Radek Holiš - ČR Year list 2020

Druh Poznámka Datum
Husa velká (Anser anser) 21.2.2020-Záhlinické rybníky 25.02.2020
Husa běločelá (Anser albifrons) 27.2.2020-Záhlinické rybníky 28.02.2020
Labuť velká (Cygnus olor) 3.1.2020-Grygov 18.02.2020
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 15.3.2020-Chropyňský rybník 16.03.2020
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 11.4.2020-Chropyňský rybník 12.04.2020
Husice liščí (Tadorna tadorna) 8.3.2020-Mutěnické rybníky 11.03.2020
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 3.2.2020-Olomouc 19.02.2020
Kopřivka obecná (Anas strepera) 21.2.2020-Záhlinické rybníky 25.02.2020
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 30.3.2020-Chropyňský rybník 31.03.2020
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 2.1.2020-Kroměříž 18.02.2020
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 16.4.2020-Tovačovské rybníky 17.04.2020
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 27.2.2020-Záhlinické rybníky 28.02.2020
Čírka modrá (Anas querquedula) 27.3.2020-Záhlinické rybníky 30.03.2020
Čírka obecná (Anas crecca) 26.1.2020-Hulínská štěrkovna 19.02.2020
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 8.3.2020-Mutěnické rybníky 11.03.2020
Polák velký (Aythya ferina) 21.2.2020-Záhlinické rybníky 25.02.2020
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 21.2.2020-Záhlinické rybníky 25.02.2020
Hohol severní (Bucephala clangula) 26.1.2020-Hulínská štěrkovna 19.02.2020
Morčák malý (Mergellus albellus) 21.2.2020-Záhlinické rybníky 25.02.2020
Morčák velký (Mergus merganser) 3.1.2020-Kroměříž 18.02.2020
Koroptev polní (Perdix perdix) 29.1.2020-Hulín 14.02.2020
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 28.6.2020-Pt.oblast Šumava 10.07.2020
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 1.1.2020-Kroměříž 14.02.2020
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 2.1.2020-Kroměříž 14.02.2020
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 11.4.2020-Chropyňský rybník 12.04.2020
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 26.1.2020-Hulínská štěrkovna 14.02.2020
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 20.3.2020-Chropyňský rybník 26.03.2020
Čáp černý (Ciconia nigra) 8.3.2020-Mutěnické rybníky 11.03.2020
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 26.3.2020-Vsetín-Bobrky 26.03.2020
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 14.5.2020-Záhlinické rybníky 15.05.2020
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 17.4.2020-Mutěnické rybníky 20.04.2020
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 1.1.2020-Kroměříž 14.02.2020
Volavka červená (Ardea purpurea) 6.6.2020-Záhlinické rybníky 08.06.2020
Volavka bílá (Egretta alba) 14.1.2020-Grygov 14.02.2020
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 6.1.2020-Olomouc 14.02.2020
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 22.4.2020-Tovačovské rybníky 23.04.2020
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 18.5.2020-Kroměříž 21.05.2020
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 1.1.2020-Kroměříž 18.02.2020
Moták pochop (Circus aeruginosus) 19.3.2020-Hulín 26.03.2020
Moták lužní (Circus pygargus) 2.5.2020-Zlobice (KM,ZL) 04.05.2020
Luňák červený (Milvus milvus) 20.3.2020-Kroměříž 26.03.2020
Luňák hnědý (Milvus migrans) 5.5.2020-Záhlinické rybníky 06.05.2020
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 8.2.2020-Uherské Hradiště 18.02.2020
Káně rousná (Buteo lagopus) 9.2.2020-Kroměříž 18.02.2020
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1.2020-Kroměříž 18.02.2020
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 28.3.2020-Bašnovský mokřad 30.03.2020
Chřástal polní (Crex crex) 28.6.2020-Pt.oblast Šumava 10.07.2020
Chřástal malý (Porzana parva) 20.6.2020-Chropyňský rybník 22.06.2020
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 17.4.2020-Mutěnické rybníky 20.04.2020
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 3.1.2020-Olomouc 14.02.2020
Lyska černá (Fulica atra) 26.1.2020-Hulínská štěrkovna 14.02.2020
Jeřáb popelavý (Grus grus) 30.6.2020-Pt.oblast Šumava 10.07.2020
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 17.4.2020-Mutěnické rybníky 20.04.2020
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 17.4.2020-Mutěnické rybníky 20.04.2020
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 21.2.2020-Záhlinické rybníky 25.02.2020
Kulík říční (Charadrius dubius) 15.3.2020-Chropyňský rybník 16.03.2020
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 31.3.2020-Bašnovský mokřad 02.04.2020
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 3.4.2020-Bašnovský mokřad 05.04.2020
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 17.4.2020-Mutěnické rybníky 20.04.2020
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 17.4.2020-Mutěnické rybníky 20.04.2020
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 17.4.2020-Mutěnické rybníky 20.04.2020
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 27.2.2020-Záhlinické rybníky 28.02.2020
