2021
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 25.4. Rozkoš 26.04.2021
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 30.3. Ujkovice 30.03.2021
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 30.4. Oskořínek 30.04.2021
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 25.4. Rozkoš 26.04.2021
Jespák obecný (Calidris alpina) 15.5. Rozkoš 15.05.2021
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 17.4. Trkmanice 19.04.2021
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 16.1. Most 17.01.2021
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 25.4. Rozkoš 26.04.2021
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 27.4. Rozkoš 28.04.2021
Racek bouřní (Larus canus) 1.1. Oplatil 02.01.2021
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 31.1. Most 01.02.2021
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 1.1. Oplatil 02.01.2021
Racek středomořský (Larus michahellis) 13.11. Nechranice 14.11.2021
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 31.1. Most 01.02.2021
Rybák obecný (Sterna hirundo) 27.4. Rozkoš 28.04.2021
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) 15.5. Rozkoš 15.05.2021
Rybák černý (Chlidonias niger) 27.4. Rozkoš 28.04.2021
Chaluha velká (Stercorarius skua) 13.11. Nechranice 14.11.2021
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1. MB 02.01.2021
Holub doupňák (Columba oenas) 21.5. Luštěnice 24.05.2021
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 14.2. MB 14.02.2021
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 30.5. Pastvisko 30.05.2021
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1. MB 02.01.2021
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 30.4. Vražda 30.04.2021
Výreček malý (Otus scops) 31.7. Olomouc 01.08.2021
Kalous ušatý (Asio otus) 27.1. u MB 28.01.2021
Kalous pustovka (Asio flammeus) 19.1. u MB 20.01.2021
Rorýs obecný (Apus apus) 28.4. Karasy 28.04.2021
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 1.1. Rozkoš 02.01.2021
Vlha pestrá (Merops apiaster) 29.5. Kosteliska 29.05.2021
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 26.4. Vrchbělá 26.04.2021
Strakapoud malý (Dryobates minor) 5.2. Příšovice 05.02.2021
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 11.1. Spyta 12.01.2021
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1. Šonov 02.01.2021
Datel černý (Dryocopus  martius) 4.4. Vražda 05.04.2021
Žluna zelená (Picus viridis) 10.1. Sukorady 10.01.2021
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1. Plch 02.01.2021
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 19.6. Dobrá 20.06.2021
Raroh velký (Falco cherrug) 28.12. Šakvice 30.12.2021
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 8.5. Vražda 10.05.2021
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 1.1. Žehuň 02.01.2021
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 24.5. Holany 24.05.2021
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1.1. Žehuň 02.01.2021
Straka obecná (Pica pica) 1.1. MB 02.01.2021
Kavka obecná (Coloeus monedula) 10.1. MB 10.01.2021
Havran polní (Corvus frugilegus) 1.1. Dolany 02.01.2021
Vrána černá (Corvus corone) 17.1. Praha 17.01.2021
Vrána šedá (Corvus cornix) 1.1. Dolany 02.01.2021
Krkavec velký (Corvus corax) 19.1. H. Stakory 19.01.2021
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 29.12. Svatobořice 30.12.2021
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 20.6. Stožec 20.06.2021
Sýkora babka (Poecile palustris) 13.2. Ivaň 14.02.2021
Sýkora lužní (Poecile montanus) 2.4. Žabakor 05.04.2021
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. Žehuň 02.01.2021
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. Žehuň 02.01.2021
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 29.5. Kosteliska 29.05.2021
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 28.2. Most 28.02.2021
Skřivan lesní (Lullula arborea) 28.4. Vrchbělá 28.04.2021
Skřivan polní (Alauda arvensis) 1.1. Staré ždánice 12.02.2021
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 12.2. MB 12.02.2021
Břehule říční (Riparia riparia) 27.4. Rozkoš 28.04.2021
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 2.4. Žabakor 05.04.2021
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 10.4. Dubeč 11.04.2021
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 17.1. Praha 17.01.2021
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 23.4. Vrchbělá 26.04.2021
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 27.3. Čistá 28.03.2021
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 4.5. Pňov 04.05.2021
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 25.4. Rozkoš 26.04.2021
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 26.4. Karasy 26.04.2021
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 30.4. Vražda 30.04.2021
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 20.5. pod Babou 24.05.2021
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 15.5. Šeřeč 15.05.2021
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 19.6. Stožec 20.06.2021
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 17.4. Mutěnice 19.04.2021
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 11.4. Vražda 11.04.2021
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 8.5. Vražda 10.05.2021
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 26.4. Holany 26.04.2021
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 27.4. Kleny 28.04.2021
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 20.6. Stožec 20.06.2021
Králíček obecný (Regulus regulus) 20.1. Štěpánka 20.01.2021
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 1.1. Rozkoš 02.01.2021
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1.1. Šonov 02.01.2021
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 27.2. Pastorkův lom 28.02.2021
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 1.2. Žďár 01.02.2021
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 21.1. Příšovice 21.01.2021
Kos černý (Turdus merula) 1.1. Šonov 02.01.2021
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 1.1. Žehuň 02.01.2021
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 21.1. Příšovice 21.01.2021
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 27.2. Klentnice 28.02.2021
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 22.3. Vrchbělá 24.03.2021
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 4.5. Pňov 04.05.2021
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 1.1. Rozkoš 02.01.2021
Slavík modráček (Luscinia svecica) 17.4. Mutěnice 19.04.2021
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 30.4. Vražda 30.04.2021
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 26.4. Holany 26.04.2021
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 4.5. Pňov 04.05.2021
Lejsek malý (Ficedula parva) 27.4. Kleny 28.04.2021
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 11.1. Spyta 12.01.2021
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 27.4. Šonov 28.04.2021
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 25.4. Šonov 26.04.2021
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 25.3. Kosořice 25.03.2021
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 10.5. Luštěnice 12.05.2021
Vrabec domácí (Passer domesticus) 19.1. MB 19.01.2021
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1. Žehuň 02.01.2021
Konipas luční (Motacilla flava) 11.4. Žantov 11.04.2021
Konipas horský (Motacilla cinerea) 29.4. Pňov 29.04.2021
Konipas bílý (Motacilla alba) 27.2. Hlohovecký 28.02.2021
Linduška luční (Anthus pratensis) 15.4. Lítožnice 15.04.2021
Linduška lesní (Anthus trivialis) 11.4. Žantov 15.04.2021
Linduška horská (Anthus spinoletta) 16.1. Most 17.01.2021
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 1.1. Žehuň 02.01.2021
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 20.1. Štěpánka 20.01.2021
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 1.1. Žehuň 02.01.2021
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 10.1. Příšovice 10.01.2021
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1. Žehuň 02.01.2021
Konopka obecná (Linaria cannabina) 1.1. Rozkoš 02.01.2021
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 5.2. Příšovice 05.02.2021
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 1.1. Oplatil 02.01.2021
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 3.5. Vrchlabí 04.05.2021
Čížek lesní (Spinus spinus) 1.1. Rozkoš 02.01.2021
Strnad luční (Emberiza calandra) 18.1. Křičeň 18.01.2021
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 1.1. Žehuň 02.01.2021
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 18.1. Hradišťko I 18.01.2021
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 18.1. Křičeň 18.01.2021