Pavel Shromáždil - ČR Year list 2019

Druh Poznámka Datum
Husa velká (Anser anser) 10.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 13. 3. 2019
Labuť velká (Cygnus olor) 10.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 13. 3. 2019
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) říjen - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 30. 10. 2019
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) únor - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 13. 3. 2019
Husice liščí (Tadorna tadorna) 27.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 2. 5. 2019
Kopřivka obecná (Anas strepera) 12.1. - řeka Dřevnice, Zlín (ZL,ZL) 21. 1. 2019
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 10.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 13. 3. 2019
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 3. 1. 2019
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 17.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 20. 3. 2019
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 18.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 20. 3. 2019
Čírka modrá (Anas querquedula) 22.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 25. 3. 2019
Čírka obecná (Anas crecca) 12.1. - řeka Dřevnice, Zlín (ZL,ZL) 21. 1. 2019
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 10.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 13. 3. 2019
Polák velký (Aythya ferina) 10.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 13. 3. 2019
Polák malý (Aythya nyroca) 18.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 20. 3. 2019
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 10.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 13. 3. 2019
Hohol severní (Bucephala clangula) 18.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 20. 3. 2019
Morčák malý (Mergellus albellus) 17.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 20. 3. 2019
Morčák velký (Mergus merganser) únor - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 13. 3. 2019
Koroptev polní (Perdix perdix) únor - okolí Tečovic, Zlín (ZL,ZL) 13. 3. 2019
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 23.6. - pole, Pravčice (KM,ZL) 24. 6. 2019
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 3. 1. 2019
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 3. 1. 2019
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 10.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 13. 3. 2019
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 16.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 16. 4. 2019
Čáp černý (Ciconia nigra) 28.3. - Záhlinické rybník, Záhlinice (KM,ZL) 30. 3. 2019
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 24.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 25. 3. 2019
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 26. 8. 2019
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 3. 1. 2019
Volavka bílá (Egretta alba) 13. 3. 2019
Pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus) 26.8. - Nové Mlýny (II) 26. 8. 2019
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 13. 3. 2019
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 16.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 16. 4. 2019
Včelojed lesní (Pernis apivorus) červenec - Hostýnské vrchy (ZL,ZL) 26. 8. 2019
Orel křiklavý (Clanga nipalensis) 23.6. - pole, Němčice-Pravčice (KM,ZL) 24. 6. 2019
Orel královský (Aquila heliaca) 10.3. - pole, Pravčice (KM,ZL) 13. 3. 2019
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 2.1. - pole u Malenovic (KM,ZL) 3. 1. 2019
Moták pochop (Circus aeruginosus) 18.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 20. 3. 2019
Moták pilich (Circus cyaneus) 8.9. - Letonice (VY,JM) 30. 10. 2019
Moták stepní (Circus macrourus) 8.9. - Letonice (VY,JM) 30. 10. 2019
Moták lužní (Circus pygargus) 17.4. - pole u Kurovic, Kurovice (KM,ZL) 17. 4. 2019
Luňák červený (Milvus milvus) 27.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 2. 5. 2019
Luňák hnědý (Milvus migrans) 24.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 25. 3. 2019
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 22.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 25. 3. 2019
Káně rousná (Buteo lagopus) 20.1. - pole u Pravčic (KM,ZL) 21. 1. 2019
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) 24.8. - Prostějovsko 26. 8. 2019
Káně lesní (Buteo buteo) 3. 1. 2019
Drop velký (Otis tarda) 24.8. - Prostějovsko (PV) 30. 10. 2019
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 1.1. - řeka Dřevnice u Otrokovic (ZL,ZL) 3. 1. 2019
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 8.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 9. 4. 2019
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 3. 1. 2019
Lyska černá (Fulica atra) 3. 1. 2019
Jeřáb popelavý (Grus grus) 17.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 20. 3. 2019
Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) srpen - Hulínská štěrkopískovna (KM,ZL) 26. 8. 2019
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 13. 3. 2019
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) srpen - Vrbátky 26. 8. 2019
Kulík říční (Charadrius dubius) 22.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 25. 3. 2019
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 17.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 20. 3. 2019
