Jan Studecký - ČR Year list 2020

Druh Poznámka Datum
Husa polní (Anser fabalis) 17.2., Strašov 19.02.2020
Husa tundrová (Anser serrirostris) 1.1., zahrada 01.01.2020
Husa velká (Anser anser) 3.2., Bošilec 19.02.2020
Husa běločelá (Anser albifrons) 3.2., Bošilec 19.02.2020
Husa malá (Anser erythropus) 16.2., Služebný rybník 19.02.2020
Berneška velká (Branta canadensis) 9.3., Praha Smíchov 22.03.2020
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 17.2., Strašov 19.02.2020
Labuť velká (Cygnus olor) 19.02.2020
Labuť malá (Cygnus columbianus) Bohdaneč, Plch 18.12.2020
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 24.10., Chropyně 26.10.2020
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 3.2., Bošilec 19.02.2020
Husice liščí (Tadorna tadorna) 9.2., Starý rybník 19.02.2020
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) 20.5., Nesyt 14.06.2020
Kopřivka obecná (Anas strepera) 9.2., Vrkoč 19.02.2020
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 3.2., Bošilec 19.02.2020
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1., Dobřichov 01.01.2020
Čírka modrokřídlá (Anas discors) 18.4., ryb. Kotvice 19.04.2020
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 1.4., Chlumská soustava 02.04.2020
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 24.9. Třesický rybník 05.10.2020
Čírka modrá (Anas querquedula) 1.4., Chlumská soustava 02.04.2020
Čírka obecná (Anas crecca) 02.04.2020
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 1.4., Chlumská soustava 02.04.2020
Polák velký (Aythya ferina) 3.2., V. Tisý 19.02.2020
Polák malý (Aythya nyroca) 4.10. Dehtář 05.10.2020
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 9.2., VDNM 2 19.02.2020
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 30.12. Újezdský rybník 31.12.2020
Hohol severní (Bucephala clangula) 9.2., VDNM 2 19.02.2020
Morčák malý (Mergellus albellus) 9.2., VDNM 2 19.02.2020
Morčák velký (Mergus merganser) 24.1., HK 19.02.2020
Morčák prostřední (Mergus serrator) Žehuň, Štít 18.12.2020
Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia) 9.5., Big Day (Šumava) 12.05.2020
Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) 9.5., Big Day (Šumava) 12.05.2020
Koroptev polní (Perdix perdix) 10.2., zahrada 19.02.2020
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 26.5., Dobřichov 02.05.2020
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 19.02.2020
Potáplice malá (Gavia stellata) 28.5., Rozkoš 14.06.2020
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 1.4., Třeboň, Břilice 02.04.2020
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 18.2., Veltruby 19.02.2020
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 18.2., Veltruby 19.02.2020
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 11.4., Žehuň 12.04.2020
Čáp černý (Ciconia nigra) 7.4., Žehuň 07.04.2020
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 31.3., Ponědrážka 02.04.2020
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 9.5., Big Day (ČB) 12.05.2020
Bukač velký (Botaurus stellaris) 16.2., Služebný rybník 19.02.2020
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 29.5., Mutěnice 14.06.2020
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 18.4., ryb. Kotvice 19.04.2020
Volavka popelavá (Ardea cinerea) někde z vlaku 17.01.2020
Volavka červená (Ardea purpurea) 19.5., Rakvice 19.05.2020
Volavka bílá (Egretta alba) 19.02.2020
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 9.5., Big Day (ČB) 12.05.2020
Kormorán malý (Microcarbo pygmeus) 24.10., Jarohněvický rybník 26.10.2020
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 19.02.2020
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 31.3., Dynín, Lhota 02.04.2020
Včelojed lesní (Pernis apivorus) Dobřichov 12.05.2020
Orel volavý (Clanga clanga) 1.4., Třeboň, Břilice 02.04.2020
Orel královský (Aquila heliaca) 19.5., Rakvice 19.05.2020
Orel skalní (Aquila chrysaetos) 23.3., Oderské vrchy 02.04.2020
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 11.1., Říčany 17.01.2020
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 12.1., Říčany 17.01.2020
Moták pochop (Circus aeruginosus) 30.3., Sokoleč 02.04.2020
Moták pilich (Circus cyaneus) 13.1., Tatce 17.01.2020
Moták stepní (Circus macrourus) 19.4., Dobřichov 02.05.2020
Moták lužní (Circus pygargus) 20.4., Dobřichov 02.05.2020
Luňák červený (Milvus milvus) 9.2., Starý rybník 19.02.2020
Luňák hnědý (Milvus migrans) 1.4., Třeboň, Břilice 02.04.2020
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 3.2., Záblatský rybník 19.02.2020
Káně rousná (Buteo lagopus) 26.1. 19.02.2020
