Pavel Shromáždil - ČR Year list 2020

Druh Poznámka Datum
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 14.04.2020
Husa velká (Anser anser) 14.04.2020
Husa tundrová (Anser serrirostris) 21.12.2020
Husa běločelá (Anser albifrons) 14.04.2020
Labuť velká (Cygnus olor) 14.04.2020
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 22.5. - rybník Nesyt (JM) 28.05.2020
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 14.04.2020
Husice liščí (Tadorna tadorna) 14.04.2020
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) 22.5. - rybník Nesyt (JM) 28.05.2020
Čírka modrá (Spatula querquedula) 14.04.2020
Čírka modrokřídlá (Spatula discors) duben - rybník Kotvice, Studénka 28.05.2020
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) 14.04.2020
Kopřivka obecná (Mareca strepera) 14.04.2020
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) 14.04.2020
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 14.04.2020
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 23.09.2020
Čírka obecná (Anas crecca) 14.04.2020
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 14.04.2020
Polák velký (Aythya ferina) 14.04.2020
Polák malý (Aythya nyroca) 31.7. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 13.08.2020
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 14.04.2020
Polák kaholka (Aythya marila) 20.12. - Záříčí (KM, ZL) 21.12.2020
Hohol severní (Bucephala clangula) 14.04.2020
Morčák malý (Mergellus albellus) 14.04.2020
Morčák velký (Mergus merganser) 14.04.2020
Koroptev polní (Perdix perdix) 14.04.2020
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 14.04.2020
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 13.05.2020
Rorýs obecný (Apus apus) 21.4. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM) 23.04.2020
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 16.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM) 20.04.2020
Holub skalní/domácí (Columba livia) 14.04.2020
Holub doupňák (Columba oenas) 14.04.2020
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 14.04.2020
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 1.5. - polní hnojiště, Břest (KM) 05.05.2020
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 14.04.2020
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 14.04.2020
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) duben - Němčický rybník, Záhlinice (KM) 20.04.2020
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 14.04.2020
Lyska černá (Fulica atra) 14.04.2020
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 14.04.2020
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 19.12. - Hulínská štěrkopískovna (KM,ZL) 21.12.2020
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 14.04.2020
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 5.12. - vodárenská nádrž u Kvasic (KM,ZL) 21.12.2020
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) duben - Svárovský rybník, Záhlinice (KM) 20.04.2020
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 19.5. - Trkmanec-rybníčky (BV) 21.05.2020
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 19.5. - Trkmanec-rybníčky (BV) 21.05.2020
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 14.04.2020
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 23.09.2020
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 22.5. - rybník Nesyt (JM) 28.05.2020
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 6.5. - hnojiště, Břest (KM) 09.05.2020
Kulík říční (Charadrius dubius) duben - Němčický rybník, Záhlinice (KM) 20.04.2020
Koliha malá (Numenius phaeopus) duben - Němčický rybník, Záhlinice (KM) 20.04.2020
Koliha velká (Numenius arquata) 14.04.2020
Břehouš rudý (Limosa lapponica) Jistebník 21.12.2020
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) duben - Němčický rybník, Záhlinice (KM) 20.04.2020
Jespák rezavý (Calidris canutus) 23.09.2020
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 14.04.2020
Jespák obecný (Calidris alpina) duben - Němčický rybník, Záhlinice (KM) 20.04.2020
Jespák malý (Calidris minuta) 23.09.2020
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) duben - Němčický rybník, Záhlinice (KM) 20.04.2020
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 14.04.2020
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) duben - Doubravický rybník, Záhlinice (KM) 20.04.2020
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) duben - Němčický rybník, Záhlinice (KM) 20.04.2020
Vodouš žlutonohý (Tringa flavipes) Jistebník 21.12.2020
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) duben - Němčický rybník, Záhlinice (KM) 20.04.2020
Vodouš bahenní (Tringa glareola) duben - Němčický rybník, Záhlinice (KM) 20.04.2020
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) duben - Němčický rybník, Záhlinice (KM) 20.04.2020
Vodouš šedý (Tringa nebularia) duben - Němčický rybník, Záhlinice (KM) 20.04.2020
Racek tříprstý (Rissa tridactyla) 21.12.2020
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 14.04.2020
