Pavel Shromáždil - ČR Year list 2019

Druh Poznámka Datum
Husa tundrová (Anser serrirostris) prosinec - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 16.12.2019
Husa velká (Anser anser) 10.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 13.03.2019
Husa běločelá (Anser albifrons) prosinec - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 16.12.2019
Labuť velká (Cygnus olor) 10.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 13.03.2019
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) říjen - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 30.10.2019
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) únor - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 13.03.2019
Husice liščí (Tadorna tadorna) 27.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 02.05.2019
Kopřivka obecná (Anas strepera) 12.1. - řeka Dřevnice, Zlín (ZL,ZL) 21.01.2019
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 10.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 13.03.2019
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 03.01.2019
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 17.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 20.03.2019
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 18.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 20.03.2019
Čírka modrá (Anas querquedula) 22.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 25.03.2019
Čírka obecná (Anas crecca) 12.1. - řeka Dřevnice, Zlín (ZL,ZL) 21.01.2019
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 10.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 13.03.2019
Polák velký (Aythya ferina) 10.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 13.03.2019
Polák malý (Aythya nyroca) 18.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 20.03.2019
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 10.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 13.03.2019
Polák kaholka (Aythya marila) 27.12. - VDNM III 29.01.2020
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 27.12. - VDNM III 29.01.2020
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 27.12. - VDNM III 29.01.2020
Hohol severní (Bucephala clangula) 18.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 20.03.2019
Morčák malý (Mergellus albellus) 17.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 20.03.2019
Morčák velký (Mergus merganser) únor - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 13.03.2019
Koroptev polní (Perdix perdix) únor - okolí Tečovic, Zlín (ZL,ZL) 13.03.2019
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 23.6. - pole, Pravčice (KM,ZL) 24.06.2019
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 03.01.2019
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 03.01.2019
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 10.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 13.03.2019
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 16.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 16.04.2019
Čáp černý (Ciconia nigra) 28.3. - Záhlinické rybník, Záhlinice (KM,ZL) 30.03.2019
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 24.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 25.03.2019
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 26.08.2019
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 03.01.2019
Volavka bílá (Egretta alba) 13.03.2019
Pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus) 26.8. - Nové Mlýny (II) 26.08.2019
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 13.03.2019
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 16.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 16.04.2019
Včelojed lesní (Pernis apivorus) červenec - Hostýnské vrchy (ZL,ZL) 26.08.2019
Orel křiklavý (Clanga pomarina) 23.6. - pole, Němčice-Pravčice (KM,ZL) 24.06.2019
Orel královský (Aquila heliaca) 10.3. - pole, Pravčice (KM,ZL) 13.03.2019
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 2.1. - pole u Malenovic (KM,ZL) 03.01.2019
Moták pochop (Circus aeruginosus) 18.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 20.03.2019
Moták pilich (Circus cyaneus) 8.9. - Letonice (VY,JM) 30.10.2019
Moták stepní (Circus macrourus) 8.9. - Letonice (VY,JM) 30.10.2019
Moták lužní (Circus pygargus) 17.4. - pole u Kurovic, Kurovice (KM,ZL) 17.04.2019
Luňák červený (Milvus milvus) 27.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 02.05.2019
Luňák hnědý (Milvus migrans) 24.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 25.03.2019
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 22.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 25.03.2019
Káně rousná (Buteo lagopus) 20.1. - pole u Pravčic (KM,ZL) 21.01.2019
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) 24.8. - Prostějovsko 26.08.2019
Káně lesní (Buteo buteo) 03.01.2019
Drop velký (Otis tarda) 24.8. - Prostějovsko (PV) 30.10.2019
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 1.1. - řeka Dřevnice u Otrokovic (ZL,ZL) 03.01.2019
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 8.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 09.04.2019
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 03.01.2019
Lyska černá (Fulica atra) 03.01.2019
Jeřáb popelavý (Grus grus) 17.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 20.03.2019
Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) srpen - Hulínská štěrkopískovna (KM,ZL) 26.08.2019
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 13.03.2019
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) srpen - Vrbátky 26.08.2019