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 8.4.2020-Bašnovský mokřad 09.04.2020
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 18.4.2020-Chropyně 20.04.2020
Jespák obecný (Calidris alpina) 18.4.2020-Chropyně 20.04.2020
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 16.4.2020-Tovačovské rybníky 17.04.2020
Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) 30.5.2020-Mutěnické rybníky 01.06.2020
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 17.2.2020-Přerov 18.02.2020
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 14.4.2020-Chropyňský rybník 16.04.2020
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 15.3.2020-Chropyňský rybník 16.03.2020
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 3.1.2020-Dluhonice 14.02.2020
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 21.4.2020-Tovačovské rybníky 22.04.2020
Rybák obecný (Sterna hirundo) 16.4.2020-Tovačovské rybníky 17.04.2020
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 12.5.2020-Záhlinické rybníky 13.05.2020
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) 23.4.2020-Tovačovské rybníky 24.04.2020
Rybák černý (Chlidonias niger) 24.4.2020-Záhlinické rybníky 25.04.2020
Holub skalní/domácí (Columba livia) 2.1.2020-Kroměříž 14.02.2020
Holub doupňák (Columba oenas) 15.2.2020-Střížovice (KM,ZL) 18.02.2020
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 12.2.2020-Kroměříž 14.02.2020
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 2.5.2020-Morkovice (KM,ZL) 04.05.2020
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1.2020-Kroměříž 14.02.2020
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 17.4.2020-Mutěnické rybníky 20.04.2020
Puštík obecný (Strix aluco) 25.2.2020-Kroměříž 25.02.2020
Kalous ušatý (Asio otus) 3.1.2020-Kroměříž 14.02.2020
Rorýs obecný (Apus apus) 18.4.2020-Kroměříž 20.04.2020
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 3.1.2020-Kroměříž 14.02.2020
Vlha pestrá (Merops apiaster) 20.5.2020-Kroměříž 21.05.2020
Dudek chocholatý (Upupa epops) 3.4.2020-Kroměříž 05.04.2020
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 7.4.2020-Dobrotice (KM,ZL) 18.04.2020
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) 4.7.2020-Pt.oblast Šumava 10.07.2020
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 31.1.2020-Olomouc 14.02.2020
Strakapoud malý (Dryobates minor) 2.2.2020-Kroměříž 14.02.2020
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 4.1.2020-Kroměříž 14.02.2020
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1.2020-Kroměříž 14.02.2020
Datel černý (Dryocopus  martius) 20.1.2020-Olomouc 14.02.2020
Žluna zelená (Picus viridis) 5.1.2020-Kroměříž 14.02.2020
Žluna šedá (Picus canus) 9.1.2020-Olomouc 14.02.2020
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1.2020-Kroměříž 18.02.2020
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 20.4.2020-Záhlinické rybníky 21.04.2020
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 6.2.2020-Přerov 18.02.2020
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 10.5.2020-Bašnovský mokřad 11.05.2020
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 10.1.2020-Dluhonice 17.02.2020
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 7.5.2020-Bašnovský mokřad 11.05.2020
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 8.1.2020-Olomouc 17.02.2020
Straka obecná (Pica pica) 1.1.2020-Kroměříž 17.02.2020
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 29.7.-2020-Pt.oblast Jizerské hory 14.08.2020
Kavka obecná (Coloeus monedula) 5.1.2020-Kroměříž 17.02.2020
Havran polní (Corvus frugilegus) 1.1.2020-Kroměříž 17.02.2020
Vrána černá (Corvus corone) 20.3.2020-Chropyňský rybník 26.03.2020
Vrána šedá (Corvus cornix) 3.1.2020-Grygov 17.02.2020
Krkavec velký (Corvus corax) 10.3.2020-Zborovice (KM,ZL) 11.03.2020
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 23.1.2020-Olomouc 17.02.2020
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 30.6.2020-Pt.oblast Šumava 10.07.2020
Sýkora babka (Poecile palustris) 27.2.2020-Záhlinické rybníky 28.02.2020
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1.2020-Kroměříž 17.02.2020
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1.2020-Kroměříž 17.02.2020
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 22.4.2020-Tovačovské rybníky 23.04.2020
Skřivan lesní (Lullula arborea) 8.5.2020-Bzenec.doubrava 11.05.2020
Skřivan polní (Alauda arvensis) 1.3.2020-Jablůnka (VS,ZL) 06.03.2020
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 4.1.2020-Kroměříž 17.02.2020
Břehule říční (Riparia riparia) 14.4.2020-Chropyňský rybník 16.04.2020
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 1.4.2020-Bašnovský mokřad 02.04.2020
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 14.4.2020-Kroměříž 16.04.2020
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 27.2.2020-Záhlinické rybníky 28.02.2020
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 8.4.2020-Kroměříž 09.04.2020
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 13.3.2020-Kroměříž 16.03.2020
