Jan Studecký - ČR Year list 2020

Druh Poznámka Datum
Husa polní (Anser fabalis) 17.2., Strašov 19.02.2020
Husa tundrová (Anser serrirostris) 1.1., zahrada 01.01.2020
Husa velká (Anser anser) 3.2., Bošilec 19.02.2020
Husa běločelá (Anser albifrons) 3.2., Bošilec 19.02.2020
Husa malá (Anser erythropus) 16.2., Služebný rybník 19.02.2020
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 17.2., Strašov 19.02.2020
Labuť velká (Cygnus olor) 19.02.2020
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 3.2., Bošilec 19.02.2020
Husice liščí (Tadorna tadorna) 9.2., Starý rybník 19.02.2020
Kopřivka obecná (Anas strepera) 9.2., Vrkoč 19.02.2020
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 3.2., Bošilec 19.02.2020
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1., Dobřichov 01.01.2020
Polák velký (Aythya ferina) 3.2., V. Tisý 19.02.2020
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 9.2., VDNM 2 19.02.2020
Hohol severní (Bucephala clangula) 9.2., VDNM 2 19.02.2020
Morčák malý (Mergellus albellus) 9.2., VDNM 2 19.02.2020
Morčák velký (Mergus merganser) 24.1., HK 19.02.2020
Koroptev polní (Perdix perdix) 10.2., zahrada 19.02.2020
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 19.02.2020
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 18.2., Veltruby 19.02.2020
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 18.2., Veltruby 19.02.2020
Bukač velký (Botaurus stellaris) 16.2., Služebný rybník 19.02.2020
Volavka popelavá (Ardea cinerea) někde z vlaku 17.01.2020
Volavka bílá (Egretta alba) 19.02.2020
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 19.02.2020
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 11.1., Říčany 17.01.2020
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 12.1., Říčany 17.01.2020
Moták pilich (Circus cyaneus) 13.1., Tatce 17.01.2020
Luňák červený (Milvus milvus) 9.2., Starý rybník 19.02.2020
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 3.2., Záblatský rybník 19.02.2020
Káně rousná (Buteo lagopus) 26.1. 19.02.2020
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1., Dobřichov 01.01.2020
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 30.1., Hostivař 19.02.2020
Lyska černá (Fulica atra) 9.2., VDNM 2 19.02.2020
Jeřáb popelavý (Grus grus) 16.2., Služebný rybník 19.02.2020
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 14.2., Starý Vestec 19.02.2020
Koliha velká (Numenius arquata) 9.2., Starý rybník 19.02.2020
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 9.2., Starý rybník 19.02.2020
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 23.1., Brno 19.02.2020
Racek bouřní (Larus canus) 9.2., VDNM 2 19.02.2020
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 9.2., Starý rybník 19.02.2020
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 3.3., Dvořiště 19.02.2020
Racek středomořský (Larus michahellis) 9.2., Starý rybník 19.02.2020
Holub skalní/domácí (Columba livia) někde v Praze 17.01.2020
Holub doupňák (Columba oenas) 9.2., Vlasatice 19.02.2020
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 24.1., zahrada 19.02.2020
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1., Dobřichov 01.01.2020
Kalous ušatý (Asio otus) zahrada 19.02.2020
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 1.1., Dobřichov 01.01.2020
Strakapoud malý (Dryobates minor) 16.2., Služebný rybník 19.02.2020
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 23.1., Brno 19.02.2020
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1., Dobřichov 01.01.2020
Datel černý (Dryocopus  martius) 16.2., Služebný rybník 19.02.2020
Žluna zelená (Picus viridis) 1.1., Dobřichov 01.01.2020
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1., Dobřichov 01.01.2020
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 17.1., Hořany, z vlaku 17.01.2020
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 9.2., Branišovice - ssp. calidus 19.02.2020
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 17.1., Klučov, z vlaku 17.01.2020
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1.1., Dobřichov 01.01.2020
Straka obecná (Pica pica) 1.1., Dobřichov 01.01.2020
Kavka obecná (Coloeus monedula) 19.02.2020
Havran polní (Corvus frugilegus) 19.02.2020
Vrána černá (Corvus corone) 19.02.2020
Vrána šedá (Corvus cornix) 19.02.2020
Krkavec velký (Corvus corax) 9.1., Říčany 17.01.2020
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 26.1., Nové Město nad Metují 19.02.2020
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 9.1., Říčany 17.01.2020
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 9.1., Říčany 17.01.2020
Sýkora babka (Poecile palustris) 9.1., Říčany 17.01.2020
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1., Dobřichov 01.01.2020
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1., Dobřichov 01.01.2020
Skřivan polní (Alauda arvensis) 9.2., JM 19.02.2020
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 9.2., Branišovice 19.02.2020
Králíček obecný (Regulus regulus) 9.1., Říčany 17.01.2020
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 1.1., Dobřichov 01.01.2020
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1.1., Dobřichov 01.01.2020
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 1.1., Dobřichov 01.01.2020
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 3.2., Dynín 19.02.2020
Kos černý (Turdus merula) 1.1., Dobřichov 01.01.2020
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) někde z vlaku 17.01.2020
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 26.1. 19.02.2020
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 1.1., Dobřichov 01.01.2020
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 9.2., Branišovice 19.02.2020
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 26.1., Nové Město nad Metují 19.02.2020
Vrabec domácí (Passer domesticus) 1.1., Dobřichov 01.01.2020
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1., Dobřichov 01.01.2020
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 9.2., Pavlov 19.02.2020
Linduška horská (Anthus spinoletta) 16.2., Lomnice n. Luž. 19.02.2020
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 26.1., Nové Město nad Metují 19.02.2020
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 1.1., Dobřichov 01.01.2020
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 1.1., Dobřichov 01.01.2020
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1., Dobřichov 01.01.2020
Konopka obecná (Linaria cannabina) 19.02.2020
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 1.1., zahrada 01.01.2020
Čížek lesní (Spinus spinus) 9.1., Říčany 17.01.2020
Strnad luční (Emberiza calandra) 17.2., Strašov 19.02.2020
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 12.1., Říčany 17.01.2020
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 18.2., Veltruby 19.02.2020