Petr Zátopek - ČR Year list 2023

Druh Poznámka Datum
Berneška velká (Branta canadensis) 23.2. - Albrechtičky rybníky 1ex. 22.11.2023
Husa velká (Anser anser) 14.1.- .Jistebník,rybník Bezruč až Průtočný 22.11.2023
Husa polní (Anser fabalis) 14.1. - Jistebník,rybník Bezruč až Průtočný 22.11.2023
Husa krátkozobá (Anser brachyrhynchos) 5.3. - Jistebník,rybník Bezruč 1ex. 22.11.2023
Husa tundrová (Anser serrirostris) 14.1.- Jistebník,rybník Bezruč až Průtočný 22.11.2023
Husa běločelá (Anser albifrons) 14.1. - Jistebník,rybník Bezruč až Průtočný 22.11.2023
Labuť velká (Cygnus olor) 14.1. - Albrechtičky ,rybník Kačák a Fojtův,14ex. 22.11.2023
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 20.2. - Bartošovice,Dolní rybník,2ex. 22.11.2023
Husice liščí (Tadorna tadorna) 28.1. - Studénka rybníky,3ex. 22.11.2023
Kachnička mandarínská (Aix galericulata) 14.1. - rybníčky u Josefovic,1ad.M 22.11.2023
Čírka modrá (Spatula querquedula) 10.3. - Bartošovice,Dolní rybník,1ad.M 22.11.2023
Čírka modrokřídlá (Spatula discors) 7.12. - Tovačov,Křenovský rybník,1ex. 09.12.2023
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) 25.3. - Bartošovice,rybníky,17ex. 22.11.2023
Kopřivka obecná (Mareca strepera) 14.1. - Albrechtičky ,rybník Kačák a Fojtův,6ex. 22.11.2023
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) 28.1. - Studénka rybníky,2ex. 22.11.2023
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 14.1. - rybníčky u Josefovic,91ex. 22.11.2023
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 20.2. - Bartošovice,Dolní rybník,1ad.M 22.11.2023
Čírka obecná (Anas crecca) 28.1. - Studénka rybníky,14ex. 22.11.2023
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 20.2. - Bartošovice,Dolní rybník,1ad.M 22.11.2023
Polák velký (Aythya ferina) 28.1. - Studénka rybníky,4ex. 22.11.2023
Polák malý (Aythya nyroca) 1.9. - Albrechtičky,Kotvice, 1pár 22.11.2023
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 20.2. - Bartošovice,Dolní rybník,10ex. 22.11.2023
Polák kaholka (Aythya marila) 29.11. - Karviná,rybník Větrov, 1xM, 3x F 02.12.2023
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 7.12. - Tovačov,Anninské jezero,1xpár 09.12.2023
Hohol severní (Bucephala clangula) 19.2. - Albrechtičky rybníky,4ex. 22.11.2023
Morčák malý (Mergellus albellus) 14.11. - Bartošovice,1ex.(samice/1zima) 22.11.2023
Morčák velký (Mergus merganser) 14.1. - Albrechtičky ,rybník Kačák a Fojtův,19ex. 22.11.2023
Morčák prostřední (Mergus serrator) 20.11. - Bartošovice rybníky, 1ad.samec ve svatebním šatě 22.11.2023
Koroptev polní (Perdix perdix) 9.3. - Velké Albrechtice,okolo polních lagun,2ex. 22.11.2023
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 9.3. - Velké Albrechtice,okolo polních lagun,2ad.F 22.11.2023
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 01.08.2023
Rorýs obecný (Apus apus) 4.5. - Lubina,dům čp.292,min.15ex. 22.11.2023
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 6.5. - Kopřivnice,1ad.M,hlas 22.11.2023
Holub skalní/domácí (Columba livia) 28.1. - Studénka rybníky,25ex. 22.11.2023
Holub doupňák (Columba oenas) 26.2. - Jistebník,rybníky,6ex. 22.11.2023
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 4.3. - Albrechtičky rybníky,3ex. 22.11.2023
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 01.08.2023
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 4.3. - Albrechtičky rybníky,6ex. 22.11.2023
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 9.4. - Bartošovice rybníky,2ex. 22.11.2023
Chřástal polní (Crex crex) 6.7. - Lubina,Větřkovice přehrada,1ad.M hlas 09.12.2023
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 25.3. - Studénka rybníky,1ex. 22.11.2023
Lyska černá (Fulica atra) 10.3. - Bartošovice,Dolní rybník,80ex. 22.11.2023
Jeřáb popelavý (Grus grus) 28.1. - Velké Albrechtice,okolo polních lagun,11ex. 22.11.2023
