Pavel Albert - ČR Year list 2020

Druh Poznámka Datum
Husa polní (Anser fabalis) 11.1. Lomnice nad Lužnicí (JH) 11. 1. 2020
Husa tundrová (Anser serrirostris) 11.1. Lomnice nad Lužnicí (JH) 11. 1. 2020
Husa velká (Anser anser) 3.1. r. Munický (CB) 5. 1. 2020
Husa běločelá (Anser albifrons) 3.1. r. Munický (CB) 5. 1. 2020
Husa malá (Anser erythropus) 11.1. Lomnice nad Lužnicí (JH) 11. 1. 2020
Labuť velká (Cygnus olor) 7.1. ř. Vltava Č.B. (CB) 8. 1. 2020
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 3.1. České Budějovice (CB) 5. 1. 2020
Husice liščí (Tadorna tadorna) 8.2. r. Černá (CB) 10. 2. 2020
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 1.1. r. Munický (CB) 1. 1. 2020
Kopřivka obecná (Anas strepera) 7.1. ř. Vltava Č.B. (CB) 8. 1. 2020
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1. r. Munický (CB) 1. 1. 2020
Polák velký (Aythya ferina) 11.1. r. Koclířov (JH) 11. 1. 2020
Hohol severní (Bucephala clangula) 9.1. Dívčice (CB) 9. 1. 2020
Morčák malý (Mergellus albellus) 7.1. ř. Vltava Č.B. (CB) 8. 1. 2020
Morčák velký (Mergus merganser) 11.1. r. Koclířov (JH) 11. 1. 2020
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 9.1. Dívčice (CB) 9. 1. 2020
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 9.2. ř. Vltava, Praha 10. 2. 2020
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 1.1. r. Munický (CB) 1. 1. 2020
Volavka bílá (Egretta alba) 3.1. České Budějovice (CB) 5. 1. 2020
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 3.2. r. Dehtář (CB) 3. 2. 2020
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 1.1. Hluboká nad Vltavou (CB) 1. 1. 2020
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 9.1. Hluboká nad Vltavou (CB) 9. 1. 2020
Káně lesní (Buteo buteo) 8.1. Hluboká nad Vltavou (CB) 8. 1. 2020
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 9.2. ř. Vltava, Praha 10. 2. 2020
Lyska černá (Fulica atra) 20.1. r. Černá (CB) 20. 1. 2020
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 3.2. r. Dehtář (CB) 3. 2. 2020
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 12.1. r. Starohaklovský (CB) 13. 1. 2020
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 3.2. r. Dehtář (CB) 3. 2. 2020
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1. Hluboká nad Vltavou (CB) 1. 1. 2020
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 6.1. Hluboká nad Vltavou (CB) 8. 1. 2020
Výr velký (Bubo bubo) 2.2. Hluboká nad Vltavou (CB) 3. 2. 2020
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 1.1. r. Munický (CB) 1. 1. 2020
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 8.1. Hluboká nad Vltavou (CB) 8. 1. 2020
Žluna zelená (Picus viridis) 29.1. Hluboká nad Vltavou (CB) 3. 2. 2020
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 9.1. Zbudovská Blata (CB) 9. 1. 2020
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 11.1. Horní Slověnice (CB) 11. 1. 2020
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 8.1. Hluboká nad Vltavou (CB) 8. 1. 2020
Straka obecná (Pica pica) 1.1. Hluboká nad Vltavou (CB) 1. 1. 2020
Kavka obecná (Coloeus monedula) 11.1. České Budějovice (CB) 11. 1. 2020
Havran polní (Corvus frugilegus) 11.1. České Budějovice (CB) 11. 1. 2020
Vrána černá (Corvus corone) 9.1. Zbudovská Blata (CB) 9. 1. 2020
Vrána šedá (Corvus cornix) 9.1. Zbudovská Blata (CB) 9. 1. 2020
Krkavec velký (Corvus corax) 11.1. Horní Slověnice (CB) 11. 1. 2020
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 25.1. Nová Pec (PT) 25. 1. 2020
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 25.1. Nová Pec (PT) 25. 1. 2020
Sýkora babka (Poecile palustris) 25.1. Nová Pec (PT) 25. 1. 2020
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. Hluboká nad Vltavou (CB) 8. 1. 2020
Sýkora koňadra (Parus major) 11.1. Horní Slověnice (CB) 11. 1. 2020
Skřivan polní (Alauda arvensis) 8.2. Novosedly (CB) 10. 2. 2020
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 15.1. Hluboká nad Vltavou (CB) 15. 1. 2020
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 22.1. Č. Budějovice (CB) 24. 1. 2020
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 29.1. Hluboká nad Vltavou (CB) 3. 2. 2020
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1.1. Hluboká nad Vltavou (CB) 1. 1. 2020
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 26.1. r. Kupinský (JH) 28. 1. 2020
Kos černý (Turdus merula) 1.1. Hluboká nad Vltavou (CB) 1. 1. 2020
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 11.1. Ratibořské Hory (CB) 11. 1. 2020
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 3.2. u r. Dehtář (CB) 3. 2. 2020
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 15.1. Hluboká nad Vltavou (CB) 15. 1. 2020
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 20.1. Haklovy Dvory (CB) 20. 1. 2020
Vrabec domácí (Passer domesticus) 1.1. Hluboká nad Vltavou (CB) 1. 1. 2020
Vrabec polní (Passer montanus) 24.1. Hluboká nad Vltavou (CB) 24. 1. 2020
Konipas horský (Motacilla cinerea) 20.1. Haklovy Dvory (CB) 20. 1. 2020
Konipas bílý (Motacilla alba) 20.1. r. Domin (CB) 24. 1. 2020
Linduška horská (Anthus spinoletta) 26.1. r. Kupinský (JH) 28. 1. 2020
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 11.1. Horní Slověnice (CB) 11. 1. 2020
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 13.1. u r. Dehtář (CB) 13. 1. 2020