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 10.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 12. 4. 2019
Koliha malá (Numenius phaeopus) 28.3. - Záhlinické rybník, Záhlinice (KM,ZL) 30. 3. 2019
Koliha velká (Numenius arquata) 21.4. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 23. 4. 2019
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 17.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 17. 4. 2019
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 22.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 25. 3. 2019
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 8.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 9. 4. 2019
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 10.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 13. 3. 2019
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 8.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 9. 4. 2019
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 15.4. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 16. 4. 2019
Jespák malý (Calidris minuta) srpen - pískovna Majetín 26. 8. 2019
Jespák šedý (Calidris temminckii) srpen - pískovna Majetín 26. 8. 2019
Jespák obecný (Calidris alpina) 8.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 9. 4. 2019
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 24.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 25. 3. 2019
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 13. 3. 2019
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 21.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 23. 4. 2019
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) červenec - Chropyňský rybník (KM,ZL) 26. 8. 2019
Racek bouřní (Larus canus) únor - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 13. 3. 2019
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 13. 3. 2019
Racek středomořský (Larus michahellis) 30. 10. 2019
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 30. 10. 2019
Rybák obecný (Sterna hirundo) 8.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 9. 4. 2019
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 21.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 23. 4. 2019
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) 1.5. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 2. 5. 2019
Rybák černý (Chlidonias niger) 21.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 23. 4. 2019
Holub skalní/domácí (Columba livia) 21. 1. 2019
Holub doupňák (Columba oenas) 20.1. - pole za Břestem (PR,OL) 21. 1. 2019
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 9.3. - Zlín (ZL,ZL) 13. 3. 2019
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) květen - (hlas), okolí u štěrkovny, Hulín (KM,ZL) 3. 6. 2019
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 3. 1. 2019
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 27.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 2. 5. 2019
Puštík obecný (Strix aluco) 27.4. - les u štěrkovny, Hulín (KM,ZL) - pouze hlas 2. 5. 2019
Kalous ušatý (Asio otus) únor - Kroměříž (KM,ZL) 13. 3. 2019
Kalous pustovka (Asio flammeus) květen - pole u Pravčic (KM,ZL) 3. 6. 2019
Rorýs obecný (Apus apus) 21.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 23. 4. 2019
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 1.1. - řeka Dřevnice, Malenovice (ZL,ZL) 3. 1. 2019
Vlha pestrá (Merops apiaster) 2.6. - přelet nad štěřkopískovnou u Hulína (KM,ZL) 3. 6. 2019
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 19.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 23. 4. 2019
Strakapoud malý (Dryobates minor) 22.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 25. 3. 2019
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) říjen - Hulín (KM,ZL) 30. 10. 2019
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 3. 1. 2019
Datel černý (Dryocopus  martius) 21.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 23. 4. 2019
Žluna zelená (Picus viridis) 10.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 12. 4. 2019
Žluna šedá (Picus canus) 22.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 25. 3. 2019
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 3. 1. 2019
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 1.5. - pole, Břest (PR,OL) 2. 5. 2019
Ostříž lesní (Falco subbuteo) září - Vyškovsko (VY,JM) 30. 10. 2019
Raroh velký (Falco cherrug) srpen - pole, Němčice (KM,ZL) 26. 8. 2019
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 10.3. - pole, Němčice (KM,ZL) 13. 3. 2019
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 18.5. - remízek kolem polní cesty, Věžky (KM,ZL) 3. 6. 2019
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 20.1. - pole u Pravčic (KM,KM) 21. 1. 2019
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 27.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 2. 5. 2019
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 13. 3. 2019
Straka obecná (Pica pica) 3. 1. 2019
Kavka obecná (Coloeus monedula) 12.1. - Zlín (ZL,ZL) 21. 1. 2019
Havran polní (Corvus frugilegus) 13. 3. 2019
Vrána šedá (Corvus cornix) 13. 3. 2019
Krkavec velký (Corvus corax) 13. 3. 2019
Sýkora uhelníček (Periparus ater) říjen - Hostýnské vrchy (ZL,ZL) 30. 10. 2019
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) červenec - Hostýnské vrchy (ZL,ZL) 26. 8. 2019
Sýkora lužní (Poecile montanus) říjen - Hostýnské vrchy (ZL,ZL) 30. 10. 2019
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 3. 1. 2019