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 8.2. - Příbor,řeka Lubina,1ex. 22.11.2023
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 7.9. - Studénka rybníky, Podlážka, 1juv. 22.11.2023
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 25.3. - Studénka rybníky,4ex. 22.11.2023
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 7.12.2023 - Tovačov,Anninské jezero,1ex. 07.12.2023
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 9.4. - Bartošovice rybníky, min.50ex. 22.11.2023
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 19.2. - Albrechtičky rybníky,150ex. 22.11.2023
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 3.10. - Kozmice louky, 3ex. 22.11.2023
Kulík říční (Charadrius dubius) 25.3. - Studénka,rybníky,13ex. 22.11.2023
Koliha malá (Numenius phaeopus) 30.3. - Jistebník rybníky,1ex. 22.11.2023
Koliha velká (Numenius arquata) 30.3. - Jistebník rybníky,2ex. 22.11.2023
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 31.3. - Jistebník rybníky,1ex. 22.11.2023
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 25.3. - Studénka,rybníky,13ex. 22.11.2023
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 4.10. - Majetinská štěrkopískovna, 2ex. 22.11.2023
Jespák šedý (Calidris temminckii) 7.9. - Velké Albrechtice, polní laguny, 1ex. 22.11.2023
Jespák obecný (Calidris alpina) 25.3. - Studénka,rybníky,1ex. 22.11.2023
Jespák malý (Calidris minuta) 4.10. - Majetinská štěrkopískovna, 2ex. 22.11.2023
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 20.5. - Ostrava Vyškovice,1ad.ex. 22.11.2023
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 18.10. - Barošovice, Dolní rybník,1ex. 22.11.2023
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 25.3. - Studénka,rybníky,2ex. 22.11.2023
Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicaria) 20.11. - Dolní Benešov, 1ex. 22.11.2023
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 25.3. - Studénka,rybníky,1ex. 22.11.2023
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 12.3. - Albrechtičky rybníky 22.11.2023
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 25.3. - Studénka,rybníky,7ex. 22.11.2023
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 12.6. - Jistebník sádky, 1ex. 22.11.2023
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 16.8. - Kozmické louky, 4ex. 22.11.2023
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 9.4. - Albrechtičky rybníky, 2ex. 22.11.2023
Ouhorlík černokřídlý (Glareola nordmanni) 4.10. - Majetinská štěrkopískovna, 1ex.1+K 22.11.2023
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 4.3. - Albrechtičky rybníky,50ex. 22.11.2023
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 26.3. - Jistebník,rybníky,1ex.v 1.zimě. 22.11.2023
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 20.5. - Rybník Skučák,1ex.na hnízdě 22.11.2023
Racek bouřní (Larus canus) 11.10. - Jistebník rybníky,2ex. 09.12.2023
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 14.1. - Jistebník,rybník Bezruč až Průtočný 22.11.2023
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 14.1. - Jistebník,rybník Bezruč až Průtočný 22.11.2023
Racek středomořský (Larus michahellis) 14.1. - Jistebník,rybník Bezruč až Průtočný 22.11.2023
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 14.1. - Jistebník,rybník Bezruč až Průtočný 22.11.2023
Rybák obecný (Sterna hirundo) 16.4. - Studénka rybníky,1ex. 22.11.2023
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 20.5. - Heřmanický rybník,min2ex. 22.11.2023
Rybák černý (Chlidonias niger) 20.5. - Jistebník rybníky 22.11.2023
Chaluha malá (Stercorarius longicaudus) 3.9. - Velké Albrechtice, 1juv.ex 22.11.2023
Potáplice severní (Gavia arctica) 7.12.2023 - Tovačov,Anninské jezero,1ex. 07.12.2023
