Pavel Albert - ČR Year list 2018

Druh Poznámka Datum
Husa polní (Anser fabalis) 4.2. r. Zbudovský (CB) HT 10. 3. 2018
Husa velká (Anser anser) 2.1. PR Vrbenské rybníky (CB) 5. 1. 2018
Husa běločelá (Anser albifrons) 4.1. Jaronice (CB) 5. 1. 2018
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 21.2. ryb. Oblanov (CB) 21. 2. 2018
Labuť velká (Cygnus olor) 1.1. České Budějovice (CB) 2. 1. 2018
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 3.1. r. Domin (CB) 5. 1. 2018
Husice liščí (Tadorna tadorna) 13.2. r. Vyšatov (CB) 13. 2. 2018
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) 14.3. r. Černiš (CB) 15. 3. 2018
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 12.2. ř. Vltava, Č.B. (CB) 13. 2. 2018
Kopřivka obecná (Anas strepera) 5.2. ř. Vltava, Č.B. (CB) 13. 2. 2018
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 24.3. r. Volešek (CB) 24. 3. 2018
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1. České Budějovice (CB) 2. 1. 2018
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 10.3. rybník Zlivský (CB) 10. 3. 2018
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 4.1. r. Vyšatov (CB) 5. 1. 2018
Čírka modrá (Anas querquedula) 31.3. r. Domin (CB) 31. 3. 2018
Čírka obecná (Anas crecca) 14.3. r. Domin (CB) 15. 3. 2018
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 2.4. r. Blatec (CB) 2. 4. 2018
Polák velký (Aythya ferina) 21.2. ryb. Oblanov (CB) 21. 2. 2018
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 13.1. r. Vyšatov (CB) 14. 1. 2018
Hohol severní (Bucephala clangula) 6.2. r. Zlivský (CB) 13. 2. 2018
Morčák velký (Mergus merganser) 2.1. PR Vrbenské rybníky (CB) 5. 1. 2018
Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia) 13.8. Nová Pec (PT) 14. 8. 2018
Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) 5.6. NP Šumava (PT) 6. 6. 2018
Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) 17.4. NP Šumava (PT) 6. 6. 2018
Koroptev polní (Perdix perdix) 10.5. Dasný (CB) 11. 5. 2018
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 10.8. Vlhlavy (CB) 14. 8. 2018
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 2.1. PR Vrbenské rybníky (CB) 5. 1. 2018
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 31.3. PR Vrbenské rybníky (CB) 31. 3. 2018
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 4.1. r. Březovec (CB) 13. 2. 2018
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 6.4. r. Domin (CB) 7. 4. 2018
Čáp černý (Ciconia nigra) 4.4. r. Velký Toušný 7. 4. 2018
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 3.4. Čejkovice (CB) 3. 4. 2018
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 11.3. PR Vrbenské rybníky (CB) 19. 3. 2018
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 24.3. r. Zlivský (CB) 24. 3. 2018
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 2.1. PR Vrbenské rybníky (CB) 5. 1. 2018
Volavka bílá (Egretta alba) 2.1. PR Vrbenské rybníky (CB) 5. 1. 2018
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 9.4. PR Vrbenské rybníky (CB) 10. 4. 2018
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 7.3. PR Vrbenské rybníky (CB) 7. 3. 2018
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 20.6.Neplachov (TA) 22. 6. 2018
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 13.1. D. Třebonín (CB) 14. 1. 2018
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 11.8. Nová Pec (PT) 14. 8. 2018
Moták pochop (Circus aeruginosus) 24.3. r. Olší (CB) 24. 3. 2018
Moták pilich (Circus cyaneus) 17.3. Borkovická blata (TA) 19. 3. 2018
Luňák červený (Milvus milvus) 24.3. Zliv (CB) 24. 3. 2018
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 4.1. r Vyšatov (CB) 14. 1. 2018
Káně rousná (Buteo lagopus) 6.2. Dívčice (CB) 13. 2. 2018
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) 1.3. Nové Dvory (CB) 2. 3. 2018
Káně lesní (Buteo buteo) 2.1. Dasný (CB) 14. 1. 2018
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 3.5. 3. 5. 2018
Chřástal polní (Crex crex) 18.5. Želnava (PT) 20. 5. 2018
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 7.7. Nová Pec (PT) 15. 7. 2018
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 15.4. Domin (CB) 20. 5. 2018
Lyska černá (Fulica atra) 10.3. rybník Oblanov (CB) 10. 3. 2018
Jeřáb popelavý (Grus grus) 17.4. NP Šumava 17. 4. 2018
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 27.4. (CB) 27. 4. 2018
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 7.3. pole Dasný (CB) 7. 3. 2018
