Petr Zátopek - ČR Year list 2023

Druh Poznámka Datum
Husa polní (Anser fabalis) 14.1.Jistebník,rybník Bezruč až Průtočný 24.03.2023
Husa tundrová (Anser serrirostris) 14.1.Jistebník,rybník Bezruč až Průtočný 24.03.2023
Husa krátkozobá (Anser brachyrhynchos) 5.3.Jistebník,rybník Bezruč 1ex. 08.03.2023
Husa velká (Anser anser) 14.1.Jistebník,rybník Bezruč až Průtočný 24.03.2023
Husa běločelá (Anser albifrons) 14.1.Jistebník,rybník Bezruč až Průtočný 24.03.2023
Berneška velká (Branta canadensis) 23.2.Albrechtičky rybníky 1ex. 27.02.2023
Labuť velká (Cygnus olor) 14.1.Albrechtičky ,rybník Kačák a Fojtův,14ex. 24.03.2023
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 20.2.Bartošovice,Dolní rybník,2ex. 24.03.2023
Husice liščí (Tadorna tadorna) 28.1.Studénka rybníky,3ex. 24.03.2023
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 14.1.rybníčky u Josefovic,1ad.M 24.03.2023
Kopřivka obecná (Anas strepera) 14.1.Albrechtičky ,rybník Kačák a Fojtův,6ex. 24.03.2023
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 28.1.Studénka rybníky,2ex. 24.03.2023
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 14.1.rybníčky u Josefovic,91ex. 24.03.2023
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 25.3.Bartošovice,rybníky,17ex. 27.03.2023
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 20.2.Bartošovice,Dolní rybník,1ad.M 24.03.2023
Čírka modrá (Anas querquedula) 10.3.Bartošovice,Dolní rybník,1ad.M 24.03.2023
Čírka obecná (Anas crecca) 28.1.Studénka rybníky,14ex. 24.03.2023
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 20.2.Bartošovice,Dolní rybník,1ad.M 24.03.2023
Polák velký (Aythya ferina) 28.1.Studénka rybníky,4ex. 24.03.2023
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 20.2.Bartošovice,Dolní rybník,10ex. 24.03.2023
Hohol severní (Bucephala clangula) 19.2.Albrechtičky rybníky,4ex. 24.03.2023
Morčák velký (Mergus merganser) 14.1.Albrechtičky ,rybník Kačák a Fojtův,19ex. 24.03.2023
Koroptev polní (Perdix perdix) 9.3.Velké Albrechtice,okolo polních lagun,2ex. 24.03.2023
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 9.3.Velké Albrechtice,okolo polních lagun,2ad.F 24.03.2023
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 8.2.Příbor,řeka Lubina,1ex. 24.03.2023
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 25.3.Studénka rybníky,4ex. 27.03.2023
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 18.3.Větřkovice,přehrada,1ex. 24.03.2023
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 14.1.rybníčky u Josefovic,5ex. 24.03.2023
Volavka bílá (Egretta alba) 14.1.rybníčky u Josefovic,9ex. 24.03.2023
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 14.1.Albrechtičky ,rybník Kačák a Fojtův,3ex. 24.03.2023
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 28.1.Velké Albrechtice,okolo polních lagun,1ex. 24.03.2023
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 10.3.Bartošovice,Dolní rybník,1ex. 24.03.2023
Moták pochop (Circus aeruginosus) 25.3.Studénka rybníky,2ad.F 27.03.2023
Luňák červený (Milvus milvus) 26.3 .Jistebník,rybníky,1ad. 27.03.2023
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 14.1.Jistebník,rybník Bezruč až Průtočný,1ad. 24.03.2023
Káně rousná (Buteo lagopus) 28.1.Velké Albrechtice,okolo polních lagun,1ex. 24.03.2023
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) 11.2.2023 1ex.Velké Albrechtice 28.03.2023
Káně lesní (Buteo buteo) 14.1.rybníčky u Josefovic,2ex. 24.03.2023
Lyska černá (Fulica atra) 10.3.Bartošovice,Dolní rybník,80ex. 24.03.2023
Jeřáb popelavý (Grus grus) 28.1.Velké Albrechtice,okolo polních lagun,11ex. 24.03.2023
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 19.2.Albrechtičky rybníky,150ex. 24.03.2023
Kulík říční (Charadrius dubius) 25.3.Studénka,rybníky,13ex. 27.03.2023
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 25.3.Studénka,rybníky,2ex. 27.03.2023
Koliha malá (Numenius phaeopus) 30.3.Jistebník rybníky,1ex. 30.03.2023
Koliha velká (Numenius arquata) 30.3.Jistebník rybníky,2ex. 30.03.2023
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 25.3.Studénka,rybníky,7ex. 27.03.2023
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 12.3.Albrechtičky rybníky 24.03.2023
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 25.3.Studénka,rybníky,1ex. 27.03.2023
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 25.3.Studénka,rybníky,13ex. 27.03.2023
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 4.3.Albrechtičky rybníky,50ex. 24.03.2023
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 26.3 .Jistebník,rybníky,1ex.v 1.zimě. 27.03.2023
Racek bouřní (Larus canus) 16.01.2023
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 14.1.Jistebník,rybník Bezruč až Průtočný 24.03.2023
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 14.1.Jistebník,rybník Bezruč až Průtočný 24.03.2023
Racek středomořský (Larus michahellis) 14.1.Jistebník,rybník Bezruč až Průtočný 24.03.2023
