Michal Javůrek - ČR Year list 2024

Druh Poznámka Datum
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 7.2.2024, Nýřany, (PS) 30.03.2024
Berneška velká (Branta canadensis) 24.2.2024, Žižice, (KD) 30.03.2024
Husa velká (Anser anser) 7.2.2024, Nýřany, (PS) 30.03.2024
Husa běločelá (Anser albifrons) 7.2.2024, Nýřany, (PS) 30.03.2024
Labuť velká (Cygnus olor) 1.1.2024, j. Medard, (SO) 07.01.2024
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 10.2.2024, Úherce, (PS) 30.03.2024
Čírka modrá (Spatula querquedula) 19.3.2024, Líně, (PS) 30.03.2024
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) 23.3.2024, Líně, (PS) 30.03.2024
Kopřivka obecná (Mareca strepera) 14.2.2024, Líně, (PS) 30.03.2024
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) 1.1.2024, j. Medard, (SO) 07.01.2024
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 4.1.2024, Kozolupy, (PS) 07.01.2024
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 24.2.2024, Zálezlice, (ME) 30.03.2024
Čírka obecná (Anas crecca) 10.2.2024, Líně, (PS) 30.03.2024
Polák velký (Aythya ferina) 1.1.2024, j. Medard, (SO) 07.01.2024
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 1.1.2024, j. Medard, (SO) 07.01.2024
Kajka mořská (Somateria mollissima) 24.2.2024, j. Milada, (UL) 30.03.2024
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 1.1.2024, j. Medard, (SO) 07.01.2024
Turpan černý (Melanitta nigra) 1.1.2024, j. Medard, (SO) 07.01.2024
Hohol severní (Bucephala clangula) 1.1.2024, j. Medard, (SO) 07.01.2024
Morčák velký (Mergus merganser) 1.1.2024, j. Medard, (SO) 07.01.2024
Morčák prostřední (Mergus serrator) 24.2.2024, j. Milada, (UL) 30.03.2024
Koroptev polní (Perdix perdix) 6.4.2024, Zbůch, (PS) 08.04.2024
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 10.2.2024, Líně, (PS) 30.03.2024
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1.2024, Plzeň, (PM) 07.01.2024
Holub doupňák (Columba oenas) 2.3.2024, Krchleby, (DO) 30.03.2024
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 22.2.2024, Plzeň, (PM) 30.03.2024
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1.2024, Plzeň, (PM) 07.01.2024
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 26.3.2024, Týnec, (PJ) 30.03.2024
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 27.1.2024, Plzeň, (PM) 30.03.2024
Lyska černá (Fulica atra) 1.1.2024, j. Medard, (SO) 07.01.2024
Jeřáb popelavý (Grus grus) 14.2.2024, Líně, (PS) 30.03.2024
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 20.2.2024, Plzeň, (PM) 30.03.2024
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 1.1.2024, j. Medard, (SO) 07.01.2024
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 1.1.2024, j. Medard, (SO) 07.01.2024
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 14.2.2024, Líně, (PS) 30.03.2024
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 2.3.2024, Přehýšov, (PS) 30.03.2024
Kulík říční (Charadrius dubius) 23.3.2024, Přehýšov, (PS) 30.03.2024
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 9.3.2024, Přehýšov, (PS) 30.03.2024
Jespák obecný (Calidris alpina) 9.3.2024, Úherce, (PS) 30.03.2024
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 2.3.2024, Krchleby, (DO) 30.03.2024
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 8.4.2024, Dolní Lukavice, (PJ) 08.04.2024
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 14.2.2024, Líně, (PS) 30.03.2024
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 23.3.2024, Líně, (PS) 30.03.2024
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 23.3.2024, Líně, (PS) 30.03.2024
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 6.4.2024, Přehýšov, (PS) 08.04.2024
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 1.1.2024, j. Medard, (SO) 07.01.2024
Racek bouřní (Larus canus) 24.2.2024, j. Milada, (UL) 30.03.2024
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 1.1.2024, j. Medard, (SO) 07.01.2024
Potáplice severní (Gavia arctica) 1.1.2024, j. Medard, (SO) 07.01.2024
Potáplice lední (Gavia immer) 1.1.2024, j. Medard, (SO) 07.01.2024
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 19.2.2024, Dobřany, (PJ) 30.03.2024
Kormorán malý (Microcarbo pygmaeus) 24.2.2024, Zálezlice, (ME) 30.03.2024
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 1.1.2024, j. Medard, (SO) 07.01.2024
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 6.1.2024, Plzeň, (PM) 07.01.2024
Volavka bílá (Ardea alba) 6.1.2024, Přeštice, (PJ) 07.01.2024
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 23.1.2024, Plzeň, (PM) 30.03.2024
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 1.1.2024, Čeminy, (PS) 07.01.2024
Moták pochop (Circus aeruginosus) 9.3.2024, Líně, (PS) 30.03.2024
Moták pilich (Circus cyaneus) 19.2.2024, Chotěšov, (PJ) 30.03.2024
Luňák červený (Milvus milvus) 17.2.2024, Konstantinovy Lázně, (TC) 30.03.2024
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 1.1.2024, j. Medard, (SO) 07.01.2024
Káně rousná (Buteo lagopus) 9.3.2024, Přehýšov, (PS) 30.03.2024
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1.2024, Čeminy, (PS) 07.01.2024
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 2.3.2024, Krchleby, (DO) 30.03.2024
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 27.1.2024, Plzeň, (PM) 30.03.2024
