Jan Studecký - ČR Year list 2019

Druh Poznámka Datum
Husa polní (Anser fabalis) 3.3., Strašov 10.03.2019
Husa tundrová (Anser serrirostris) 1.1., Nechranice 20.01.2019
Husa krátkozobá (Anser brachyrhynchos) 9.3., Branišovice 04.07.2019
Husa velká (Anser anser) 1.1., Milada 05.01.2019
Husa běločelá (Anser albifrons) 5.1., VDNM 10.01.2019
Husa malá (Anser erythropus) 5.1., Drnholec (BV), 17.2., Smržov (JH), 3.3., Strašov (PA), 8.3., Branišovice (BO) 10.03.2019
Berneška velká (Branta canadensis) 30.3., Turyňský rybník a PR Záplavy (KL) - ssp. canadensis 01.04.2019
Berneška tmavá (Branta bernicla) 13.1., Vlasatice 15.01.2019
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 5.1., Drnholec, 13.1., Vlasatice, 9.3., Olbramovice 10.03.2019
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 5.1., 2 ex. Drnholec, 13.1., 15 ex. Vlasatice, 17.2. min. 2 ex. Třeboňsko 10.03.2019
Labuť velká (Cygnus olor) 1.1., Milada 05.01.2019
Labuť malá (Cygnus columbianus) 25.2., Bartošovice 28.02.2019
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 23.2., Lenešice 28.02.2019
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 12.1., Jesenice 15.01.2019
Husice liščí (Tadorna tadorna) 15.3., Domin 18.03.2019
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) 21.4., Hlohovecký rybník 01.05.2019
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 4.11., Svratka v Brně 04.11.2019
Kopřivka obecná (Anas strepera) 1.1., Milada 05.01.2019
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 5.1., VDNM 10.01.2019
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1., Nechranice 05.01.2019
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 17.2., Koclířov 21.02.2019
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 17.2., Koclířov 21.02.2019
Čírka modrá (Anas querquedula) 20.3., PR V pískovně 24.03.2019
Čírka obecná (Anas crecca) 5.1., VDNM 10.01.2019
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 23.2., Lenešice 28.02.2019
Polák velký (Aythya ferina) 1.1., Milada 05.01.2019
Polák malý (Aythya nyroca) 17.4., Mutěnice 01.05.2019
Polák proužkozobý (Aythya collaris) 30.10., rybník Služebný 31.10.2019
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 1.1., Milada 05.01.2019
Polák kaholka (Aythya marila) 5.1., VDNM 10.01.2019
Kajka mořská (Somateria mollissima) 3.1., Milada 05.01.2019
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 1.1., Nechranice 05.01.2019
Turpan černý (Melanitta nigra) 5.11., Nechranice 05.11.2019
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 8.3., VDNM III, Pavlov 10.03.2019
Hohol severní (Bucephala clangula) 1.1., Nechranice 05.01.2019
Morčák malý (Mergellus albellus) 5.1., VDNM 10.01.2019
Morčák velký (Mergus merganser) 1.1., Nechranice 05.01.2019
Morčák prostřední (Mergus serrator) 10.11., Rozkoš 14.11.2019
Kachnice kaštanová (Oxyura jamaicensis) 4.11., Jarohněvický rybník 04.11.2019
Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia) 17.3., 1M, Chroboly (PT) 18.03.2019
Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) 17.3., 2M, jižní hřeben Šumavy a okolí (PT) 18.03.2019
Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) 16.3., 12M a 5F, Vltavský luh (PT) 18.03.2019
Koroptev polní (Perdix perdix) 6.2., Pečky 21.02.2019
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 20.4., Hrabanovská černava 01.05.2019
Bažant královský (Syrmaticus reevesii) 27.2. a 15.11., Břestský les, M i F/juv 15.11.2019
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 1.1., někde u Teplic 05.01.2019
Potáplice malá (Gavia stellata) 5.11., Nechranice 05.11.2019
Potáplice severní (Gavia arctica) 1.1., Milada 05.01.2019
Potáplice lední (Gavia immer) 1.1., Milada 05.01.2019
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 21.1., Praha-Holešovice 30.01.2019
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 1.1., Nechranice 05.01.2019
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 1.1., Nechranice 05.01.2019
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 3.11., Bošilecký rybník 04.11.2019
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 1.2., Medard 02.02.2019
Čáp černý (Ciconia nigra) 3.4., Záhlinice 01.05.2019
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 31.3., Pamětník 07.04.2019
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 24.4., Nadějská soustava 01.05.2019
Bukač velký (Botaurus stellaris) 25.4., 3M, Velký Tisý a okolní rybníky 01.05.2019