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 14.1.Jistebník,rybník Bezruč až Průtočný 24.03.2023
Holub skalní/domácí (Columba livia) 28.1.Studénka rybníky,25ex. 24.03.2023
Holub doupňák (Columba oenas) 26.2.Jistebník,rybníky,6ex. 27.03.2023
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 4.3.Albrechtičky rybníky,3ex. 24.03.2023
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 4.3.Albrechtičky rybníky,6ex. 24.03.2023
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 14.1.Albrechtičky ,rybník Kačák a Fojtův,1ex. 24.03.2023
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 14.1.rybníčky u Josefovic,1ex. 24.03.2023
Strakapoud malý (Dryobates minor) 11.2.Studénka rybníky,1ad.M 24.03.2023
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 6.1.Kopřivnice/Lubina,dům čp 292,2ad.F 24.03.2023
Datel černý (Dryocopus  martius) 28.1.Studénka rybníky,2ex. 24.03.2023
Žluna zelená (Picus viridis) 14.1.rybníčky u Josefovic,2ex. 24.03.2023
Žluna šedá (Picus canus) 4.3.Albrechtičky rybníky,1ex. 24.03.2023
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 28.1.Velké Albrechtice,okolo polních lagun,1ad.M 24.03.2023
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 4.3.Albrechtičky rybníky,1ex. 24.03.2023
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 14.1.rybníčky u Josefovic,3ex. 24.03.2023
Straka obecná (Pica pica) 14.1.rybníčky u Josefovic,15ex. 24.03.2023
Kavka obecná (Coloeus monedula) 19.2.Albrechtičky rybníky,1ex. 24.03.2023
Havran polní (Corvus frugilegus) 25.01.2023
Vrána šedá (Corvus cornix) 14.1.Albrechtičky ,rybník Kačák a Fojtův,3ex. 24.03.2023
Krkavec velký (Corvus corax) 14.1.rybníčky u Josefovic,3ex. 24.03.2023
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 06.03.2023
Sýkora babka (Poecile palustris) 6.1.Kopřivnice/Lubina,dům čp 292,1ex. 24.03.2023
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 6.1.Kopřivnice/Lubina,dům čp 292,6ex. 24.03.2023
Sýkora koňadra (Parus major) 6.1.Kopřivnice/Lubina,dům čp 292,15ex. 24.03.2023
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 25.3.Bartošovice,rybníky,2ex. 27.03.2023
Skřivan polní (Alauda arvensis) 4.3.Albrechtičky rybníky,1ex. 24.03.2023
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 26.2.Jistebník,rybníkyí,2ex. 27.03.2023
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 8.1.Kopřivnice/Lubina,dům čp 292,12ex. 24.03.2023
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 18.3.Větřkovice přehrada,1ad.M,zpěv 28.03.2023
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 23.3.Kopřivnice/Lubina,kousek od zahrádek a úpravny vody,při cyklostezce,1ad.M,zpěv 24.03.2023
Králíček obecný (Regulus regulus) 30.01.2023
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 4.3.Albrechtičky rybníky,2ex. 24.03.2023
Brhlík lesní (Sitta europaea) 6.1.Kopřivnice/Lubina,dům čp 292,2ex. 24.03.2023
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 28.1.Studénka rybníky,2ex. 24.03.2023
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 4.3.Albrechtičky rybníky,3ex. 24.03.2023
Kos černý (Turdus merula) 6.1.Kopřivnice/Lubina,dům čp 292,1ex. 24.03.2023
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 28.1.Velké Albrechtice,okolo polních lagun,20ex. 24.03.2023
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 10.3.Bartošovice,Dolní rybník,1ad.M,zpěv 24.03.2023
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 14.1.rybníčky u Josefovic,2ex. 24.03.2023
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 6.1.Kopřivnice/Lubina,dům čp 292,1ex. 24.03.2023
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 28.1.Velké Albrechtice,okolo polních lagun,1ad.M 24.03.2023
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 8.2.Příbor,řeka Lubina,1ex. 24.03.2023
Vrabec domácí (Passer domesticus) 7.2.Kopřivnice/Lubina,dům čp 292,1ad.M 24.03.2023
Vrabec polní (Passer montanus) 6.1.Kopřivnice/Lubina,dům čp 292,20ex. 24.03.2023
Konipas horský (Motacilla cinerea) 25.01.2023
Konipas bílý (Motacilla alba) 28.1.Velké Albrechtice,okolo polních lagun,1ex. 24.03.2023
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 6.1.Kopřivnice/Lubina,dům čp 292,1ad.F 24.03.2023
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 4.2.Kopřivnice/Lubina,dům čp 292,4ex. 24.03.2023
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 8.2.Kopřivnice/Lubina,řeka Lubina,7ex. 24.03.2023
Zvonek zelený (Chloris chloris) 7.1.Kopřivnice/Lubina,dům čp 292,3ex. 24.03.2023
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 6.1.Kopřivnice/Lubina,dům čp 292,2 24.03.2023
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 24.3.Kopřivnice/Lubina,dům čp 292,min.3ad.M,zpěv 28.03.2023
Čížek lesní (Spinus spinus) 14.1.rybníčky u Josefovic,5ex. 28.03.2023
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 14.1.rybníčky u Josefovic,3ex. 28.03.2023
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 28.1.Studénka rybníky,1ex. 28.03.2023