Čáp černý (Ciconia nigra) 9.4. - Albrechtičky rybníky, 1ex. 22.11.2023
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 18.3. - Větřkovice,přehrada,1ex. 22.11.2023
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 14.1. - Albrechtičky ,rybník Kačák a Fojtův,3ex. 22.11.2023
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 20.11. - Bartošovice, 1ex. 22.11.2023
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 13.5. - Bartošovice rybníky,1ad. 22.11.2023
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 20.5. - Jistebník rybníky,1imm. 22.11.2023
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 14.1. - rybníčky u Josefovic,5ex. 22.11.2023
Volavka bílá (Ardea alba) 14.1. - rybníčky u Josefovic,9ex. 22.11.2023
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 31.3. - Jistebník rybníky,1ex. 22.11.2023
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 6.5. - Kopřivnice,1ex. 22.11.2023
Orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus) 12.8. - Kozmické louky, 1ex. 22.11.2023
Orel křiklavý (Clanga pomarina) 29.8. - Skaštice,2ex. 22.11.2023
Orel stepní (Aquila nipalensis) 29.8. - Skaštice,1ex. 22.11.2023
Orel královský (Aquila heliaca) 29.8. - Skaštice,1ex. 22.11.2023
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 28.1. - Velké Albrechtice,okolo polních lagun,1ex. 22.11.2023
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 10.3. - Bartošovice,Dolní rybník,1ex. 22.11.2023
Moták pochop (Circus aeruginosus) 25.3. - Studénka rybníky,2ad.F 22.11.2023
Moták pilich (Circus cyaneus) 9.11. - Závišice skládka, 1ad.M., 22.11.2023
Moták lužní (Circus pygargus) 29.8. - Skaštice,2ex. 22.11.2023
Luňák červený (Milvus milvus) 26.3 . - Jistebník,1ad. 22.11.2023
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 14.1. - Jistebník,rybník Bezruč až Průtočný,1ad. 22.11.2023
Káně rousná (Buteo lagopus) 28.1. - Velké Albrechtice,okolo polních lagun,1ex. 22.11.2023
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) 11.2. - 1ex.Velké Albrechtice 22.11.2023
Káně lesní (Buteo buteo) 14.1. - rybníčky u Josefovic,2ex. 22.11.2023
Výreček malý (Otus scops) 20.5. - Ostrava Zábřeh, 1ex. 22.11.2023
Kalous ušatý (Asio otus) 11.8. - Jistebník, 1ex. 22.11.2023
Puštík obecný (Strix aluco) 20.5. - Vyšní Mohelnice,2ad. 22.11.2023
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 14.1. - Albrechtičky ,rybník Kačák a Fojtův,1ex. 22.11.2023
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 22.4. - Odry rybníky, 3ex. 22.11.2023
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) 23.4. - Horní Lomná,Velký Polom, 1xpár 22.11.2023
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 14.1. - rybníčky u Josefovic,1ex. 22.11.2023
Strakapoud malý (Dryobates minor) 11.2. - Studénka rybníky,1ad.M 22.11.2023
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 6.1. - Kopřivnice/Lubina,dům čp 292,2ad.F 22.11.2023
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 23.4. - Horní Lomná,Velký Polom,1x ad. M 22.11.2023
Datel černý (Dryocopus  martius) 28.1. - Studénka rybníky,2ex. 22.11.2023
Žluna zelená (Picus viridis) 14.1. - rybníčky u Josefovic,2ex. 22.11.2023
Žluna šedá (Picus canus) 4.3. - Albrechtičky rybníky,1ex. 22.11.2023
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 28.1. - Velké Albrechtice,okolo polních lagun,1ad.M 22.11.2023
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 20.5. - Jistebník rybníky,1ad. 22.11.2023
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 2.11. - Štramberk kotouč, 1ex. 22.11.2023
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 20.5. - Jistebník rybníky,1ad. 22.11.2023
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 19.5. - Batošovice rybníky,1pár 22.11.2023
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 4.5. - Lubina,dům čp.292,1x samec zpěv. 22.11.2023
