Tereza Kauzálová - ČR Year list 2022

Druh Poznámka Datum
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 4.2.2022, Pohořelice 06.02.2022
Husa velká (Anser anser) 05.01.2022
Husa krátkozobá (Anser brachyrhynchos) 26.3.2022, Mlýnský rybník, posuzováno FK 28.03.2022
Husa tundrová (Anser serrirostris) 4.2.2022, Pohořelice 06.02.2022
Husa běločelá (Anser albifrons) 05.01.2022
Labuť velká (Cygnus olor) 05.01.2022
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 7.2.2022, rybník Dubovec, Častotice 08.02.2022
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 13.2.2022, rybník Rozběhlo, Náměšť n. O. 13.02.2022
Husice liščí (Tadorna tadorna) 16.2.2022, Nesyt 16.02.2022
Kachnička mandarínská (Aix galericulata) 08.01.2022
Čírka modrá (Spatula querquedula) 26.3.2022, Nesyt 28.03.2022
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) 24.01.2022
Kopřivka obecná (Mareca strepera) 24.01.2022
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) 4.2.2022, Hlohovecký rybník 06.02.2022
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 05.01.2022
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 24.01.2022
Čírka obecná (Anas crecca) 24.01.2022
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 16.2.2022, Nesyt 16.02.2022
Polák velký (Aythya ferina) 05.01.2022
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 05.01.2022
Hohol severní (Bucephala clangula) 05.01.2022
Morčák malý (Mergellus albellus) 05.01.2022
Morčák velký (Mergus merganser) 05.01.2022
Koroptev polní (Perdix perdix) 18.5.2022, Slup 22.05.2022
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 05.01.2022
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 30.4.2022, Nesyt 02.05.2022
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 11.5.2022, Ječmeniště 12.05.2022
Rorýs obecný (Apus apus) 12.5.2022, Havraníky 12.05.2022
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 02.05.2022
Holub skalní/domácí (Columba livia) 05.01.2022
Holub doupňák (Columba oenas) 24.01.2022
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 13.02.2022
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 1.5.2022, Ječmeniště 02.05.2022
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 05.01.2022
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 17.3.2022, Nový rybník, Častotice 18.03.2022
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 5.9.2022, ryb. Dubovec 11.09.2022
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 05.01.2022
Lyska černá (Fulica atra) 05.01.2022
Jeřáb popelavý (Grus grus) 6.4.2022, Jaroslavice 07.04.2022
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 19.3.2022, Nesyt 22.03.2022
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 13.02.2022
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 3.5.2022, Litovický ryb. 04.05.2022
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 27.3.2022, ryb. Dubovec 28.03.2022
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 29.4.2022, ryb. Vrkoč 02.05.2022
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 13.02.2022
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 2.10.2022, Mlýnský rybník 08.10.2022
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 23.9.2022, Strachotín 02.10.2022
Kulík říční (Charadrius dubius) 21.3.2022, polní rozliv u Častotic 22.03.2022
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) 2.10.2022, Mlýnský rybník 08.10.2022
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 16.3.2022, Dubovec 17.03.2022
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 5.9.2022, ryb. Dubovec 11.09.2022
Jespák písečný (Calidris alba) 23.9.2022, Strachotín 02.10.2022
Jespák obecný (Calidris alpina) 6.4.2022, Jaroslavické rybníky 07.04.2022
Jespák malý (Calidris minuta) 23.9.2022, Strachotín 02.10.2022
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 17.3.2022, polní rozliv u Častotic 18.03.2022
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 16.3.2022, Dubovec 17.03.2022
Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicaria) 6.4.2022, Jaroslavické rybníky 07.04.2022
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 27.4.2022, Dubovec 02.05.2022
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 27.3.2022, polní rozliv u Častotic 28.03.2022
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 16.3.2022, Dubovec 17.03.2022
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 18.4.2022, Slanisko u Nesytu 26.04.2022
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 3.4.2022, ryb. Přibyl, Smrk 07.04.2022