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 7.3. pole Dasný (CB) 7. 3. 2018
Kulík říční (Charadrius dubius) 3.4. r. Mlýnský (CB) 3. 4. 2018
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 24.3. Dasný (CB) 24. 3. 2018
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 27.4. r. Mlýnský u Sedlce (CB) 27. 4. 2018
Koliha velká (Numenius arquata) 2.7. Haklovy Dvory (CB) 15. 7. 2018
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 2.4. Pašice (CB) 2. 4. 2018
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 3.4. r. Mlýnský (CB) 3. 4. 2018
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 19.1. Dívčice (CB) 20. 1. 2018
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 30.4. Zliv (CB) 3. 5. 2018
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 15.4. PR Vrbenské rybníky (CB) 15. 4. 2018
Jespák obecný (Calidris alpina) 2.4. Pašice (CB) 2. 4. 2018
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 24.3. Dasný (CB) 24. 3. 2018
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 2.1. PR Vrbenské rybníky (CB) 5. 1. 2018
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 27.4. PR Vrbenské rybníky (CB) 27. 4. 2018
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 18.4. r. Domin (CB) 18. 4. 2018
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 3.5. 3. 5. 2018
Racek středomořský (Larus michahellis) 20.5. r. Domin (CB) 20. 5. 2018
Rybák obecný (Sterna hirundo) 19.4. r. Černá (CB) 19. 4. 2018
Rybák černý (Chlidonias niger) 10.5. 11. 5. 2018
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1. České Budějovice (CB) 2. 1. 2018
Holub doupňák (Columba oenas) 5.6. NP Šumava (PT) 6. 6. 2018
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 7.3. České Budějovice (CB) 7. 3. 2018
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 3.6. Hamr (JH) 13. 6. 2018
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 4.1. Žabovřesky (CB) 5. 1. 2018
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 25.4. PR Vrbenské rybníky (CB) 25. 4. 2018
Puštík obecný (Strix aluco) 18.5. Nová Pec (PT) 20. 5. 2018
Kalous ušatý (Asio otus) 1.3. Sídl. Šumava Č.B. (CB) 2. 3. 2018
Rorýs obecný (Apus apus) 27.4. Sídl. Vltava (CB) 27. 4. 2018
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 4.7. r. Vyšatov (CB) 15. 7. 2018
Vlha pestrá (Merops apiaster) 17.6. 17. 6. 2018
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) 6.7. Nová Pec (PT) 15. 7. 2018
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 7.3. PR Vrbenské rybníky (CB) 7. 3. 2018
Strakapoud malý (Dryobates minor) 20.5. Turovec (CB) 20. 5. 2018
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 4.2. PR Vrbenské rybníky (CB) 15. 3. 2018
Datel černý (Dryocopus  martius) 10.1. u Vyšatova (CB) 10. 1. 2018
Žluna zelená (Picus viridis) 10.3. PR Vrbenské rybníky (CB) 10. 3. 2018
Žluna šedá (Picus canus) 4.2. PR Vrbenské rybníky (CB) 13. 2. 2018
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 2.1. PR Vrbenské rybníky (CB) 5. 1. 2018
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 2.9. Veselí n. Luž. (TA) 8. 9. 2018
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 5.8. Vlhlavy (CB) 15. 8. 2018
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 23.7. Nová Pec (PT) 14. 8. 2018
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 19.5. Nová Pec (PT) 20. 5. 2018
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 13.1. Radošovice (CB) 14. 1. 2018
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 6.5. Dívčice (CB) 7. 5. 2018
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 2.1. PR Vrbenské rybníky (CB) 5. 1. 2018
Straka obecná (Pica pica) 2.1. PR Vrbenské rybníky (CB) 5. 1. 2018
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 12.8. Nová Pec (PT) 14. 8. 2018
Kavka obecná (Coloeus monedula) 2.1. České Budějovice (CB) 2. 1. 2018
Havran polní (Corvus frugilegus) 2.1. České Budějovice (CB) 2. 1. 2018
Vrána černá (Corvus corone) 21.2. Dívčice (CB) 2. 3. 2018
Vrána šedá (Corvus cornix) 21.2. Dívčice (CB) 2. 3. 2018
Krkavec velký (Corvus corax) 13.1. Nová Pec (PT) 14. 1. 2018
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 18.5. Nová Pec (PT) 20. 5. 2018
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 14.2. Nová Pec (PT) 14. 2. 2018
Sýkora babka (Poecile palustris) 14.2. Nová Pec (PT) 14. 2. 2018
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 2.1. PR Vrbenské rybníky (CB) 5. 1. 2018