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 4.5., Velký Tisý 16.05.2019
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 16.4., Mutěnice 01.05.2019
Volavka vlasatá (Ardeola ralloides) 2.8., Uhřice 02.08.2019
Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) 16.5., Písečné rybníky 16.05.2019
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 1.1., Nechranice 05.01.2019
Volavka červená (Ardea purpurea) 21.7., Mušlov 27.07.2019
Volavka bílá (Egretta alba) 5.1., Drnholec 10.01.2019
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 4.5., Bezdrev 16.05.2019
Pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus) 20.7., VDNM II 01.09.2019
Kormorán malý (MIcrocarbo pygmeus) 31.8., VDNM I, Drnholec 01.09.2019
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 1.1., Nechranice 05.01.2019
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 31.3., Komárov 07.04.2019
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 11.5., Písečné rybníky 16.05.2019
Sup hnědý (Aegypius monachus) 3.8., Skapce, Jivjany, Zhoř 04.08.2019
Orel křiklavý (Clanga pomarina) 4.7., Bílé Karpaty 04.07.2019
Orel královský (Aquila heliaca) 28.6., Hrádek 04.07.2019
Orel skalní (Aquila chrysaetos) 26.2., Libavá 28.02.2019
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 12.1., Jesenice 15.01.2019
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 5.4., Josefovské louky 07.04.2019
Moták pochop (Circus aeruginosus) 21.3., Vrbová Lhota 24.03.2019
Moták pilich (Circus cyaneus) 5.1., Drnholec 10.01.2019
Moták stepní (Circus macrourus) 9.5., M 3K Bezdrev, 6.8., M 2K Dolnooharská tabule 14.08.2019
Moták lužní (Circus pygargus) 3.4., Bobrník 16.05.2019
Luňák červený (Milvus milvus) 7.3., dálnice D10 10.03.2019
Luňák hnědý (Milvus migrans) 16.4., Mutěnice 01.05.2019
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 1.1., Nechranice 05.01.2019
Káně rousná (Buteo lagopus) 10.2., Slavonice 21.02.2019
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) 28.6., Hrádek 04.07.2019
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1., Tušimice 05.01.2019
Drop velký (Otis tarda) 25.7., Nový Jičín 14.08.2019
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 22.3., Hrabanovská černava 24.03.2019
Chřástal polní (Crex crex) 21./22.6., Nová Ves, Krušné hory 04.07.2019
Chřástal malý (Porzana parva) 16.5., Milotice (M), 19.5., Chropyně (F) 30.05.2019
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 23.3., Hrabanovská černava 24.03.2019
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 14.1., Praha - Smíchov 15.01.2019
Lyska černá (Fulica atra) 1.1., Milada 05.01.2019
Jeřáb popelavý (Grus grus) 17.2., Horní Slověnice 21.02.2019
Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) 17.4., Mutěnice 01.05.2019
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 16.4., Mutěnice 01.05.2019
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 16.4., Mutěnice 01.05.2019
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 16.2., Církvice 21.02.2019
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 27.2., Žehušice 28.02.2019
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 26.8., Rozkoš 27.08.2019
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 28.4., Rozkoš a Hlohovecký r. 01.05.2019
Kulík říční (Charadrius dubius) 31.3., Chlumec n. C. 07.04.2019
Kulík hnědý (Charadrius morinellus) 14.9., Letonice 16.09.2019
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 16.3., Stožec 24.03.2019
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 20.3., Slatina 24.03.2019
Bekasina větší (Gallinago media) 20.4., mokřad Rzy 01.05.2019
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 16.3., Pěkná 24.03.2019
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 16.4., 12 ex. Mutěnice 01.05.2019
Koliha malá (Numenius phaeopus) 4.4., Rozkoš 07.04.2019
Koliha velká (Numenius arquata) 5.4., Rozkoš 07.04.2019
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 16.4., Mutěnice 01.05.2019
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 3.4., Záhlinice 07.04.2019
Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) 29.4., Mutěnice 01.05.2019
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 5.4., Rozkoš 07.04.2019
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 3.4., Záhlinice 07.04.2019
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 3.4., Záhlinice 07.04.2019
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 16.4., Mutěnice 01.05.2019
