Pavel Albert - ČR Year list 2022

Druh Poznámka Datum
Husa tundrová (Anser serrirostris) 4.1. Zavadilka (CB) 12.01.2022
Husa krátkozobá (Anser brachyrhynchos) 1.1. Břilice (JH) 01.01.2022
Husa velká (Anser anser) 1.1. Břilice (JH) 01.01.2022
Husa běločelá (Anser albifrons) 1.1. Břilice (JH) 01.01.2022
Husa malá (Anser erythropus) 26.3. r. Velký Potočný (PI) 27.03.2022
Berneška velká (Branta canadensis) 21.3. r. Drážky (ST) 27.03.2022
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 1.1. Vlhlavy (CB) 01.01.2022
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 24.1. r. Volešek (CB) 27.01.2022
Labuť velká (Cygnus olor) 1.1. r. Břilický (JH) 01.01.2022
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 1.1. r. Nový Vrbenský (CB) 01.01.2022
Husice liščí (Tadorna tadorna) 10.2. r. Domin (CB) 11.02.2022
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) 24.8. r. Blatec (CB) 08.09.2022
Kopřivka obecná (Anas strepera) 10.2. r. Domin (CB) 11.02.2022
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 24.1. r. Volešek (CB) 27.01.2022
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1. ř. Vltava Č.B. (CB) 01.01.2022
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 10.2. r. Nový Vrbenský (CB) 11.02.2022
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 12.10. r. Domin (CB) 14.10.2022
Čírka modrá (Anas querquedula) 17.3. r. Munický (CB) 17.03.2022
Čírka obecná (Anas crecca) 24.2. r. Domin (CB) 03.03.2022
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 20.3. r. Nový Vrbenský (CB) 27.03.2022
Polák velký (Aythya ferina) 8.1. r. Mlýnský - Čejkovice (CB) 12.01.2022
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 8.1. r. Mlýnský - Čejkovice (CB) 12.01.2022
Hohol severní (Bucephala clangula) 1.1. r. Bažina (CB) 01.01.2022
Morčák malý (Mergellus albellus) 21.2. sádky Čejkovice (CB) 21.02.2022
Morčák velký (Mergus merganser) 1.1. r. Dehtář (CB) 01.01.2022
Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia) 24.9. Nová Pec (PT) 14.10.2022
Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) 17.4. NP Šumava (PT) 19.04.2022
Koroptev polní (Perdix perdix) 26.4. České Vrbné (CB) 26.04.2022
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 26.6. sídl. Vltava, Č.B. 08.07.2022
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 1.1. Sídl. Vltava (CB) 01.01.2022
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 27.3. r. Domin (CB) 27.03.2022
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 18.2. r. Munický (CB) 21.02.2022
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 26.3. r. Domin (CB) 27.03.2022
Čáp černý (Ciconia nigra) 22.4. Hl. n. Vlt. (CB) 26.04.2022
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 30.3. Hl. n. Vlt. (CB) 26.04.2022
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 12.3. r. Nový Vrbenský (CB) 17.03.2022
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 14.3. r. Nový Vrbenský (CB) 17.03.2022
Volavka vlasatá (Ardeola ralloides) 8.5. Dasný (CB) 10.05.2022
Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) 12.5. r. Nový Vrbenský (CB) 19.05.2022
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 1.1. Lomnice nad Lužnicí (JH) 01.01.2022
Volavka červená (Ardea purpurea) 7.8. r. Mladohaklovský (CB) 08.09.2022
Volavka bílá (Egretta alba) 1.1. Lomnice nad Lužnicí (JH) 01.01.2022
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 13.4. r. Nový Vrbenský (CB) 19.04.2022
Kormorán malý (Microcarbo pygmeus) 7.8. r. Domin (CB) 08.09.2022
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 1.1. r. Nový Vrbenský (CB) 01.01.2022
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 27.4. r. Munický (CB) 28.04.2022
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 15.7. Nová Pec (PT) 31.07.2022
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 29.4. 30.04.2022
Moták pochop (Circus aeruginosus) 14.4. r. Munický (CB) 19.04.2022
Moták pilich (Circus cyaneus) 5.3. Hůrky (CB) 05.03.2022
Luňák červený (Milvus milvus) 6.2. Pištín (CB) 17.02.2022
Luňák hnědý (Milvus migrans) 19.5. 19.05.2022
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 1.1. Břilice (JH) 01.01.2022
Káně rousná (Buteo lagopus) 28.1. Pašice (CB) 31.01.2022
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1. Břilice (JH) 01.01.2022
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 10.7. Nová Pec (PT) 31.07.2022
Chřástal polní (Crex crex) 6.6. NP Šumava (PT) 09.06.2022
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 18.1. r. Nový vrbenský (CB) 18.01.2022
Lyska černá (Fulica atra) 27.2. r. Volešek (CB) 05.03.2022
Jeřáb popelavý (Grus grus) 17.4. NP Šumava (PT) 19.04.2022