Sýkora koňadra (Parus major) 2.1. PR Vrbenské rybníky (CB) 5. 1. 2018
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 3.5. 3. 5. 2018
Skřivan polní (Alauda arvensis) 8.3. u Branišova (CB) 8. 3. 2018
Břehule říční (Riparia riparia) 19.6. Blatná (ST) 19. 6. 2018
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 2.4. Zbudovská blata (CB) 2. 4. 2018
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 27.4. Plástovice (CB) 27. 4. 2018
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 31.3. PR Vrbenské rybníky (CB) 31. 3. 2018
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 27.4. PR Vrbenské rybníky (CB) 2. 5. 2018
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 22.3. České Budějovice (CB) 24. 3. 2018
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 19.5. Nová Pec (PT) 20. 5. 2018
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 10.5. 11. 5. 2018
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 23.4. r. Novohaklovský (CB) 25. 4. 2018
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 27.4. PR Vrbenské rybníky (CB) 2. 5. 2018
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 3.6. Újezdec (JH) 4. 6. 2018
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 4.5. PR Vrbenské rybníky (CB) 9. 5. 2018
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 25.4. PR Vrbenské rybníky (CB) 25. 4. 2018
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 3.5. 3. 5. 2018
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 17.4. NP Šumava (PT) 6. 6. 2018
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) Haklovy Dvory (CB) 14. 8. 2018
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 4.5. Nové Dvory (CB) 20. 5. 2018
Králíček obecný (Regulus regulus) 13.1. Nová Pec (PT) 14. 1. 2018
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 8.1. PR Vrbenské rybníky (CB) 8. 1. 2018
Brhlík lesní (Sitta europaea) 2.1. PR Vrbenské rybníky (CB) 5. 1. 2018
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 10.3. PR Vrbenské rybníky (CB) 10. 3. 2018
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 7.3. PR Vrbenské rybníky (CB) 7. 3. 2018
Kos černý (Turdus merula) 1.1. České Budějovice (CB) 2. 1. 2018
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 2.1. PR Vrbenské rybníky (CB) 5. 1. 2018
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 17.3. Borkovická blata (TA) 19. 3. 2018
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 17.3. Holubov (CK) 19. 3. 2018
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 7.3. PR Vrbenské rybníky (CB) 7. 3. 2018
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 2.3. PR Vrbenské rybníky (CB) 2. 3. 2018
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 25.4. Sídl. Vltava (CB) 27. 4. 2018
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 27.4. PR Vrbenské rybníky (CB) 2. 5. 2018
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 17.3. parkoviště pod Kletí (CK) 19. 3. 2018
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 4.6. Nová Pec (PT) 13. 6. 2018
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 27.4. Haklovy Dvory (CB) 3. 5. 2018
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 12.6. Nová Pec (PT) 13. 6. 2018
Vrabec domácí (Passer domesticus) 13.1. Nová Pec (PT) 14. 1. 2018
Vrabec polní (Passer montanus) 6.2. Nové Dvory (CB) 13. 2. 2018
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 3.5. 3. 5. 2018
Konipas horský (Motacilla cinerea) 17.3. Borkovická blata (TA) 19. 3. 2018
Konipas bílý (Motacilla alba) 10.3. pole Dasný (CB) 10. 3. 2018
Linduška lesní (Anthus trivialis) 6.7. Nová Pec (PT) 15. 7. 2018
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 2.1. PR Vrbenské rybníky (CB) 13. 2. 2018
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 7.4. Nová Pec (PT) 7. 4. 2018
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 18.5. Nová Pec (PT) 20. 5. 2018
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 18.5. NP Šumava (PT) 20. 5. 2018
Zvonek zelený (Chloris chloris) 2.3. PR Vrbenské rybníky (CB) 2. 3. 2018
Konopka obecná (Linaria cannabina) 9.4. Čejkovice (CB) 10. 4. 2018
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 10.8. Nová Pec (PT) 14. 8. 2018
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 8.5. Načeradec 9. 5. 2018
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 4.2. Pašice (CB) 13. 2. 2018
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 3.5. 3. 5. 2018