Martina Kišelová - ČR Year list 2022

Druh Poznámka Datum
Husa krátkozobá (Anser brachyrhynchos) 13. 3. 2022 Kestřany (PP Velký Potočný) 13.03.2022
Husa velká (Anser anser) 13. 2. 2022 13.03.2022
Husa běločelá (Anser albifrons) 13. 2. 2022 Řežabinec 13.03.2022
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 13. 2. 2022 Řežabinec 13.03.2022
Labuť velká (Cygnus olor) 8.1.2022 14.01.2022
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 23. 1. 2022 Vltava (Veltrusy) 24.01.2022
Husice liščí (Tadorna tadorna) 9.4.2022 Hrušovany 10.04.2022
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 10.4.2022 Hodonínské rybníky 10.04.2022
Kopřivka obecná (Anas strepera) 5. 2. 2022 Nežárka 13.03.2022
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1.2022 Olomouc 13.03.2022
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 10.04.2022
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 13. 2. 2022 Řežabinec 13.03.2022
Čírka modrá (Anas querquedula) 10.04.2022
Čírka obecná (Anas crecca) 10.04.2022
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 10.04.2022
Polák velký (Aythya ferina) 10.04.2022
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 8.1.2022 14.01.2022
Polák kaholka (Aythya marila) 01.05.2022
Hohol severní (Bucephala clangula) 12. 2. 2022 Zálezlice 13.03.2022
Morčák velký (Mergus merganser) 23. 1. 2022 Vraňany 24.01.2022
Koroptev polní (Perdix perdix) 12.2.2022 Vojkovice 10.04.2022
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 13. 2. 2022 13.03.2022
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 23. 1. 2022 Vraňany 24.01.2022
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 10.04.2022
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 26.3.2022 Vrbenské rybniky 10.04.2022
Čáp černý (Ciconia nigra) 10.4.2022 Hodonínské rybníky 10.04.2022
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 9.4.2022 Jaroslavice 10.04.2022
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 26.3.2022 Vrbenské rybniky 10.04.2022
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 26.3.2022 Vrbenské rybniky 10.04.2022
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 2.1.2022 14.01.2022
Volavka bílá (Egretta alba) 2.1.2022 14.01.2022
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 8.1.2022 14.01.2022
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 11. 5. 2022 Praha 14.05.2022
Moták pochop (Circus aeruginosus) 9.4.2022 10.04.2022
Luňák červený (Milvus milvus) 10.04.2022
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 13. 2. 2022 Řežabinec 13.03.2022
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1.2022 Olomouc 13.03.2022
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 10.04.2022
Lyska černá (Fulica atra) 8.1.2022 14.01.2022
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 10.4.2022 Mutěnice 10.04.2022
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 10.4.2022 Mutěnice 10.04.2022
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 13. 2. 2022 Zbudovská blata 13.03.2022
Kulík říční (Charadrius dubius) 9.4.2022 Jaroslavice 10.04.2022
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 10.4.2022 Mutěnice 10.04.2022
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 9.4.2022 Jaroslavice 10.04.2022
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 10.4.2022 Mutěnice 10.04.2022
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 10.4.2022 Mutěnice 10.04.2022
Jespák obecný (Calidris alpina) 10.4.2022 Mutěnice 10.04.2022
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 10.4.2022 Mutěnice 10.04.2022
Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicaria) 9.4.2022 Jaroslavice 10.04.2022
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 8.1.2022 14.01.2022
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 26.3.2022 Vrbenské rybniky 10.04.2022
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 23. 1. 2022 Veltrusy 24.01.2022
Rybák obecný (Sterna hirundo) 2. 7. 2022 Lítožnice, Praha 02.07.2022
Rybák černý (Chlidonias niger) 2. 7. 2022 Lítožnice, Praha 02.07.2022
Holub skalní/domácí (Columba livia) 10.04.2022
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 10.04.2022
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1.2022 Olomouc 13.03.2022
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 8.5.2022 Praha 11.05.2022
Puštík obecný (Strix aluco) 30. 4. 2022 Praha 01.05.2022
Kalous pustovka (Asio flammeus) 13. 2. 2022 Zbudovská blata 13.03.2022
Rorýs obecný (Apus apus) 8.5.2022 Praha 11.05.2022
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 10.04.2022
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 25. 4. 2022 Chmeliště 01.05.2022
