Radek Holiš - ČR Year list 2019

Druh Poznámka Datum
Husa velká (Anser anser) 9.2.2019-Kroměříž 11.02.2019
Husa běločelá (Anser albifrons) 9.1.2019-u Hulínské štěrkovny 31.01.2019
Labuť velká (Cygnus olor) 6.1.2019-Kroměříž 31.01.2019
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 3.3.2019-Chropyňský rybník 04.03.2019
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 16.1.2019-Kroměříž 31.01.2019
Husice liščí (Tadorna tadorna) 24.3.2019-Mutěnické rybníky 26.03.2019
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 3.1.2019-Kroměříž 31.01.2019
Kopřivka obecná (Anas strepera) 28.2.2019-Mutěnické rybníky 01.03.2019
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 12.2.2019-Záhlinické rybníky 13.02.2019
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 2.1.2019-Kroměříž 31.01.2019
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 28.2.2019-Mutěnické rybníky 01.03.2019
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 25.2.2019-Záhlinické rybníky 26.02.2019
Čírka modrá (Anas querquedula) 20.3.2019-Záhlinické rybníky 21.03.2019
Čírka obecná (Anas crecca) 19.1.2019-Hulínská štěrkovna 31.01.2019
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 28.2.2019-Mutěnické rybníky 01.03.2019
Polák velký (Aythya ferina) 14.2.2019-Záhlinické rybníky 15.02.2019
Polák malý (Aythya nyroca) 15.6.2019-Chropyně 17.06.2019
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 12.2.2019-Záhlinické rybníky 13.02.2019
Hohol severní (Bucephala clangula) 19.02.2019
Morčák malý (Mergellus albellus) 1.12.2019-Záhlinické rybníky 03.12.2019
Morčák velký (Mergus merganser) 3.1.2019-Kroměříž 31.01.2019
Koroptev polní (Perdix perdix) 30.1.-u Břestu (KM,ZL) 31.01.2019
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 5.6.2019-Kroměříž 05.06.2019
Bažant královský (Syrmaticus reevesii) 3.3.2019-Břest-les (KM,ZL) 04.03.2019
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 1.1.2019-Kroměříž 31.01.2019
Potáplice severní (Gavia arctica) 10.1.2019-Hulínská štěrkovna 31.01.2019
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 4.1.2019-Kroměříž 31.01.2019
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 28.2.2019-Mutěnické rybníky 01.03.2019
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 15.4.2019-Záhlinické rybníky 16.04.2019
Čáp černý (Ciconia nigra) 20.3.2019-Záhlinické rybníky 21.03.2019
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 22.3.2019-Hulín 26.03.2019
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 30.5.2019-Hodonínské rybníky 31.05.2019
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 25.5.2019-Chropyňský rybník 27.05.2019
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 18.4.201-Mutěnické rybníky 23.04.2019
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 10.1.2019-Záhlinické rybníky 31.01.2019
Volavka bílá (Egretta alba) 10.1.2019-Záhlinické rybníky 31.01.2019
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 20.6.2019-Hodonínské rybníky 21.06.2019
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 12.1.2019-Kroměříž 31.01.2019
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 8.4.2019-Záhlinické rybníky 09.04.2019
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 17.5.-Pt.obl.Bzenecká doubrava 20.05.2019
Orel křiklavý (Clanga pomarina) 22.8.2019-Pt.oblast Šumava 26.08.2019
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 4.1.2019-Kroměříž 31.01.2019
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 30.3.2019-Kroměříž 01.04.2019
Moták pochop (Circus aeruginosus) 21.3.2019-Záhlinické rybníky 26.03.2019
Moták pilich (Circus cyaneus) 21.02.2019
Moták lužní (Circus pygargus) 15.8.2019-u Pravčic (KM,ZL) 16.08.2019
Luňák červený (Milvus milvus) 19.02.2019
Luňák hnědý (Milvus migrans) 19.5.2019-Záhlinické rybníky 20.05.2019
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 21.02.2019
Káně rousná (Buteo lagopus) 24.1.2019-u Břestu (KM,ZL) 31.01.2019
Káně lesní (Buteo buteo) 3.1.2019-Kroměříž 31.01.2019
Drop velký (Otis tarda) 27.8.2019-okres Prostějov 30.08.2019
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 24.1.2019-Kroměříž 31.01.2019
Chřástal nejmenší (Porzana pusilla) 18.5.2019-Chropyňský rybník 20.05.2019
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 10.4.2019-Záhlinické rybníky 11.04.2019
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 17.4.2019-Záhlinické rybníky 23.04.2019
Lyska černá (Fulica atra) 3.1.2019-Kroměříž 31.01.2019
Jeřáb popelavý (Grus grus) 28.2.2019-Mutěnické rybníky 01.03.2019
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 18.4.2019-Mutěnické rybníky 23.04.2019
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 8.4.2019-Záhlinické rybníky 09.04.2019
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 26.2.2019-Břest (KM,ZL) 01.03.2019
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 30.5.2019-Hodonínské rybníky 31.05.2019
Kulík říční (Charadrius dubius) 24.3.2019-Mutěnické rybníky 26.03.2019
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 28.2.2019-Mutěnické rybníky 01.03.2019
