Václav John - ČR Year list 2022

Druh Poznámka Datum
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 23.1.2022 - 2 ex., Zálezlice (ME, SC), 13.2.2022 - 3 ex., Řežabinec (PI, JC) 13.02.2022
Husa velká (Anser anser) 16.01.2022
Husa krátkozobá (Anser brachyrhynchos) 13.3.2022 - 1 ex., Kestřany (PI, JC) 13.03.2022
Husa tundrová (Anser serrirostris) 16.01.2022
Husa běločelá (Anser albifrons) 16.01.2022
Husa malá (Anser erythropus) 11.3.2022 - 1 ex., Rokytno (PU, PA), 13.3.2022 - 1 ex., Kestřany (PI, JC) 13.03.2022
Labuť velká (Cygnus olor) 16.01.2022
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 16.01.2022
Husice liščí (Tadorna tadorna) 09.03.2022
Kachnička mandarínská (Aix galericulata) 13.04.2022
Čírka modrá (Spatula querquedula) 13.04.2022
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) 09.03.2022
Kopřivka obecná (Mareca strepera) 09.03.2022
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) 10.03.2022
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 01.01.2022
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 23.1. a 12.2. 2022 - 2 ex., Zálezlice (ME, SC), 13.2.2022 - 3 ex., Řežabinec (PI, JC), 10.4.2022 - 1 pár, Mutěnice (HO, JM) 13.04.2022
Čírka obecná (Anas crecca) 23.01.2022
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 27.03.2022
Polák velký (Aythya ferina) 16.01.2022
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 23.01.2022
Polák kaholka (Aythya marila) 12.2.2022 - 1 pár, Zálezlice (ME, SC), 12.4.2022 - 10 ex., Mlýnský rybník (BV, JM) 13.04.2022
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 23.1. a 12.2. 2022 - 2 ex., Zálezlice (ME, SC), 4.12.2022 - 1 ex., Praha-Smíchov (A, A) 05.12.2022
Hohol severní (Bucephala clangula) 16.01.2022
Morčák malý (Mergellus albellus) 16.01.2022
Morčák velký (Mergus merganser) 16.1.2022 - 7 ex., Troubecká pískovna (PR, OL) 16.01.2022
Morčák prostřední (Mergus serrator) 23.1.2022 - 1 M, Zálezlice (ME, SC) 23.01.2022
Koroptev polní (Perdix perdix) 12.2.2022 - 1 ex., Vojkovice (ME, SC), 26.4.2022 - 1 pár, Březno (CV, US) 27.04.2022
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 23.01.2022
Rorýs obecný (Apus apus) 11.05.2022
Kukačka obecná (Cuculus canorus) jen hlas 11.05.2022
Holub skalní/domácí (Columba livia) 01.01.2022
Holub doupňák (Columba oenas) jen hlas 19.07.2022
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 16.02.2022
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) jen hlas 26.04.2022
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 01.01.2022
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 23.01.2022
Lyska černá (Fulica atra) 16.01.2022
Jeřáb popelavý (Grus grus) 22.4.2022 - 1 ex., Studénka (NJ, MS) 22.04.2022
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 23.01.2022
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 16.01.2022
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 26.09.2022
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 10.4.2022 - cca 20 ex., Mutěnice (HO, JM), 16.6.2022 - 12 ex., Dubňany (HO, JM) 20.06.2022
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 10.4.2022 - cca 25 ex., Mutěnice (HO, JM) 13.04.2022
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 13.02.2022
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 7.9.2022 - 2 ex., Praha-Ruzyně (A, A), 25.9.2022 - 1 ex., rybník Nesyt (BV, JM) 26.09.2022
Kulík říční (Charadrius dubius) 02.04.2022
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 13.04.2022
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 7.9.2022 - 1 ex., Praha-Ruzyně (A, A) 07.09.2022
Jespák obecný (Calidris alpina) 13.04.2022
Jespák malý (Calidris minuta) 25.9.2022 - 5 ex., Strachotín (BV, JM) 26.09.2022
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 21.3.2022 - 3 ex., Žiželice (KO, SC) 22.03.2022
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 13.04.2022
Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicaria) 9.4.2022 - 1 ex., Jaroslavice (ZN, JM) 13.04.2022
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 17.04.2022
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 13.04.2022
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 13.04.2022
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 17.04.2022
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 26.09.2022
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 13.04.2022
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 04.01.2022
Racek bouřní (Larus canus) 23.01.2022
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 23.1.2022 - 2 imm., Veltrusy (ME, SC) 23.01.2022
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 23.01.2022
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) 17.4.2022 - 1 ex., Majetín (OL, OL) 17.04.2022
Rybák obecný (Sterna hirundo) 13.04.2022
Chaluha příživná (Stercorarius parasiticus) 25.9.2022 - 1 ex., rybník Nesyt (BV, JM) 26.09.2022
Čáp černý (Ciconia nigra) 13.04.2022
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 13.04.2022
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 16.01.2022
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 15.01.2022
Volavka bílá (Ardea alba) 16.01.2022
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 16.6.2022 - 2 ex., Dubňany (HO, JM), 25.9.2022 - 3 ex., rybník Nesyt (BV, JM) 26.09.2022
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 15.02.2022
Moták pochop (Circus aeruginosus) 13.04.2022
Moták lužní (Circus pygargus) 25.08.2022
Luňák červený (Milvus milvus) 09.03.2022
Luňák hnědý (Milvus migrans) 25.8.2022 - cca 80 ex., Poštovice (KL, SC) 25.08.2022
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 13.02.2022