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 14.1. - rybníčky u Josefovic,3ex. 22.11.2023
Straka obecná (Pica pica) 14.1. - rybníčky u Josefovic,15ex. 22.11.2023
Kavka obecná (Coloeus monedula) 19.2. - Albrechtičky rybníky,1ex. 22.11.2023
Havran polní (Corvus frugilegus) 25.3. - Studénka rybníky,5ex. 22.11.2023
Vrána šedá (Corvus cornix) 14.1. - Albrechtičky ,rybník Kačák a Fojtův,3ex. 22.11.2023
Krkavec velký (Corvus corax) 14.1. - rybníčky u Josefovic,3ex. 22.11.2023
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 29.11. - Heřmanice, halda, 25ex. 02.12.2023
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 23.4. - Velký Polom, Horní Lomná,23ex. 09.12.2023
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 23.4. - Horní Lomná,Velký Polom, 4ex. 22.11.2023
Sýkora babka (Poecile palustris) 6.1. - Kopřivnice/Lubina,dům čp 292,1ex. 22.11.2023
Sýkora lužní (Poecile montanus) 14.10. - Vyšní Mohelnice/Pasíčky,1ex. 22.11.2023
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 6.1. - Kopřivnice/Lubina,dům čp 292,6ex. 22.11.2023
Sýkora koňadra (Parus major) 6.1. - Kopřivnice/Lubina,dům čp 292,15ex. 22.11.2023
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 25.3. - Bartošovice,rybníky,2ex. 22.11.2023
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 20.5. - Heřmanický rybník,min.2ad 22.11.2023
Skřivan polní (Alauda arvensis) 4.3. - Albrechtičky rybníky,1ex. 22.11.2023
Břehule říční (Riparia riparia) 19.5. - Batošovice rybníky,min.50ex. 22.11.2023
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 26.2. - Jistebník,rybníkyí,2ex. 22.11.2023
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 14.4. - Kopřivnice,Lubina čp.292,min.5ex 22.11.2023
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 8.1. - Kopřivnice/Lubina,dům čp 292,12ex. 22.11.2023
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 6.5. - Kopřivnice,3ad.M,zpěv 22.11.2023
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 15.4. - Bartošovice rybníky,1ad.samec zpěv 22.11.2023
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 18.3. - Větřkovice přehrada,1ad.M,zpěv 22.11.2023
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 9.5. - Studénka rybníky,3ad.M,zpěv 22.11.2023
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 9.5. - Studénka rybníky,2ad.M,zpěv 22.11.2023
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 22.4. - Odry rybníky, 3ad.M,zpěv 22.11.2023
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 19.5. - Batošovice rybníky,4ad.M,zpěv 22.11.2023
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 6.5. - Kopřivnice,1ex. 22.11.2023
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 9.5. - Studénka rybníky,1ad.M,zpěv 22.11.2023
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 22.4. - Odry rybníky,1ad.M,zpěv 22.11.2023
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 23.3. - Kopřivnice/Lubina,kousek od zahrádek a úpravny vody,při cyklostezce,1ad.M,zpěv 22.11.2023
Pěnice pokřovní (Curruca curruca) 20.4. - Lubina,u psího útulku,1ad.M,zpěv 22.11.2023
Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis) 4.5. - Lubina,dům čp.292,1x samec zpěv. 22.11.2023
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 23.4. - Horní Lomná,Velký Polom, 25 ex. 22.11.2023
Králíček obecný (Regulus regulus) 23.4. - Horní Lomná,Velký Polom, 8ex. 22.11.2023
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 4.3. - Albrechtičky rybníky,2ex. 22.11.2023
Brhlík lesní (Sitta europaea) 6.1. - Kopřivnice/Lubina,dům čp 292,2ex. 22.11.2023
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 30.12.2023 - Perná,Pastorkův lom,1 ex. 17.01.2024
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 28.1. - Studénka rybníky,2ex. 22.11.2023
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 4.3. - Albrechtičky rybníky,3ex. 22.11.2023