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 26.4.2022, Dubovec 26.04.2022
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 05.01.2022
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 4.5.2022, Dubovec 04.05.2022
Racek bouřní (Larus canus) 05.01.2022
Racek mořský (Larus marinus) 23.1.2022, VDNM 24.01.2022
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 05.01.2022
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) 6.4.2022, Jaroslavické rybníky 07.04.2022
Rybák obecný (Sterna hirundo) 18.4.2022, Hlohovecký ryb. 26.04.2022
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 18.5.2022, Jaroslavické rybníky 22.05.2022
Rybák černý (Chlidonias niger) 30.4.2022, Dubovec 02.05.2022
Čáp černý (Ciconia nigra) 5.4.2022, Náměšť n. O. 07.04.2022
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 01.03.2022
Kormorán malý (Microcarbo pygmaeus) 1.1.2022, VDNM 05.01.2022
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 05.01.2022
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 30.4.2022, Nesyt 02.05.2022
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 05.01.2022
Volavka bílá (Ardea alba) 05.01.2022
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 18.4.2022, Nesyt 26.04.2022
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 29.4.2022, ryb. Vrkoč 02.05.2022
Orel královský (Aquila heliaca) 19.3.2022, Branišovice 22.03.2022
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 4.2.2022, Hlohovec 06.02.2022
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 13.02.2022
Moták pochop (Circus aeruginosus) 19.3.2022, Nesyt 22.03.2022
Moták pilich (Circus cyaneus) 24.01.2022
Moták lužní (Circus pygargus) 1.5.2022, Mikulovice 02.05.2022
Luňák červený (Milvus milvus) 24.01.2022
Luňák hnědý (Milvus migrans) 30.4.2022, Nesyt 02.05.2022
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 15.01.2022
Káně rousná (Buteo lagopus) 24.01.2022
Káně lesní (Buteo buteo) 05.01.2022
Kalous ušatý (Asio otus) 24.01.2022
Puštík obecný (Strix aluco) 12.4.2022, Mohelno 26.04.2022
Dudek chocholatý (Upupa epops) 1.5.2022, Ječmeniště 02.05.2022
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 24.01.2022
Vlha pestrá (Merops apiaster) 29.4.2022, Vrkoč 02.05.2022
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 17.4.2022, Náměšť nad Oslavou 26.04.2022
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 26.3.2022, Pouzdřany 28.03.2022
Strakapoud malý (Dryobates minor) 6.4.2022, Jaroslavické rybníky 07.04.2022
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 16.2.2022, Slanisko u Nesytu 16.02.2022
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 08.01.2022
Datel černý (Dryocopus  martius) 05.01.2022
Žluna zelená (Picus viridis) 05.01.2022
Žluna šedá (Picus canus) 26.3.2022, Lednické rybníky 28.03.2022
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 05.01.2022
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 3.1., Studenec 05.01.2022
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 29.4.2022, Vrkoč 02.05.2022
Raroh velký (Falco cherrug) 4.2.2022, Šakvice 06.02.2022
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 08.06.2022
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 05.01.2022
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 9.5.2022, Havraníky 12.05.2022
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 1.5.2022, Ječmeniště 02.05.2022
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 05.01.2022
Straka obecná (Pica pica) 05.01.2022
Kavka obecná (Coloeus monedula) 24.01.2022
Havran polní (Corvus frugilegus) 05.01.2022
Vrána černá (Corvus corone) 24.01.2022
Vrána šedá (Corvus cornix) 05.01.2022
Krkavec velký (Corvus corax) 24.01.2022
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 15.01.2022
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 07.01.2022
Sýkora babka (Poecile palustris) 13.02.2022
Sýkora lužní (Poecile montanus) 15.01.2022
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 07.01.2022
Sýkora koňadra (Parus major) 05.01.2022
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 29.4.2022, Vrkoč 02.05.2022
Skřivan lesní (Lullula arborea) 13.4.2022, Mohelno 26.04.2022
Skřivan polní (Alauda arvensis) 01.03.2022
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 19.3.2022, Mohelno 22.03.2022
Břehule říční (Riparia riparia) 18.5.2022, Oslavany 22.05.2022
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 6.4.2022, Náměšť n. O. 07.04.2022