Kulík říční (Charadrius dubius) 22.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 25.03.2019
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 17.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 20.03.2019
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 10.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 12.04.2019
Koliha malá (Numenius phaeopus) 28.3. - Záhlinické rybník, Záhlinice (KM,ZL) 30.03.2019
Koliha velká (Numenius arquata) 21.4. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 23.04.2019
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 17.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 17.04.2019
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 22.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 25.03.2019
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 8.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 09.04.2019
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 10.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 13.03.2019
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 8.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 09.04.2019
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 15.4. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 16.04.2019
Jespák malý (Calidris minuta) srpen - pískovna Majetín 26.08.2019
Jespák šedý (Calidris temminckii) srpen - pískovna Majetín 26.08.2019
Jespák obecný (Calidris alpina) 8.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 09.04.2019
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 24.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 25.03.2019
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 13.03.2019
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 21.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 23.04.2019
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) červenec - Chropyňský rybník (KM,ZL) 26.08.2019
Racek bouřní (Larus canus) únor - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 13.03.2019
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 13.03.2019
Racek středomořský (Larus michahellis) 30.10.2019
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 30.10.2019
Rybák obecný (Sterna hirundo) 8.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 09.04.2019
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 21.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 23.04.2019
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) 1.5. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 02.05.2019
Rybák černý (Chlidonias niger) 21.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 23.04.2019
Holub skalní/domácí (Columba livia) 21.01.2019
Holub doupňák (Columba oenas) 20.1. - pole za Břestem (PR,OL) 21.01.2019
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 9.3. - Zlín (ZL,ZL) 13.03.2019
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) květen - (hlas), okolí u štěrkovny, Hulín (KM,ZL) 03.06.2019
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 03.01.2019
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 27.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 02.05.2019
Puštík obecný (Strix aluco) 27.4. - les u štěrkovny, Hulín (KM,ZL) - pouze hlas 02.05.2019
Kalous ušatý (Asio otus) únor - Kroměříž (KM,ZL) 13.03.2019
Kalous pustovka (Asio flammeus) květen - pole u Pravčic (KM,ZL) 03.06.2019
Rorýs obecný (Apus apus) 21.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 23.04.2019
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 1.1. - řeka Dřevnice, Malenovice (ZL,ZL) 03.01.2019
Vlha pestrá (Merops apiaster) 2.6. - přelet nad štěřkopískovnou u Hulína (KM,ZL) 03.06.2019
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 19.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 23.04.2019
Strakapoud malý (Dryobates minor) 22.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 25.03.2019
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) říjen - Hulín (KM,ZL) 30.10.2019
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 03.01.2019
Datel černý (Dryocopus  martius) 21.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 23.04.2019
Žluna zelená (Picus viridis) 10.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 12.04.2019
Žluna šedá (Picus canus) 22.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 25.03.2019
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 03.01.2019
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 1.5. - pole, Břest (PR,OL) 02.05.2019
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) listopad - pole u Břestu, Břest (KM,ZL) 16.12.2019
Ostříž lesní (Falco subbuteo) září - Vyškovsko (VY,JM) 30.10.2019
Raroh velký (Falco cherrug) srpen - pole, Němčice (KM,ZL) 26.08.2019
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 10.3. - pole, Němčice (KM,ZL) 13.03.2019
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 18.5. - remízek kolem polní cesty, Věžky (KM,ZL) 03.06.2019
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 20.1. - pole u Pravčic (KM,KM) 21.01.2019
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 27.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 02.05.2019
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 13.03.2019
Straka obecná (Pica pica) 03.01.2019
Kavka obecná (Coloeus monedula) 12.1. - Zlín (ZL,ZL) 21.01.2019
Havran polní (Corvus frugilegus) 13.03.2019
Vrána šedá (Corvus cornix) 13.03.2019
Krkavec velký (Corvus corax) 13.03.2019
Sýkora uhelníček (Periparus ater) říjen - Hostýnské vrchy (ZL,ZL) 30.10.2019
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) červenec - Hostýnské vrchy (ZL,ZL) 26.08.2019
Sýkora lužní (Poecile montanus) říjen - Hostýnské vrchy (ZL,ZL) 30.10.2019