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) 29.8., VDNM III 29.08.2019
Jespák rezavý (Calidris canutus) 25.8., Majetín 27.08.2019
Jespák písečný (Calidris alba) 3.9., Rozkoš 04.09.2019
Jespák malý (Calidris minuta) 10.8., Buňkov 14.08.2019
Jespák šedý (Calidris temminckii) 28.4., Hlohovecký r. 01.05.2019
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 14.7., Buňkov 27.07.2019
Jespák obecný (Calidris alpina) 4.4., Rozkoš 07.04.2019
Jespáček ploskozobý (Calidris falcinellus) 9.9., Buňkov 16.09.2019
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 15.3., Malý Volešek 18.03.2019
Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) 6.5., Mutěnice 16.05.2019
Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicaria) 2.1., Hlučínská štěrkovna 05.01.2019
Racek tříprstý (Rissa tridactyla) 7.11., Sopřečský rybník 07.11.2019
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 1.1., Nechranice 05.01.2019
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 21.4., Hlohovecký r. 01.05.2019
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 4.4., Rozkoš 07.04.2019
Racek velký (Ichthyaetus ichthyaetus) 7.11., Sopřečský rybník 07.11.2019
Racek bouřní (Larus canus) 1.1., Nechranice 05.01.2019
Racek mořský (Larus marinus) 1.1., Nechranice, 17.4., Velký Písečný rybník 01.05.2019
Racek šedý (Larus hyperboreus) 1.1., Milada 05.01.2019
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 1.1., Nechranice 05.01.2019
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 1.1., Nechranice 05.01.2019
Racek středomořský (Larus michahellis) 1.1., Nechranice 05.01.2019
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 1.1., Nechranice 05.01.2019
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) 4.4., Rozkoš 07.04.2019
Rybák malý (Sternula albifrons) 18.5., Výtopa, Hodonín 30.05.2019
Rybák obecný (Sterna hirundo) 16.4., Mutěnice 01.05.2019
Rybák dlouhoocasý (Sterna paradisaea) 28.4., Rozkoš 01.05.2019
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 1.5., Tovačov a Záhlinice 01.05.2019
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) 5.5., Rozkoš, 16.5., Písečné rybníky 16.05.2019
Rybák černý (Chlidonias niger) 22.4., Bohdanečský ryb. 01.05.2019
Chaluha pomořanská (Stercorarius pomarinus) 26.10., rybník Klec a Nadějská soustava 29.10.2019
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1., Tušimice 05.01.2019
Holub doupňák (Columba oenas) 10.2., Peč 21.02.2019
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 17.2., Smržov 21.02.2019
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 27.4., Hovoransko - Čejkovicko 01.05.2019
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 4.1., Dobřichov 05.01.2019
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 16.4., Mutěnice 01.05.2019
Sova pálená (Tyto alba) 4.5., Dubné 16.05.2019
Výreček malý (Otus scops) 8.5., Hlohovec, 24.5., Sedlec 30.05.2019
Výr velký (Bubo bubo) 23.3., Hrabanovská černava 24.03.2019
Puštík obecný (Strix aluco) 26.2., Vsetínské Beskydy 28.02.2019
Puštík bělavý (Strix uralensis) 26.2., Vsetínské Beskydy 28.02.2019
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 26.2., Vsetínské Beskydy 28.02.2019
Sýček obecný (Athene noctua) 6.8., Dolnooharská tabule 14.08.2019
Sýc rousný (Aegolius funereus) 17.3., 5:45, Trojmezná cesta 18.03.2019
Kalous ušatý (Asio otus) 3.1., Pečky 05.01.2019
Kalous pustovka (Asio flammeus) 25.2., Příkazy 28.02.2019
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 5.7., Bzenec 27.07.2019
Rorýs obecný (Apus apus) 28.4., Rozkoš 01.05.2019
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 5.1., VDNM 10.01.2019
Vlha pestrá (Merops apiaster) 27.4., Mutěnice 01.05.2019
Dudek chocholatý (Upupa epops) 14.4., Rozkoš 01.05.2019
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 3.4., Žichlínek 07.04.2019
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) 19.2., Boubín 21.02.2019
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 5.2., Dvůr Králové 28.02.2019
Strakapoud malý (Dryobates minor) 3.1., Milada 05.01.2019
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 5.1., nádraží Šakvice 10.01.2019
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 4.1., Dobřichov 05.01.2019
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 25.11., Rajnochovice/Chvalčov 26.11.2019
Datel černý (Dryocopus  martius) 6.1., Soutěska 10.01.2019
