Michal Javůrek - ČR Year list 2023

Druh Poznámka Datum
Husa tundrová (Anser serrirostris) 14.1.2023, Polerady, (MO) 19.01.2023
Husa velká (Anser anser) 2.1.2023, Líně, (PS) 03.01.2023
Husa běločelá (Anser albifrons) 2.1.2023, Líně, (PS) 03.01.2023
Labuť velká (Cygnus olor) 2.1.2023, VN České Údolí, (PM) 19.01.2023
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 2.1.2023, Líně, (PS) 03.01.2023
Kopřivka obecná (Anas strepera) 2.1.2023, Líně, (PS) 03.01.2023
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 15.2.2023, Plzeň, (PM) 21.02.2023
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 2.1.2023, Líně, (PS) 03.01.2023
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 14.1.2023, Most, (MO) 19.01.2023
Čírka obecná (Anas crecca) 2.1.2023, Líně, (PS) 03.01.2023
Polák velký (Aythya ferina) 14.1.2023, Most, (MO) 19.01.2023
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 14.1.2023, Havraň, (MO) 19.01.2023
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 14.1.2023, Most, (MO) 19.01.2023
Hohol severní (Bucephala clangula) 14.1.2023, Most, (MO) 19.01.2023
Morčák velký (Mergus merganser) 14.1.2023, Havraň, (MO) 19.01.2023
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 2.1.2023, Líně, (PS) 03.01.2023
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 28.1.2023, Plzeň, (PM) 11.02.2023
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 14.1.2023, Most, (MO) 19.01.2023
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 14.1.2023, Most, (MO) 19.01.2023
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 21.2.2023, Dobřany, (PJ) 21.02.2023
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 2.1.2023, Líně, (PS) 03.01.2023
Volavka bílá (Egretta alba) 2.1.2023, Líně, (PS) 03.01.2023
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 1.1.2023, Plzeň, (PM) 01.01.2023
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 14.1.2023, Most, (MO) 19.01.2023
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 2.1., VN České Údolí, (PM) 03.01.2023
Luňák červený (Milvus milvus) 11.2.2023, Zbůch, (PS) 21.02.2023
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 6.1.2023, Líně, (PS) 13.01.2023
Káně rousná (Buteo lagopus) 2.2.2023, Hlohovčice, (DO) 11.02.2023
Káně lesní (Buteo buteo) 2.1.2023, Líně, (PS) 03.01.2023
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 14.1.2023, Most, (MO) 19.01.2023
Lyska černá (Fulica atra) 2.1., Velký Bolevecký r., (PM) 03.01.2023
Jeřáb popelavý (Grus grus) 16.2.2023, Staré Sedliště, (TC) 21.02.2023
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 18.2.2023, Chotěšov, (PJ) 21.02.2023
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 21.2.2023, Přehýšov, (PS) 21.02.2023
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 2.1.2023, Líně, (PS) 03.01.2023
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 2.1., VN České Údolí, (PM) 03.01.2023
Racek bouřní (Larus canus) 14.1.2023, Most, (MO) 19.01.2023
Racek mořský (Larus marinus) 14.1.2023, Most, (MO) 19.01.2023
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 14.1.2023, Most, (MO) 19.01.2023
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 14.1.2023, Most, (MO) 19.01.2023
Racek středomořský (Larus michahellis) 14.1.2023, Most, (MO) 19.01.2023
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 14.1.2023, Most, (MO) 19.01.2023
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1.2023, Plzeň, (PM) 01.01.2023
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1.2023, Plzeň, (PM) 01.01.2023
Sova pálená (Tyto alba) 16.2.2023, okr. Tachov 21.02.2023
Kalous ušatý (Asio otus) 6.1.2023, Plzeň, (PM) 13.01.2023
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 2.1., VN České Údolí, (PM) 03.01.2023
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 17.1.2023, Plzeň, (PM) 19.01.2023
Strakapoud malý (Dryobates minor) 15.2.2023, Plzeň, (PM) 21.02.2023
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1.2023, Plzeň, (PM) 01.01.2023
Žluna zelená (Picus viridis) 2.1.2023, Líně, (PS) 03.01.2023
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1.2023, Plzeň, (PM) 01.01.2023
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 14.1.2023, Žatec, (LN) 19.01.2023
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 6.1.2023, Líně, (PS) 13.01.2023
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1.1.2023, Plzeň, (PM) 01.01.2023
Straka obecná (Pica pica) 1.1.2023, Plzeň, (PM) 01.01.2023
Kavka obecná (Coloeus monedula) 1.1.2023, Plzeň, (PM) 01.01.2023
Vrána černá (Corvus corone) 6.1.2023, Líně, (PS) 13.01.2023
Vrána šedá (Corvus cornix) 29.1.2023, Chválenice, (PM) 11.02.2023
Krkavec velký (Corvus corax) 6.1.2023, Líně, (PS) 13.01.2023
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 2.1., VN České Údolí, (PM) 03.01.2023
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 7.1.2023, Plzeň, (PM) 13.01.2023
Sýkora babka (Poecile palustris) 15.1.2023, Vejprnice, (PS) 19.01.2023
Sýkora lužní (Poecile montanus) 10.2.2023, Plzeň, (PM) 11.02.2023
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1.2023, Plzeň, (PM) 01.01.2023
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1.2023, Plzeň, (PM) 01.01.2023
Skřivan polní (Alauda arvensis) 21.2.2023, Přehýšov, (PS) 21.02.2023
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 8.1.2023, Plzeň, (PM) 13.01.2023
Králíček obecný (Regulus regulus) 15.1.2023, Vejprnice, (PS) 19.01.2023
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 6.1.2023, Přehýšov, (PS) 13.01.2023
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1.1.2023, Plzeň, (PM) 01.01.2023
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 22.1.2023, Plzeň, (PM) 11.02.2023
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 14.1.2023, Most, (MO) 19.01.2023
Kos černý (Turdus merula) 1.1.2023, Plzeň, (PM) 01.01.2023
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 1.1.2023, Plzeň, (PM) 01.01.2023
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 10.2.2023, Plzeň, (PM) 11.02.2023
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 14.1.2023, Most, (MO) 19.01.2023
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 1.1.2023, Plzeň, (PM) 01.01.2023
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 15.2.2023, Plzeň, (PM) 21.02.2023
Vrabec domácí (Passer domesticus) 1.1.2023, Plzeň, (PM) 01.01.2023
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1.2023, Plzeň, (PM) 01.01.2023
Konipas bílý (Motacilla alba) 14.1.2023, Most, (MO) 19.01.2023
Linduška horská (Anthus spinoletta) 14.1.2023, Most, (MO) 19.01.2023
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 13.1.2023, Plzeň, (PM) 19.01.2023
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 1.1.2023, Plzeň, (PM) 01.01.2023
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1.2023, Plzeň, (PM) 01.01.2023
Konopka obecná (Linaria cannabina) 14.1.2023, Most, (MO) 19.01.2023
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 2.1.2023, Líně, (PS) 03.01.2023
Čížek lesní (Spinus spinus) 7.1.2023, Horní Bříza, (PS) 13.01.2023
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 6.1.2023, Týnec, (PJ) 13.01.2023