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 10.4.2019-Záhlinické rybníky 11.04.2019
Koliha malá (Numenius phaeopus) 2.4.2019-Záhlinické rybníky 08.04.2019
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 21.3.2019-Záhlinické rybníky 26.03.2019
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 8.4.2019-Záhlinické rybníky 09.04.2019
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 7.3.2019-Záhlinické rybníky 08.03.2019
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 8.4.2019-Záhlinické rybníky 09.04.2019
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 4.4.2019-Hodonínské rybníky 08.04.2019
Jespák obecný (Calidris alpina) 1.4.2019-Záhlinické rybníky 02.04.2019
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 21.3.2019-Záhlinické rybníky 26.03.2019
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 10.1.2019-Hulínská štěrkovna 31.01.2019
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 17.4.2019-Záhlinické rybníky 23.04.2019
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 1.5.2019-Chropyňský rybník 07.05.2019
Racek bouřní (Larus canus) 7.2.2019-Přerov 08.02.2019
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 3.1.2019-Kroměříž 31.01.2019
Rybák obecný (Sterna hirundo) 8.4.2019-Záhlinické rybníky 09.04.2019
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 24.4.2019-Záhlinické rybníky 25.04.2019
Rybák černý (Chlidonias niger) 24.4.2019-Záhlinické rybníky 25.04.2019
Holub skalní/domácí (Columba livia) 2.1.2019-Kroměříž 31.01.2019
Holub doupňák (Columba oenas) 22.3.2019-Bylnice 26.03.2019
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 19.02.2019
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 17.5.2019-Pt.obl.Bzen.doubrava 20.05.2019
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1.2019-Kroměříž 31.01.2019
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 24.4.2019-Záhlinické rybníky 25.04.2019
Puštík obecný (Strix aluco) 4.3.2019-Kroměříž 04.03.2019
Kalous ušatý (Asio otus) 2.1.2019-Kroměříž 31.01.2019
Rorýs obecný (Apus apus) 24.4.2019-Kroměříž 25.04.2019
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 13.1.2019-Kroměříž 31.01.2019
Vlha pestrá (Merops apiaster) 12.6.2019-Nedakonice 13.06.2019
Dudek chocholatý (Upupa epops) 17.5.2019-Pt.obl.Bzen.doubrava 20.05.2019
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 18.4.2019-Mutěnické rybníky 23.04.2019
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 10.1.2019-les Zámeček (KM,ZL) 31.01.2019
Strakapoud malý (Dryobates minor) 19.3.2019-Popovice u Uh.Hrad. 20.03.2019
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 1.1.2019-Kroměříž 31.01.2019
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 3.1.2019-Kroměříž 31.01.2019
Datel černý (Dryocopus  martius) 10.2.2019-les Zámeček (KM,ZL) 11.02.2019
Žluna zelená (Picus viridis) 5.1.2019-Kroměříž 31.01.2019
Žluna šedá (Picus canus) 6.3.-Kroměříž 07.03.2019
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1.2019-Kroměříž 31.01.2019
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 17.5.2019-Hodonín 20.05.2019
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 7.2.2019-Přerov 08.02.2019
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 17.5.2019-Pt.obl.Bzen.doubrava 20.05.2019
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 7.1.2019-Bílany (KM,ZL) 31.01.2019
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 28.4.2019-Záhlinice-louky 29.04.2019
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 3.1.2019-Kroměříž 31.01.2019
Straka obecná (Pica pica) 3.1.2019-Kroměříž 31.01.2019
Kavka obecná (Coloeus monedula) 9.1.2019-Kroměříž 31.01.2019
Havran polní (Corvus frugilegus) 10.1.2019-Hulín 31.01.2019
Vrána černá (Corvus corone) 8.5.2019-Chropyňský rybník 09.05.2019
Vrána šedá (Corvus cornix) 8.1.2019-Kroměříž 31.01.2019
Krkavec velký (Corvus corax) 13.1.2019-Kroměříž 31.01.2019
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 3.1.2019-Kroměříž 31.01.2019
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 17.5.2019-Pt.obl.Bzen.doubrava 20.05.2019
Sýkora babka (Poecile palustris) 23.2.2019-les Zámeček (KM,ZL) 25.02.2019
Sýkora lužní (Poecile montanus) 26.7.2019-Krakovice (CK) 14.08.2019
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1.2019-Kroměříž 31.01.2019
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1.2019-Kroměříž 31.01.2019
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 21.3.2019-Záhlinické rybníky 26.03.2019
Skřivan lesní (Lullula arborea) 17.5.2019-Pt.obl.Bzen.doubrava 20.05.2019
Skřivan polní (Alauda arvensis) 21.02.2019
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 21.1.2019-Kroměříž 31.01.2019
Břehule říční (Riparia riparia) 8.4.2019-Záhlinické rybníky 09.04.2019
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 20.3.2019-Záhlinické rybníky 21.03.2019
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 1.4.2019-Záhlinické rybníky 02.04.2019
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 6.2.2019-Kroměříž 07.02.2019