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 10.3. - Bartošovice,Dolní rybník,1ad.M,zpěv 22.11.2023
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 14.1. - rybníčky u Josefovic,2ex. 22.11.2023
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 9.11. - Závišice skládka, 5ex. 22.11.2023
Kos černý (Turdus merula) 6.1. - Kopřivnice/Lubina,dům čp 292,1ex. 22.11.2023
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 28.1. - Velké Albrechtice,okolo polních lagun,20ex. 22.11.2023
Kos horský (Turdus torquatus) 20.5. - Vyšní Mohelnice,1M,zpěv 22.11.2023
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 9.5. - Studénka rybníky,2ad.M,zpěv 22.11.2023
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 6.1. - Kopřivnice/Lubina,dům čp 292,1ex. 22.11.2023
Slavík tmavý (Luscinia luscinia) 13.8. - Jistebník,1ex. 22.11.2023
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 9.5. - Studénka rybníky,1ad.M,zpěv 22.11.2023
Slavík modráček (Luscinia svecica) 16.4. - Bartošovice rybníky 22.11.2023
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 15.4. - Bartošovice rybníky,1ad.samec 22.11.2023
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 28.1. - Velké Albrechtice,okolo polních lagun,1ad.M 22.11.2023
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 21.4. - Lubina dům čp 292, 1ad.M,zpěv 22.11.2023
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 20.5. - Vyšní Mohelnice,min.10ex. 22.11.2023
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 20.5. - Jistebník rybníky,min2ad.M 22.11.2023
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 8.2. - Příbor,řeka Lubina,1ex. 22.11.2023
Vrabec polní (Passer montanus) 6.1. - Kopřivnice/Lubina,dům čp 292,20ex. 22.11.2023
Vrabec domácí (Passer domesticus) 7.2. - Kopřivnice/Lubina,dům čp 292,1ad.M 22.11.2023
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 6.4. - Lubina,dům čp 292 1ex. 22.11.2023
Konipas luční (Motacilla flava) 9.4. - Albrechtičky rybníky, 1ex. 22.11.2023
Konipas horský (Motacilla cinerea) 30.3. - Albrechtičky rybníky,1ex. 22.11.2023
Konipas bílý (Motacilla alba) 28.1. - Velké Albrechtice,okolo polních lagun,1ex. 22.11.2023
Linduška luční (Anthus pratensis) 2.9. - Velké Albrechtice, okolí polních laguna, 7ex. 22.11.2023
Linduška lesní (Anthus trivialis) 20.5. - Vyšní Mohelnice,1adM,zpěv 22.11.2023
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 6.1. - Kopřivnice/Lubina,dům čp 292,1ad.F 22.11.2023
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 29.11. - Heřmanice, halda,1ex. 02.12.2023
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 4.2. - Kopřivnice/Lubina,dům čp 292,4ex. 22.11.2023
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 8.2. - Kopřivnice/Lubina,řeka Lubina,7ex. 22.11.2023
Zvonek zelený (Chloris chloris) 7.1. - Kopřivnice/Lubina,dům čp 292,3ex. 22.11.2023
Konopka obecná (Linaria cannabina) 31.3. - Jistebník rybníky,2ex. 22.11.2023
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 22.11. - Lubina čp.292,i ex. na krmítku 22.11.2023
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 20.5. - Vyšní Mohelnice,min.30ex. 22.11.2023
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 6.1. - Kopřivnice/Lubina,dům čp 292,2 22.11.2023
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 24.3. - Kopřivnice/Lubina,dům čp 292,min.3ad.M,zpěv 22.11.2023
Čížek lesní (Spinus spinus) 14.1. - rybníčky u Josefovic,5ex. 22.11.2023
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 30.10. - Velké Albrechtice,1ex. 22.11.2023
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 14.1. - rybníčky u Josefovic,3ex. 22.11.2023
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) 12.7. - Lubojaty,1x.samec 22.11.2023
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 28.1. - Studénka rybníky,1ex. 22.11.2023