Sýkora koňadra (Parus major) 3. 1. 2019
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 13. 3. 2019
Skřivan polní (Alauda arvensis) 13. 3. 2019
Břehule říční (Riparia riparia) 8.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 9. 4. 2019
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 18.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 20. 3. 2019
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 10.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 12. 4. 2019
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 3. 1. 2019
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 16.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 16. 4. 2019
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 17.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 20. 3. 2019
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) květen - okolí Záhlinických rybníků, Záhlinice (KM,ZL) 3. 6. 2019
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 21.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 23. 4. 2019
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 16.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 16. 4. 2019
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 27.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 2. 5. 2019
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) červenec - Hulínská štěrkopískovna (KM,ZL) 26. 8. 2019
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) květen - Zlín-Malenovice (ZL,ZL) 3. 6. 2019
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 2.6. - louka u štěrkopískovny, Hulín (KM,ZL) 3. 6. 2019
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 10.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 12. 4. 2019
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 8.4. - Záhlinice (KM,ZL) 9. 4. 2019
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 18.5. - remízek u polní cesty, Věžky (KM,ZL) 3. 6. 2019
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 21.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 23. 4. 2019
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 27.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 2. 5. 2019
Králíček obecný (Regulus regulus) srpen - Hostýnské vrchy (ZL,ZL) 26. 8. 2019
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 1.1. - řeka Dřevnice, Malenovice (ZL,ZL) 3. 1. 2019
Brhlík lesní (Sitta europaea) 25. 3. 2019
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) říjen - Hostýnské vrchy (ZL,ZL) 30. 10. 2019
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 13. 3. 2019
Kos černý (Turdus merula) 3. 1. 2019
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 3. 1. 2019
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) březen - Zlín (ZL,ZL) 13. 3. 2019
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 15.6. - Podzámecká zahrada, Kroměříž (KM,KM) 24. 6. 2019
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 3. 1. 2019
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 21.4. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 23. 4. 2019
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 27.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 2. 5. 2019
Lejsek malý (Ficedula parva) 19.5. - les u Bunče, Salaš? (KM,ZL) 3. 6. 2019
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 3. 6. 2019
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 21.4. - Štípa u Zlína (ZL,ZL) 2. 5. 2019
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 19.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 23. 4. 2019
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 10.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 13. 3. 2019
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 15.4. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 16. 4. 2019
Skorec vodní (Cinclus cinclus) říjen - Chvalčov (ZL,ZL) 30. 10. 2019
Vrabec domácí (Passer domesticus) 3. 1. 2019
Vrabec polní (Passer montanus) 3. 1. 2019
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 21.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 23. 4. 2019
Konipas luční (Motacilla flava) 17.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 17. 4. 2019
Konipas horský (Motacilla cinerea) 22.3. - Velké Karlovice (VS,ZL) 25. 3. 2019
Konipas bílý (Motacilla alba) 13. 3. 2019
Linduška luční (Anthus pratensis) 17.3. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 20. 3. 2019
Linduška lesní (Anthus trivialis) 8.9. - Letonice (VY,JM) 30. 10. 2019
Linduška horská (Anthus spinoletta) 8.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 9. 4. 2019
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 3. 1. 2019
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) říjen - Zlín-Malenovice (ZL,ZL) 30. 10. 2019
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 12.1. 21. 1. 2019
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 23.6. - okolí Bunče, Chřiby (KM,ZL) 24. 6. 2019
Zvonek zelený (Chloris chloris) 12.1. 21. 1. 2019
Konopka obecná (Linaria cannabina) 24.3. - pole u Břestu (KM,ZL) 25. 3. 2019
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 3. 1. 2019
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 20.3. - Zlín-Malenovice (ZL,ZL) 20. 3. 2019
Čížek lesní (Spinus spinus) březen - Zlín (ZL,ZL) 13. 3. 2019
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 3. 1. 2019
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 10.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 13. 3. 2019