David Lučan - ČR Year list 2018

Druh Poznámka Datum
Husa polní (Anser fabalis) 3. 1. 2018
Husa velká (Anser anser) 3. 1. 2018
Husa běločelá (Anser albifrons) 3. 1. 2018
Labuť velká (Cygnus olor) 3. 1. 2018
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 3. 1. 2018
Hohol severní (Bucephala clangula) 3. 1. 2018
Morčák malý (Mergellus albellus) 3. 1. 2018
Morčák velký (Mergus merganser) 3. 1. 2018
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 3. 1. 2018
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 3. 1. 2018
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 3. 1. 2018
Volavka bílá (Egretta alba) 3. 1. 2018
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 3. 1. 2018
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 3. 1. 2018
Moták pilich (Circus cyaneus) 3. 1. 2018
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 3. 1. 2018
Káně lesní (Buteo buteo) 3. 1. 2018
Lyska černá (Fulica atra) 3. 1. 2018
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 3. 1. 2018
Racek velký (Ichthyaetus ichthyaetus) 3. 1. 2018
Racek bouřní (Larus canus) 3. 1. 2018
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 3. 1. 2018
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 3. 1. 2018
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 3. 1. 2018
Datel černý (Dryocopus  martius) 3. 1. 2018
Žluna zelená (Picus viridis) 3. 1. 2018
Žluna šedá (Picus canus) 3. 1. 2018
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 3. 1. 2018
Straka obecná (Pica pica) 3. 1. 2018
Kavka obecná (Coloeus monedula) 3. 1. 2018
Havran polní (Corvus frugilegus) 3. 1. 2018
Vrána šedá (Corvus cornix) 3. 1. 2018
Krkavec velký (Corvus corax) 3. 1. 2018
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 3. 1. 2018
Sýkora babka (Poecile palustris) 3. 1. 2018
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 3. 1. 2018
Sýkora koňadra (Parus major) 3. 1. 2018
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 3. 1. 2018
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 3. 1. 2018
Brhlík lesní (Sitta europaea) 3. 1. 2018
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 3. 1. 2018
Kos černý (Turdus merula) 3. 1. 2018
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 3. 1. 2018
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 3. 1. 2018
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 3. 1. 2018
Vrabec domácí (Passer domesticus) 3. 1. 2018
Vrabec polní (Passer montanus) 3. 1. 2018
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 3. 1. 2018
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 3. 1. 2018
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 3. 1. 2018
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 3. 1. 2018
Zvonek zelený (Chloris chloris) 3. 1. 2018
Konopka obecná (Linaria cannabina) 3. 1. 2018
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 3. 1. 2018
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 3. 1. 2018
Čížek lesní (Spinus spinus) 3. 1. 2018
Strnad luční (Emberiza calandra) 3. 1. 2018
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 3. 1. 2018
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 3. 1. 2018