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 26.5. - Svárovský rybník, Záhlinice (KM,ZL) 28.05.2020
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 13.08.2020
Racek bouřní (Larus canus) 14.04.2020
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 14.04.2020
Racek středomořský (Larus michahellis) 13.08.2020
Racek žlutonohý (Larus fuscus) duben - Pláňavský rybník, Záhlinice (KM) 20.04.2020
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) 9.5. - Pláňavský rybník, Záhlinice (KM) 13.05.2020
Rybák severní (Thalasseus sandvicensis) 28.7. - Rozkoš (Česká Skalice) 13.08.2020
Rybák malý (Sternula albifrons) 9.5. - Pláňavský rybník, Záhlinice (KM) 09.05.2020
Rybák obecný (Sterna hirundo) duben - Pláňavský rybník, Záhlinice (KM) 20.04.2020
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 12.5. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM) 13.05.2020
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) Záhlinické rybníky 13.08.2020
Rybák černý (Chlidonias niger) 21.4. - Pláňavský rybník, Záhlinice (KM) 23.04.2020
Chaluha malá (Stercorarius longicaudus) 23.09.2020
Potáplice severní (Gavia arctica) 21.12.2020
Čáp černý (Ciconia nigra) 14.04.2020
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 14.04.2020
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 14.04.2020
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 22.5. - Hlohovecký rybník (JM) 28.05.2020
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 12.5. - Pláňavský rybník, Záhlinice (KM) 13.05.2020
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM) 13.05.2020
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 14.04.2020
Volavka červená (Ardea purpurea) 19.5. - Trkmanec-rybníčky (BV) 21.05.2020
Volavka bílá (Ardea alba) 14.04.2020
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 23.09.2020
Orlovec říční (Pandion haliaetus) duben - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM) 20.04.2020
Orel křiklavý (Clanga pomarina) začátek srpna - Klopotovice (PR,OL) 13.08.2020
Orel královský (Aquila heliaca) 19.5. - Trkmanec-rybníčky (BV) 21.05.2020
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 14.04.2020
Moták pochop (Circus aeruginosus) 14.04.2020
Moták pilich (Circus cyaneus) 12.4. - pole, Břest (KM) 20.04.2020
Moták lužní (Circus pygargus) 26.4. - pole, Břest (KM) 27.04.2020
Luňák červený (Milvus milvus) 22.5. - okolí rybníka Nesyt (JM) 28.05.2020
Luňák hnědý (Milvus migrans) duben - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM) 20.04.2020
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 14.04.2020
Káně rousná (Buteo lagopus) 14.04.2020
Káně lesní (Buteo buteo) 14.04.2020
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) Vizovické vrchy 21.12.2020
Výreček malý (Otus scops) 31.4. - Olomouc 13.08.2020
Dudek chocholatý (Upupa epops) 18.4. - Záhlinice (KM) 20.04.2020
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 14.04.2020
Vlha pestrá (Merops apiaster) 28.4. - okres Přerov (PR) 29.04.2020
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) Záhlinice (KM) 13.05.2020
Strakapoud malý (Dryobates minor) 14.04.2020
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) Zlín-Malenovice 21.12.2020
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 14.04.2020
Datel černý (Dryocopus  martius) 14.04.2020
Žluna zelená (Picus viridis) 14.04.2020
Žluna šedá (Picus canus) 13.08.2020
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 14.04.2020
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 28.4. - pole, Břest (KM) 29.04.2020
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 21.12.2020
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 26.5. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 28.05.2020
Raroh velký (Falco cherrug) 6.8. - pole, Biskupice 13.08.2020
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) březen - les u Lukova, Lukov (ZL) 20.04.2020
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 14.04.2020
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 17.5. - remízek u lesa, Zlín - Malenovice (ZL) 18.05.2020
Žluva hajní (Oriolus oriolus) duben - okolí Zlína (ZL,ZL) 28.05.2020
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 14.04.2020
Straka obecná (Pica pica) 14.04.2020
Kavka obecná (Coloeus monedula) 14.04.2020
Havran polní (Corvus frugilegus) 14.04.2020
Vrána černá (Corvus corone) 23.09.2020
Vrána šedá (Corvus cornix) 14.04.2020
Krkavec velký (Corvus corax) 14.04.2020
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 13.08.2020
Sýkora babka (Poecile palustris) 14.04.2020
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 14.04.2020
Sýkora koňadra (Parus major) 14.04.2020
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) duben - Němčický rybník, Záhlinice (KM) 20.04.2020
Skřivan polní (Alauda arvensis) 14.04.2020
Břehule říční (Riparia riparia) duben - Němčický rybník, Záhlinice (KM) 20.04.2020