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 03.01.2019
Sýkora koňadra (Parus major) 03.01.2019
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 13.03.2019
Skřivan polní (Alauda arvensis) 13.03.2019
Břehule říční (Riparia riparia) 8.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 09.04.2019
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 18.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 20.03.2019
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 10.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 12.04.2019
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 03.01.2019
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 16.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 16.04.2019
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 17.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 20.03.2019
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) květen - okolí Záhlinických rybníků, Záhlinice (KM,ZL) 03.06.2019
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 21.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 23.04.2019
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 16.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 16.04.2019
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 27.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 02.05.2019
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) červenec - Hulínská štěrkopískovna (KM,ZL) 26.08.2019
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) květen - Zlín-Malenovice (ZL,ZL) 03.06.2019
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 2.6. - louka u štěrkopískovny, Hulín (KM,ZL) 03.06.2019
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 10.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 12.04.2019
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 8.4. - Záhlinice (KM,ZL) 09.04.2019
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 18.5. - remízek u polní cesty, Věžky (KM,ZL) 03.06.2019
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 21.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 23.04.2019
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 27.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 02.05.2019
Králíček obecný (Regulus regulus) srpen - Hostýnské vrchy (ZL,ZL) 26.08.2019
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 1.1. - řeka Dřevnice, Malenovice (ZL,ZL) 03.01.2019
Brhlík lesní (Sitta europaea) 25.03.2019
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 27.12. - Klentnice (Pastorkův lom) 29.01.2020
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) říjen - Hostýnské vrchy (ZL,ZL) 30.10.2019
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 13.03.2019
Kos černý (Turdus merula) 03.01.2019
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 03.01.2019
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) březen - Zlín (ZL,ZL) 13.03.2019
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 15.6. - Podzámecká zahrada, Kroměříž (KM,KM) 24.06.2019
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 03.01.2019
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 21.4. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 23.04.2019
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 27.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 02.05.2019
Lejsek malý (Ficedula parva) 19.5. - les u Bunče, Salaš? (KM,ZL) 03.06.2019
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 03.06.2019
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 21.4. - Štípa u Zlína (ZL,ZL) 02.05.2019
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 19.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 23.04.2019
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 10.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 13.03.2019
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 15.4. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 16.04.2019
Skorec vodní (Cinclus cinclus) říjen - Chvalčov (ZL,ZL) 30.10.2019
Vrabec domácí (Passer domesticus) 03.01.2019
Vrabec polní (Passer montanus) 03.01.2019
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 21.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 23.04.2019
Konipas luční (Motacilla flava) 17.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 17.04.2019
Konipas horský (Motacilla cinerea) 22.3. - Velké Karlovice (VS,ZL) 25.03.2019
Konipas bílý (Motacilla alba) 13.03.2019
Linduška luční (Anthus pratensis) 17.3. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 20.03.2019
Linduška lesní (Anthus trivialis) 8.9. - Letonice (VY,JM) 30.10.2019
Linduška horská (Anthus spinoletta) 8.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 09.04.2019
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 03.01.2019
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) říjen - Zlín-Malenovice (ZL,ZL) 30.10.2019
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 12.1. 21.01.2019
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 23.6. - okolí Bunče, Chřiby (KM,ZL) 24.06.2019
Zvonek zelený (Chloris chloris) 12.1. 21.01.2019
Konopka obecná (Linaria cannabina) 24.3. - pole u Břestu (KM,ZL) 25.03.2019
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 03.01.2019
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 20.3. - Zlín-Malenovice (ZL,ZL) 20.03.2019
Čížek lesní (Spinus spinus) březen - Zlín (ZL,ZL) 13.03.2019
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 03.01.2019
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 10.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 13.03.2019