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 23.3. Pašice (CB) 27.03.2022
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 30.4. r. Novohaklovský (CB) 30.04.2022
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 6.2. Novosedly (CB) 17.02.2022
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 23.3. Pašice (CB) 27.03.2022
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 1.10. r. Mlýnský (CB) 14.10.2022
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 7.9. r. Mlýnský (CB) 08.09.2022
Kulík říční (Charadrius dubius) 29.4. 30.04.2022
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 4.6. Nová Pec (PT) 09.06.2022
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 7.9. r. Mlýnský (CB) 08.09.2022
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 8.5. Čejkovice (CB) 10.05.2022
Koliha velká (Numenius arquata) 24.8. pole Zliv (CB) 08.09.2022
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 30.4. r. Novohaklovský (CB) 30.04.2022
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 30.4. r. Novohaklovský (CB) 30.04.2022
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 30.4. r. Novohaklovský (CB) 30.04.2022
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 30.4. r. Novohaklovský (CB) 30.04.2022
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 30.04.2022
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 30.4. r. Novohaklovský (CB) 30.04.2022
Jespák písečný (Calidris alba) 7.9. r. Mlýnský (CB) 08.09.2022
Jespák malý (Calidris minuta) 16.9. r. Mlýnský (CB) 14.10.2022
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 7.9. r. Mlýnský (CB) 08.09.2022
Jespák obecný (Calidris alpina) 7.9. r. Mlýnský (CB) 08.09.2022
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 12.3. r. Služebný (JH) 17.03.2022
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 12.1. r. Volešek (CB) 12.01.2022
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 9.5. r. Starohaklovský (CB) 10.05.2022
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 26.3. r. Domin (CB) 27.03.2022
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 23.1. r. Horusický (TA) 31.01.2022
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 16.6. r. Domin (CB) 08.07.2022
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) 9.4. r. Koclířov (JH) 26.04.2022
Rybák obecný (Sterna hirundo) 30.4. r. Novohaklovský (CB) 30.04.2022
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) 9.5. r. Starohaklovský (CB) 10.05.2022
Rybák černý (Chlidonias niger) 9.5. r. Starohaklovský (CB) 10.05.2022
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1. Sídl. Vltava (CB) 01.01.2022
Holub doupňák (Columba oenas) 14.5. Nová Pec (PT) 19.05.2022
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 3.3. Hluboká nad Vltavou (CB) 03.03.2022
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 8.1. Lomnice nad Lužnicí (JH) 12.01.2022
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 26.4. Hluboká nad Vltavou (CB) 26.04.2022
Puštík obecný (Strix aluco) 14.5. Nová Pec (PT) 19.05.2022
Kalous ušatý (Asio otus) 2.6. sídl. Vltava, Č.B. 03.06.2022
Rorýs obecný (Apus apus) 10.5. České Budějovice 10.05.2022
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 27.2. r. Volešek (CB) 03.03.2022
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 29.4. 30.04.2022
Strakapoud malý (Dryobates minor) 19.5. 19.05.2022
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1. PR Vrbenské rybníky (CB) 01.01.2022
Datel černý (Dryocopus  martius) 17.2. Hluboká nad Vltavou (CB) 17.02.2022
Žluna zelená (Picus viridis) 2.1. České Budějovice 04.01.2022
Žluna šedá (Picus canus) 3.3. Hluboká nad Vltavou (CB) 03.03.2022
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1. PR Vrbenské rybníky (CB) 01.01.2022
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 18.7. Novosedly (CB) 31.07.2022
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 3.8. Nová Pec (PT) 06.08.2022
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 8.1. Lomnice nad Lužnicí (JH) 12.01.2022
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 2.5. Hluboká nad Vltavou (CB) 10.05.2022
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 4.1. České Budějovice 12.01.2022
Straka obecná (Pica pica) 1.1. PR Vrbenské rybníky (CB) 01.01.2022
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 29.5. Nová Pec (PT) 03.06.2022
Kavka obecná (Coloeus monedula) 2.1. České Budějovice 04.01.2022
Havran polní (Corvus frugilegus) 2.1. České Budějovice 04.01.2022
Vrána černá (Corvus corone) 1.1. Břilice (JH) 01.01.2022
Vrána šedá (Corvus cornix) 1.1. Břilice (JH) 01.01.2022