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1., Dobřichov 01.01.2020
Drop malý (Tetrax tetrax) 22.3., Lešná 22.03.2020
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 7.4., Žehuň 07.04.2020
Chřástal polní (Crex crex) 9.5., Big Day (Třeboňsko) 12.05.2020
Chřástal malý (Porzana parva) 29.5., Mutěnice 14.06.2020
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 11.4., Žehuň 12.04.2020
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 30.1., Hostivař 19.02.2020
Lyska černá (Fulica atra) 9.2., VDNM 2 19.02.2020
Jeřáb popelavý (Grus grus) 16.2., Služebný rybník 19.02.2020
Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) 1.5., Žehuň 02.05.2020
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 9.5., Big Day (ČB) 12.05.2020
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 8.5., Dvořiště 12.05.2020
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 14.2., Starý Vestec 19.02.2020
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) Sopřeč 05.10.2020
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 4.10. Dehtář 05.10.2020
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 28.5., Rozkoš 14.06.2020
Kulík říční (Charadrius dubius) 22.3., Lešná 22.03.2020
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 9.5., Big Day (Šumava) 12.05.2020
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 21.3., Hranice 22.03.2020
Bekasina větší (Gallinago media) 25.4., Žehuň 02.05.2020
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 7.4., Týnecké mokřiny 07.04.2020
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 9.5., Big Day (ČB) 12.05.2020
Břehouš rudý (Limosa lapponica) 6.11. Bezruč 10.11.2020
Koliha malá (Numenius phaeopus) 8.5., Poděbrady 19.05.2020
Koliha velká (Numenius arquata) 9.2., Starý rybník 19.02.2020
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 18.4., ryb. Kotvice 19.04.2020
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 18.4., ryb. Kotvice 19.04.2020
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 18.4., ryb. Kotvice 19.04.2020
Vodouš žlutonohý (Tringa flavipes) 6.11., Prosňák, Bezruč 10.11.2020
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 9.2., Starý rybník 19.02.2020
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 18.4., ryb. Kotvice 19.04.2020
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 7.4., Žehuň, 1.4. Třeboň (trochu nejistý) 07.04.2020
Jespák rezavý (Calidris canutus) Nesyt 05.10.2020
Jespák písečný (Calidris alba) 8.9. Sopřeč 05.10.2020
Jespák malý (Calidris minuta) 31.8. Sopřeč 05.10.2020
Jespák šedý (Calidris temminckii) 8.5., Dvořiště 12.05.2020
Jespák skvrnitý (Calidris melanotos) 8.9. Sopřeč 05.10.2020
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 28.7., Lenešice 30.07.2020
Jespák obecný (Calidris alpina) 20.5., Nesyt 14.06.2020
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 7.4., Zbraň 07.04.2020
Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) 29.5., Mutěnice 14.06.2020
Racek tříprstý (Rissa tridactyla) 9.11., Vavřinec 10.11.2020
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 23.1., Brno 19.02.2020
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 8.5., Dvořiště 12.05.2020
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 18.4., ryb. Kotvice 19.04.2020
Racek bouřní (Larus canus) 9.2., VDNM 2 19.02.2020
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 9.2., Starý rybník 19.02.2020
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 3.3., Dvořiště 19.02.2020
Racek středomořský (Larus michahellis) 9.2., Starý rybník 19.02.2020
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 28.5., Rozkoš 14.06.2020
Rybák severní (Thalasseus sandvicensis) 19.7., Rozkoš 30.07.2020
Rybák obecný (Sterna hirundo) 8.5., Dvořiště 12.05.2020
Rybák dlouhoocasý (Sterna paradisaea) 28.5., Rozkoš 14.06.2020
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 9.5., Big Day (ČB) 12.05.2020
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) 9.5., Big Day (ČB) 12.05.2020
Rybák černý (Chlidonias niger) 8.5., Horusický 12.05.2020
Chaluha příživná (Stercorarius parasiticus) 17.7., Rozkoš 18.07.2020
Chaluha malá (Stercorarius longicaudus) 4.9. Rozkoš 05.10.2020
Holub skalní/domácí (Columba livia) někde v Praze 17.01.2020
Holub doupňák (Columba oenas) 9.2., Vlasatice 19.02.2020
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 24.1., zahrada 19.02.2020
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 20.5., Nesyt 14.06.2020
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1., Dobřichov 01.01.2020
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 25.4., Žehuň 02.05.2020