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 23. 1. 2022 Veltrusy 24.01.2022
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 9.4.2022 Hnizdo 10.04.2022
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 21. 1. 2022 Praha 24.01.2022
Datel černý (Dryocopus  martius) 13. 2. 2022 Řežabinec 13.03.2022
Žluna zelená (Picus viridis) 1.1.2022 Olomouc 13.03.2022
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 4. 2. 2022 Praha 13.03.2022
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 2. 7. 2022 Lítožnice, Praha 02.07.2022
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 13. 2. 2022 13.03.2022
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 5.1.2022 14.01.2022
Straka obecná (Pica pica) 1.1.2022 Olomouc 13.03.2022
Kavka obecná (Coloeus monedula) 3.1.2022 14.01.2022
Havran polní (Corvus frugilegus) 4.1.2022 14.01.2022
Vrána černá (Corvus corone) 13. 2. 2022 13.03.2022
Vrána šedá (Corvus cornix) 2.1.2022 Olomouc 13.03.2022
Krkavec velký (Corvus corax) 29. 1. 2022 13.03.2022
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 1.1.2022 Olomouc 13.03.2022
Sýkora babka (Poecile palustris) 10.4.2022 Mutěnice 10.04.2022
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1.2022 Olomouc 13.03.2022
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1.2022 Olomouc 13.03.2022
Skřivan polní (Alauda arvensis) 10.04.2022
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 10.4.2022 Břeclav 10.04.2022
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 9.4.2022 Jaroslavice 10.04.2022
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 9.4.2022 Jaroslavice 10.04.2022
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 10.04.2022
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 01.05.2022
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 10.04.2022
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 2.5.2022 Praha 11.05.2022
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 2. 7. 2022 Lítožnice, Praha 02.07.2022
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 4.5.2022 Dvůr Králové nad Labem 11.05.2022
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 10.4.2022 Mutěnice 10.04.2022
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 10.4.2022 Mutěnice 10.04.2022
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 21. 4. 2022 Praha 21.04.2022
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 2. 7. 2022 Lítožnice, Praha 02.07.2022
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 21. 4. 2022 Borovsko 21.04.2022
Králíček obecný (Regulus regulus) 13. 2. 2022 Štěkeň 13.03.2022
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 5. 2. 2022 Vlkovská pískovna 13.03.2022
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1.1.2022 Olomouc 13.03.2022
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 13. 3. 2022 Štěkeň 13.03.2022
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 3.1.2022 14.01.2022
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 11. 3. 2022 13.03.2022
Kos černý (Turdus merula) 1.1.2022 Olomouc 13.03.2022
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 23. 1. 2022 Nelahozeves 24.01.2022
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 10.04.2022
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 29. 1. 2022 Ostrava 13.03.2022
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 2. 5. 2022 Praha 11.05.2022
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 10.04.2022
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 30. 4. 2022 Praha 01.05.2022
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 01.05.2022
Vrabec domácí (Passer domesticus) 5. 2. 2022 Veselí nad Lužnicí 13.03.2022
Vrabec polní (Passer montanus) 10.04.2022
Konipas horský (Motacilla cinerea) 5.1.2022 14.01.2022
Konipas bílý (Motacilla alba) 13. 3. 2022 13.03.2022
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 12. 3. 2022 Řeporyje 13.03.2022
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 29. 1. 2022 Ostrava 13.03.2022
Zvonek zelený (Chloris chloris) 20. 1. 2022 Zoo Praha 24.01.2022
Konopka obecná (Linaria cannabina) Dobříš 01.05.2022
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 17. 1. 2022 Praha 4 24.01.2022
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 10.4.2022 Nesyt 10.04.2022
Čížek lesní (Spinus spinus) 23. 1. 2022 Nelahozeves 24.01.2022
Strnad luční (Emberiza calandra) 2. 7. 2022 Lítožnice, Praha 02.07.2022
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 12. 3. 2022 Řeporyje 13.03.2022
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 29. 1. 2022 Ostrava 13.03.2022