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 18.4.2022, Hlohovecký ryb. 26.04.2022
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 13.02.2022
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 9.5.2022, NP Podyjí 12.05.2022
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 18.4.2022, Hlohovecký ryb. 26.04.2022
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 21.3.2022, Studenec 22.03.2022
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 30.4.2022, Nesyt 02.05.2022
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 17.4.2022, ryb. Mišník 26.04.2022
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 18.4.2022, ryb. Mišník 26.04.2022
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 08.06.2022
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 30.4.2022, Nesyt 02.05.2022
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 08.06.2022
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 18.4.2022, Hlohovecký ryb. 26.04.2022
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 4.5.2022, suchý poldr Čihadla 04.05.2022
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 26.3.2022, Lednické rybníky 28.03.2022
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 4.5.2022, suchý poldr Čihadla 04.05.2022
Pěnice vlašská (Curruca nisoria) 9.5.2022, Havraníky 12.05.2022
Pěnice pokřovní (Curruca curruca) 17.4.2022, Náměšť nad Oslavou 26.04.2022
Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis) 17.4.2022, Náměšť nad Oslavou 26.04.2022
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 11.4.2022, Studenec 26.04.2022
Králíček obecný (Regulus regulus) 05.01.2022
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 07.01.2022
Brhlík lesní (Sitta europaea) 24.01.2022
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 19.02.2022
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 16.02.2022
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 13.02.2022
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 17.3.2022 17.03.2022
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 07.01.2022
Kos černý (Turdus merula) 05.01.2022
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 10.01.2022
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 5.5.2022, Studenec 12.05.2022
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 24.01.2022
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 18.4.2022, Nesyt 26.04.2022
Slavík modráček (Luscinia svecica) 29.3.2022, Nesyt 07.04.2022
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 30.4.2022, Nesyt 02.05.2022
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 7.1.2022, Mohelno 07.01.2022
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 23.4. 2022, Lhánice 26.04.2022
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 10.9.2022, Zahrádka 11.09.2022
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 19.3.2022, Mišník 22.03.2022
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 10.9.2022, Zahrádka 11.09.2022
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 07.01.2022
Vrabec polní (Passer montanus) 28.01.2022
Vrabec domácí (Passer domesticus) 05.01.2022
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 25.03.2022
Konipas luční (Motacilla flava) 6.4.2022, ryb. Mišník 07.04.2022
Konipas horský (Motacilla cinerea) 07.01.2022
Konipas bílý (Motacilla alba) 15.02.2022
Linduška luční (Anthus pratensis) 17.4.2022, Dalešice 26.04.2022
Linduška lesní (Anthus trivialis) 23.4.2022, Lhánice 26.04.2022
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) 1.10.2022, Studenec 02.10.2022
Linduška horská (Anthus spinoletta) 18.4.2022, Slanisko u Nesytu 26.04.2022
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 05.01.2022
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 24.01.2022
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 05.01.2022
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 08.02.2022
Zvonek zelený (Chloris chloris) 13.02.2022
Konopka obecná (Linaria cannabina) 24.01.2022
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 13.9.2022, Náměšť nad Oslavou 02.10.2022
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 07.01.2022
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 26.3.2022, Pouzdřany 28.03.2022
Čížek lesní (Spinus spinus) 13.02.2022
Strnad luční (Emberiza calandra) 10.4.2022, Mišník 02.05.2022
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 05.01.2022
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 13.02.2022