Sova pálená (Tyto alba) 11.4., Sokoleč 12.04.2020
Výr velký (Bubo bubo) 21.2., z vlaku 05.03.2020
Puštík obecný (Strix aluco) 31.3., Vlkov 02.04.2020
Puštík bělavý (Strix uralensis) 9.5., Big Day (Šumava) 12.05.2020
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 1.4., Třeboň, Břilice 02.04.2020
Sýc rousný (Aegolius funereus) 9.5., Big Day (Šumava) 12.05.2020
Kalous ušatý (Asio otus) zahrada 19.02.2020
Kalous pustovka (Asio flammeus) 11.4., zahrada 12.04.2020
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 1.6., Bzenec 14.06.2020
Rorýs obecný (Apus apus) 28.4., Dobřichov 02.05.2020
Mandelík hajní (Coracias garrulus) 19.5., Rakvice 19.05.2020
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 1.1., Dobřichov 01.01.2020
Vlha pestrá (Merops apiaster) 8.5., Třeboňsko 12.05.2020
Dudek chocholatý (Upupa epops) 3.6., Mutěnice 14.06.2020
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 7.4., Týnecké mokřiny 07.04.2020
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 1.4., Chlumská soustava 02.04.2020
Strakapoud malý (Dryobates minor) 16.2., Služebný rybník 19.02.2020
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 23.1., Brno 19.02.2020
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1., Dobřichov 01.01.2020
Datel černý (Dryocopus  martius) 16.2., Služebný rybník 19.02.2020
Žluna zelená (Picus viridis) 1.1., Dobřichov 01.01.2020
Žluna šedá (Picus canus) březen, Poděbrady 02.04.2020
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1., Dobřichov 01.01.2020
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 16.9. Radešín 05.10.2020
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 17.1., Hořany, z vlaku 17.01.2020
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 31.5., Mutěnice 14.06.2020
Raroh velký (Falco cherrug) 16.9. Hospozín 05.10.2020
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 9.2., Branišovice - ssp. calidus 19.02.2020
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 14.5., Dobřichov 19.05.2020
Ťuhýk menší (Lanius minor) 11.5., Brno - Medlánky 12.05.2020
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 17.1., Klučov, z vlaku 17.01.2020
Ťuhýk rudohlavý (Lanius senator) 7.5., Třebařov 12.05.2020
Žluva hajní (Oriolus oriolus) už nevím 12.05.2020
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1.1., Dobřichov 01.01.2020
Straka obecná (Pica pica) 1.1., Dobřichov 01.01.2020
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) ČHS 05.10.2020
Kavka obecná (Coloeus monedula) 19.02.2020
Havran polní (Corvus frugilegus) 19.02.2020
Vrána černá (Corvus corone) 19.02.2020
Vrána šedá (Corvus cornix) 19.02.2020
Krkavec velký (Corvus corax) 9.1., Říčany 17.01.2020
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 26.1., Nové Město nad Metují 19.02.2020
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 9.1., Říčany 17.01.2020
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 9.1., Říčany 17.01.2020
Sýkora babka (Poecile palustris) 9.1., Říčany 17.01.2020
Sýkora lužní (Poecile montanus) 29.2., Sopřeč 05.03.2020
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1., Dobřichov 01.01.2020
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1., Dobřichov 01.01.2020
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 7.4., Žehuň 07.04.2020
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 5.6., Nový rybník 14.06.2020
Skřivan lesní (Lullula arborea) 29.2., Sokoleč 22.03.2020
Skřivan polní (Alauda arvensis) 9.2., JM 19.02.2020
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 9.2., Branišovice 19.02.2020
Břehule říční (Riparia riparia) 26.4., Dobřichov 02.05.2020
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 7.4., Žehuň 07.04.2020
Jiřička obecná (Delichon urbicum) Dobřichov 02.05.2020
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 05.03.2020
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 7.4., Žehuň 07.04.2020
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 14.3., Vrbčany 22.03.2020
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 9.5., Big Day (Šumava) 12.05.2020
Budníček pruhohlavý (Phylloscopus inornatus) 27.10. ČHS 27.10.2020
Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides) 13.6., Obří důl 14.06.2020
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 18.4., ryb. Kotvice 19.04.2020
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) Žehuň 02.05.2020
Rákosník plavý (Acrocephalus agricola) 27.6., Strašovský ryb. 27.06.2020
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 25.4., Žehuň 02.05.2020
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) Dobřichov 19.05.2020
