Šárka Odvářková - ČR Year list 2024

Druh Poznámka Datum
Husa velká (Anser anser) 31.01.2024
Husa běločelá (Anser albifrons) 31.01.2024
Labuť velká (Cygnus olor) 31.01.2024
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 31.01.2024
Husice liščí (Tadorna tadorna) 31.01.2024
Čírka modrá (Spatula querquedula) 07.04.2024
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) 31.01.2024
Kopřivka obecná (Mareca strepera) 07.04.2024
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) 31.01.2024
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 31.01.2024
Čírka obecná (Anas crecca) 31.01.2024
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 07.04.2024
Polák velký (Aythya ferina) 31.01.2024
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 31.01.2024
Hohol severní (Bucephala clangula) 31.01.2024
Morčák malý (Mergellus albellus) 31.01.2024
Morčák velký (Mergus merganser) 31.01.2024
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 31.01.2024
Holub skalní/domácí (Columba livia) 31.01.2024
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 07.04.2024
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 31.01.2024
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 31.01.2024
Lyska černá (Fulica atra) 31.01.2024
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 31.01.2024
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 31.01.2024
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 6.4.24 Nový rybník 07.04.2024
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 07.04.2024
Kulík říční (Charadrius dubius) 07.04.2024
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 7.4.24 Velké Němčice 07.04.2024
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 5.4.24 Velké Němčice 07.04.2024
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 07.04.2024
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 07.04.2024
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 07.04.2024
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 31.01.2024
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 6.4.24 Nový rybník 07.04.2024
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 31.01.2024
Volavka bílá (Ardea alba) 31.01.2024
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 29.3.24 Nová Ves 07.04.2024
Orel královský (Aquila heliaca) Ořechov 07.04.2024
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 31.01.2024
Moták pochop (Circus aeruginosus) 07.04.2024
Moták pilich (Circus cyaneus) 31.01.2024
Luňák červený (Milvus milvus) 31.01.2024
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 31.01.2024
Káně lesní (Buteo buteo) 31.01.2024
Puštík obecný (Strix aluco) 07.04.2024
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 07.04.2024
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 7.4.24 Pohořelice 07.04.2024
Strakapoud malý (Dryobates minor) 07.04.2024
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 31.01.2024
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 31.01.2024
Datel černý (Dryocopus  martius) 07.04.2024
Žluna zelená (Picus viridis) 31.01.2024
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 31.01.2024
Raroh velký (Falco cherrug) 1.4.24 Miroslav 07.04.2024
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 31.01.2024
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 31.01.2024
Straka obecná (Pica pica) 31.01.2024
Kavka obecná (Coloeus monedula) 31.01.2024
Havran polní (Corvus frugilegus) 31.01.2024
Vrána černá (Corvus corone) 31.01.2024
Vrána šedá (Corvus cornix) 31.01.2024
Krkavec velký (Corvus corax) 31.01.2024
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 21.1.24 u Rousínova 07.04.2024
Sýkora babka (Poecile palustris) 31.01.2024
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 31.01.2024
Sýkora koňadra (Parus major) 31.01.2024
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 07.04.2024
Skřivan polní (Alauda arvensis) 07.04.2024
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 07.04.2024
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 5.4.24 Vlasatice 07.04.2024
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 31.01.2024
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 5.4.24 Velké Němčice 07.04.2024
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 07.04.2024
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 30.3..24 Novoveský rybník 07.04.2024
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 1.4.24 Réna Miroslav 07.04.2024
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 07.04.2024
Pěnice pokřovní (Curruca curruca) 7.4.24 Velké Němčice 07.04.2024
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 31.01.2024
Brhlík lesní (Sitta europaea) 31.01.2024
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 1.3.24 Pastorkův lom 07.04.2024
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 31.01.2024
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 07.04.2024
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 07.04.2024
Kos černý (Turdus merula) 31.01.2024
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 31.01.2024
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 31.01.2024
Slavík modráček (Luscinia svecica) 30.3.24 Novoveský rybník 07.04.2024
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 07.04.2024
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 5.4.24 Velké Němčice 07.04.2024
Vrabec polní (Passer montanus) 31.01.2024
Vrabec domácí (Passer domesticus) 31.01.2024
Konipas luční (Motacilla flava) 7.4.24 Velké Němčice 07.04.2024
Konipas horský (Motacilla cinerea) 31.01.2024
Konipas bílý (Motacilla alba) 07.04.2024
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 31.01.2024
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 31.01.2024
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 31.01.2024
Zvonek zelený (Chloris chloris) 31.01.2024
Konopka obecná (Linaria cannabina) 31.01.2024
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 31.01.2024
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 07.04.2024
Čížek lesní (Spinus spinus) 07.04.2024
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 07.04.2024
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 31.01.2024