Žluna zelená (Picus viridis) 1.1., Milada 05.01.2019
Žluna šedá (Picus canus) 23.2., Lenešice 28.02.2019
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 3.1., Milada 05.01.2019
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 23.6., Hrdibořice 04.07.2019
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 1.2., Račetice (F/juv), 3.3., Strašov (M) 10.03.2019
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 25.4., statek Hamr 01.05.2019
Raroh velký (Falco cherrug) 5.1., silo Šakvice 10.01.2019
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 4.5., České Budějovice 16.05.2019
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 8.5., Mutěnice 16.05.2019
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 5.1., Novosedly 10.01.2019
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 16.4., Mutěnice 01.05.2019
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1.1., Tušimice 05.01.2019
Straka obecná (Pica pica) 1.1., Tušimice 05.01.2019
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 19.8., ČHS 27.08.2019
Kavka obecná (Coloeus monedula) 5.1., Drnholec 10.01.2019
Havran polní (Corvus frugilegus) 3.1., Vraňany 05.01.2019
Vrána černá (Corvus corone) 1.1., Nechranice 05.01.2019
Vrána šedá (Corvus cornix) 5.1., VDNM 10.01.2019
Krkavec velký (Corvus corax) 1.1., Nechranice 05.01.2019
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 23.12., Čechůvky 23.12.2019
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 10.2., Slavonice 21.02.2019
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 16.3., Stožec 18.03.2019
Sýkora babka (Poecile palustris) 6.1., Soutěska 10.01.2019
Sýkora lužní (Poecile montanus) 12.1., Jesenice 15.01.2019
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 4.1., Dobřichov 05.01.2019
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1., Nechranice 05.01.2019
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 4.4., Rozkoš 07.04.2019
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 3.1., Milada 05.01.2019
Skřivan lesní (Lullula arborea) 22.3., Hrabanovská černava 24.03.2019
Skřivan polní (Alauda arvensis) 10.2., Slavonice 21.02.2019
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 18.2., Vyšehořovice 21.02.2019
Břehule říční (Riparia riparia) 17.4., Mutěnice 01.05.2019
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 31.3., Komárov 07.04.2019
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 12.4., Týnecké mokřiny 01.05.2019
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 6.1., Soutěska 10.01.2019
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 4.4., Rozkoš 07.04.2019
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 1.1., Nechranice 05.01.2019
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 24.4., statek Hamr 01.05.2019
Budníček pruhohlavý (Phylloscopus inornatus) 27.9., 10.10. a 13.10., ČHS 15.10.2019
Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides) 15.6., Obří důl 16.06.2019
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 20.4., Hrabanovská černava 01.05.2019
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 12.4., Žehuň 01.05.2019
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 16.4., Mutěnice 01.05.2019
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 16.5., Mistřín 30.05.2019
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 6.5., Mutěnice 16.05.2019
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 14.6., Poděbrady 16.06.2019
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 22.4., Hrabanovská černava 01.05.2019
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 12.4., Týnecké mokřiny 01.05.2019
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 31.3., Bohdanečský rybník 07.04.2019
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 3.5., Kumšík 16.05.2019
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 23.5., Milovice (BV) 30.05.2019
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 21.4., Hodonín 01.05.2019
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 24.4., statek Hamr 01.05.2019
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 17.3., Nové Údolí 18.03.2019
Králíček obecný (Regulus regulus) 10.2., Slavonice 21.02.2019
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 1.1., Nechranice 05.01.2019
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1.1., Nechranice 05.01.2019
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 1.2., Merklín 02.02.2019