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 18.4.2019-Mutěnické rybníky 23.04.2019
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 13.3.2019-Záhlinické rybníky 14.03.2019
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 24.4.2019-Olomouc 25.04.2019
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 25.4.2019-Bašnovský mokřad 26.04.2019
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 16.4.2019-Bašnovský mokřad 17.04.2019
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 7.5.2019-Záhlinické rybníky 09.05.2019
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 19.5.2019-Záhlinické rybníky 20.05.2019
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 29.4.2019-Kroměříž 30.04.2019
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 19.5.2019-západně Záříčí 20.05.2019
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 21.5.2019-Bašnovský mokřad 22.05.2019
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 12.4.2019-Záhlinické rybníky 15.04.2019
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 4.4.2019-Hodonínské rybníky 08.04.2019
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 10.5.2019-Olomouc 10.05.2019
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 14.4.2019-Chropyně 15.04.2019
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 27.4.2019-Kroměříž 29.04.2019
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 22.3.2019-Bylnice 26.03.2019
Králíček obecný (Regulus regulus) 16.1.2019-Kroměříž 31.01.2019
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 9.1.2019-Kroměříž 31.01.2019
Brhlík lesní (Sitta europaea) 5.1.2019-Kroměříž 31.01.2019
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 19.02.2019
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 9.1.2019-Kroměříž 31.01.2019
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 19.02.2019
Kos horský (Turdus torquatus) 21.4.2019-Pt.oblast Jeseníky 24.04.2019
Kos černý (Turdus merula) 1.1.2019-Kroměříž 31.01.2019
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 10.1.2019-Kroměříž 31.01.2019
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 11.12.2019-Kroměříž 13.12.2019
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 7.3.2019-Olomouc 07.03.2019
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 7.1.2019-Kroměříž 31.01.2019
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 11.5.2019-Chropyňský rybník 13.05.2019
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 1.1.2019-Kroměříž 31.01.2019
Slavík modráček (Luscinia svecica) 7.4.2019-Bašnovský mokřad 08.04.2019
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 24.4.2019-Záhlinice 25.04.2019
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 29.4.2019-Olomouc 30.04.2019
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 18.4.2019-Lednické rybníky 23.04.2019
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 3.1.2019-Kroměříž 31.01.2019
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 21.4.2019-Pt.oblast Jeseníky 24.04.2019
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 22.4.2019-Pt.oblast Jeseníky 24.04.2019
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 17.3.2019-Bašnovský mokřad 20.03.2019
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 7.4.2019-Bašnovský mokřad 08.04.2019
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 21.4.2019-Pt.oblast Jeseníky 24.04.2019
Vrabec domácí (Passer domesticus) 2.1.2019-Kroměříž 31.01.2019
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1.2019-Kroměříž 31.01.2019
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 5.4.2019-Kroměříž 08.04.2019
Konipas horský (Motacilla cinerea) 14.3.2019-Kroměříž 15.03.2019
Konipas bílý (Motacilla alba) 28.2.2019-Mutěnické rybníky 01.03.2019
Linduška lesní (Anthus trivialis) 21.4.2019-Pt.oblast Jeseníky 24.04.2019
Linduška horská (Anthus spinoletta) 24.3.2019-Mutěnické rybníky 26.03.2019
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 1.1.2019-Kroměříž 31.01.2019
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 1.1.2019-Kroměříž 31.01.2019
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 1.1.2019-Kroměříž 31.01.2019
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 19.1.2019-les Zámeček (KM,ZL) 31.01.2019
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 26.5.2019-Záhlinické rybníky 27.05.2019
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1.2019-Kroměříž 31.01.2019
Konopka obecná (Linaria cannabina) 22.3.2019-Bylnice 26.03.2019
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 22.3.2019-Bylnice 26.03.2019
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 5.1.2019-Kroměříž 31.01.2019
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 23.3.2019-Kroměříž 26.03.2019
Čížek lesní (Spinus spinus) 23.1.-Olomouc 31.01.2019
Strnad luční (Emberiza calandra) 19.4.2019-Pt.oblast Jeseníky 24.04.2019
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 10.1.2019-Hulínská štěrkovna 31.01.2019
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 7.3.2019-Záhlinické rybníky 08.03.2019