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 9.5., Big Day (ČB) 12.05.2020
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 6.5., Poděbrady 12.05.2020
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 28.4., Dobřichov 02.05.2020
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 11.4., Žehuň 12.04.2020
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 7.4., Týnecké mokřiny 07.04.2020
Pěnice slavíková (Sylvia borin) konec dubna, zahrada 12.05.2020
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 20.4., Dobřichov 02.05.2020
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 17.4., Dobřichov 19.04.2020
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 14.3., Dobřichov 22.03.2020
Králíček obecný (Regulus regulus) 9.1., Říčany 17.01.2020
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 1.1., Dobřichov 01.01.2020
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1.1., Dobřichov 01.01.2020
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 05.03.2020
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 1.1., Dobřichov 01.01.2020
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 3.2., Dynín 19.02.2020
Kos horský (Turdus torquatus) 13.6., Výrovka 14.06.2020
Kos černý (Turdus merula) 1.1., Dobřichov 01.01.2020
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) někde z vlaku 17.01.2020
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 1.4., Chlumská soustava 02.04.2020
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 29.2., Sopřeč 05.03.2020
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 26.1. 19.02.2020
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 9.5., Big Day (Šumava) 12.05.2020
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 1.1., Dobřichov 01.01.2020
Slavík modráček (Luscinia svecica) 1.4., Třeboň, Břilice 02.04.2020
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 12.4., Pňov 19.04.2020
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 31.9. Sopřeč 05.10.2020
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 18.4., ryb. Kotvice 19.04.2020
Lejsek malý (Ficedula parva) 13.6., Rudolfov 14.06.2020
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 9.2., Branišovice 19.02.2020
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) Dobřichov 19.04.2020
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 27.4., Dobřichov 02.05.2020
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 11.4., Žehuň 12.04.2020
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 11.4., Žehuň 12.04.2020
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 26.1., Nové Město nad Metují 19.02.2020
Vrabec domácí (Passer domesticus) 1.1., Dobřichov 01.01.2020
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1., Dobřichov 01.01.2020
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 9.2., Pavlov 19.02.2020
Konipas luční (Motacilla flava) 7.4., Žehuň 07.04.2020
Konipas horský (Motacilla cinerea) 22.03.2020
Konipas bílý (Motacilla alba) 7.3., Sokoleč 22.03.2020
Linduška luční (Anthus pratensis) 16.3., Sokoleč 22.03.2020
Linduška lesní (Anthus trivialis) 27.4., Dobřichov 02.05.2020
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) 11.10., Dobřichov 26.10.2020
Linduška horská (Anthus spinoletta) 16.2., Lomnice n. Luž. 19.02.2020
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 26.1., Nové Město nad Metují 19.02.2020
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 23.3., Lešná 02.04.2020
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 1.1., Dobřichov 01.01.2020
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 1.1., Dobřichov 01.01.2020
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 13.6., Výrovka 14.06.2020
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1., Dobřichov 01.01.2020
Konopka obecná (Linaria cannabina) 19.02.2020
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 25.10., ČHS 26.10.2020
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 13.6., Výrovka 14.06.2020
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 31.3., Zahájí 02.04.2020
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 1.1., zahrada 01.01.2020
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 23.3., Dobřichov 07.04.2020
Čížek lesní (Spinus spinus) 9.1., Říčany 17.01.2020
Strnad luční (Emberiza calandra) 17.2., Strašov 19.02.2020
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 12.1., Říčany 17.01.2020
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) 28.4., Dobřichov 02.05.2020
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 18.2., Veltruby 19.02.2020
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) Vlkov nad Lesy 18.12.2020