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 20.4.2020-Bystřice p.Hostýnem 21.04.2020
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 26.4.2020-Chropyňský rybník 27.04.2020
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 17.4.2020-Bašnovský mokřad 18.04.2020
Rákosník pokřovní (Acrocephalus dumetorum) 16.6.2020-Olomouc 17.06.2020
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 18.4.2020-Chropyňský rybník 20.04.2020
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 10.5.2020-Bašnovský mokřad 11.05.2020
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 3.5.2020-Chropyně 04.05.2020
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 1.5.2020-Bašnovský mokřad 02.05.2020
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 1.5.2020-Bašnovský mokřad 02.05.2020
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 10.4.2020-Bašnovský mokřad 12.04.2020
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 1.4.2020-Kroměříž 02.04.2020
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 26.5.2020-Olomouc 26.05.2020
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 14.4.2020-Kroměříž 16.04.2020
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 24.4.2020-Kunovice (VS,ZL) 25.04.2020
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 5.4.2020-Lukoveček 09.04.2020
Králíček obecný (Regulus regulus) 20.5.2020 21.05.2020
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 6.1.2020-Olomouc 17.02.2020
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1.1.2020-Kroměříž 17.02.2020
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 28.1.2020-Olomouc 17.02.2020
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 27.3.2020-les Zámeček (KM,ZL) 30.03.2020
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 15.2.2020-Kroměříž 17.02.2020
Kos černý (Turdus merula) 1.1.2020-Kroměříž 17.02.2020
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 1.1.2020-Kroměříž 17.02.2020
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 6.3.2020-Olomouc 11.03.2020
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 21.1.2020-Valašské Klobouky 18.02.2020
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 10.5.2020-Kroměříž 11.05.2020
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 1.1.2020-Kroměříž 17.02.2020
Slavík modráček (Luscinia svecica) 31.3.2020-Bašnovský mokřad 02.04.2020
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 17.4.2020-Mutěnické rybníky 20.04.2020
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 20.4.2020-Záhlinické rybníky 21.04.2020
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 25.4.2020-Rusava (KM,ZL) 27.04.2020
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 8.1.2020-Přerov 17.02.2020
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 25.4.2020-Rusava (KM,ZL) 27.04.2020
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 24.4.2020-Kunovice (VS,ZL) 25.04.2020
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 9.3.2020-Šelešovice (KM,ZL) 11.03.2020
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 17.4.2020-Střížovice (KM,ZL) 18.04.2020
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 16.5.2020-Chvalčov (KM,ZL) 18.05.2020
Vrabec domácí (Passer domesticus) 3.1.2020-Kroměříž 17.02.2020
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1.2020-Kroměříž 17.02.2020
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 12.4.2020-Bašnovský mokřad 14.04.2020
Konipas luční (Motacilla flava) 15.4.2020-Jarohněvice (KM,ZL) 16.04.2020
Konipas horský (Motacilla cinerea) 10.3.2020-Kroměříž 11.03.2020
Konipas bílý (Motacilla alba) 27.2.2020-Záhlinické rybníky 28.02.2020
Linduška luční (Anthus pratensis) 15.4.2020-Kroměříž 16.04.2020
Linduška lesní (Anthus trivialis) 25.4.2020-Rasava (KM,ZL) 27.04.2020
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) 28.4.2020-Břest (KM,ZL) 29.04.2020
Linduška horská (Anthus spinoletta) 27.7.2020-Pt.oblast Krkonoše 14.08.2020
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 1.1.2020-Kroměříž 17.02.2020
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 18.3.2020-Kroměříž 26.03.2020
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 1.1.2020-Kroměříž 17.02.2020
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 12.1.2020-Kroměříž 17.02.2020
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 29.5.2020-Záhlinické rybníky 01.06.2020
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1.2020-Kroměříž 17.02.2020
Konopka obecná (Linaria cannabina) 19.3.2020-Hulín 26.03.2020
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 20.5.2020 21.05.2020
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 3.1.2020-Kroměříž 17.02.2020
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 28.3.2020-Kroměříž 30.03.2020
Čížek lesní (Spinus spinus) 15.1.2020-Olomouc 17.02.2020
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 15.2.2020-Střížovice 17.02.2020
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 27.2.2020-Záhlinické rybníky 28.02.2020