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 26.2., Vsetínské Beskydy 28.02.2019
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 2.1., Hlučínská štěrkovna 05.01.2019
Špaček růžový (Pastor roseus) 17.6., Slatina (slabá dokumentace) 26.11.2019
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 5.2., Dvůr Králové 21.02.2019
Kos horský (Turdus torquatus) 4.5., Třístoličník 16.05.2019
Kos černý (Turdus merula) 1.1., nádraží v Chomutově 05.01.2019
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 5.1., Pasohlávky 10.01.2019
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 1.1., Nechranice 05.01.2019
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 8.3., Pavlov 10.03.2019
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 6.1., Klentnice 10.01.2019
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 6.5., Mutěnice 16.05.2019
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 1.1., Nechranice 05.01.2019
Slavík modráček (Luscinia svecica) 23.3., Hrabanovská černava 24.03.2019
Slavík tmavý (Luscinia luscinia) 20. a 25.8., ČHS 27.08.2019
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 19.4., Hrabanovská černava 01.05.2019
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 24.4., statek Hamr 01.05.2019
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 16.4., Mutěnice 01.05.2019
Lejsek malý (Ficedula parva) 2.6., Bílá skála 04.06.2019
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 20.3., Slatina 24.03.2019
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 24.4., statek Hamr 01.05.2019
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 22.4., Komárov 01.05.2019
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 9.3., Olbramovice 10.03.2019
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 3.5., Křepenice 16.05.2019
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 26.2., Libavá 28.02.2019
Vrabec domácí (Passer domesticus) 7.1., Dobřichov 10.01.2019
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1., Tušimice 05.01.2019
Pěnkavák sněžný (Montifringilla nivalis) 19.2., Trojmezí 21.02.2019
Pěvuška podhorní (Prunella collaris) 16.6., Sněžka 16.06.2019
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 16.3., Vltavský luh 18.03.2019
Konipas luční (Motacilla flava) 4.4., Rozkoš 07.04.2019
Konipas citronový (Motacilla citreola) 6.4., Lánský rybník 07.04.2019
Konipas horský (Motacilla cinerea) 21.1., Praha-Holešovice 30.01.2019
Konipas bílý (Motacilla alba) 3.3., Strašov 10.03.2019
Linduška úhorní (Anthus campestris) 20.6., Strupčice 04.07.2019
Linduška luční (Anthus pratensis) 5.1., VDNM 10.01.2019
Linduška lesní (Anthus trivialis) 21.4., u Hodonína 01.05.2019
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) 27.9., 2.10., 4.10., 9.10., 11.10., 12.10. a 14.10., ČHS a Nechranice 15.10.2019
Linduška horská (Anthus spinoletta) 3.1., Milada 05.01.2019
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 1.1., Nechranice 05.01.2019
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 5.2., Dvůr Králové 21.02.2019
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 5.1., VDNM 10.01.2019
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 1.1., Nechranice 05.01.2019
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 15.6., Úpské rašeliniště, 16.6. 7 ex., Luční potok 16.06.2019
Zvonek zelený (Chloris chloris) 4.1., Dobřichov 05.01.2019
Konopka žlutozobá (Linaria flavirostris) 10.11., Rozkoš (bez dokumentace, potvrzeny dalšími pozorovateli) 26.11.2019
Konopka obecná (Linaria cannabina) 1.1., Nechranice 05.01.2019
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 20.1., Poděbrady (Kluk) 20.01.2019
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 25.3., Krasíkov 01.04.2019
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 10.2., Slavonice 21.02.2019
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 3.1., Milada 05.01.2019
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 31.3., Komárov 07.04.2019
Čížek lesní (Spinus spinus) 2.1., Hlučínská štěrkovna 05.01.2019
Strnad luční (Emberiza calandra) 1.1., Milada 05.01.2019
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 2.1., Hlučínská štěrkovna 05.01.2019
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) 10.6., VVP Milovice 16.06.2019
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 3.1., Milada 05.01.2019
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 11.11., Rozkoš 14.11.2019