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) duben - Němčický rybník, Záhlinice (KM) 20.04.2020
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 21.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM) 23.04.2020
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 14.04.2020
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 16.4. - Němčický rybník, Záhlinice (KM) 20.04.2020
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 14.04.2020
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 14.04.2020
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 18.4. - Němčický rybník, Záhlinice (KM) 20.04.2020
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) duben - Němčický rybník, Záhlinice (KM) 20.04.2020
Rákosník pokřovní (Acrocephalus dumetorum) 16.6. - Olomouc (Tabulový vrch) (OL,OL) 13.08.2020
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 16.4. - Němčický rybník, Záhlinice (KM) 20.04.2020
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) květen - okolí Malenovic (ZL,ZL) 28.05.2020
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 13.05.2020
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 12.5. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM) 13.05.2020
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) duben - Němčický rybník, Záhlinice (KM) 20.04.2020
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 12.5. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM) 13.05.2020
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) duben - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM) 20.04.2020
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 24.4. - remízek u polní cesty, Machová (ZL) 27.04.2020
Pěnice pokřovní (Curruca curruca) 14.4. - Zlín (ZL) 14.04.2020
Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis) 22.4. - okolí Svárovského rybníka, Záhlinice (KM) 23.04.2020
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) duben - okolí Svárovského rybníka, Záhlinice (KM) 20.04.2020
Králíček obecný (Regulus regulus) 14.04.2020
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 14.04.2020
Brhlík lesní (Sitta europaea) 14.04.2020
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 21.12.2020
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 14.04.2020
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 14.04.2020
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 14.04.2020
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 14.04.2020
Kos černý (Turdus merula) 14.04.2020
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 14.04.2020
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 22.5. - Hlohovec (JM) 28.05.2020
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 14.04.2020
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 13.05.2020
Slavík modráček (Luscinia svecica) Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 28.05.2020
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 22.4. - okolí Svárovského rybníka, Záhlinice (KM) 23.04.2020
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 14.04.2020
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 5.5. - Štípa (ZL) 05.05.2020
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 26.4. - výběh ovcí před rybníky, Záhlinice (KM) 27.04.2020
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) duben - Němčický rybník, Záhlinice (KM) 20.04.2020
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 11.4. - pole, Břest (KM) 14.04.2020
Vrabec polní (Passer montanus) 14.04.2020
Vrabec domácí (Passer domesticus) 14.04.2020
Pěvuška modrá (Prunella modularis) les u Zlína-Malenovic 21.12.2020
Konipas luční (Motacilla flava) 10.4. - Němčický rybník, Záhlinice (KM) 14.04.2020
Konipas citronový (Motacilla citreola) 28.4. - hnojiště, Břest (KM) 29.04.2020
Konipas horský (Motacilla cinerea) 14.04.2020
Konipas bílý (Motacilla alba) 14.04.2020
Linduška luční (Anthus pratensis) 14.04.2020
Linduška lesní (Anthus trivialis) 18.4. - okolí Pinduly, Zlín (ZL) 20.04.2020
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) 26.4. - hnojiště v poli, Břest (KM) 27.04.2020
Linduška horská (Anthus spinoletta) duben - Němčický rybník, Záhlinice (KM) 20.04.2020
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 14.04.2020
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 14.04.2020
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 23.09.2020
Hýl rudý (Erythrina erythrina) Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 13.08.2020
Zvonek zelený (Chloris chloris) 14.04.2020
Konopka obecná (Linaria cannabina) 14.04.2020
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 23.09.2020
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 14.04.2020
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 14.04.2020
Čížek lesní (Spinus spinus) 14.04.2020
Strnad luční (Emberiza calandra) červenec - zvodnělý poldr u Zlobic (KM,ZL) 13.08.2020
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 14.04.2020
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 14.04.2020