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 27.1.2024, Plzeň, (PM) 30.03.2024
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 29.3.2024, Praha, (PP Petřín) 30.03.2024
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1.2024, Toužim, (KV) 07.01.2024
Datel černý (Dryocopus  martius) 27.1.2024, Plzeň, (PM) 30.03.2024
Žluna zelená (Picus viridis) 4.1.2024, Plzeň, (PM) 07.01.2024
Žluna šedá (Picus canus) 27.1.2024, Plzeň, (PM) 30.03.2024
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1.2024, Čeminy, (PS) 07.01.2024
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 6.1.2024, Plzeň, (PM) 07.01.2024
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 9.3.2024, Úherce, (PS) 30.03.2024
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1.1.2024, staré Sedlo, (SO) 07.01.2024
Straka obecná (Pica pica) 1.1.2024, Plzeň, (PM) 07.01.2024
Kavka obecná (Coloeus monedula) 6.1.2024, Plzeň, (PM) 30.03.2024
Vrána černá (Corvus corone) 10.2.2024, Líně, (PS) 30.03.2024
Vrána šedá (Corvus cornix) 19.3.2024, Líně, (PS) 30.03.2024
Krkavec velký (Corvus corax) 1.1.2024, Čeminy, (PS) 07.01.2024
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 21.2.2024, Plzeň, (PM) 30.03.2024
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 7.2.2024, Míšov, (PJ) 30.03.2024
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 19.2.2024, Příšov, (PS) 30.03.2024
Sýkora babka (Poecile palustris) 19.2.2024, Příšov, (PS) 30.03.2024
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1.2024, Plzeň, (PM) 07.01.2024
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1.2024, Plzeň, (PM) 07.01.2024
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 6.4.2024, Zbůch, (PS) 08.04.2024
Skřivan polní (Alauda arvensis) 19.2.2024, Líně, (PS) 30.03.2024
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 23.3.2024, Líně, (PS) 30.03.2024
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 6.4.2024, Ves Touškov, (PJ) 08.04.2024
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 6.1.2024, Plzeň, (PM) 07.01.2024
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 24.2.2024, j. Milada, (UL) 30.03.2024
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 6.4.2024, Zbůch, (PS) 08.04.2024
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 6.4.2024, Zbůch, (PS) 08.04.2024
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 30.3.2024, Příšov, (PS) 08.04.2024
Králíček obecný (Regulus regulus) 17.2.2024, Konstantinovy Lázně, (TC) 30.03.2024
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 19.1.2024, Plzeň, (PM) 30.03.2024
Brhlík lesní (Sitta europaea) 20.1.2024, Plzeň, (PM) 30.03.2024
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 19.2.2024, Příšov, (PS) 30.03.2024
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 28.3.2024, Plzeň, (PM) 30.03.2024
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 2.2.2024, Plzeň, (PM) 30.03.2024
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 13.3.2024, Plzeň, (PM) 30.03.2024
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 17.2.2024, Konstantinovy Lázně, (TC) 30.03.2024
Kos černý (Turdus merula) 1.1.2024, Plzeň, (PM) 30.03.2024
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 1.1.2024, Toužim, (KV) 07.01.2024
Kos horský (Turdus torquatus) 1.1.2024, Plzeň, (PM) 07.01.2024
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 20.1.2024, Plzeň, (PM) 30.03.2024
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 8.4.2024, Přeštice, (PJ) 08.04.2024
Slavík modráček (Luscinia svecica) 6.4.2024, Zbůch, (PS) 08.04.2024
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 21.3.2024, Plzeň, (PM) 30.03.2024
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 19.3.2024, Líně, (PS) 30.03.2024
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 6.4.2024, Zbůch, (PS) 08.04.2024
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 6.1.2024, Plzeň, (PM) 07.01.2024
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1.2024, Plzeň, (PM) 07.01.2024
Vrabec domácí (Passer domesticus) 6.1.2024, Plzeň, (PM) 07.01.2024
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 28.3.2024, Plzeň, (PM) 30.03.2024
Konipas horský (Motacilla cinerea) 6.1.2024, Plzeň, (PM) 07.01.2024
Konipas bílý (Motacilla alba) 24.2.2024, j. Milada, (UL) 30.03.2024
Linduška luční (Anthus pratensis) 1.1.2024, j. Medard, (SO) 07.01.2024
Linduška horská (Anthus spinoletta) 24.2.2024, j. Milada, (UL) 30.03.2024
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 6.1.2024, Plzeň, (PM) 07.01.2024
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 20.1.2024, Plzeň, (PM) 30.03.2024
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 6.1.2024, Plzeň, (PM) 07.01.2024
Zvonek zelený (Chloris chloris) 6.1.2024, Plzeň, (PM) 07.01.2024
Konopka obecná (Linaria cannabina) 29.3.2024, Vrbice, (NB) 30.03.2024
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 2.3.2024, Krchleby, (DO) 30.03.2024
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 6.1.2024, Plzeň, (PM) 07.01.2024
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 29.3.2024, Vrbice, (NB) 30.03.2024
Čížek lesní (Spinus spinus) 6.1.2024, Plzeň, (PM) 07.01.2024
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 2.2,2024, Plzeň, (PM) 30.03.2024
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 9.3.2024, Líně, (PS) 30.03.2024