Krkavec velký (Corvus corax) 8.1. Val (JH) 12.01.2022
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 16.1. Nová Pec (PT) 18.01.2022
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 16.1. Nová Pec (PT) 18.01.2022
Sýkora babka (Poecile palustris) 18.4. Nová Pec (PT) 19.04.2022
Sýkora lužní (Poecile montanus) 2.6. 03.06.2022
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. PR Vrbenské rybníky (CB) 01.01.2022
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. PR Vrbenské rybníky (CB) 01.01.2022
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 29.4. 30.04.2022
Skřivan polní (Alauda arvensis) 27.2. Pašice (CB) 03.03.2022
Břehule říční (Riparia riparia) 28.6. Blatná (ST) 08.07.2022
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 14.4. Hl. n. Vlt. (CB) 19.04.2022
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 9.5. Hl. n. Vlt. (CB) 19.05.2022
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 26.2. Nová Pec (PT) 03.03.2022
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 9.5. Hl. n. Vlt. (CB) 19.05.2022
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 22.3. Sídl. Vltava, Č.B. 27.03.2022
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 30.5. Nová Pec (PT) 01.06.2022
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 2.6. 03.06.2022
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 29.4. 30.04.2022
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 29.4. 30.04.2022
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 2.6. 03.06.2022
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 29.5. PR Vrbenské rybníky (CB) 10.05.2022
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 29.4. 30.04.2022
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 21.4. Hluboká nad Vltavou (CB) 26.04.2022
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 21.4. Hluboká nad Vltavou (CB) 26.04.2022
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 29.4. 30.04.2022
Králíček obecný (Regulus regulus) 14.5. Nová Pec (PT) 19.05.2022
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 17.4. Nová Pec (PT) 19.04.2022
Brhlík lesní (Sitta europaea) 16.1. Nová Pec (PT) 18.01.2022
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 29.4. 30.04.2022
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 12.2. Novosedly (CB) 03.03.2022
Kos černý (Turdus merula) 1.1. PR Vrbenské rybníky (CB) 18.01.2022
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 23.1. Břilice (JH) 11.02.2022
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 26.4. Hluboká nad Vltavou (CB) 10.05.2022
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 17.4. Nová Pec (PT) 19.04.2022
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 2.6. 03.06.2022
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 17.2. Hluboká nad Vltavou (CB) 17.02.2022
Slavík modráček (Luscinia svecica) 29.4. 30.04.2022
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 30.4. Haklovy Dvory (CB) 30.04.2022
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 18.5. PR Vrbenské rybníky (CB) 19.05.2022
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 27.4. Hl. n. Vlt. (CB) 28.04.2022
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 11.4. Hl. n. Vlt. (CB) 28.04.2022
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 16.4. Nová Pec (PT) 19.04.2022
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 1.5. Turovec (TA) 10.05.2022
Vrabec domácí (Passer domesticus) 22.1. Načeradec (BN) 27.01.2022
Vrabec polní (Passer montanus) 8.1. Řehořinky (JH) 12.01.2022
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 19.5. 19.05.2022
Konipas horský (Motacilla cinerea) 16.4. Nová Pec (PT) 19.04.2022
Konipas bílý (Motacilla alba) 5.3. r. Koclířov (JH) 05.03.2022
Linduška lesní (Anthus trivialis) 16.4. Nová Pec (PT) 19.04.2022
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 17.3. Hluboká nad Vltavou (CB) 17.03.2022
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 1.1. PR Vrbenské rybníky (CB) 01.01.2022
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 4.7. Nová Pec (PT) 08.07.2022
Zvonek zelený (Chloris chloris) 22.1. Načeradec (BN) 27.01.2022
Konopka obecná (Linaria cannabina) 8.6. Nová Pec (PT) 09.06.2022
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 26.1. Nová Pec (PT) 27.01.2022
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 26.4. České Budějovice (CB) 26.04.2022
Čížek lesní (Spinus spinus) 24.9. Nová Pec (PT) 14.10.2022
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 24.1. Pašice (CB) 27.01.2022
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 29.4. 30.04.2022