Káně rousná (Buteo lagopus) 13.2.2022 - 1 ex., Dívčice (CB, JC) 15.02.2022
Káně lesní (Buteo buteo) 04.01.2022
Kalous ušatý (Asio otus) jen hlas 10.05.2022
Kalous pustovka (Asio flammeus) 13.2.2022 - 1 ex., Dívčice (CB, JC) 13.02.2022
Puštík obecný (Strix aluco) jen hlas 15.04.2022
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 12.02.2022
Vlha pestrá (Merops apiaster) jen hlas 15.08.2022
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) jen hlas 26.04.2022
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 09.03.2022
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 9.4.2022 - 1 ex., Vrbovec (ZN, JM), 28.8.2022 - 1 F, Brno (BM, JM), 27.12.2022 - 1 ex., Olomouc-Slavonín (OL, OL) 29.12.2022
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 07.01.2022
Datel černý (Dryocopus  martius) 31.03.2022
Žluna zelená (Picus viridis) 06.02.2022
Žluna šedá (Picus canus) jen hlas 09.10.2022
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 15.01.2022
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 25.8.2022 - 3 ex., Hospozín (KL, SC) 25.08.2022
Raroh velký (Falco cherrug) 25.8.2022 - 1 ex., Poštovice (KL, SC), 25.8.2022 - 1 ex., Hospozín (KL, SC) 25.08.2022
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 1.2.2022 - 2 ex. a 29.12.2022 - 1 ex., Praha-Holešovice (A, A) 29.12.2022
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 17.01.2022
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) jen hlas 13.04.2022
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 20.03.2022
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 11.05.2022
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 13.02.2022
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) jen hlas 31.05.2022
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 28.05.2022
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 04.06.2022
Žluva hajní (Oriolus oriolus) jen hlas 11.05.2022
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) jen hlas 10.06.2022
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) jen hlas 11.05.2022
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) jen hlas 13.04.2022
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 04.01.2022
Straka obecná (Pica pica) 01.01.2022
Kavka obecná (Coloeus monedula) 04.01.2022
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 02.04.2022
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 11.05.2022
Havran polní (Corvus frugilegus) 04.01.2022
Vrána černá (Corvus corone) 12.02.2022
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 17.04.2022
Vrána šedá (Corvus cornix) 02.01.2022
Krkavec velký (Corvus corax) 30.01.2022
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) jen hlas 02.06.2022
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 01.01.2022
Sýkora babka (Poecile palustris) 02.06.2022
Sýkora lužní (Poecile montanus) jen hlas 26.04.2022
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 01.01.2022
Sýkora koňadra (Parus major) 01.01.2022
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) jen hlas 26.09.2022
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) jen hlas 27.03.2022
Králíček obecný (Regulus regulus) 13.03.2022
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 12.02.2022
Brhlík lesní (Sitta europaea) 01.01.2022
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 13.03.2022
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) jen hlas 06.02.2022
Skřivan polní (Alauda arvensis) 02.04.2022
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 10.4.2022 - 1 ex., Břeclav (BV, JM) 13.04.2022
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 11.03.2022
Kos černý (Turdus merula) 01.01.2022
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 10.01.2022
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 9.3.2022 - 1 ex., Praha-Vinohrady (A, A) 09.03.2022
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 27.03.2022
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 09.10.2022
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 13.04.2022
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 15.08.2022
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 13.04.2022
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 06.02.2022
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) jen hlas 27.04.2022
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 25.08.2022
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 11.05.2022
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 15.03.2022
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 14.04.2022
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 13.04.2022
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 25.8.2022 - 1 ex., Šlapanice (KL, SC) 25.08.2022
Vrabec domácí (Passer domesticus) 16.01.2022
Vrabec polní (Passer montanus) 23.01.2022
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 26.04.2022
Konipas horský (Motacilla cinerea) 12.03.2022
Konipas bílý (Motacilla alba) 09.03.2022
Linduška lesní (Anthus trivialis) 26.04.2022
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 20.01.2022
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 20.01.2022
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 26.01.2022
Zvonek zelený (Chloris chloris) 17.01.2022
Konopka obecná (Linaria cannabina) 23.04.2022
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 12.02.2022
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 13.04.2022
Čížek lesní (Spinus spinus) 05.01.2022
Strnad luční (Emberiza calandra) 31.03.2022
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 12.03.2022
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 30.01.2022